Organizarea Muncii la un Hotel

Proiect
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 13365
Mărime: 176.01KB (arhivat)
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. INTRODUCERE 1
 2. CAPITOLUL I: ORGANIZAREA ŞI DISCIPLINA MUNCII – CONDIŢII DE DESFĂŞURARE NORMALĂ A ACTIVITĂŢII ÎN ORICE UNITATE 3
 3. 1.1. Noţiunea de organizare a muncii şi alte aspecte privind organizarea muncii 3
 4. 1.2. Corelaţia dintre organizarea muncii şi disciplina muncii 5
 5. 1.3. Politici în managementul resurselor umane din hotel 8
 6. CAPITOLUL 2. ORGANIZAREA MUNCII ÎN HOTEL 12
 7. 2.1. Structura organizatorică a hotelului 12
 8. 2.2. Activităţile specifice hotelului 16
 9. 2.3. Organizarea muncii 21
 10. 2.4. Motivarea angajaţilor 25
 11. CAPITOLUL III. STUDIU DE CAZ. 28
 12. 3.1. Analiza condiţiilor de muncă 28
 13. 4.2. Măsuri privind sanitaria industrială şi igiena muncii 29
 14. 3.3. Măsuri privind tehnica securităţii 30
 15. 3.4. Măsuri privind protecţia împotriva incendiilor 33
 16. 3.5. Protecţia mediului ambiant 34
 17. 3.6. Calcularea iluminatului artificial 35
 18. CONCLUZII 36
 19. BIBLIOGRAFIE 37

Extras din proiect

INTRODUCERE

Gradul de dezvoltare a sectorului hotelier într-o ţară poate spune foarte mult despre ţara respectivă, el este un adevărat barometru al calităţii vieţii, al stabilităţii politice, al dezvoltării economice de ansamblu, al civilizaţiei în general.

Legătura dintre turism şi industria hotelieră este complexă şi se desfăşoară în ambele sensuri. Pe de o parte, industria hotelieră se dezvoltă, se amplifică cantitativ şi structural ca urmare a circulaţiei turistice, iar pe de altă parte, dezvoltarea turismului este condiţionată de existenţa spaţiilor de cazare, gradului lor de echipare, de calitatea şi varietatea prestaţiei oferite.

Industria hotelieră joacă un rol important şi prin valorificarea superioară a patrimoniului turistic, prin atragerea în circuitul economic a diferitelor zone, şi aceasta deoarece zone bogate în obiective turistice pot rămâne în afara interesului turistic datorită echipării necorespunzatoare şi invers.

În ultimele decenii progresul tehnic a cunoscut un înalt nivel în toate ramurile de activitate. Ritmul sporit al acestui proces în plină evoluţie a adus cu sine raporturi noi, între om – mijloacele de lucru şi mediul de producţie. Pentru a răspunde cerinţelor proceselor moderne de producţie, activitatea de protecţie a muncii, trebuie să ţină şi ea permanent pasul cu tot ce este nou.

Asigurarea protecţiei muncii este strâns legată de pregătirea profesională a angajaţilor şi de respectarea cu stricteţe a regulilor de protecţie a muncii.

În concepţia organizatorică a legii R. Moldova „Cu privire la protecţia muncii” obligaţia şi răspunderea pentru realizarea deplină a măsurilor de protecţie a muncii, o au cei ce organizează, controlează şi produc procesul de muncă.

Conducătorii procesului de producţie, au obligaţia să cunoască în primul rând toate locurile de muncă din unitatea respectivă care prezintă pericol de accidentare şi în acelaşi timp şi cauzele reale care au produs anterior accidente de muncă, pentru luarea măsurilor tehnico-organizatorice corespunzătoare.

Măsurile de protecţie a muncii, se asigură pentru toţi angajaţii (permanenţi, sezonieri sau angajaţi vremelnic), pentru elevi şi studenţi în perioada practicii profesionale, precum şi pentru cei ce efectuează vizite în unităţi.

Normele şi regulile de protecţie a muncii au drept scop îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de muncă şi înlăturarea cauzelor care pot provoca accident de muncă şi îmbolnăviri profesionale prin folosirea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice şi organizarea corespunzătoare a muncii.

O parte indispensabilă a protecţiei muncii este profilaxia incendiară care include un ansamblu de măsuri organizatorice şi tehnice, orientate spre asigurarea securităţii oamenilor, prevenirea incendiilor, limitarea propagării acestora în spaţiu, precum şi crearea condiţiilor pentru lichidarea cu succes a incendiului.

