Sensibilitatea unor tulpini levuriene la acțiunea ionilor de cadmiu, crom și nichel

Referat
8/10 (1 vot)
Conține 2 fișiere: docx, pptx
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 7177
Mărime: 6.44MB (arhivat)
Publicat de: Dragos D.
Puncte necesare: 8
Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului
Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi", Iasi

Cuprins

 1. Capitolul I Introducere 3
 2. 1.1. Principalele surse de expunere la acţiunea cadmiului, cromului şi nichelului 3
 3. 1.2. Contaminarea mediului înconjurător cu cadmiu, crom şi nichel 5
 4. 1.3. Efectele toxice ale cadmiului, cromului şi nichelului asupra macroorganismelor 7
 5. 1.4. Toxicitatea metalelor grele (Cd, Cr, Ni) asupra microorganismelor 8
 6. Capitolul II Materiale şi metode 10
 7. 2.1. Material biologic 10
 8. 2.2. Substanțe chimice 11
 9. 2.3. Modul de lucru 11
 10. Capitolul III Rezultate şi discuţii 13
 11. Capitolul IV Concluzii 19
 12. Referinţe bibliografice 20

Extras din referat

1. INTRODUCERE

1.1. Principalele surse de expunere la acţiunea cadmiului, cromului şi nichelului

Metalele grele, care se întâlnesc în mediu înconjurător sunt derivate dintr-o varietate de surse complexe de origine naturală şi antropică. Ele afectează atmosfera, apele subterane şi de suprafaţă, solul şi subsolul, ajungând astfel, în organismele vii. Sursele naturale de metale grele sunt reprezentate de rocile magmatice şi sedimentare, eroziunea şi formarea solurilor, erupţiile vulcanice etc. Sursele antropice de metale grele sunt reprezentate în general de activităţile industriale (mineritul, scurgerile urbane, emisiile industriale, apele uzate etc) şi agricole (ferilizatorii şi substanţele utilizate pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la plantele de cultură). Poluarea aerului, solului şi a apelor cu metale cum ar fi mercurul, arseniul, cadmiul şi plumbul, contribuie la apariţia unor efecte nocive asupra elementelor mediului înconjurător (flora şi fauna). Poluarea componentelor ecosistemului cu aceste metale toxice rezultă din creşterea industrială rapidă, progresele obţinute în industria chimică sau din diferite alte activităţi umane. Toţi aceşti factori au dus la răspândirea metalelor toxice în mediu şi, în consecinţă, la afectarea stării de sănătate a populaţiei prin ingestia de alimente contaminate cu elemente nocive. Metalele îşi pot schimba forma chimică, dar nu pot fi degradate, ceea ce înseamnă că sunt persistente în mediu şi se pot acumula în organismele vii. Din acest motiv, evaluarea riscurilor ce rezultă în urma expunerii la metalele toxice, reprezintă o problemă importantă pentru protejarea sănătăţii publice (Diaconu M., 2015).

a) Cadmiul

Cadmiul este un oligoelement neesențial pentru organismele vii, și este prezent în aer, apă, sol și alimente. Acesta este un metal alb-argintiu, cu o greutate atomică de 112.4, și un punct de topire scăzut de 3210C. Ca şi metal, cadmiul este rar și nu a fost găsit în stare pură în natură. Este un constituent al carbonatului de zinc (ZnCO3) și se obține ca produs secundar din topirea minereurilor de Zn, Pb și Cu. O caracteristică distinctivă a cadmiului este faptul că este maleabil şi poate fi rulat în foi. Metalul se combină cu majoritatea celorlalte metale grele, pentru a forma aliaje. Este ușor oxidat la starea de oxidare 2+, în urma căruia se formează ionul incolor Cd2+. Cadmiu are o configurație electronică similară cu cea a zincului, care este un element mineral esenţial pentru organismele vii. Aproximativ două treimi din cadmiul produs este folosit în placarea oțelului, fierului, cuprului, alamei etc, pentru a le proteja împotriva coroziunii. Alte utilizări includ fabricarea de: componente electrice, coloranţi, materiale plastice, cauciuc, pesticide, și fier galvanizat şi pentru producerea de semiconductori pentru aeronave. Deoarece cadmiul absoarbe puternic neutronii este, de asemenea, folosit în barele de control ale reactoarelor nucleare. Cadmiul persistă în mediu și are un timp de înjumătățire biologică de la 10 la 25 ani. În ultimele decenii, utilizarea sporită a cadmiului, emisiile provenite de la prelucrarea sa, precum și de la producerea plumbului și a oțelului, arderea combustibililor fosili, utilizarea îngrășămintelor fosfatice, eliminarea deșeurilor, toate combinate cu persistența cadmiului pe termen lung în mediul înconjurător, au sporit preocupările privind efectul acestui metal asupra organismelor vii. Într-adevăr mulți cercetători consideră cadmiul ca fiind unul dintre cele mai toxice elemente din mediu. Plantele, animalele, microorganismele și ființele umane sunt expuse la toxicitatea acestui metal, pe diferite căi, dar în mod similar (Diaconu M., 2012).

