Organizarea și conducerea Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Referat
10/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2582
Mărime: 84.14KB (arhivat)
Publicat de: Paul A.
Puncte necesare: 5
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: capraru bogdan
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi

Cuprins

  1. 1.Abordări generale despre BIRD 3
  2. 2.Organizare BIRD 5
  3. 3.Conducere BIRD 7

Extras din referat

Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (adică BIRD) a luat naștere în anul 1944, la Washington, cu scopul de a sprijini Europa în revenirea acesteia după cel de-al doilea război mondial. Crearea acestei bănci a avut la bază acordurile din 1944 ale Conferinței Națiunilor Unite și Asociate de la Breeton Woods cu scopul facilitării finanțării investiției ce este destinată pentru realizarea tuturor proiectelor pentru reconstrucție și pentru dezvoltare în toate țările membre, începând să funcționeze chiar din anul 1947 de pe 27 decembrie, imediat după ce a avut loc adunarea celor 27 de țări membre. BIRD reprezintă adunarea unui număr de 27 țări membre fiind realizată sub formă de societate pe acțiuni , având o personalitate juridică proprie, iar totodată cu o capacitate de-a încheia contracte sau de-a dispune și de a achiziționa bunuri imobile și mobile. Această bancă este cea mai veche, dar și cea mai mare bancă care este multilaterală de dezvoltare.

În timp, banca și-a mutat orientarea de la reconstrucție spre dezvoltare, punându-se un accent mai ridicat pe infrastructură. Odată ce s-a înființat International Finance Corporation, în anul 1956, instituția a reușit să devină capabilă să acorde împrumuturi tuturor companiilor private și tuturor instituțiilor financiare ce se află în curs spre dezvoltare. Fondatorul Asociației Internaționale de Dezvoltare din anul 1960 și-a îndreptat atenția mai mare spre acele țări care prezintă un grad mai ridicat de sărăcie, aceasta devenind un obiectiv principal pentru Gupul Băncii. În prezent, Banca și-a îndreptat atenția spre aproape orice sector referitor pentru lupta împotriva sărăciei, pentru susținerea dezvoltării economice, iar totodată pentru asigurarea unei creșteri de durată atunci când vine vorba despre calitatea vieții tuturor oamenilor din acele țări care se află în curs de dezvoltare. BIRD prezintă relații de lungă durată, cu aproximativ 180 de țări membre avându-se în vedere provocările asupra dezvoltării economice.

BIRD se mai numește și Bancă Mondială, deoarece majoritatea statelor au aderat la organizația aceasta. O anumită bancă are dreptul să devină membră pentru BIRD doar în condițiile acceptării regulilor de conduită ce sunt în materie de finanțe internaționale și în momentul aderării la Fondul Monetar Internațional Obiectivul acestei bănci a fost de a ajuta “la recontrucția , dar și la dezvoltarea tuturor locuitorilor din țările membre, astfel facilitând investiția de capital”. Astfel, împrumuturile care au fost realizate prin intermediul Băncii Mondiale au avut la bază două facilități esențiale, și anume reconstrucția acelor țări care au fost afectate după cel de-al doilea război, iar o altă facilitate este dată de către faptul că s-a obținut dezvoltarea acelor țări care erau subevaluate. Pe lângă cele două obiective care sunt principale, BIRD are ca scop și încurajarea dezvoltării comețului internațional pe o perioadă mai îndelungată , dar și menținerea unei balanțe mai echilibrate și să acorde o asistență tehnică pentru realizarea analizelor tehnico-economice referitor la perioadele de investiții cu scopul dezvoltării.

