Turismul în Franta, Elvetia, Italia

Proiect
4.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Turism
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 13081
Mărime: 4.40MB (arhivat)
Publicat de: Ionel Ardelean
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1 – Apariţia turismului ca fenomen economic şi social.3
 2. CAPITOLUL 2 – Conceptul „turism”, forme ale turismului.4
 3. CAPITOLUL 3 – Rolul turismului în intensificarea legăturilor dintre naţiuni.5
 4. 1. Contribuţia turismului la creşterea economică
 5. 2. Impactul turismului
 6. 3. Turismul internaţional şi „comerţul invizibil”
 7. 4. Turismul – punte între naţiuni
 8. CAPITOLUL 4 – Turismul în Europa.8
 9. 1. Franţa
 10. 2. Elveţia
 11. 3. Italia
 12. Bibliografie.34

Extras din proiect

CAPITOLUL 1

Apariţia turismului ca fenomen economic şi social

Apariţia turismului se pierde în negura timpurilor şi, în consecinţă, din cauza lipsei unor informaţii istorice nu se poate stabili o dată cât de cât certă a detaşării sale ca activitate distinctă, se pare totuşi că unele forme incipiente de turism s-au practicat din cele mai îndepărtate timpuri. Poate nu ar fi exagerat dacă s-ar afirma că, deşi nu au constituit un scop în sine, satisfacţiile turistice ale unor călătorii au o vârstă aproximativ egală cu cea a primelor aşezări omeneşti stabile. Afirmaţia se bazează pe ideea că omul, chiar din cele mai îndepărtate timpuri ale evoluţiei sale, nu a reuşit sa producă toate cele trebuincioase subzistenţei şi, în ciuda mijloacelor precare de comunicaţie, a căutat să cultive şi să întreţină relaţii cu semenii săi din alte colectivităţi, prin intermediul schimburilor comerciale, ceea ce a favorizat şi o lărgire treptată a contactelor, permiţând o mai bună cunoaştere reciprocă a colectivităţilor respective.

Instituţionalizarea turismului pe plan naţional şi organizarea lui în continuare şi pe plan internaţional au determinat un avânt continuu al acestuia şi au făcut ca, prin ritmurile de dezvoltare atinse, turismul să devină unul dintre cele mai spectaculoase fenomene ale secolului al XX-lea, cu consecinţe sociale, economice şi umane deosebit de importante. Se poate afirma că, din această epocă, turismul începe să se detaşeze ca o activitate economico-socială distinctă.

Trebuie însă menţionat că, în majoritatea ţărilor, transformarea turismului într-o activitate economico-organizatorică, pe scară naţională, s-a produs numai în cea de-a doua jumătate a secolului nostru, ceea ce a favorizat apariţia şi instituirea în secolul terţiar, cel al prestărilor de servicii, a unor noi ramuri ale economiilor naţionale, domenii cunoscute generic sub denumirea de industria turistică.

Activitatea turistică este bine susţinută de un valoros potenţial turistic – natural-antropic – diferenţiat de la ţară la ţară, în funcţie de care sunt organizate diferite tipuri de turism. Privit în corelaţie cu ansamblul economiei naţionale, turismul acţionează ca un element dinamizator al sistemului economic global deoarece antrenează o creştere în sfera producţiei bunurilor şi serviciilor, dezvoltarea bazei tehnico-materiale şi stimularea ramurilor participante la construirea si echiparea spaţiilor de cazare şi alimentaţie, modernizarea reţelei de drumuri, realizarea de mijloace de transport, de instalaţii pentru agrement; este un mijloc de diversificare a structurii economiei, prin crearea unor activităţi sau ramuri proprii acestuia sau dezvoltarea la noi dimensiuni a unora dintre cele existente.

CAPITOLUL 2

Conceptul „turism”, forme ale turismului

Etimologic, cuvântul „turism” provine din termenul englez „tour” (călătorie), sau „to tour”, „to make a tour” (a călători, a face o călătorie), termen creat în Anglia, în jurul anilor 1700, pentru a desemna acţiunea de voiaj în Europa – în general şi în Franţa – în special. La rândul său, acest termen englez derivă din cuvântul francez „tour“ (călătorie, plimbare, mişcare), fiind preluat de majoritatea limbilor europene cu sensul de călătorie de agrement. Din termenul „turism“ a derivat şi cel de „turist“, adică persoana care efectuează călătoria pentru plăcerea proprie.

