Organizația Mondială a Comerțului

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 26781
Mărime: 751.49KB (arhivat)
Publicat de: Sergiu G.
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. Cuvinte cheie 3
 2. ADNOTARE 5
 3. ANNOTATIONS 6
 4. Introducere 7
 5. Capitolul I. Organizația Mondială a Comerțului - baza noului 9
 6. sistem comercial multilateral 9
 7. 1.1. Organizația Mondială a Comerțului, obiectivele, principiile și funcțiile ei în economia mondială 9
 8. 1.2. Structura instituțională a Organizației Mondiale a Comerțului 13
 9. 1.3. Analiza beneficiilor sistemului comercial OMC 26
 10. Capitolul II. Aderarea Republicii Moldova la Organizația Mondială a Comerțului 31
 11. 2.1. Etapele aderării RM la Organizația Mondială a Comerțului 31
 12. 2.2 Avantajele și dezavantajele aderării RM la OMC 35
 13. 2.3. Angajamentele asumate de Republica Moldova față de OMC și măsurile întreprinse în vederea îndeplinirii lor 41
 14. Capitolul III : Impactul participării la Organizația Mondială a Comerțului asupra politicii comerciale, principalele reglementări adoptate de Republica Moldova 50
 15. 3.1 Analiza principalelor reglementări adoptate de R.M. după aderarea la OMC 50
 16. 3.2 Studiul relației comerciale a Republicii Moldova după aderarea la 57
 17. Organizația Mondială a Comerțului 57
 18. 3. 3 Perspectivele accesului Republicii Moldova pe piața internațională în urma aderării la OMC 63
 19. Concluzii și recomandări 69
 20. Bibliografie 72
 21. ANEXE 81

Extras din licență

Introducere

Actualitatea temei de cercetare: Odată cu evoluția adîncirii proceselor economice internaționale, a interdependențe lor în producția și circulația mărfurilor, în cadrul diviziunii internaționale a muncii, sub incidența și impactul progresului tehno-științific. În aceste condiții, politicile comerciale promovate de diverse state dobîndesc forme, dimensiuni și valențe noi.

Organizația Mondială a Comerțului (OMC) este responsabilă pentru supravegherea sistemului comercial multilateral, care a evaluat treptat în ultimii 50 de ani. De asemenea, OMC constituie un forum pentru continuarea negocierilor privind liberalizarea comerțului cu bunuri și servicii, prin desființarea barierelor și elaborarea de noi reguli în domeniile legate de comerț. Acordurile OMC prevăd un mecanism comun de reglementare a diferendelor, prin care membri își apără drepturile și reglementează divergențele care apar între ei.

La ora actuală în afara sistemului OMC au rămas doar unele țări care în trecut aveau economii planificate și o parte din țările în curs de dezvoltare. Țările cu economiile în tranziție privesc la OMC ca la o structură ce oferă o posibilitate importantă de integrare în economia mondială și de perfecționare a bazei legislative naționale în domeniile economic și comercial.

În jurul oportunității aderării Republicii Moldova la OMC sau purtat și se poartă multe discuții contradictorii, dat fiind importanța acestui pas pentru integrarea de mai departe a Republicii Moldova în economia mondială. Aderarea RM la OMC la 8 mai 2001 (Protocolul de Aderare la OMC a fost ratificat de Parlament la 1 iunie 2001) a fost determinată de avantajele pe care le oferă cadrul juridic al comerțului internațional și de motivele pentru care e mai bine să fii în cadrul OMC decît în afara acestei organizații. Cu toate acestea, mulți reprezentanți ai businessului cred în continuare că acest eveniment a fost grăbit și că piața noastră nu este pregătită pentru noile standarde.

Toate acestea au și servit ca motiv în alegerea și pregătirea prezentei teze de master. Este nevoie de o analiză profundă a realizărilor sistemului OMC în lume pentru a înțelege esența acestei prestigioase organizații mondiale, precum și implicațiile aderării Republicii Moldova, atît cele pozitive, cît și negative.

La baza informațională au stat materialele: rapoartele anuale și trimestriale ale Organizației Mondiale a Comerțului, Centrului Comercial International, Organizației de Cooperare Dezvoltare Economică, Fondul Monetar Internaționale, Băncii Mondiale, Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova, Băncii Naționale a Moldovei etc.

Suportul metodologic și teoretico-științific îl constituie lucrările și operele unor savanți notorii. S-au examinat viziunile următorilor experți referitoare la problematica studiată: Bordeniuc M., Braghiș D, Mincu G., Grossu D, Lupașcu Liuba., Andronic A., Cucu A., Moisei A., Calmâc Octavian.

Scopul și obiectivele principale ale lucrării: Prezenta lucrare are un scop propriu și el se manifestă în voința autorului de a elucida originea OMC și rolul OMC în reglementarea comerțului internațional, de a elucida esența pe înțelesul tuturor a creării cu ajutorul OMC a unui cadru politic și economic favorabil dezvoltării de mai departe a Republicii Moldova.

Scopul cercetării este concentrat în următoarele obiective:

1. Estimarea câmpului conceptual privind noțiunea de Organizația Mondială a Comerțului și prin efectuarea unui studiu al acestui concept.

2. Identificarea efectelor post aderării Republicii Moldova la OMC

3. Determinarea perspectivelor de globalizare a economiei Republicii Moldova.

Structura tezei de master: În acest scop am recurs la elaborarea unui plan care ar conține diverse analize ale rolului și priorităților OMC și necesității de reglementare a conflictelor ce apar în cadrul comerțului mondial.

Lucrarea este structurată în trei capitole, fiecare abordînd un aspect aparte al acestei teme ample.