Soluţionarea cu succes a problemelor complexe ce ţin de securitatea muncii necesită o organizare corespunzătoare şi conlucrare a multor subdiviziuni ale întreprinderii, a organelor controlului şi supravegherii de stat, a sindicatelor.

Scopul şi sarcinele prezentei lucrări constă în evidenţierea specificului organizării muncii hoteliere, a rolului acesteia în contextul organizatoric general.

Pentru realizarea scopului propus au fost trasate următoarele obiective:

fundamentarea teoretică a industriei hoteliere;

determinarea specificului industriei hoteliere;

identificarea factorilor motorii şi a tendinţelor privind organizarea muncii hoteliere;

elaborarea strategiei managementului în întreprinderile de turism şi a propunerilor menite să sporească eficienţa muncii în intreprinderile de turism din Moldova.

CAPITOLUL I: ORGANIZAREA ŞI DISCIPLINA MUNCII – CONDIŢII DE DESFĂŞURARE NORMALĂ A ACTIVITĂŢII ÎN ORICE UNITATE

1.1. Noţiunea de organizare a muncii şi alte aspecte privind organizarea muncii

În sensul său cel mai cuprinzător, organizarea muncii constă în proiectarea, alegerea şi transpunerea în practică – în cadrul unei structuri determinate – a unui ansamblu de metode şi forme de activitate, care au ca scop valorificarea cu eficienţă maximă a potenţialului material şi uman, altfel spus, obţinerea unor rezultate de o valoare cât mai ridicată, cu investiţii cât mai reduse de materiale, energie şi timp, precum şi realizarea condiţiilor optime pentru afirmarea forţelor creatoare ale omului, pentru dezvoltarea deplină a personalităţii lui .

Eficienţa este raţiunea însăşi a organizării muncii, scopul ei ultim. De aceea, ea îşi găseşte consacrarea expresă în lege. Acest principiu fundamental, care pune accentul pe economiile cât mai mari de materiale şi energie umană, trebuie să fie însă bine înţeles. Efectul este amplificat – uneori în mod spectaculos faţă de rezultatele anterioare – în primul rând, datorită investiţiei de inteligenţă, inventivităţii, îmbinării într-un mod nou a elementelor procesului muncii.

Optimizarea procesului muncii implică îmbogăţirea continuă a experienţei omului ca participant la acest proces, afirmarea şi dezvoltarea personalităţii lui .

Organizarea muncii implică toate laturile procesului de muncă. Ea are în vedere atât optimizarea relaţiilor dintre om, pe de o parte, şi mijloacele de muncă, pe de altă parte – direcţie în care sunt chemate să acţioneze cu precădere ştiinţele economică şi tehnologică – cât şi perfecţionarea relaţiilor dintre oameni în cadrul acestui proces, care nu poate fi decât social, conştient, subsumat unei anumite finalităţi (scop). Organizarea muncii este prin excelenţă o operă umană. Ea este nedespărţită de ordine, gândită şi înfăptuită în considerarea unor scopuri prealabil determinate.

Preview document

Organizarea Muncii la un Hotel - Pagina 1
Organizarea Muncii la un Hotel - Pagina 2
Organizarea Muncii la un Hotel - Pagina 3
Organizarea Muncii la un Hotel - Pagina 4
Organizarea Muncii la un Hotel - Pagina 5
Organizarea Muncii la un Hotel - Pagina 6
Organizarea Muncii la un Hotel - Pagina 7
Organizarea Muncii la un Hotel - Pagina 8
Organizarea Muncii la un Hotel - Pagina 9
Organizarea Muncii la un Hotel - Pagina 10
Organizarea Muncii la un Hotel - Pagina 11
Organizarea Muncii la un Hotel - Pagina 12
Organizarea Muncii la un Hotel - Pagina 13
Organizarea Muncii la un Hotel - Pagina 14
Organizarea Muncii la un Hotel - Pagina 15
Organizarea Muncii la un Hotel - Pagina 16
Organizarea Muncii la un Hotel - Pagina 17
Organizarea Muncii la un Hotel - Pagina 18
Organizarea Muncii la un Hotel - Pagina 19
Organizarea Muncii la un Hotel - Pagina 20
Organizarea Muncii la un Hotel - Pagina 21
Organizarea Muncii la un Hotel - Pagina 22
Organizarea Muncii la un Hotel - Pagina 23
Organizarea Muncii la un Hotel - Pagina 24
Organizarea Muncii la un Hotel - Pagina 25
Organizarea Muncii la un Hotel - Pagina 26
Organizarea Muncii la un Hotel - Pagina 27
Organizarea Muncii la un Hotel - Pagina 28
Organizarea Muncii la un Hotel - Pagina 29
Organizarea Muncii la un Hotel - Pagina 30
Organizarea Muncii la un Hotel - Pagina 31
Organizarea Muncii la un Hotel - Pagina 32
Organizarea Muncii la un Hotel - Pagina 33
Organizarea Muncii la un Hotel - Pagina 34
Organizarea Muncii la un Hotel - Pagina 35
Organizarea Muncii la un Hotel - Pagina 36
Organizarea Muncii la un Hotel - Pagina 37
Organizarea Muncii la un Hotel - Pagina 38

