Regăsirea Datelor în Baze de Date

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 5953
Mărime: 33.37KB (arhivat)
Publicat de: Adam Nistor
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Danubianu Mirela
Universitatea Stefan cel Mare Suceava Facultatea de Inginerie Electrica Masterat Stiinta si Ingineria Calcultatoarelor

Extras din referat

Bazele de date relationale (BDR) utilizeaza modelul de date relational si notiunile aferente. BDR este un ansamblu organizat de tabele (relatii) împreuna cu legaturile dîntre ele. Atunci când dorim sa realizam o baza de date relationala trebuie sa stim clar ce avem de facut, adica sa stabilim obiectivele activitatii noastre. În acest sens, câteva dîntre cele mai importante obiective sunt prezentate în continuare:

- Partitionarea semnifica faptul ca aceleasi date trebuie sa poata fi folosite în moduri diferite de catre diferiti utilizatori;

- Deschiderea se refera la faptul ca datele trebuie sa fie usor adaptabile la schimbarile care pot aparea (actualizarea structurii, tipuri noi de date etc.);

- Eficienta are în vedere stocarea si prelucrarea datelor, care trebuie sa se faca la costuri cât mai scazute, costuri care sa fie inferioare beneficiilor obtinute;

- Reutilizarea înseamna faptul ca fondul de date existent trebuie sa poata fi reutilizat în diferite aplicatii informatice;

- Regasirea este o actvitate frecventa pe bazele de date si de aceea cererile de regasire trebuie sa poata fi adresate usor de catre toate categoriile de utilizatori, dupa diferite criterii;

- Accesul înseamna modul de localizare a datelor si acest lucru trebuie sa poata fi realizat prin diferite moduri de acces, rapid si usor;

- Modularizarea presupune faptul ca realizarea BDR trebuie sa se poata face modular pentru generalitate si posibilitatea lucrului în echipa;

- Protectia bazei de date trebuie asigurata sub ambele aspecte: securitatea si integritatea datelor;

- Redundanta se asigura în limite acceptabile prin implementarea unui model de date pentru baze de date si prin utilizarea unei tehnici de proiectare a BDR. Se asigura astfel, o redundanta minima si controlata;

- Independenta datelor fata de programe trebuie asigurata atât la nivel logic cât si si fizic.

Bazele de date relationale au evoluat ca un tip special de aplicatii informatice, si anume cele care au organizarea datelor în memoria externa conform unui model de date specific. De aceea, în metodologia de realizare a BDR se parcurg, în cea mai mare parte, cam aceleasi etape ca la realizarea unei aplicatii informatice, cu o serie de aspecte specifice.

Activitatile (etapele) parcurse pentru realizarea unei BDR sunt: analiza de sistem, proiectarea noului sistem, realizarea componentelor logice, punerea în functiune, dezvoltarea.

Scopul analizei de sistem este de a evidentia cerintele aplicatiei si resursele utilizate

(studiul), precum si de a evalua aceste cerinte prin modelare (analiza). Studiul situatiei existente se realizeaza prin: definirea caracteristicilor generale ale unitatii, identificarea activitatilor desfasurate, identificarea resurselor existente (informationale, umane, energetice, echipamente, financiare etc.), identificarea necesitatilor de prelucrare.

Proiectarea structurii bazei de date se face pe baza modelelor realizate în activitatea de analiza. Inainte de proiectarea bazei de date se alege tipul de sistem de gestiune a bazei de date. Alegerea SBGD-ului se face tinând cont de doua aspecte: cerintele aplicatiei (utilizatorului) si performantele tehnice ale SGBD-ului. Cerintele aplicatiei se refera la: volumul de date estimat a fi memorat si prelucrat în BDR; complexitatea problemei de rezolvat; ponderea si frecventa operatiilor de intrare/iesire; conditiile privind protectia datelor; operatiile necesare (încarcare/validare, actualizare, regasire etc.); particularitatile activitatii pentru care se realizeaza baza de date.

Realizarea componentelor logice. Componentele logice ale unei BD sunt programele de aplicatie dezvoltate, în cea mai mare parte, în SGBD-ul ales. Programele se realizeaza conform modulelor functionale proiectate în etapa anterioara. Componentele logice tin cont de iesiri, intrari, prelucrari si colectiile de date. În paralel cu dezvoltarea programelor de aplicatii se întocmesc si documentatiile diferite (tehnica, de exploatare, de prezentare).

Punerea în functiune si exploatarea. Se testeaza functiile BDR mai întâi cu date de test, apoi cu date reale. Se încarca datele în BDR si se efectueaza procedurile de manipulare, de catre beneficiar cu asistenta proiectantului. Se definitiveaza documentatiile aplicatiei. Se intra în exploatare curenta de catre beneficiar conform documentatiiei.

Dezvoltarea sistemului. Imediat dupa darea în exploatare a BDR, în mod continuu, pot exista factori perturbatori care genereaza schimbari în BDR. Factorii pot fi: organizatorici, datorati progresului tehnic, rezultati din cerintele noi ale beneficiarului, din schimbarea metodologiilor etc.