b) Cromul

Cromul a fost și este utilizat pe scară largă la nivel mondial în mai multe procese industriale și este eliminat în mod obișnuit în mediul înconjurător din astfel de procese. Cromul este extras în diferite țări din întreaga lume cum ar fi Africa de Sud, Zimbabwe, Finlanda, India, Kazakstan și Filipine ca formă naturală, minereu de cromat (FeCr2O4). Cromul este instabil într-un mediu oxigenat și, atunci când este expus la aer, produce imediat un strat de oxid care este impermeabil la contaminarea ulterioară cu oxigen. Cromul ajunge în mediu atât prin procese naturale, cât și ca urmare a activităților umane. Cromul este un element natural care se găsește în roci, animale, plante, sol, praf și gaze vulcanice (Volesky B., 2001). Există în diferite stări de oxidare care variază de la +2 la +6. Formele cele mai stabile sunt Cr (VI) și Cr (III), deși diferă semnificativ în ceea ce privește proprietățile biologice, geochimice și toxicologice. Cr (III) apare în mod natural în mediul înconjurător la un interval îngust de concentrații și este considerat a fi mai puțin toxic decât Cr (VI). Cromul hexavalent este utilizat extensiv în procesele industriale, cum ar fi galvanizarea, bronzarea, vopsirea textilelor, inhibarea coroziunii și tratarea lemnului, toate producând descărcarea de efluenți care conțin crom (Gavrilescu E., 2008). Solubilitatea ridicată a Cr (VI) îl face un contaminant periculos al apei și solului atunci când este evacuat de către industriile care produc sau utilizează crom.

c) Nichelul

Nichelul este un metal alb, cu tentă slab de galbenă. Cu toate că este al cincilea cel mai abundent element în biosferă, nichelul a fost descoperit numai prin intermediul extragerii altor metale. Nichelul este rezistent la coroziunea aerului, apei și substanţelor alcaline, dar se dizolvă ușor în acizi oxidanți diluaţi. Nichelul natural este un amestec de cinci izotopi stabili, dar se mai cunosc alţi nouăsprezece izotopi instabili. Cu toate că poate exista în mai multe stări de oxidare diferite, starea de oxidare predominantă în mediul înconjurător este Ni (II). Mai puţin frecvent se întâlneşte nichelul cu valențe de -1, +1, +3, și + 4. Nichelul și compușii de nichel au multe utilizări industriale și comerciale. Cel mai adesea, nichelul este utilizat pentru producerea de oțel inoxidabil și alte aliaje de nichel cu rezistență ridicată la coroziune și temperatură. Nichelul ca atare şi aliajele sale sunt utilizate pe scară largă în industria metalurgică, chimică şi de procesare a alimentelor, în special drept catalizatori și pigmenți. Sărurile de nichel cu cea mai mare importanță comercială sunt clorura, sulfatul, azotatul, carbonatul, hidroxidul, acetatul și oxidul de nichel. Sursele naturale de nichel la nivel atmosferic includ particulele de praf derivate din eroziunea rocilor și a solurilor, emisiile vulcanice, incendiile forestiere și ale vegetației. De asemenea, nichelul poate ajunge în atmosferă, ca urmare a activităţilor antropice cum ar fi: arderea cărbunilor, a motorinei și păcurii, incinerarea deșeurilor, precum și din alte surse combinate. Alte surse de poluare cu nichel a mediului, dar în cantităţi mai mici includ fabricarea tutunului, a implanturilor dentare sau ortopedice, a ustensilelor de bucătărie din oțel inoxidabil precum și a bijuteriilor ieftine (Diaconu M., 2015).

