Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic

Proiect
9.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 86 în total
Cuvinte : 23588
Mărime: 8.06MB (arhivat)
Publicat de: Romi Groza
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Univ. Nenciu Daniela
Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir Facultatea de Management turistic şi comercial

Cuprins

 1. Cuvânt înainte 5
 2. CAPITOLUL I PREZENTAREA POTENŢIALULUI TURISTIC SPECIFIC JUDEŢULUI BRAŞOV 7
 3. I.1. Localizarea si caracterizarea zonei 7
 4. I.1.1. Aşezare geografică, suprafaţă, populaţie 7
 5. I.1.2. Economie, industrie, agricultură 7
 6. I.1.3. Prezentarea potenţialului turistic al zonei 8
 7. I.2. Resurse turistice natural 11
 8. I.2.1. Clima 11
 9. I.2.2. Vegetaţia 12
 10. I.2.3. Relieful 12
 11. I.2.4. Hidrografia 15
 12. I.3. Resurse turistice antropice 15
 13. I.4. Gradul de valorificare a potenţialului turistic 20
 14. I.4.1. Analiza structurilor turistice existente la nivelul judeţului 20
 15. I.4.2. Previziunea circulaţiei turistice pentru numărul total de sosiri turişti 25
 16. I.4.3. Previziunea circulaţiei turistice pentru numărul total de înnoptări
 17. turişti 28
 18. I.4.4. Direcţii de valorificare a potenţialului turistic din judeţul Braşov 30
 19. I.4.5. Promovarea potenţialului turistic al judeţului Braşov pe piaţa internă
 20. şi internaţinală 32
 21. CAPITOLUL II PRODUSE ŞI SERVICII TURISTICE COMERCIALIZATE ÎN JUDEŢUL BRAŞOV 34
 22. II.1. Forme de turism practicate 34
 23. II.1.1. Turismul rural 38
 24. II.1.1.1. Forme de turism rural 40
 25. II.1.2. Turismul ecologic (ecoturismul) 42
 26. II.1.3. Turismul cultural 46
 27. II.2. Servicii turistice 46
 28. II.2.1. Conceptul de serviciu 46
 29. II.2.2. Principalele grupe de servicii turstice şi particularităţile lor 47
 30. II.2.3. Modalităţile de clasificare a serviciilor turistice 48
 31. II.2.4. Servicii turistice de bază şi suplimentare 50
 32. II.2.5. Structura consumului turistic pe principalele grupe de servicii 51
 33. II.2.6. Caracteristicile serviciilor turistice 54
 34. II.2.6.1. Principalele tipuri de servicii 54
 35. II.3. Pachete turistice 59
 36. CAPITOLUL III CIRCUIT TURISTIC “BUCUREŞTI – PREDEAL – BRAŞOV – SINAIA – BUCUREŞTI”- STUDIU DE CAZ 67
 37. III.1. Desfăşurarea traseului pe zile 67
 38. III.2. Calculaţia de preţ 70
 39. III.3. Condţtii de comercializare 72
 40. III.4. Procedee de promovare a circuitului turistic 74
 41. CONCLUZII 81
 42. BIBLIOGRAFIE 82

Extras din proiect

Cuvânt înainte

Această lucrare are ca temă comercializarea şi promovarea unui circuit turistic din judeţul Braşov, zonă care este unică pentru că există o îmbinare armonioasă între potenţialul natural turistic şi valorile culturale şi istorice ceea ce atrage foarte multă lume. Deasemenea datorită potenţialului geografic turiştii veniţi în Braşov pot practica activităţi sportive atât iarna cât şi vara. Atât resursele naturale cât şi resursele antropice sunt obiective turistice importante pentru atragerea cât mai multor turişti în această zonă, datorită potenţialulu existent. Pentru atragerea turiştilor sunt practicate mai multe forme de turism cum ar fi: turismul rural, cultural şi ecologic.

Turismul rural s-a impus încet dar consecvent în special pe pieţele turistice din ţşrile dezvoltate economic. Nu este un fenomen nou, având o tradiţie de lungă durată în unele ţări europene cum ar fi Elveţia, Austria, Suedia, unde legătura dintre lumea rurală a gospodăriilor şi turism, a fost întotdeauna pronunţată. În România, spre deosebire de alte ţări europene dezvoltate, satul şi-a păstrat mult din autenticitate rămânând un organism bine integrat, întemeiat pe numeroase datini şi experienţe comune, prin care fiecare individ se simte legat de comunitatea din care face parte.

