Soluții tehnice pentru interfață om-mașină

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Transporturi
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 3924
Mărime: 721.69KB (arhivat)
Publicat de: Alina O.
Puncte necesare: 7
Facultatea de Transporturi
Universitatea Politehnica Bucuresti, Bucuresti
Specializare: Telecomenzi și Electronică în Transporturi

Cuprins

  1. 1. INTRODUCERE ... 1
  2. 2. IMPORTANȚA ACESTEI CONEXIUNI OM-MAȘINĂ . 3
  3. 3. IMPACTUL SUPORTULUI SOFTWARE 4
  4. 4. INTEGRAREA OMULUI ÎN CONTEXTUL TEHNIC ... 6
  5. 5. ALOCAREA ACTIVITĂȚII ÎNTRE OM ȘI MAȘINĂ .. 10
  6. 6. CONTROLUL INTELLIGENT 11
  7. 7. SISTEME OM-MAȘINĂ 12
  8. BIBLIOGRAFIE . 13

Extras din proiect

1. Introducere

În viața de toate zilele omul este înconjurat de tot felul de mașini și, cu toate acestea, nu îi este ușor să le utilizeze, în principal, din două considerente:

1. mașinile nu pot monitoriza omul și de aceea nu pot să urmărească în mod adecvat și să înțeleagă care sunt intențiile acestuia;

2. mașinile, de regulă, nu sunt conectate și integrate într‑o rețea și de aceea ele nu pot coopera în acțiune. Rețeaua de calculatoare poate fi folosită, dar ea integrează numai calculatoare care lucrează într‑un mediu logic. Ar trebui un nou tip de rețea de sisteme care să conecteze diferitele mașini care sprijină activitatea umană în lumea reală [1].

Mecatronica a transformat legătura dintre sistemul biologic și sistemul tehnic într‑un nou domeniu de cercetare, unul din subiectele cele mai acute ale proiectării fiind realizarea de mașini orientate spre om. Cerința de a se folosi mașini automate pentru realizarea unor sarcini din ce în ce mai complexe crește continuu, dar, în același timp, proiectanții sânt preocupați de limitările în autonomia cu care mașinile pot sau trebuie să realizeze sarcinile ce le revin. S-a impus și se impune cu necesitate proiec- tarea unor mașini care să coopereze într-un mod „inteligent” cu utilizatorii lor umani, ceea ce va extinde domeniul noțiunii de „uman” și al celui de „inteligent”. Oamenii devin din ce în ce mai conștienți de faptul că aplicațiile tehnice au devenit o parte a vieții lor cotidiene și că trebuie să accepte coexistența sistemelor tehnice cu sistemele biologice.

Această coexistență va evolua în mod cert către cooperare, mecatronica jucând un rol esențial. În cooperarea menționată va fi necesară utilizarea mașinilor „inteligente” sau „cooperante”, spre deosebire de mașinile folosite curent în industrie care nu au nevoie să interacționeze activ cu omul. Mașinile orientate spre om vor trebui să prezinte noi caracteristici în ceea ce privește interacțiunile cu omul.

Alocările de activități între om și mașină constituie o problemă care va influența soluționarea automatiză- rii și a proiectului mașinii. Dincolo de aspectele tehnice, elementele de bază, care definesc rolul mașinii în viața omului, vor conduce la necesitatea soluționării unor probleme de ordin tehnic, etic și social. Complexitatea mediului în care mașina trebuie să lucreze impune abordarea unor noi metode de control al mișcării cum ar fi controlul bazat pe comporta- ment, logică fuzzy, rețele neurale cu proprietăți de autoinstruire și control adaptiv. De exemplu, pentru ca mișcarea roboților să fie lină, rapidă și ușor de programat, se fac analogii cu controlul mișcărilor umane. Tipic pentru un sistem mecatronic este marea cantitate de cunoștințe, pre- cum și faptul că softul trebuie să devină o parte integrantă a noii mașini [2].

În industria actuală, produsele și procesele, cunoscute, sunt proiectate în mod rutinier. A lucra cu elemente cunoscute este o activitate simplă în care, cel puțin, comportamentul mașinii poate fi prevăzut. Este pe deplin justificat să se spună că softul a devenit un element con- stituent al mașinii, factorul uman constituindu-se ca o parte componentă importantă în realizarea și utilizarea (funcționarea) sistemelor mecatro- nice. Structura unui sistem cu luarea în considerare a acestui factor este cea din Fig. nr. 1. Complexitatea sarcinilor industriale crește însă continuu iar soluțio- narea lor presupune utilizarea unor instrumente neconvenționale ca de exemplu control fuzzy, rețele neurale, sisteme expert, precum și combinații

Figure 1 Structura sistemului

Psihologia este preocupată cu studiul comportamentului uman din perspectiva

structurilor mentale și a proceselor asociate, abordând o gamă largă de subiecte, cum sunt: motivația, emoția, aspectele sociale, biologice și organizaționale precum și aspectele privind comportamentul uman normal și anormal.

Din punctul de vedere al interacțiunii om-mașină, psihologia are o contribuție importantă în înțelegerea modului în care oamenii achiziționează și memorează cunoștințe (învață), precum și a modului cum utilizează aceste cunoștințe în acțiunile pe care le execută.

