Analiza unei instituții comunitare - Consiliul European

Referat
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 1864
Mărime: 25.98KB (arhivat)
Publicat de: Balázs N.
Puncte necesare: 5
Facultatea de Stiinte Politice, Administrative si ale Comunicarii
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca

Extras din referat

Consiliul European este unul dintre cele 7 instituții comunitare ale Uniunii Europene. Este un organism colegial care definește direcțiile și prioritățile politice generale ale Uniunii Europene. Reprezintă cel mai înalt nivel de cooperare politică între țările Uniunii. Acesta cuprinde șefii de stat sau de guvern ai statelor membre ale UE, împreună cu președintele Consiliului European și președintele Comisiei Europene, respectiv Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate. Sediul oficial al instituției se află la Bruxelles, aceasta fiind stabilit în anul 2002. Președintele actual al Consiliului European este Charles Michel. În prezent sediul instituției este la Bruxelles, în Clădirea Europa.

Surt istoric al Consiliului European

Primele întruniri între reprezentați înalte ale statelor membre au avut loc încă din anul 1961, aceste au fost însă întâlniri informale. Deciziile importante nu au putut fi aduse în această perioadă din cauza opoziției președintelui francez Charles de Gaulle, care a ridicat vocea împotriva procesului de integrare și a considerat instituțiile supranaționale ale Comunității Europene ca un risc asupra suveranității naționale. După plecarea sa în 1969 a avut loc prima întâlnire la nivel înalt la care au fost luate decizii important, despre adâncirea integrări și aderarea Regatului Unit în Comunitatea Europeană.

Începând din 1974, la propunerea unor politicieni structura Consiliului European a început să prindă contur. Era nevoie de o mai bună coordinare a politicilor comune și un forum înalt unde reprezentanții să discute prioritățile comunității pe termen lung. Au fost stabilite 2-3 întâlniri pe an, dar chiar și această structură a fost încă una informală. Primul tratat care a definit rolul și a crea o natură oficială a Consiliului European, a fost cea de la Maastricht (1992). În 2009 Tratatul de la Lisabona a definit Consiliului European ca o instituție oficială a Uniunii Europene.

Prevederile din Tratate despre Consiliul European

Primul tratat în care este menționat Consiliul European este Actul Unic European, semnat în 1986. Statulul oficial primește însă doar în 1992, odată cu semnatrea Tratatului de la Maastricht. Tratatul a definit rolul Consiliului European, pronunțând că șeful statelor sau a guvernelor membre trebuie să se întrunească de 2 ori pe an, iar după fiecare întâlnire vor trimite un raport despre activitatea lor către Parlamentul European. Reprezentanții înalte ale statelor membre vor fi ajutate de miniștrii externe după caz. Alte roluri care au fost definite în Tratatul de la Maastricht pentru CE: va ghida politica externă comună și de securitate, respectiv va prevede direcția politicii economiei comune. Tratatul de la Maastricht însă nu a oferit nici el o claritate necesară despre atribuțiile și funcționare entității.

Tratatul de la Lisabona din 2009, oferă Consiliului European un statut oficial și îl încadrează între cele 7 instituții comunitare ale UE. Articolul 15. al Tratatului descrie competențele organismului. Dimensiunea delegațiilor de la un singur stat la summit-urile Consiliului European este limitată la 20 de persoane. Spre deosebire de practica anterioară, miniștrii de externe de obicei nu mai fac parte de delegații. De regulă întrunirile au loc pe parcurul de două zile, însă aceasta poate fi prelungit. Anterior Consiliul European a urmat formula rotativă a statelor mebre pentru președinție, similar celui al Consiliului de Miniștrii. Tratatul de la Lisabona a redefinit președinția instiuției, astfel președintele Consiliului European este o persoană fără a fi reprezentant înalt al unui stat, fiind ales pentru doi ani jumate, cu posibilitatea reînnoiri mandatului o singură dată.

Conducerea și funcționarea intituției

Conducerea Consiliului European este efectuat de către Președintele instituției. Funcția președintelui a fost stabilit prin Tratatul de la Lisabona (2009), fiindcă a fost nevoie de crearea unui post dedicat și permanent pentru a conduce această instituție. Fostul prim-ministru belgian, Herman Van Rompuy a devenit primul președinte al Consiliului European, el fiind în funcție până în 2014. Succesorul său a fost Donald Tusk, iar din sfârșitul anului 2019 poziția este ocupată de belgianul Charles Michel. Președintele Consiliului European nu are drept de vot la întrunirile instituției. Între atribuțiile cele mai importante ale Președintelui sunt: pregătirea întălnirilor, conducerea dezbaterilor, rol de intermediar pentru obținerea consensului, respectiv prezentarea unui raport despre activitatea instituției.