Conținut arhivă zip

 • Organizarea Muncii la un Hotel.doc

Alții au mai descărcat și

Baza tehnico materială a Hotelului Astoria

Introducere Ospitalitatea este extrem de importantă atât pentru client cât şi pentru întreprinzător. Fiecare client se aşteaptă şi merită să...

Strategii de Marketing - Hotel Parc Mamaia

CAPITOLUL 1 TURISMUL ÎN ECONOMIA NAŢIONALĂ 1.1 LOCUL ŞI ROLUL TURISMULUI ÎN ECONOMIE În noianul de transformări produse în viaţa...

Serviciile de cazare hotelieră - studiu de caz Hotel Crișana Băile Felix

CAPITOLUL I: TURISMUL ŞI PERSPECTIVELE LUI 1.1. Turismul, ramură a economiei naţionale Turismul este, în înţelegerea multor profesionişti, cu...

Promovarea în Domeniul Hotelier

Argument personal Motivaţie Decizia de a aborda această temă are ca punct de plecare importanţa pe care o exercită promovarea în cadrul...

Economia Serviciilor Turistice

I CONŢINUTUL ŞI CARACTERISTICILE SERVICIILOR 1.1. Conceptul de servicii Serviciile pot fi privite ca ocupaţii sau îndatoriri ale unor persoane...

Utilizarea Resurselor Umane ale Hotelului

Introducere În cadrul lucrării date ca propunere este abordarea subiectului ce ţine de gestiunea personalului, adică a resurselor umane în cadrul...

Turismul rural în comuna Bran

Turismul rural, ecologic si cultural în comuna Bran Pe baza experienteiternationale si a practicilor întâlnite în ultimii ani, în România sunt...

Serviciile în Turism

Turismul reprezinta astazi, prin continutul si rolul sau, un domeniu distinct de activitate, o componenta de prima importanta a vietii economice...

Te-ar putea interesa și

Simularea Înființării și Organizării unei Unități Hoteliere cu Serviciu de Restaurație

Argument Industria hoteliera, apreciata în cele mai multe tari ca o activitate autonoma, distincta a domeniului turistic, reuneste într-un sistem...

Perfecționarea Managementului Resurselor Umane - Atribut de Bază în Eficientizarea Activității Firmelor de Turism

INTRODUCERE Problematica şi complexitatea activităţii turistice din România şi de pretutindeni impune o abordare amănunţită în scopul cunoaşterii...

Studiu privind Activitatea de Servire a Consumatorilor într-o Unitate Turistică de Alimentație Publică

ARGUMENT Rolul şi particularităţile activităţii de producţie şi servire a unei game variate de preparate culinare şi băuturi, care se desfăşoară...

Diversificarea serviciilor turistice la Hotelul Best Western Savoy în contextul serviciilor oferite în stațiunea Mamaia

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Turismul zilelor noastre poate fi definit ca un fenomen social – economic, ce cuprinde relatiile ce au loc in societate...

Managementul Resurselor Umane în Cadrul Hotelului Manhattan

Introducere Turismul reprezintă un fenomen economico – social specific civilizaţiei moderne, puternic ancorat în viaţa societăţii şi influenţat de...

Rolul economico-social al serviciilor pe piața de muncă

CAPITOLUL I ROLUL ECONOMICO-SOCIAL AL SERVICIILOR 1. Incursiune în evoluţia managemetului resurselor umane Pe măsura dezvoltării şi...

Carol Parc Hotel - Managementul Serviciilor

CAPITOLUL I. Prezentarea generală a „ Hotel Carol Parc” 1.1. Aşezare, localizare şi prezentare generală Adresa: Str. Aleea Suter, nr. 23-25,...

Practică de producție la o întreprindere de profil - Hotelul Codru

1.Introducere. Practica de producţie constitue o etapă importantă în pregătirea noastra ca viitorii specialişti în industria turistică. Pe...

Ai nevoie de altceva?