Bibliografie

Asmatullah S.N.Q., Shakoori A.R., (1998) Embryotoxic and teratogenic effects of hexavalent chromium in developing chicks of Gallus domesticus. Bull Environ Contam Toxicol 61:281–288

Bosecker K., (2001) Microbial leaching in environmental clean-up programmes. Hydrometallurgy 59, 245-248

Bruins M.R., Kapil S., Oehme F.W., (2000) Microbial resistance to metals in the environment. Exocitology and Environmental Safety 45, 198- 207

Cervantes C., Campos-Garcıa J., Devars S., Gutierrez-Corona F., Loza-Tavera H., Torres-Guzman J.C., Moreno-Sanchez R., (2001) Interactions of chromium with microorganisms and plants. FEMS Microbiol Rev 25:335–347

Diaconu M., (2012) Essential aspects of ecotoxycology, Current topics, concepts and research priorities in environmental chemistry (I), Carmen Zaharia (Ed.), Ed. Universităţii ‘Al.I. Cuza’, Iasi, capter 1, ISBN 978-973-703-797-8 general, ISBN vol.1: 978-973-403-798-5, 3 – 40

Diaconu M., (2015) Ecotoxicologie, Ed. Performantica, ISBN 978-606-685-408-5.

Diaconu M., (2016) Metode şi teste ecotoxicologice, Ed. Performantica, ISBN 978-606-685-417-7.

Doelman P., Jansen E., Michels M., Van Til M., (1994) Effects of heavy metals in soil on microbial diversity and activity as shown by the sensitivity-resistance index, an ecologically relevant parameters, Biological Fertilized Soil 17, 177-184.

Dömnez G., Aksu Z., (2001) Bioaccumulation of copper(II) and nickel(II) by the non-adapted and adapted growing Candida spp. Water Resource 35, 1425-1434.

Ehrlich H.L., (1997) Microbes and metals. Applied Microbiology and Biotechnology 48, 687-692.

Eiland, F. (1981). The effects of application of sewage sludge on microorganisms in soil. Tidsskrift for planteavl 85, 39-46.

Gavrilescu E., (2008) Noţiuni generale de ecotoxicologie, Ed. Sitech, Craiova, ISBN 978-973-747-833-7, 42-70

Ghorbani N.R., Salehrastin N., Moeini A., (2002) Heavy metals affect the microbial populations and their activities. Symposium 54, 2234-1-2234- 11.

Halasova E., Matakova T., Kavcova E., Musak L., Letkova L., Adamkov M., Ondrusova M., Bukovska E., Singliar A., (2009) Human lung cancer and hexavalent chromium exposure. Neuro Endocrinol Lett 1:182–5

Kim S.H., Lee I.C., Baek H.S., Moon C., Kang S.S., Bae C.S., Kim S.H., Shin D.H., Kim J., (2012) C. Pycnogenol® prevents hexavalent chromium-induced spermatotoxicity in rats. Mol Cel Toxicol 8:249–256

Nies D.H., (1999) Microbial heavy metal resistance. Applied Microbiology and Biotechnology 51, 730-750

Nies D.H., (2000) Heavy metal resistant bacteria as extremophiles: molecular physiology and biotechnological use of Ralstonia sp. CH34. Extremophiles Publisher 4, 0077-0082.

Nies D.H., Silver S., (1995) Ion efflux systems involved in bacterial metal resistances. Journal of Industrial Microbiology 14, 186-199

Öztürk A., Artan T., Ayar A., (2004) Biosorption of nickel(II) and copper(II) ions from aqueous solution by Streptomyces coelicolor A3(2). Colloid and Surfaces B: Biointerfaces 34, 105-111.

