Avantajele calității de membru OMC

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 5480
Mărime: 40.67KB (arhivat)
Publicat de: Ilarie Milea
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nicolae Tâu, prof.univ.
Cuvinte-cheie: politica comercială internațională, avantaje, dezvoltarea antreprenoriatului, reforme economice, libertatea comerţului, concurenţă loială, predictibilitate, expansiune, export și import.

Extras din referat

„Nu coalizăm state, ci unim oameni”,

afirma Jean Monnet în 1952

1. Introducere

Organizaţia Mondială a Comerţului reprezintă cadrul instituţional comun pentru desfăşurarea relaţiilor comerciale între membrii şi, în baza principiilor internaţionale acceptate, vizate prin acorduri de domenii precum: standardizare şi certificare, aplicarea măsurilor sanitare şi fitosanitare, taxe şi impozite, dreptul de proprietate intelectuală etc. Ea a devenit una din cele mai importante organizaţii internaţionale cu profil economic care contribuie la soluţionarea problemelor în domeniul comerţului internaţional. Scopul alegerii acestei teme a fost acela de îmbogăţire a cunoştinţelor referitoare la Organizaţia Mondială a Comerţului şi aflarea avantajelor calității de membru a acesteia.

2. Origini

Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) este o organizaţie internaţională care supervizează un număr mare de acorduri care definesc ‘’regulile comerciale’’ dintre statele membre. A fost creată la 1 ianuarie 1995 pentru a înlocui Acordul General asupra Tarifelor şi Comerţului (GATT - General Agreement on Tariffs and Trade) care cuprindea o serie de tratate comerciale încheiate la sfârşitul celui de-al doilea război mondial, cu scopul de a facilita comerţul liber. Principiile şi acordurile GATT au fost adoptate de OMC care a fost însărcinată cu administrarea şi extinderea acestora. Spre deosebire de GATT, OMC are o structură instituţională substanţială. Efectiv, OMC este succesoarea mult amânată a Organizaţiei Internaţionale a Comerţului care iniţial a fost planificată a fi urmaşa GATT-ului. Carta internaţională a Organizaţiei Internaţionale a Comerţului a fost stabilită în cadrul Conferinţei Naţiunilor Unite asupra comerţului şi ocupaţiei, organizată la Havana în martie 1948, însă a fost blocată de senatul american.

Sediul OMC se află în Geneva, Elveţia. În 1septembrie 2013, Roberto Azevêdo a fost ales director general al OMC. Tuturor membrilor OMC li se recomandă să-şi ofere reciproc statutul de naţiunea cea mai favorizată, astfel încât (cu mici excepţii) concesiuni comerciale oferite de un membru OMC unei ţări trebuie să fie oferite tuturor membrilor OMC. La înfiinţare organizația cuprindea 76 de ţări membre l. Alţi 74 de membri au urmat în următorii zece ani, ultima fiind Vietnam care a aderat la data de 11 ianuarie 2007. Există ţări care nu sunt membre şi care au participat ca observatori la OMC: Algeria, Andorra, Azerbaidjan, Bahamas, Belarus, Bhutan, Bosnia şi Herţegovina, Capul Verde, Guineea Ecuatorială, Etiopia, Sfântul Scaun (Vatican), Iran, Irak, Kazahstan, Laos, Liban, Libia, Federaţia Rusă, Samoa, São Tomé şi Príncipe, Serbia, Muntenegru, Seychelles, Sudan, Tadjikistan, Tonga, Uzbekistan, Vanuatu, şi Yemen. Ucraina a devenit membru oficial al Organizaţiei Mondiale a Comerţului la data 16 Mai 2008. După 14 ani de negocieri, ţara devine cel de-al 152 -lea membru al OMC. La momentul actual, OMC numără 164 de membri; și 22 țări cu statut de observatori. Cea mai mare şi mai cuprinzătoare entitate din cadrul OMC este Uniunea Europeană, cu cele 27 de state membre. Statele membre UE îşi coordonează poziţiile la Bruxelles şi la Geneva, Comisia Europeană având sarcina de a reprezenta ansamblul Statelor Membre ale UE în cadrul OMC.

