Rolul unor elemente chimice în sistemele biologice

Referat
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 5181
Mărime: 35.30KB (arhivat)
Publicat de: Gabi-Nelu Stoica
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vasiliu Geanina

Extras din referat

Materia vie este formată din aceleaşi elemente chimice care există şi în natura anorganică, iar organismele vii preiau în mod selectiv din mediul înconjurător substanţele chimice necesare desfăşurării activităţilor lor vitale. De altfel, între organismele vii și mediu, există interacțiuni complexe constând în schimburi de substanță, energie și informație, ce constituie așa numitele “cicluri ale elementelor”( ex.: Ciclul Carbonului, Ciclul Azotului).

În compoziţia materiei vii intră următoarele elemente :

- Metale

Netranziționale din grupele principale : Na, K, Ca, Mg.

Tranziționale : Fe, Co, Mn, Mo, Cu, etc.

- Nemetale- elemente organogene care intră în componența organismului uman : C, H, O, P, S, X.

Proporția elementelor chimice din organismul uman este următoarea :Oxigen-63%, Carbon-20%, Hidrogen-10%, Azot-3%, Calciu-1,5%, Sulf-0,25%, Potasiu-0,35%, Natriu-0,15%, Magneziu-0,05%

O altă clasificare a bioelementelor :

- C, H, O, N, S, P, Cl, Ca, Mg, K, Na, care se găsesc în proporţie mare şi formează 99% din masa organismelor, din care cauză se numesc şi elemente plastice. Ele reprezintă elemente de constituție sau macroelementele ;

- Fe, I, F, B, Cu, Zn, Co, Mn, Si, Mo, Va, Ba, Li etc., care se găsesc în cantitate mică însă, sub 1% din total. Unele din aceste elemente apar în cantităţi extrem de mici, în limitele unei sutimi sau miimi de miligram pentru fiecare ; ele sunt numite microelemente sau oligoelemente şi îndeplinesc, în general, un rol biocatalitic. Microelementele intră în alcătuirea unor enzime, hormoni şi participă astfel la reglarea proceselor biochimice care au loc în organism.

Pe plan general, numai 21 de elemente sunt totdeauna prezente în materia vie, denumite şi bioelemente sau elemente esenţiale, care au fost împărţite în trei grupe în funcţie de concentraţia lor în organisme :

- Grupa I : elemente abundente (prezente în proporţie de 60% din totalul atomilor) : C, H, O şi N.

- Grupa II : elemente puţin abundente (prezente în proporţie de 0,02-0,1 atomi%) : Na, Mg, S, Cl, K.

- Grupa III : elemente rare (prezente în proporţie mai mică de 0,02 atomi%) : Si, B, Fe, Cu, Mn, Zn, Va, I, Ni, Co.

Dintre toate elementele care se găsesc în organismele vii, carbonul, hidrogenul, oxigenul si azotul mai poartă denumirea de elemente vitale deoarece, prin distrugerea oxidativă a materialului vegetal, ele se elimină sub formă de dioxid de carbon (CO2), apă (H2O) şi azot (N2). Restul elementelor se numesc elemente fixe, întrucât, prin distrugerea oxidativă a materialului, ele rămân sub formă de combinaţii, în cenuşă.

În cenuşa plantelor au fost identificate mult mai multe elemente chimice decât în organismele animale. Conţinutul de cenuşă şi compoziţia acesteia, variază în funcţie de specie, organ, vârstă şi perioada de vegetaţie (frunzele conţin mult: Ca, Mg, K, S, Si; seminţele mult P).

Dacă se examinează locul, din sistemul periodic al elementelor, pe care-l ocupă elementele ce intră frecvent în alcătuirea materiei vii, se constată că aproape toate fac parte din primele patru perioade ale acestui sistem ; ca o consecinţă, natura vie este aproape toată constituită din atomi uşori, care dau compuşi puţin complecşi, solubili în apă, ce permit circulaţia şi schimburile nutritive din celule.

Rolul biometalelor este foarte diversificat. Astfel, biometalele se împart în:

o Transportori de sarcină: Na, K

o Stabilizatori ai structurii: Mg, Ca

o Catalizator acid Lewis: Zn

o Catalizatori redox şi transportul oxigenului: V, Cr, Mn, Fe,Practic, din punct de vedere al chimiei anorganice biometalele se împart în două categorii fundamentale:

- elemente netranziţionale: Na, K, Mg, Ca, Zn

- elemente tranziţionale: Mn, Fe, Co, Cu, Mo

Elementele netranziţionale se deosebesc de cele tranziţionale prin faptul că au stare de oxidare constantă şi au o structură electronică stabilă de gaz rar. Metalele tranziţionale indicate, sunt caracterizate prin stări de oxidare variabile, formând ioni cu configuraţie electronică incompletă, fapt ce explică o serie de proprietăţi fizice particulare cum ar fi: absorţia în UV-VIS al spectrului radiaţiilor electromagnetice, paramagnetismul, etc.