Privit ca un fenomen social-economic creator de beneficii, turismul a fost definit în variante dintre cele mai felurite: ,,arta de a calatori pentru propria plăcere” (M. Peyromaure Debord); ,,activitate din timpul liber care consta în a voiaja sau locui departe de locul de reşedinţă, pentru distracţie, odihna, îmbogăţirea experienţei şi culturii, datorită cunoaşterii unor noi aspecte umane şi a unor peisaje necunoscute” (Jan Medecin); ,,fenomen al timpurilor noastre, bazat pe creşterea necesităţii de refacere a sănătăţii şi de schimbare a mediului înconjurător, cultivare a sentimentului pentru frumuseţile naturii ca rezultat al dezvoltării comerţului, industriei şi al perfecţionării mijloacelor de transport” (Guy Freuler).

Cel care a elaborat o definiţie a turismului – acceptată pe plan mondial, a fost profesorul elveţian dr. W. Hunziker, acesta apreciind că: „Turismul este ansamblul de relaţii şi fenomene care rezultă din deplasarea şi sejurul persoanelor în afara domiciliului lor, atâta timp cât sejurul şi deplasarea nu sunt motivate printr-o stabilire permanentă şi o activitate lucrativă oarecare” (1940).

Însă definiţia acceptată de cărţile autohtone de specialitate este următoarea: „Turismul se referă la activităţile unei persoane care călătoreşte în afara mediului său obişnuit, pentru mai puţin de o perioadă specificată de timp şi al cărei scop principal de călătorie este altul decât exercitarea unei activităţi remunerate la locul de vizitare.”

Turismul, care implică ideea alegerii deliberate a destinaţiilor, a itinerariilor, a perioadei şi duratei sejurului de către fiecare turist în parte are ca scop satisfacerea anumitor necesităţi de ordin social, cultural, spiritual, medical etc. şi în ultimă instanţă, satisfacerea nevoilor de consum turistic. Ţinând seama de aceste considerente, în literatura de specialitate s-au cristalizat diferite clasificări ale formelor de turism practicate, în funcţie de criteriile urmărite pentru o cât mai omogenă grupare a lor.

Preview document

Turismul în Franta, Elvetia, Italia - Pagina 1
Turismul în Franta, Elvetia, Italia - Pagina 2
Turismul în Franta, Elvetia, Italia - Pagina 3
Turismul în Franta, Elvetia, Italia - Pagina 4
Turismul în Franta, Elvetia, Italia - Pagina 5
Turismul în Franta, Elvetia, Italia - Pagina 6
Turismul în Franta, Elvetia, Italia - Pagina 7
Turismul în Franta, Elvetia, Italia - Pagina 8
Turismul în Franta, Elvetia, Italia - Pagina 9
Turismul în Franta, Elvetia, Italia - Pagina 10
Turismul în Franta, Elvetia, Italia - Pagina 11
Turismul în Franta, Elvetia, Italia - Pagina 12
Turismul în Franta, Elvetia, Italia - Pagina 13
Turismul în Franta, Elvetia, Italia - Pagina 14
Turismul în Franta, Elvetia, Italia - Pagina 15
Turismul în Franta, Elvetia, Italia - Pagina 16
Turismul în Franta, Elvetia, Italia - Pagina 17
Turismul în Franta, Elvetia, Italia - Pagina 18
Turismul în Franta, Elvetia, Italia - Pagina 19
Turismul în Franta, Elvetia, Italia - Pagina 20
Turismul în Franta, Elvetia, Italia - Pagina 21
Turismul în Franta, Elvetia, Italia - Pagina 22
Turismul în Franta, Elvetia, Italia - Pagina 23
Turismul în Franta, Elvetia, Italia - Pagina 24
Turismul în Franta, Elvetia, Italia - Pagina 25
Turismul în Franta, Elvetia, Italia - Pagina 26
Turismul în Franta, Elvetia, Italia - Pagina 27
Turismul în Franta, Elvetia, Italia - Pagina 28
Turismul în Franta, Elvetia, Italia - Pagina 29
Turismul în Franta, Elvetia, Italia - Pagina 30
Turismul în Franta, Elvetia, Italia - Pagina 31
Turismul în Franta, Elvetia, Italia - Pagina 32
Turismul în Franta, Elvetia, Italia - Pagina 33
Turismul în Franta, Elvetia, Italia - Pagina 34