Ergonomia este legată de proiectarea caracteristicilor tipo-dimensionale ale unei mașini, astfel încât să corespundă caracteristicilor fizice ale diferitelor categorii de utilizatori. Ingineria factorilor umani este asociată cu studiul operatorului uman și comportamentul acestuia în contextul utilizării mașinilor și instrumentelor, cu ajutorul cărora îndeplinește anumite activități. Interacțiunea om-mașină a apărut ca o specializare în contextul utilizării calculatoarelor. Aceasta trebuie să răspundă problemelor generale de ergonomie, pe care le ridică orice activitate umană, dar și problemelor specifice unei activități cognitive. Cu alte cuvinte, este necesară proiectarea corespunzătoare a sistemului (hardware- software) astfel încât să asigure un mediu de lucru ergonomie pentru om, atât din perspectiva efortului fizic cât și a celui cognitiv.

Bibliografie

[1] Iancu Șt., „Ingineria de la roată la inteligență artificială (Inginerul și ingineria în lume)”, Editura Performantica-Iași 2007;

[2] „Man-machine, new means of communication”, RTD info. Magazine on European Research, December 2006;

[3] Pribeanu Costin, „Introducere în interacțiunea om-calculator”, Editura Matrix Rom, București, 2003;

[4] Iancu Șt., „Mechatronics and Concurrent Engineering in Open Distance Learning using modern teaching technologies”, International Conference on Information and Communication Technology in Black Sea Area, InfoBlaS’2000, 10- 16 iulie 2000, Sevastopol, Ucraina;

[5] Stanomir D. „Teoria fizică a sistemelor electromecanice”. Editura Academiei Române 1982;

Preview document

Soluții tehnice pentru interfață om-mașină - Pagina 1
Soluții tehnice pentru interfață om-mașină - Pagina 2
Soluții tehnice pentru interfață om-mașină - Pagina 3
Soluții tehnice pentru interfață om-mașină - Pagina 4
Soluții tehnice pentru interfață om-mașină - Pagina 5
Soluții tehnice pentru interfață om-mașină - Pagina 6
Soluții tehnice pentru interfață om-mașină - Pagina 7
Soluții tehnice pentru interfață om-mașină - Pagina 8
Soluții tehnice pentru interfață om-mașină - Pagina 9
Soluții tehnice pentru interfață om-mașină - Pagina 10
Soluții tehnice pentru interfață om-mașină - Pagina 11
Soluții tehnice pentru interfață om-mașină - Pagina 12
Soluții tehnice pentru interfață om-mașină - Pagina 13
Soluții tehnice pentru interfață om-mașină - Pagina 14
Soluții tehnice pentru interfață om-mașină - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Solutii tehnice pentru interfata om-masina.pdf

Alții au mai descărcat și

Analiza Impactului asupra Mediului a Sistemului de Transport Public

INTRODUCERE Oamenii s-au deplasat dintotdeauna, iniţial pe distanţe mai mici şi pentru procurarea hranei, mai apoi pe distanţe mai mari pentru a...

Automobile Ecologice

1. Automobilele ecologice 1.1. Automobile ecologice – scurta prezentare Omul a incercat dintotdeauna sa valorifice resursele naturale pentru a-si...

Proiect la transporturi interne și internaționale

Calculul indicatorilor de utilizare a materialului rulant aferent traficului feroviar de marfuri Problema Pe teritoriul unei regionale de cale...

Rețele Neuronale

Proiectul de fata îsi propune sa prezinte ideile de baza ale calculului neuronal alaturi de principale modele conexioniste ale inteligentei...

Instalații de control și comandă a circulației

Pentru statia de cale ferata având configuratia dispozitivului de linii stabilita prin tema proiectului ( codul proiectului), se vor întocmi...

Transporturi

Activitatea turistică din România este coordonată de Autoritatea Naţională pentru Turism aflată în subordinea Ministerului pentru Întreprinderi...

Te-ar putea interesa și

Proiectarea și Modernizarea unei Carmangerii

I Importanţa cărnii în alimentaţia omului: Statisticile arată că populaţia lumii este foarte interesată de carne ca aliment de bază, pentru...

Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară

I. ANALIZA CRIMINALITĂŢII INFORMATICE, ECONOMICO- FINANCIARĂ ŞI CIBERNETICĂ Nu există, până în prezent, o definiţie a criminalităţii...

Controlul Proceselor Neliniare Utilizând Automate Programabile

Introducere Odata cu progresul tehnicii, calculatoarele au devenit elemente esentiale pentru implementarea sistemelor de reglare automata....

Consultanța în proiectarea sistemelor mecanice de presare cu consum energetic optim

Introducere OBTINEREA PIESELOR PRIN DEFORMARE PLASTICA Prelucrarea materialelor metalice prin deformare plastica se bazeaza pe proprietatea de...

Analiza cadrului legislativ al activității de transport

1. Operatorul de transport rutier împreună cu persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier răspund de...

Sistem de Taiere 3D cu Comandă Numerică Asistat de Calculator

1.INTRODUCERE Integrarea controlului numeric in masinile de prelucrare reprezinta o directie fireasca de dezvoltare intrucat, odata cu progresul...

Disertație CWS

1.Privire de ansamblu asupra aplicatiei CWS face posibil ca mai multii utilizatori sa interactioneze prin intermediul internetului. Acestia pot...

Descriptorii Operaționali ai Sistemelor Energetice

Definirea si comentarea conceptelor si descriptorilor manageriali Managementul performant opereaza cu urmatoarele concepte si descriptori...

Ai nevoie de altceva?