Pentru a rula programe SQL, este necesar un sistem de gestionare a bazelor de date (SGBD). O baza de date nu este acelasi lucru cu software-ul pentru baze de date .Software-ul pentru baze de date este denumit SGBD. O baza de date , care este doar o componenta a unui SGBD, contine datele propriu-zise - cu alte cuvinte este un container (unul sau mai multe fisiere) care stocheaza informatii structurate. In afara sarcinilor de control al organizarii si integritatii bazelor de date, SGBD-urile executa si alte sarcini, ca de exemplu stocarea fizica, securitatea, replicarea si recuperarea infomatiilor dupa erori. In locul prescurtarii SGBD se poate utiliza prescurtarea SGBDR in care R reprezinta prescurtarea pentru relational. Un SGBDR organizeaza datele in conformitate cu modelul relational.

Modelul relational este un model de date simplu si adecvat pentru organizarea si gestionarea datelor. Fundamentul modelului relational, teoria matematica a multimilor ne obliga sa gandim in termini de multimi de date si nu in termini de elemente individuale sau randuri de date. Modelul descrie modul de efectuare a operatiilor algebrice uzuale (reuniunile si intersectiile) într-o maniera foarte similara aceleia in care aceste operatii sunt efectuate în teoria multimilor. Tabelele reprezinta analoagele multimilor., ele sunt colectii de elemente distincte care au proprietati commune.

Din punctul de vedere al unui utilizator, o baza de date se prezinta ca fiind o colectie de unul sau mai multe tabele.:

Un tabel este structura bazei de date care stocheaza datele, contine date despe un anumit tip de entitate. Un tip de entitate este : o clasa de obiecte, evenimente sau concepte cu proprietati commune, care apartin lumii reale si care pot fi distinse de alte clase; este o grila bidimensionala, caracterizata rin randuri si coloane; contine la fiecare intersectie dîntre randuri si coloane o data numita valoare.; are cel putin o coloana simai multe randuri sau nici unul. Un tabel fara randuri

Preview document

Regăsirea Datelor în Baze de Date - Pagina 1
Regăsirea Datelor în Baze de Date - Pagina 2
Regăsirea Datelor în Baze de Date - Pagina 3
Regăsirea Datelor în Baze de Date - Pagina 4
Regăsirea Datelor în Baze de Date - Pagina 5
Regăsirea Datelor în Baze de Date - Pagina 6
Regăsirea Datelor în Baze de Date - Pagina 7
Regăsirea Datelor în Baze de Date - Pagina 8
Regăsirea Datelor în Baze de Date - Pagina 9
Regăsirea Datelor în Baze de Date - Pagina 10
Regăsirea Datelor în Baze de Date - Pagina 11
Regăsirea Datelor în Baze de Date - Pagina 12
Regăsirea Datelor în Baze de Date - Pagina 13
Regăsirea Datelor în Baze de Date - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Regasirea Datelor in Baze de Date.doc

Alții au mai descărcat și

SQL Update

SQL (Structured Query Language) este un limbaj de programare conceput pentru accesarea si administrarea datelor in sisteme de gestionare a bazelor...

Arhitectura calculatoarelor - Intel vs AMD

Rezultatele din testul 3DS Max 7 SPECapc Test Testul alaturat consta in crearea modelelor 3D, modificarea si randarea scripturilor. Conform...

Autentificarea prin semnătură digitală

Introducere O semnatura digitala reprezinta o informatie care il identifica pe expeditorul unui document. Semnatura digitala este creata prin...

Placa de Bază

Caracteristici generale ale placii de baza Placa de baza este un dizpozitiv ‘de baza’ un ‘pamânt’ pe care ‘se planteaza’ celelalte componente ....

Sistem de Prognosticare a Unei Avarii

Acest sistem calculeaza gradul de avariere a unei cladiri în cazul unui cutremur, precum si posibila necesitate a reconstructiei cladirii (partiala...

Te-ar putea interesa și

Gestiunea stocurilor unei SC într-o bază de date în Microsoft Access

Introducere Sistemul informatic este definit ca ansamblul de metode şi mijloace care asigură preluarea datelor, transformarea lor în informaţie,...

Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă

1 Introducere Trebuie menţionat faptul că lucrarea de faţă îşi propune înainte de toate să identifice cele mai importante aspecte şi probleme ale...

Generarea Automată a Diferitelor Modele de Pagini de Web cu Conținut Informativ din Baze de Date

Introducere MOTO: Programatorul este un creator de universuri pentru care este în întregime responsabil. (Joseph Weizenbaum) Odatǎ cu apariţia...

SGBD-ul și Bazele de Date ORACLE

Cap1. SISTEME DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE - SGBD 1.1. Conceptul de SGBD. Pentru a înţelege noţiunea de SGBD (Sistem de Gestiune a Bazelor de...

Regăsirea informației și a documentelor într-o bază de date științifică și într-o bază de date comercială - Studiu de caz CEEOL și ASOS

În ultimii ani, dezvoltarea sistemelor de baze de date reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte în domeniul tehnologiei informaţiei,...

Sisteme de gestiune a bazelor de date

I. Conceptul de SGBD. a) Definirea unui SGBD SGBD este un ansamblu complex de programe care asigură interfaţa între o bază de date şi...

Sisteme de gestiune a bazelor de date

SISTEME DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE 1.1 SGBD este un ansamblu complex de programe care asigură interfaţa între o bază de date şi utilizatorii...

Proiectarea bazelor de date

BAZE DE DATE CONCEPTE SI PROBLEMATICA În acest moment termenul de baza de date a intrat în limbajul curent fiind folosit uneori si în alte...

Ai nevoie de altceva?