Nanomateriale de dioxid de titan

Referat
9.5/10 (2 voturi)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2302
Mărime: 571.81KB (arhivat)
Publicat de: Ludovic Grigore
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof. dr. ing. Ecateria Andronescu
Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor
Universitatea Politehnica Bucuresti, Bucuresti

Cuprins

 1. 1. Introducere 3
 2. 2. Dioxidul de titan 3
 3. 2.1 Sinteza nanocristalelor de dioxid de titan 3
 4. 2.2 Morfologia nanocristalelor de dioxid de titan 4
 5. 2.3 Structura cristalină a dioxidului de titan 5
 6. 2.4 Proprietățile structurale ale dioxidului de titan 5
 7. 3. Utilizări ale nanopulberilor de TiO2 6
 8. 3.1 Pigmenți 6
 9. 3.2 Cosmetice 7
 10. 3.3 Straturi hidrofile fotoinduse și produse cu capacitate de auto-curățare 7
 11. 3.4 Colorant alimentar 8
 12. 4. Sănătate și siguranță 9
 13. 5. Concluzii 9
 14. 6. Bibliografie 10

Extras din referat

Nanomaterialele (nanoparticulele, nanopulberile, nanocristalele) sunt substanțe chimice sau materiale fabricate și utilizate la scară foarte redusă. Structurile lor variază între aproximativ 1 și 100 nm, în cel puțin o dimensiune.

Cercetarea în domeniul nanomaterialelor este într-o dezvoltare intensă, datorită largii varietăți de potențiale aplicații în domenii precum biomedicină, optică și eletronică. Nanoparticulele sunt de mare interes științific, acestea reprezentând o punte între materialele pulvelerente și structura atomică sau moleculară. Materialele pulvelerente ar trebui să aibă aceleași proprietăți fizice indiferent de măsura acestora, însă, la scară nano, acest lucru diferă. Proprietăți dependente de dimensiune pot apărea în cazul superparamagnetismului în materialele magnetice.

2.Dioxidul de titan

Dioxidul de titan este un material cu proprietăți multifuncționale. O atenție deosebită s-a acordat în ultimii ani obținerii şi proprietăților dioxidului de titan cu proprietăți fotocatalitice, cu aplicații legate de degradarea poluanților, realizarea celulelor fotoelectrochimice. De interes sunt, de asemenea, şi filmele de dioxid de titan depuse pe diverse substraturi în scopul obținerii unor caracteristici speciale (de exemplu suprafețe cu proprietăți de autocurățare). Proprietățile optice ale dioxidului de titan, care determină caracteristicile fotocatalitice depind şi de proprietățile structurale ale acestuia, de aceea studierea proprietăților structurale reprezintă un aspect important în investigarea acestui tip de material.

2.1Sinteza nanocristalelor de dioxid de titan

Prin hidroliza alcoxizilor de titan se pot obține nanopulberi de TiO2. Parametrii procesului influențează proprietățile produşilor rezultați. Dintre aceştia menționăm: concentrația reactanților, pH-ul soluției, temperatura la care se desfăşoară procesul de hidroliză, natura catalizatorilor.

Alcoxizii sunt compuşi în care cationii metalici sunt legați de o unitate hidrocarbonat prin intermediul oxigenului. Formula generală a unui alcoxid este M(OR)n, unde M = orice cation metalic, iar R = metil, etil, propil, butil sau alte grupe alchil. Alcoxizii sunt substanțe lichide sau solide uşor fuzibile, solubile în solvenți organici, uşor de purificat prin distilare şi sunt sensibili la acțiunea apei. Etapele procesului de hidroliză a alcoxizilor în vederea obținerii TiO2 sunt prezentate schematic în figura următoare.

Prin hidroliza alcoxizilor se pot sintetiza, la temperaturi joase, în prezența sau în lipsa catalizatorilor, nanopulberi de TiO2 cu proprietăți fotocatalitice, având diferite faze cristaline. Se mai pot obține şi filme de TiO2 depuse pe diferite substraturi prin metoda sol-gel urmată de centrifugare.

2.2Morfologia nanocristalelor de dioxid de titan

Caracteristicile morfologice ale pulberilor şi filmelor de dioxid de titan pot fi puse în evidență prin microscopie electronică de transmisie (TEM) şi microscopie electronică de baleiaj (SEM). Microscopul electronic este astăzi un instrument de studiu indispensabil în fizica şi ingineria materialelor, oferind informații multiple despre structura intimă a materialelor.

Astfel prin SEM se studiază morfologia pulberilor, aspectul suprafeței particulelor, punându-se în evidență oxizi, fisuri, structura de suprafață. În cazul filmelor subțiri prezintă interes studiul asupra formei, mărimii şi distribuției după mărime a cristalitelor depuse, cât şi compactitatea stratului depus.

Microscopia electronică de transmisie (TEM) se bazează pe efectul caracteristicilor structurale ale materialului de analizat asupra trecerii unui fascicul accelerat de electroni printr-un eşantion foarte subțire (filme). Imaginile obținute prin TEM oferă informații despre: structura limitelor de grăunți, localizarea şi vizualizarea dislocațiilor, planele de alunecare din grăunții cristalini, morfologia şi dispersia fazelor fine.