În perioada 1947 – 1990, în cadrul GATT, au avut loc opt runde de negocieri, care s-au soldat cu rezultate importante pe linia creării condiţiilor favorabile dezvoltării comerţului internaţional. Ideea creării OMC a fost avansată pentru prima dată în 1990, de către Comunităţile Europene şi Canada şi avea în vedere ca noua organizaţie să se constituie într-un mecanism eficient şi pragmatic pentru:

1) implementarea rezultatelor Rundei Uruguay;

2) încorporarea în cadrul multilateral de drepturi şi obligaţii comerciale a rezultatelor obţinute în noile domenii de reglementare (servicii, măsuri investiţionale, drepturi de proprietate intelectuală);

3) aplicarea amendamentelor aduse unor articole ale GATT;

4) eliminarea caracterului provizoriu prelungit al existenţei şi funcţionări GATT.

Acordul de la Marrakesh privind înfiinţarea OMC, în preambulul său prevede obiectivele de bază, similare cu cele ale GATT- ului, dar care au fost extinse pentru a acorda OMC mandatul de a trata comerţul cu servicii. Acestea sunt:

1) ridicarea standardelor de viaţă şi a veniturilor;

2) utilizarea deplină a forţei de muncă;

3) expansiunea producţiei şi a comerţului;

4) utilizarea optimă a resurselor mondiale.

Aceste obiective au fost completate cu domeniul serviciilor şi cu noţiunea de ‘’dezvoltare durabilă’’, referitoare la utilizarea optimă a resurselor mondiale şi la necesitatea protecţiei şi conservării mediului înconjurător, corespunzător diferitelor niveluri de dezvoltare economică ale ţărilor.

Sistemul de comerţ internaţional promovat de OMC are în centru următoarele principii:

- combaterea discriminărilor - aplicarea tratamentului naţiunii celei mai favorizate şi a tratamentului naţional;

- libertatea comerţului - obţinută gradual, prin intermediul negocierilor;

- predictibilitate - natura obligatorie a acordurilor şi procedurilor pentru membrii OMC, precum şi asigurarea transparenţei;

- promovarea concurenţei loiale; - încurajarea dezvoltării şi reformei economice, vizând, în special, ţările mai puţin dezvoltate şi în curs de dezvoltare.

În viziunea OMC, acest sistem aduce o serie de beneficii, cele mai importante fiind reprezentate de: rezolvarea constructivă a diferendelor, reducerea costurilor de trai, creşterea veniturilor şi sporirea posibilităţilor de alegere în ceea ce priveşte bunurile/serviciile şi calitatea acestora.

Bibliografie

1. Nicolae Sută, Sultana Sută-Selejean, „Comerţ internaţional şi politici comerciale contemporane”, Editura economică 2003;

2. Marica DUMITRAȘCO, POLITICA EXTERNĂ COMERCIALĂ LIBERALĂ A REPUBLICII MOLDOVA, Akademos 4/2015;

3. OMC, Grupul de lucru privind interacţiunea dintre comerţ şi politica în domeniul concurenţei, „The fundamental WTO principles of national treatment, most-favourednation treatment and transparency” (WT/WGTCP/W/114), 1999;

4. OMC, Agreement on subsidies and countervailing measures;

5. OMC, Understanding WTO, ediţia 2005;

6. ONU, Trade and Development Board, Commission on Investment, Technology and Related Financial Issues, Intergovernmental Group of Experts on Competition Law and Policy, „Ways in which possible international agreements on competition might apply to developing countries, including through preferential or differential treatment, with a view to enabling these countries to introduce and enforce competition law and policy consistent with their level of economic development”, 5 septembrie 2005;

7. World Trade Organization, Committee on Safeguards G/SG/N/10/MDA/2/Suppl.1. 19 February 2008 Notification Pursuant to Article 12.1(C) Of The Agreement on Safeguards of Republic of Moldova. https:// www.wto.org/english/tratop_e/safeg_e/safeg_e.htm (accessed 13.05.2015).