Raab A., Fieldman J., (2003) Micobial transformation of metals and metalloids. Science Progress 86 (3), 179-202

Ramteke P.W., (2000) Biosorption of nickel(II) by Pseudomonas stutzeri. Journal of Environmental Biology 21 (3), 219-221

Singh P., Cameotra S.S., (2004) Enhancement of metal bioremediation by use of microbial surfactants. Biochemical and Biophysical Research Communications 319, 291-297

Spain A., (2003) Implications of microbial heavy metal tolerance in the environment. Reviews in Undergraduate Research 2, 1-6

Terry P., Stone W., (2001) Biosorption of cadmium and copper contaminated water by Scenedesmus abundans. Chemosphere 47, 249-255

Vasudevan P., Padmavathy V., Dhingra S.C., (2002) Biosorption of monovalent and divalent ions on baker’s yeast. Bioresource Technology 82, 285-289

Volesky B., (2001) Detoxification of metal-bearing effluents biosorption for the next century. Hydrometallurgy 44, 203-216

Preview document

Sensibilitatea unor tulpini levuriene la acțiunea ionilor de cadmiu, crom și nichel - Pagina 1
Sensibilitatea unor tulpini levuriene la acțiunea ionilor de cadmiu, crom și nichel - Pagina 2
Sensibilitatea unor tulpini levuriene la acțiunea ionilor de cadmiu, crom și nichel - Pagina 3
Sensibilitatea unor tulpini levuriene la acțiunea ionilor de cadmiu, crom și nichel - Pagina 4
Sensibilitatea unor tulpini levuriene la acțiunea ionilor de cadmiu, crom și nichel - Pagina 5
Sensibilitatea unor tulpini levuriene la acțiunea ionilor de cadmiu, crom și nichel - Pagina 6
Sensibilitatea unor tulpini levuriene la acțiunea ionilor de cadmiu, crom și nichel - Pagina 7
Sensibilitatea unor tulpini levuriene la acțiunea ionilor de cadmiu, crom și nichel - Pagina 8
Sensibilitatea unor tulpini levuriene la acțiunea ionilor de cadmiu, crom și nichel - Pagina 9
Sensibilitatea unor tulpini levuriene la acțiunea ionilor de cadmiu, crom și nichel - Pagina 10
Sensibilitatea unor tulpini levuriene la acțiunea ionilor de cadmiu, crom și nichel - Pagina 11
Sensibilitatea unor tulpini levuriene la acțiunea ionilor de cadmiu, crom și nichel - Pagina 12
Sensibilitatea unor tulpini levuriene la acțiunea ionilor de cadmiu, crom și nichel - Pagina 13
Sensibilitatea unor tulpini levuriene la acțiunea ionilor de cadmiu, crom și nichel - Pagina 14
Sensibilitatea unor tulpini levuriene la acțiunea ionilor de cadmiu, crom și nichel - Pagina 15
Sensibilitatea unor tulpini levuriene la acțiunea ionilor de cadmiu, crom și nichel - Pagina 16
Sensibilitatea unor tulpini levuriene la acțiunea ionilor de cadmiu, crom și nichel - Pagina 17
Sensibilitatea unor tulpini levuriene la acțiunea ionilor de cadmiu, crom și nichel - Pagina 18
Sensibilitatea unor tulpini levuriene la acțiunea ionilor de cadmiu, crom și nichel - Pagina 19
Sensibilitatea unor tulpini levuriene la acțiunea ionilor de cadmiu, crom și nichel - Pagina 20
Sensibilitatea unor tulpini levuriene la acțiunea ionilor de cadmiu, crom și nichel - Pagina 21

Conținut arhivă zip

 • Sensibilitatea unor tulpini levuriene la actiunea ionilor de cadmiu, crom si nichel.docx
 • Sensibilitatea unor tulpini levuriene la actiunea ionilor de cadmiu, crom si nichel.pptx

Alții au mai descărcat și

Coroziunea

6. METODE DE PROTECTIE ANTICOROSIVA A MATERIALELOR METALICE Protectia împotriva coroziunii reprezinta totalitatea masurilor care se iau pentru a...

Hidrocarburi aciclice saturate (Alcani)

Hidrocarburile aciclice saturate numite alcani sau parafine, au formula generala CnH2n+2. Conform cu aceasta formula fiecare termen din seria...

Celuloza

CELULOZA este polizaharida cea mai raspindita in natura. Ea corespunde formulei(C6 H10 O5)n, in care n are valori cuprinse intre 700-800 si...

Ai nevoie de altceva?