Turismul ecologic a apărut în America de Nord la mijlocul anilor 1980 Ecoturismul îşi are începuturile în America de Nord la mijlocul anilor 1980 ca urmare a dezvoltării turismului iubitor de natură sălbatică, în locurile cele mai fragile şi mai retrase ale planetei. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului deţine un program concret de dezvoltare a turismului ecologic, de protecţie şi conservare a resurselor turistice naturale şi antropice care se realizează la programele europene, vizând integrarea şi pe această cale în structurile Comunităţii Europene.

Turismul cultural are parte la ora actuală de o dezvoltare şi diversificare extraordinară a turismului cultural, atât pe plan european cât şi internaţional, ca urmare a deschiderii politice şi economice din ţările Europei Centrale şi de Est pe de o parte, iar pe de altă parte, datorită concurenţei între ţările aferente cu vechi tradiţii în această formă de turism. Fiind specific ţărilor cu mari predispoziţii naturale sau create de om, face ca acesta să se regăsească şi în ţara noastră.

Pentru ca turiştii să fie atraşi ca să îşi petreacă vacanţele la munte sau la mare, în ţară sau în afară, trebuie puse la dispoziţia lor o serie de servicii turistice de către agenţiile turistice. Deci putem spune că produsul turistice este considerat a fi rezultatul asocierilor, interdependenţelor dintre activitatea unei zone (resurse) şi facilităţile (serviciile) oferite cumpărătorului.

O agenţie turistică trebuie să ştie întotdeauna ce cerinţe pot avea turiştii pentru a putea constitui o ofertă de produse şi servicii adecvatş cererii de pe piaţa turistică. Astfel oricum ar fi plănuită călătoria, fie doar de weekend, fie de lungă durată sau circuit turistic, cum este în cazul nostru, turiştii trebuie să dispună de cât ami multe informaţii despre ofertele şi locaţiile spre care îşi îndreaptă atenţia.

Promovarea judeţului Braşov a fost realizată prin campanii publicitare care urmăresc informarea turiştilor efectivi şi potenţiali despre existenţa diverselor produse şi servicii şi creşterea cererii pentru oferta firmei. Aceste campanii sunt cel mai des folosite de către firmele din turismul românesc.

Altă formă de promovare folosită în cadrul judeţului Braşov este publicitatea destinaţiilor turistice ce presupune informarea turişilor despre diverse destinaţii turistice din România. Publicitatea instituţională este o formă de promovare ce vizează vizează susţinerea, în rândul segmentelor de turişti vizaţi, ai firmei turistice, evidenţiindu-se în principal scopul şi valorile acestuia promovate în strânsă legătură cu dorinţele şi cerinţele consumatorilor urmărindu-se în final crearea şi dezvoltarea unei imagini favorabile a firmei. Alte tipuri de promovare folosite în judeşul Braşov mai sunt: publicitatea prin tipărituri, publicitatea la locul vânzării şi merchandisingul.

Atfel pentru circuitul realizat în această temă se are în vedere atragerea cât mai multor turişti prin ofertele prezentate şi serviciile oferite.

Cap.I. Prezentarea potenţialului turistic specific Judeţului Braşov

I.1. Localizarea şi caracterizarea zonei

I.1.1. Aşezare geografică, suprafaţă, populaţie

Judeţul Braşov este situat în partea centrală a Romăniei, în zona de sud-est a Transilvaniei, pe cursul mijlociu al Oltului, la îmbinarea a două mari lanţuri muntoase: Carpaţii Orientali şi Carpaţii Meridionali, învecinându-se cu judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Covasna, Harghita, Sibiu şi Mureş. Din punct de vedere fizico-geografic ocupă cea mai mare parte a depresiunilor Braşov şi Făgăraş. Suprafata judeţului este de 5.363 km², cu o densitate a populatiei de 111 loc./km², peste media pe ţară de 90 loc./km², ocupând astfel poziţia a şaptea pe ţară la acest indicator. El cuprinde 4 municipii, 6 oraşe, 48 de comune şi 150 de sate.

