Procedee și tehnici de control financiar bancar

Referat
10/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 5145
Mărime: 62.00KB (arhivat)
Publicat de: Ionel Tudorache
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Profesor Toderascu Carmen
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi

Cuprins

  1. 1.Cercetarea
  2. 2.Controlul documentar
  3. 3.Controlul faptic
  4. 4.Analiza economico financiar
  5. 5.Controlul total și prin sondaj
  6. 6. Concluzii

Extras din referat

1.Cercetarea

Aceasta este o formă eficientă al controlului faptic financiar și este recomandată să se utilizeze ori de căte ori este posibil. Ea constă în observarea nemijlocită și examinarea pe teren a fenomenelor supuse controlului. Acest procedeu de control financiar are scopul de a stabili modul în care se desfășoară acțiunea și cauzele care au determinat aceste greșeli.

Pentru slabilirea unor concluzii complete, se îmbină cercetarea cu verificarea documentelor.

2.Controlul documentar

Ca procedeu a controlului financiar, controlul documentar este definit ca un complex de acțiuni de verificare efectuate ce are scopul de a stabili legalitatea și realitatea unor date ori a unor operațiuni economice ce au înregistrate în documentele primare. Din punct de vedere a documentelor primare, o deosebită importanță se acordă controlului documentar, atât înainte cât și după înregistrarea în conturi.

Controlul documentar din punctul de vedere al formei are 3 obiective: efectuarea corectă a calculelor, exactitatea întocmiri și valabilitatea, autenticitatea.

- Controlul ce vizează efectuarea corectă a calculelor presupune să se verifice aritmetic documentele ce vizează constatarea și înlăturarea erorilor de calcul ce pot schimba conținutul operațiunilor economice cât și financiare. De multe ori calculele sunt greșite intenționat și astfel se ascund fraude, nereguli, evaziuni fiscale, delapidări.

- Controlul ce vizează exactitatea întocmirii și valabilității documentelor este realizată în raport cu momentul producerii operațiunilor economice și financiare pe care le înregistrează. De foarte multe ori aceste documente ce reflectă operațiunile patrimoniale sunt întocmite la anumite termene pentru a leza autenticitatea lor și pentru a pune sub semnul întrebării valabilitatea și exactitatea acestora.

- Controlul ce vizează autenticitatea documentelor vizează mai multe aspecte: felul în care se folosesc documentele tipizate, completarea corectă a datelor, prezența ștersăturilor, falsificărilor, corecturilor în text, inclusiv asemănarea cu specimenele de semnături

Pe de altă parte, controlul financiar din punct de vedere al conținutului are următoarele obiective: legalitatea, realitatea, eficiența.

- Controlul ce vizează legalitatea documentelor are ca obiectiv ca urmărirea documentelor să fie întocmite cu respectarea normelor legale ce privesc disciplina financiară.

- Controlul ce vizează realitatea și exactitatea operațiunilor financiare și economice are ca obiectiv stabilirea efectuării acestora în limitele, condițiile și locul indicat în documentul justificativ. Se recurge la control faptic atunci când există o incertitudine în verificarea realității operațiunilor și astfel se solicită persoanelor ce au semnat documentele sa confirme realitatea operațiunilor.

- Controlul ce vizează eficiența operațiunilor financiare și economice vizează mai multe aspecte ce țin de necesitatea, economicitatea și oportunitatea lor.

De multe ori există posibilitatea ca anumite operațiuni ce au fost supuse controlului financiar să respecte criteriile de legalitate si realitate, in schimb să fie inoportune într-un anumit moment datorită conjuncturii și astfel aceste operațiuni devin ineficiente.Sunt și cazuri în care documentele deși îndeplinesc condițiile de formă nu reflectă real operațiunile economice sau invers.În astfel de cazuri, controlul are sarcina de a semnala situații anormale dar și propune soluții pentru ca entitatea să ia decizii bune.

Controlul documentar este exercitat prin diferite tehnici și modalității, dar acestea se utilizează în funcție de situația verificată.Modalitățile și tehnicile utilizate sunt:

- Controlul cronologic. Acesta are loc in ordinea întocmirii si înregistrării documentelor.In fiecare zi documentele se examinează in ordinea care sunt păstrate fără nici o sistematizare prealabilă. Este o simplă modalitate de control,dar necesită o atenție foarte mare a organului de verificare deoarece are un număr mare de operațiuni de diferite feluri, iar materialul legislativ ce trebuie folosit în același timp îngreunează studierea succesivă și aprofundează fiecare gen de operațiune. Acest tip de control se exercită cu ușărință dar nu există posibilitatea urmăririi de la început la sfârșit a unei probleme.