Bibliografie

- Dermot Hodson, John Peterson: The Institutions of the European Union. Oxford University Press, Oxford, 2017 https://books.google.ro/books?id=dxfGDQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=The+Institutions+of+the+European+Union&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwif4pD19oTuAhXBpIsKHSTLDbcQ6wEwAHoECAQQAQ#v=onepage&q&f=false

- John McCormick: Să înțelegem Uniunea Europeană - o introducere concisă. Editura Codecs, 2006

- Consiliul European: Bugetul pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027 și pachetul de redresare. https://www.consilium.europa.eu/ro/policies/the-eu-budget/long-term-eu-budget-2021-2027/. Descărcat pe 06.01.2020

- Consiliul European: Declarația UE-Turcia, 18 martie 2016. https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/. Descărcat pe 06.01.2021

- Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona, 13 decembrie 2007. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12007L/TXT&from=RO . Descărcat pe 06.01.2021

- TREATY ON EUROPEAN UNION (92/C 191 /01 ), Official Journal of the European Communities, 1992. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A11992M%2FTXT . Descărcat pe 05.01.2021

- BBC News: Migrant crisis: EU-Turkey deal comes into effect. 2016. https://www.bbc.com/news/world-europe-35854413

- Deutsche Welle: EU breaks deadlock on budget, coronavirus recovery fund. 2020. https://www.dw.com/en/eu-breaks-deadlock-on-budget-coronavirus-recovery-fund/a-55899233

- Hürriyet Daily News: EU extends support for refugees in Turkey to early 2022. 2020. https://www.hurriyetdailynews.com/eu-extends-support-for-refugees-in-turkey-to-early-2022-161094

- https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-council_ro

- https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/23/consiliul-european

Preview document

Analiza unei instituții comunitare - Consiliul European - Pagina 1
Analiza unei instituții comunitare - Consiliul European - Pagina 2
Analiza unei instituții comunitare - Consiliul European - Pagina 3
Analiza unei instituții comunitare - Consiliul European - Pagina 4
Analiza unei instituții comunitare - Consiliul European - Pagina 5
Analiza unei instituții comunitare - Consiliul European - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Analiza unei institutii comunitare - Consiliul European.docx

Te-ar putea interesa și

Importanța Parlamentului European

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Având în vedere faptul că Proiectul de tratat constituţional al Uniunii Europene nu a fost încă semnat...

Actul Unic European și Tratatul de la Maastricht

Uniunea Europeană există şi funcţionează în virtutea a patru tratate: Paris - 1951, Roma - 1957, Maastricht - 1992, Amsterdam - 1997. Obiectivele,...

Reforma Instituțională a Uniunii Europene

I. Consideraţii introductive Având în vedere faptul că Proiectul de tratat constituţional al Uniunii Europene nu a fost încă semnat oficial, vom...

Uniunea Europeană - Federație sau Confederație

INTRODUCERE Dincolo de tratate şi de evoluţiile concrete care rezultă din semnarea acestora de către state, problema de fond a Uniunii Europene...

Moneda euro

MONEDA EURO SI STABILITATEA SISTEMULUI MONETAR INTERNATIONAL CAPITOLUL 1 - EURO - MONEDA EUROPEANA 1.1. Moneda – institutia fundamentala a...

Economie europeană - instituțiile Uniunii Europene

1.Structura Institutionala a Uniunii Europene Inca de la inceputurile sale,Comunitatea a avut 4 institutii: Consiliul Uniunii Europene, Comisia...

Dreptul internațional și instituții europene

Capitolul 1 Evoluţia procesului de integrare europeană 1.4. Accepţiuni 1.4.1. Idei şi curente integraţioniste Este un fapt de necontestat că...

Școala de geopolitică românească

Ion Conea reprezinta una dintre contributiile geopolitice romanesti cele mai importante. De profesie geograf, Conea are pareri asemanatoare cu cele...

Ai nevoie de altceva?