Conținut arhivă zip

 • Turismul in Franta, Elvetia, Italia.doc

Alții au mai descărcat și

Paris

1. POTENŢIAL TURISTIC NATURAL 1.1. Localizare, geologie şi relief Parisul este cunoscut drept “Oraşul luminilor” şi îşi meritã pe deplin numele....

Studiul geografic al potențialului turistic al Franței

Delimitări conceptuale Din punctul de vedere al delimitării unui concept teoretic al turismului se poate spune că este aproape imposibil de a se...

Republica Tunisia

CAPITOLUL I Potențialul turistic al zonei 1.1. Descrierea generala a destinației 1.1.1. Amplasarea Tunisia, oficial Republica tunisiană este...

Ierusalimul - izvor al lumii creștine

INTRODUCERE Turismul – noţiuni şi definiţii Călătoriile şi turismul reprezintă la ora actuală o piaţă globală, de dimensiuni uriaşe, unde se...

Piața Mondială a Turismului de Lux

Introducere Experienţele de lux pot implica călătorii spre staţiunile turistice exclusive, pachete personalizate, inclusiv avioane private, cu un...

Turism România Franța

INTRODUCERE Actualitatea temei. Turismul reprezintă, atât prin conţinut cât şi prin rolul său, un fenomen care s-a impus pregnant în epoca...

Franța și Austria

In acest proiect vom prezenta doua regiuni turistice si anume : Franta si respectiv Austria. Prezentare generala a Frantei Franta este cea mai...

Turismul de Itinerariu din Franța

CAPITOLUL I. Localizare şi date generale Franţa este o ţară situată în vestul Europei, cu o populaţie de aproximativ 63 de milioane de locuitori,...

Te-ar putea interesa și

Turismul în Europa de Vest

Introducere : Evolutia turismului in Europa de Vest , ca rezultat al actiunii conjuncturale de mai multi factori ( economici , demografici , psiho...

Turismul în Județul Maramureș

CAP.1 Turismul-fenomen economic si social 1.1 Notiuni introductive Turismul, ca fenomen economic si social, a cunoscut dezvoltari spectaculoase,...

Turism România Franța

INTRODUCERE Actualitatea temei. Turismul reprezintă, atât prin conţinut cât şi prin rolul său, un fenomen care s-a impus pregnant în epoca...

Turismul Internațional

1. Elemente teoretice privind turismul internaţional Turismul reprezintă călătoriile de plăcere, pentru recreere. Aceasta a fost extinsă în...

Turismul și rolul lui în viața oamenilor

ARGUMENT TURISMUL A DEVENIT IN ZILELE NOASTRE O ACTIVITATE LA FEL DE IMPORTANTA PRECUM CEA DESFASURATA IN ALTE SECTOARE-CHEIE DIN ECONOMIA...

Dezvoltarea Turismului în Țarile Europene Turismul în Austria

Turismul, ca fenomen economic şi social, a cunoscut dezvoltări spectaculoase, explozive în cea dea doua jumătate a secolului XX. Dorinţa de a...

Organizarea Turismului la Nivel Mondial

ACTIVITATEA DE TURISM PE PLAN MONDIAL Turismul, sub diferitele sale forme, a cunoscut o dezvoltare si o diversificare accentuata în ultimele...

Turismul românesc

ACTIVITATEA DE TURISM PE PLAN MONDIAL Turismul, ca fenomen economic si social, a cunoscut dezvoltari spectaculoase, explozive in cea dea doua...

Ai nevoie de altceva?