Preview document

Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 1
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 2
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 3
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 4
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 5
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 6
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 7
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 8
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 9
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 10
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 11
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 12
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 13
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 14
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 15
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 16
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 17
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 18
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 19
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 20
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 21
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 22
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 23
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 24
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 25
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 26
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 27
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 28
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 29
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 30
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 31
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 32
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 33
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 34
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 35
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 36
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 37
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 38
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 39
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 40
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 41
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 42
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 43
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 44
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 45
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 46
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 47
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 48
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 49
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 50
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 51
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 52
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 53
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 54
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 55
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 56
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 57
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 58
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 59
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 60
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 61
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 62
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 63
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 64
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 65
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 66
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 67
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 68
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 69
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 70
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 71
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 72
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 73
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 74
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 75
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 76
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 77
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 78
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 79
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 80
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 81
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 82
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 83
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 84
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 85
Promovarea și Comercializarea unui Circuit Turistic - Pagina 86

Conținut arhivă zip

 • Promovarea si Comercializarea unui Circuit Turistic.doc

Alții au mai descărcat și

Evaluarea Diversității Ofertei de Agrement Turistic în Municipiul Chișinău

Introducere În perioada actuală, când turismul a devenit o activitate de mare importanţă socială, economică şi, chiar politică, atât pe plan...

Promovarea turismului rural în județul Brașov

INTRODUCERE Turismul rural s-a impus încet dar consecvent - în special pe pieţele turistice din ţările dezvoltate economic, ţări puternic...

Turcia - Politici Turistice

REPUBLICA TURCIA ( TÜRKIYE CÜMHURIYETI) Motto: “Pace in tara, pace in lume” Turcia, tara asezata pe doua continente, la estul extreme al...

Potențialul Turistic al Deltei Dunării

Evaluarea industriei turistice românesti indica faptul ca turismul poate deveni una din industriile de export puternice ale României, care va...

România medievală - circuit turistic

Romania medievala In Romania, „pietrele“ cioplite de mana omului stau inca bine asezate una peste alta, formand magnifice castele, cetati...

Turismul Religios

1. Notiuni teoretice despre turismul religios Turismul religios este o forma de turism care exista, de secole si care mai pastreaza înca unele...

Potențialul turistic al Deltei Dunării

Argument Turismul reprezintă călătoriile de plăcere, pentru recreere. Aceasta a fost extinsă în ultimii ani pentru a include orice călătorie în...

Costuri, prețuri și tarife în turism

CAPITOLUL I. MECANISMUL FORMĂRII PREȚURILOR ÎN TURISM "Sistemul prețurilor nu-i altceva decât un sistem de semnale care coordonează și dă coerența...

Te-ar putea interesa și

Rolul agențiilor de turism în promovarea serviciilor românești

Introducere „Orice pas al unei călătorii devine o aventură a cunoaşterii; la fiecare pas mori şi învingi de bucurie, ineditul te face să renaşti,...

Strategii de dezvoltare a turismului vitivinicol în Republica Moldova

Introducere Turismul, sub diferitele sale forme, a cunoscut о dezvoltare şi o diversificare accentuată în ultimele decenii astfel încât, la...

Managementul Turismului

Capitolul 1. Agentia de turism „Romantic Tour” Din totdeauna, oamenii, in dorinta lor spre mai bine, au cautat sa-si largeasca orizontul spatial...

Înființarea unei agenții de turism - SC Sicora Travel SRL

CAPITOLUL I Agentia de turism 1.1 Prezentare generala „Turismul este actiunea, dorinta,arta de a calatori pentru propria placere.” ( M....

Agenția de turism Cocktail Holidays

I.Agentia de turism 1. Prezentare generala Numele firmei: SC Cocktail Holidays SRL Sediu : Bd Stefan cel Mare, Iasi-Romania avand o suprafata...

Valorificarea potențialului turistic - Prahova

1.INFORMAȚII GENERALE DESPRE JUDEȚUL PRAHOVA 1.1 Așezarea geografica Aflat în sudul lanțului carpatic, județul Prahova se desfașoară pe direcția...

Agenție de Turism

1. Agenţie de turism 1.1. Prezentare generală Agenţia de turism ANGYTOUR S.R.L. va fi înfiinţată anul acesta şi înmatriculată la Registrul...

Practică agenția de turism SC Ena Touring SRL

CAP 1. PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII Nume societate - S.C. Ena Touring S.R.L. Director Agentie - Elena Cojocaru C.U.I. - 18362372 Nr....

Ai nevoie de altceva?