6. World Trade Organization, WT/DS421/1 G/L/952 Request for Consultations by Ukraine Moldova – measures affecting the importation and internal sale of goods (environmental charge), 21 February 2011.

7. Wolrd Trade Organization, WT/TPR/S/323, WTO Secretariat report about the Trade Policy Review of Republic of Moldova,14 September 2015.

8. Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova. Comerţul exterior al Republicii Moldova (1997-2014). http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=336& (accessed 13.10.2015).

9. World Trade Organization, WT/DS423/1 G/L/954 Request for Consultations by Moldova Ukraine – taxes on distilled spirits, 7 March 2011.

10. Informaţii prezentate de site-urile:

www.wto.org

www.unctad.org.

www.consiliulconcurentei.ro

www.ro.wikipedia.org/wiki/Organizatia_Mondiala_a_Comertului;

www.eumed.net/ecorom/XVI._Organisme_economice_internationale/_ga tt_si_omc.htm;

www.realitatea.net/ucraina-a-devenit-membru-oficial-al-organizatiei-mondiale-acomertului_283077.html

Preview document

Avantajele calității de membru OMC - Pagina 1
Avantajele calității de membru OMC - Pagina 2
Avantajele calității de membru OMC - Pagina 3
Avantajele calității de membru OMC - Pagina 4
Avantajele calității de membru OMC - Pagina 5
Avantajele calității de membru OMC - Pagina 6
Avantajele calității de membru OMC - Pagina 7
Avantajele calității de membru OMC - Pagina 8
Avantajele calității de membru OMC - Pagina 9
Avantajele calității de membru OMC - Pagina 10
Avantajele calității de membru OMC - Pagina 11
Avantajele calității de membru OMC - Pagina 12
Avantajele calității de membru OMC - Pagina 13
Avantajele calității de membru OMC - Pagina 14
Avantajele calității de membru OMC - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Avantajele calitatii de membru OMC.docx

Te-ar putea interesa și

Organizația Mondială a Comerțului

INTRODUCERE Tendinţa către sistemul comercial multilateral este determinată de evoluţia adîncirii proceselor economice internaţionale, a...

Organizația Mondială a Comerțului

Introducere Actualitatea temei de cercetare: Odată cu evoluția adîncirii proceselor economice internaționale, a interdependențe lor în producția...

Politici comerciale internaționale

Introducere În pofida avantajelor sale evidente, liberalizarea schimburilor este un proces de lungă durată căruia i s-a opus o mare rezistenţă....

Consecințele Extinderii Uniunii Europene asupra Comerțului Exterior al Republicii Moldova

Introducere La ora actuală comerţul internaţional reprezintă baza relaţiilor economice internaţionale. Prin comerţ se realizează diviziunea...

Organizația Mondială a Comerțului

INTRODUCERE Tendinţa către sistemul comercial multilateral este determinată de evoluţia adîncirii proceselor economice internaţionale, a...

Integrare regională în America de Nord

Rezumat introductiv Extinderea procesului de regionalizare la scara planetara prin aparitia unor noi grupari de cooperare si integrare economica,...

Rusia și OMC

1. Introducere Rusia negociaza aderarea la OMC de aproape 14 ani. Dupa ce în 2001, China, si recent, Arabia Saudita, a aderat la OMC, dupa 15,...

Runda Doha

1. Introducere In perioada 9-14 noiembrie 2001 s-a desfasurat la Doha (Qatar) a IV-a Conferinta Ministeriala a Organizatiei Mondiale a Comertului...

Ai nevoie de altceva?