Bibliografie

1. Palamaru M.N, Iordan A. R., Cecal Alex. „Chimie bionaorganică şi metalele vieţii” Editura BIT 1997

2. Grecu I, Neamţu M, Enescu L „Implicaţii biologice şi medicale ale chimiei anorganice” Editura Junimea 1982

3. Străjescu Mihai, Teodor Felicia Elemente de chimie bioanorganică Editura Dacia 19791.

4. http://www.spvg-bm.ro/files/biochimie_an_I.pdf

5. https://biblioteca.regielive.ro/cursuri/chimie.../componentele-materiei-vii-326738.pdf

6. https://sites.google.com/site/biochimiemg1c/curriculum/c1-2

7.http://www.umfiasi.ro/ScoalaDoctorala/TezeDoctorat/Teze%20Doctorat/Rezumat%20TEODOR%20VLAD-IOAN.pdf

8. www.umfiasi.ro/Rezidenti/suporturidecurs/.../Rolul%20unor%20oligoelemente.ppt

9. http://www.scientia.ro/biologie/corpul-omenesc/2994-oligoelementele.html

10. http://www.sanatatea.com/pub/alimentatie/2284-substante-minerale-macro-si-microelemente.html

Preview document

Rolul unor elemente chimice în sistemele biologice - Pagina 1
Rolul unor elemente chimice în sistemele biologice - Pagina 2
Rolul unor elemente chimice în sistemele biologice - Pagina 3
Rolul unor elemente chimice în sistemele biologice - Pagina 4
Rolul unor elemente chimice în sistemele biologice - Pagina 5
Rolul unor elemente chimice în sistemele biologice - Pagina 6
Rolul unor elemente chimice în sistemele biologice - Pagina 7
Rolul unor elemente chimice în sistemele biologice - Pagina 8
Rolul unor elemente chimice în sistemele biologice - Pagina 9
Rolul unor elemente chimice în sistemele biologice - Pagina 10
Rolul unor elemente chimice în sistemele biologice - Pagina 11
Rolul unor elemente chimice în sistemele biologice - Pagina 12
Rolul unor elemente chimice în sistemele biologice - Pagina 13
Rolul unor elemente chimice în sistemele biologice - Pagina 14
Rolul unor elemente chimice în sistemele biologice - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Rolul unor elemente chimice in sistemele biologice.doc

Alții au mai descărcat și

Proteinele Fibrilare

1.Caracterizare generala Proteinele sunt polipeptide cu un numar mai mare de 50 si pana peste 10000 de ά-amoniacizi(cu configuratia L), uniti prin...

Analize de coloranți organici

Identificarea unui colorant în substanta se poate face pe baza urmatoarelor criterii: a. solubilitate; b. nuanta si proprietati coloristice ale...

Structura benzenului și starea aromatică

IV. REACTII DE ADITIE ALE BENZENULUI. 1) Benzenul aditioneaza sase atomi de hidrogen, în prezenta catalizatorilor de hidrogenare, dând...

Lipidele, protide, nucleoproteide, pigmenți naturali vegetali, vitamine, enzime

Lipidele sunt compuşi organici naturali larg răspândiţi în organismele vii. Din punct de vedere al structurii lor lipidele constituie o clasă...

Lignină

1. Dezincrustarea prin procedeul sulfit Pentru dezincrustarea lemnului prin procedeul sulfit se utilizeaza solutii apoase de bisulfit de calciu,...

Te-ar putea interesa și

Tehnologii de Tratare și Valorificare a Deșeurilor

Tema de proiectare Să se proiecteze o linie de colectare şi de compostare a 100 t/zi deşeuri menajere. Memoriu tehnic Proiectul de tehnologii de...

Optimizarea colectării deșeurilor menajere din municipiul Ploiești

INTRODUCERE Dezvoltarea urbanistica si industriala în ritmuri tot mai înalte si odata cu aceasta cresterea populatiei, ridicarea nivelului de...

Managementul Instituțiilor mass-media

1. Modelele manageriale în cadrul unor instituţii mass-media cunoscute Modelul lui Mintzberg stipulează că, într-o organizaţie, managerul are trei...

Gestionarea Deșeurilor Nepericuloase din Municipiul Moinești

INTRODUCERE Dezvoltarea urbanistică şi industrială în ritmuri tot mai înalte şi odată cu aceasta creşterea populaţiei, ridicarea nivelului de...

Oligoelemente în Sisteme Biologice

INTRODUCERE Printre incontestabilele reusite ale geniului uman, trebuie inclusa si descoperirea rolului biologic al unui important numar de...

Intoxicații profesionale

I. INTRODUCERE Dezvoltarea deosebita luata de industrie ridica probleme importante de medicina muncii. Pentru o buna intelegere a riscurilor pe...

Tehnici de Separare și Concentrare în Biotehnologii

I. INTRODUCERE I.1.1. Drojdiile ca agenţi biotehnologici Microorganismele incluzând bacteriile, drojdiile, fungii filamentoşi şi algele...

Biosenzori

Ce este un biosenzor? Cuvântul biosenzor este format prin alăturarea a două cuvinte cu înţeles diferit: bio provine de la bios, care în limba...

Ai nevoie de altceva?