Bibliografie

http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/07fee639ffe2915fd26d91d42a9487d8.pdf

http://www.alegesanatos.ro/ingrediente/dioxid-de-titan-1426/

K. Madhusudan Reddy, Sunkara V. Manorama, A. Ramachandra Reddy “Bandgap studies on anatase titanium dioxide nanoparticles”, Materials Chemistry and Physics 78 (2002)

http://www.sciencedaily.com/terms/nanoparticle.htm

http://www.unitbv.ro/Portals/31/Sustineri%20de%20doctorat/Rezumate/Marin%20Adnana.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Self-cleaning_glass

https://en.wikipedia.org/wiki/Titanium_dioxide

http://stiintasiinginerie.ro/wp-content/uploads/2014/01/12-PROPRIET%C4%82%C5%82ILE-MORFOLOGICE-ALE-DIOXIDULUI.pdf

GUPTA Shipra Mital, TRIPATHI Manoj “A review of TiO2 nanoparticles”, Chinese Science Bulletin, June 2011.

Preview document

Nanomateriale de dioxid de titan - Pagina 1
Nanomateriale de dioxid de titan - Pagina 2
Nanomateriale de dioxid de titan - Pagina 3
Nanomateriale de dioxid de titan - Pagina 4
Nanomateriale de dioxid de titan - Pagina 5
Nanomateriale de dioxid de titan - Pagina 6
Nanomateriale de dioxid de titan - Pagina 7
Nanomateriale de dioxid de titan - Pagina 8
Nanomateriale de dioxid de titan - Pagina 9
Nanomateriale de dioxid de titan - Pagina 10

Conținut arhivă zip

 • Nanomateriale de dioxid de titan.docx

Alții au mai descărcat și

Carbură de wolfram

1. Introducere Știința si tehnologia la scară nano constau în studiul, producerea și manipularea controlată a structurilor și fenomenelor care...

Catalizatorul Platina-Perovschit Autoregenerabil Folosit pentru Controlul Emisiilor Autovehiculelor

Un inovator “catalizator inteligent” care prezinta o imbunatatire majora referitoare la capacitatea acestuia de autoregenerare a nanoparticulelor...

Titanul și zirconiul

CARACTERE GENERALE Titanul (Ti) si zirconiul (Zr) fac parte din grupa IV B, numită și grupa titanului. Toate elementele din această grupă prezintă...

Acidul Clorhidric

ACIDUL CLORHIDRIC OBTINERE.PROPRIETATI Obtinerea acidului clorhidric se poate face prin metoda Glauber bazata pe reactia dintre NaCl si un acid...

Clorofila - colorant natural E 140

INTRODUCERE Industria alimentara are ca obiectiv principal obtinerea produselor alimentare care sa satisfaca din ce in ce mai mult cerintele...

Aerosoli

AEROSOLII Aerosolii reprezinta starea de dispersie foarte fina a unei substante lichide sau solide intr-un mediu gazos. Mediul gazos este...

RMN

INTRODUCERE Rezonanţa Magnetică Nucleară este o tehnică foarte des folosită în chimie pentru determinarea structurii diverşilor compuşi chimici,...

Te-ar putea interesa și

Nanotehnologie și nanomateriale

Nanotehnologia este o ramura a stiintei care permite crearea de materiale,de dispozitive si de sisteme la scara nanometrica (1-100 nm), prin...

Managementul energiei la autovehiculele moderne

1. Introducere Lipsa de energie din lume devine o provocare mai mare și mai mare. Aproape 8% din energia electrică totală este disipată în timpul...

Compatibilitatea Nanopulberilor cu Țesuturile Vii

1 INTRODUCERE Funcţia principală a pielii este aceea de a apăra corpul împotriva mediului exterior. De fapt, previne intrarea agenţilor chimici şi...

Lansarea unui produs cosmetic pe o piața străină

I. PREZENTAREA GENERALA COMPANIEI GEROVITAL PLANT S.C. Gerovital Cosmetics S.A este o societate cu capital majoritar privat, ce produce şi...

Nanoparticule

1.Introducere In nanotehnologie, o particula este definita ca un obiect de mici dimensiuni,care se comporta ca unitate de ansamblu in ceea ce...

Nanocristale de TiO2

1.Introducere Nanomaterialele ofera o arie extreme de larga de aplicatii practice, cu mari perspective in ceea ce priveste diversificarea sau...

Nanocristale de TiO2

Nanocristale de TiO2 1. Genaralităţi Nanotehnologia este ansamblul de tehnici care vizează producerea, manipularea şi utilizarea obiectelor şi...

Nanomateriale

Introducere O gamă variată de termeni, ce prezintă prefixul “ nano “ , cum ar fi nanoparticulă , nanomaterial , nanotehnologie , nanostructurat ,...

Ai nevoie de altceva?