- Controlul invers cronologic. Acest tip de control se pratică de la sfârșitul perioadei de control. În această situație se începe mai întâi cu verificarea operațiunilor și documentelor cele mai recente, și se continuă din momentul prezent spre momentul trecut. Acest tip de control este utilizat atunci când la constatarea unei abateri este important să se stabilească când acesta s-a produs. Tot acest tip de control se mai utilizează și atunci când se constată diferite erori de înregistrare sau omisiuni.

- Controlul pe probleme sau sistematic. Se ocupă pentru început cu gruparea documentelor pe anumite prbleme cum ar fi: aprovizionare, salarizare, decontări;

iar apoi se controlează in ordine cronologică. Acest tip de control documentar este eficient în verificarea documentelor deoarece dă posibilitate urmăririi unui anumit obiectiv. În cazul acestui tip de control producerea omisiunilor este mai redusă si astfel se pot stabili concluzii cu privire la fiecare problemă.

- Controlul reciprocpresupune verificarea la aceeași unitate a documentelor ce au conțimut identic dar diferă ca formă. Astfel acest tip de control este o evidență tehnică operativă și contabilă.

- Controlul încrucișat presupune examinarea și confruntarea atât la unitatea controlată cât și la unitațile cu care aceasta se află în relații de afaceri, a conținutului exemplalelor a unui document (ex: originalul facturii ce se află la client se confruntă cu, copia ce se află la furnizor) Acest tip de control este o confirmare externă a datelor înscrise în documente.

Bibliografie

Ion Florea, Ionela- Carina CHERSAN, Radu Florea, Controlul economic financiar și gestionar, Editura Coccar, București 2011.

Sorin V. Mihăescu, Controlul financiar în Bănci, Editura Sedcom Libris.

Popa Emil IRIMIE, Pereș Ion, Bunget Ovidiu Constantin, Dumitru Alin Constantin, Controlul financiar, Editura Mirton.

Preview document

Procedee și tehnici de control financiar bancar - Pagina 1
Procedee și tehnici de control financiar bancar - Pagina 2
Procedee și tehnici de control financiar bancar - Pagina 3
Procedee și tehnici de control financiar bancar - Pagina 4
Procedee și tehnici de control financiar bancar - Pagina 5
Procedee și tehnici de control financiar bancar - Pagina 6
Procedee și tehnici de control financiar bancar - Pagina 7
Procedee și tehnici de control financiar bancar - Pagina 8
Procedee și tehnici de control financiar bancar - Pagina 9
Procedee și tehnici de control financiar bancar - Pagina 10
Procedee și tehnici de control financiar bancar - Pagina 11
Procedee și tehnici de control financiar bancar - Pagina 12
Procedee și tehnici de control financiar bancar - Pagina 13
Procedee și tehnici de control financiar bancar - Pagina 14
Procedee și tehnici de control financiar bancar - Pagina 15
Procedee și tehnici de control financiar bancar - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Procedee si tehnici de control financiar bancar.docx

Te-ar putea interesa și

Spălarea banilor prin sisteme informatice

INTRODUCERE Una din problemele majore care preocupă comunitatea internaţională - în general şi statele - în special, vizează noţiunile de...

Procedee și Tehnci de Control Financiar

INTRODUCERE Controlul financiar este efectuat de către entităţile economice pentru a stabili dacă activitatea economică şi financiară desfăşurată...

Procedee și Tehnici de Control Financiar - Controlul Documentar

Capitolul 1 - INTRODUCERE 1.1. Procedee şi tehnici de control financiar Procedeul de control reprezintă un ansamblu de reguli specifice, tehnici...

Controlul Financiar

1. Controlul financiar de Stat 1.1. Organizarea controlului financiar de stat Controlul financiar de stat cuprinde în sfera sa administrarea și...

Procedee și Tehnici de Control Financiar Bancar

Procedee şi tehnici de control financiar Diversitatea de activitaţi din economie, interacţiunea şi condiţionarea lor reciprocă, impune în mod...

Procedee și Tehnici de Control Financiar

1.Controlul faptic Controlul faptic este procedeul de control financiar prin care are loc stabilirea situaţiei reale şi a mişcării mijloacelor...

Practică bancară de specialitate - Agenția Silvestru, BRD, Iași

1. Sistemul informaţional bancar Sistemul este un ansamblu de elemente materiale sau nemateriale, ansamblu format din echipamente, metode,...

Metodologia de exercitare a controlului financiar bancar

INTRODUCERE Controlul este un proces esențial în derularea unei activități economice și financiare deoarece contribuie la protejarea acesteia și a...

Ai nevoie de altceva?