România a devenit membră pentru BIRD în momentul în care a aderat la FMI (adică în decembrie, 1972), urmând ca în anul 1991 Banca Mondială să finanțeze mai mult de 30 de proiecte, astfel reușind să acopere o gamă destul de largă pentru activitățile din România. Astăzi, România deține din capitalul Băncii, 5.415 acțiuni, iar ca și valoare a subscripției vărsate fiind de aproximativ 40,7 milioane dolari. Așa cum arată și HG nr.663/2014 și nr. 34/1997, pentru țara noastră, la BIRD este chiar ministrul finanțelor publice, iar locul guvernatorului supleant fiind dat de către viceguvernatorul BNR, care este desemnat de guvernatorul ce aparține băncii centrale din România. În anul 1991 s-a reluat activitatea Băncii Mondiale. Strategia pentru parteneriat de țară (Country Partnership Strategy) din 2014 până în 2017 s-a constituit în jurul a unui număr de trei piloni, aceștia fiind : creșterea incluziunii ca și nivel, susținerea creșterii economice împreună cu crearea locurilor de muncă și modernizarea întregului sistem de guvernare. Din anul 1991 până în anul 2016, 31 ianuarie, a fost acordat un sprijin financiar către România de Banca Mondială, cu o valoare de 11,01 miliarde dolari. În momentul în care a fost făcută Strategia pentru parteneriatul de țară, s-a aprobat pe data de 22 mai, 2014 pentru România, un împrumut pentru politicile de dezvoltare, pentru o valoare de 750 milioane de euro, împrumut ce are în vedere efiecientizarea tuturor finanțelor publice, dar și creșterea economică. Însă, înainte, ca o parte pentru sprijinul financiar coordonat cu scopul susținerii tării noastre pentru contracararea tuturor efectelor crizei economice, a fost acordat României, din 2009 până în 2011, un număr de trei împrumuturi de o valoare de aproximativ un miliard de euro, pentru politicile de dezvoltare, urmând ca în anul 2012 să fie acordat un alt împrumut cu aceeași valoare pentru politicile dezvoltării cu opțiunea de a amâna tragerea.

Bibliografie

Sorin Gabriel Anton, Instituții financiar-bancare internaționale, Editura C. H. Beck, București 2013.

Dragoș Luchian , Banca Mondială , Editura Enciclopedică, București ,1992; Jacques Fontanel, Organisation Economique Internationales ,Masson Droit ,Sciences Economiques,1992.

Marian Valerian V., Organisme și mecanisme financiar-monetare în procesul de globalizare economică, Editura ERA, București.

http://www.bnr.ro/Relatia-cu-Banca-Internationala-pentru-Reconstructie-si-Dezvoltare-(BIRD)-1448.aspx

http://www.bnr.ro/Relatia-cu-Banca-Internationala-pentru-Reconstructie-si-Dezvoltare-(BIRD)-1448.aspx

http://www.worldbank.org/en/about/what-we-do/brief/ibrd

http://www.worldbank.org/en/about/leadership

Preview document

Organizarea și conducerea Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare - Pagina 1
Organizarea și conducerea Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare - Pagina 2
Organizarea și conducerea Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare - Pagina 3
Organizarea și conducerea Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare - Pagina 4
Organizarea și conducerea Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare - Pagina 5
Organizarea și conducerea Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare - Pagina 6
Organizarea și conducerea Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare - Pagina 7
Organizarea și conducerea Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare - Pagina 8
Organizarea și conducerea Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare - Pagina 9
Organizarea și conducerea Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Organizarea si conducerea Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare.docx

Te-ar putea interesa și

Organizarea și Conducerea Băncii Internaționale Pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Introducere Grupul Băncii Mondiale numără cinci instituții specializate în diverse aspecte ale dezvoltării al căror principal scop este lupta...

Organizarea și Conducerea Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Capitolul 1. Înființarea B.I.R.D. - scurt istoric Reconstrucția unei noi ordini internaționale după cel de-al doilea război mondial (1939-1945)...

Organizarea și conducerea Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare

I. Scurt istoric a Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare este cea mai...

Organizarea și Conducerea Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare

LISTA GRAFICE ȘI TABELE Figura nr. 2: Organizare BIRD 4 Graficul nr. 2.2 : Puterea de vot în cadrul BIRD la data de 30 iunie 2011 6 Tabel nr....

Obiectivele băncii internaționale pentru reconstrucție și dezvoltare

1. Grupul Băncii Mondiale Dezvoltarea şi diversificarea relaţiilor valutar-financiare au solicitat un cadru organizatoric adecvat la nivel mondial...

Organizarea și Conducerea Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Introducere Proiectul intitulat ,,Organizarea şi conducerea Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare”, urmăreşte surprinderea...

Organizarea și Conducerea Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Conferința de la Bretton Woods din 1944, nu a însemnat numai crearea FMI, ci și a Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare, cu...

Organizarea și Conducerea Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare

Capitolul 1. Constituirea BIRD- scurt istoric Obiectivul BIRD “este reducerea sărăciei în ţările în curs de dezvoltare, solvabile şi cu venituri...

Ai nevoie de altceva?