Bibliografie

Legislația Republicii Moldova

- Protocolul de aderare al Republicii Moldova la Acordul de la Marrakesh privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului semnat la Geneva la 8.05.2001.

- Legea pentru aderarea Republicii Moldova la Organizația Mondială a Comerțului, Monitorul Oficial al RM nr.59-61/397 din 07.06.2001.

- Legea nr. 451-XV din30.07.2001 privind licențierea unor genuri de activitate.

- Legea nr. 1327 din 03.12.2001 privind instituirea Camerei de licențiere.

- Legea nr.820 din 17.02.2000 privind măsurile antidumping, compensatorii și de salfgardare.

- Legea nr. 65-XV din 12.04.2001 privind mărcile și denumirile de origine a produselor.

- Legea nr.1079-XIV din 23.06.2000 privind brevetele de invenție.

- Hotărîrea Guvernului RM privind îndeplinirea angajamentelor asumate de RM față de OMC ; Nr.1035, din 16.10.2000.

- Anexa la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 1035, din 16 octombrie 2000.

- Hotărîrea Guvernului RM nr. 1009 - Cu privire la inspecția înainte de expediție a mărfurilor importate - din 27.09.2001.(abrogată).

- Hotărîrea Guvernului RM nr.1139 - Despre aprobarea Acordului privind prestarea serviciilor de inspecție înainte de expediție - din 25.10.2001.

- Hotărîrea Guvernului RM nr.1230 - Cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului RM nr.1009 din 27.09.2001 - din 13.11.2001.

Acorduri și convenții internaționale

- Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 30.10.1947, intrat în vigoare la 01.01.1948.

- Acordul privind înființarea Organizației Mondiale a Comerțului (Acordul OMC), semnat la Marrakesh la15.04.1994, intrat în vigoare la 01.01.1995.

- Declarația de la Punta del Este din septembrie 1986.

- Acordul General privind Comerțul cu Servicii (GATS), intrat în vigoare la 01.01.1995.

- Acordul privind Aspectele Dreptului Proprietății Intelectuale legate de Comerț, intrat în vigoare la 01.01.1995.

- Acord privind aplicarea artcolului VII al GATT referitor la evaluarea în vamă, Geneva, 12.04.1979, intrat în vigoare la 01.01.1981.

- Convenția de la Paris pentru Protecția Proprietății Industriale din 20.03.1883 (RM a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr.511-XIII din 22.06.05).

- Convenția de la Berna privind Protecția Operelor Literale și Artistice din 09.09.1886 (RM a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1328-XII din 02.03.93).

...

Preview document

Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 1
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 2
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 3
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 4
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 5
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 6
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 7
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 8
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 9
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 10
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 11
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 12
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 13
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 14
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 15
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 16
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 17
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 18
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 19
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 20
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 21
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 22
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 23
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 24
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 25
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 26
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 27
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 28
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 29
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 30
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 31
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 32
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 33
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 34
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 35
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 36
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 37
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 38
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 39
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 40
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 41
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 42
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 43
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 44
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 45
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 46
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 47
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 48
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 49
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 50
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 51
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 52
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 53
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 54
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 55
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 56
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 57
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 58
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 59
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 60
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 61
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 62
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 63
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 64
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 65
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 66
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 67
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 68
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 69
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 70
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 71
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 72
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 73
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 74
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 75
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 76
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 77
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 78
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 79
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 80
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 81
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 82
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 83
Organizația Mondială a Comerțului - Pagina 84

Conținut arhivă zip

 • Organizatia Mondiala a Comertului.doc

Alții au mai descărcat și

Criza economico-financiară actuală și implicațiile acesteia asupra piețelor emergente

INTRODUCERE ACTUALITATEA TEMEI LUCRĂRII Aproape în orice domeniu al activităţii umane există preocupări privind disfuncţionalităţile care pot să...

Organizația mondială a comerțului (OMC) - World Trade Organization (WTO)

Acordul General pentru Tarife şi Comerţ Reducerea obstacolelor catre comert este unul din mijloacele cele mai evidente de a insufleti comertul....

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Organizația Internațională a Comerțului

Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) este singurul organism international care se ocupa de normele ce dirijeaza comertul între tari. Nucleul sau...

Te-ar putea interesa și

Organizația Mondială a Comerțului

INTRODUCERE Tendinţa către sistemul comercial multilateral este determinată de evoluţia adîncirii proceselor economice internaţionale, a...

Organizația Mondială a Comerțului

INTRODUCERE Tendinţa către sistemul comercial multilateral este determinată de evoluţia adîncirii proceselor economice internaţionale, a...

Organizația Mondială a Comerțului

INTRODUCERE Tendinta catre sistemul comercial multilateral este determinata de evolutia adîncirii proceselor economice internationale, a...

Organizația mondială a comerțului

INTRODUCERE Tendinţa către sistemul comercial multilateral este determinată de evoluţia adîncirii proceselor economice internaţionale, a...

Organizația mondială a comerțului

1. Organizatia Mondiala a Comertului, obiectivele, functiile si rolul ei in economia mondiala La 1 ianuarie 1995, dupa indelungate si complexe...

Organizația mondială a comerțului (OMC) - World Trade Organization (WTO)

Acordul General pentru Tarife şi Comerţ Reducerea obstacolelor catre comert este unul din mijloacele cele mai evidente de a insufleti comertul....

Organizația mondială a comerțului

Capitolul 1: Organizatia Mondiala a Comertului - introducere Un sistem economic intr-o lume aflata in plin proces de globalizare nu va putea...

Organizația Mondială a Comerțului

OMC a fost înfiinţată în 1995 ca rezultat al Rundei de negocieri comerciale multilaterale Uruguay (1986-1994). Este o organizaţie internaţională...

Ai nevoie de altceva?