Comerțul electronic versus comerțul tradițional la SC Altex România SRL

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 3498
Mărime: 23.88KB (arhivat)
Publicat de: Lucian Mihalache
Puncte necesare: 7

Extras din referat

Introducere

Comerţul este un reprezentant în serviciul utilizatorilor şi al producătorilor, cuprinzând o parte importantă a fluxului monetar din fiecare ţară. În economiile moderne, comerţului îi revinerolul de a regla mecanismul de piaţă, organizând confruntarea dintre cerere şi ofertă, asigurând materializarea respectivelor confruntări în acte de vânzare-cumpărare, prin antrenarea agenţilor economici.

Comerţul este o formă a circulaţiei mărfurilor a cărei funcţie constă în a cumpăra mărfuri pentru a le revinde consumatorilor sau utilizatorilor finali.Evoluţia economiei a determinat mutaţii pe toate planurile în sectorul comercial: metode devânzare, forme de distribuţie, repartiţie geografică a managementului întreprinderilor, oportunităţide afaceri.

Dezvoltarea rapidă a tehnologiilor informţionale a revoluţionat comerţul, determinândadoptarea Internetului ca mediu comercial. Aceasta a făcut ca multe firme să utilizeze noi metodede marketing în medii computerizate.Dezvoltarea Internetului s-a extins dincolo de folosirea acestuia că mijloc de comunicare,trecându- se la abordarea acestuia că o nouă piaţă.De asemenea creşterea interconectivităţii calculatoarelor în Internet, a determinat companiile să folosească aceste reţele în aria unui nou tip de comerţ, comerţul electronic în Internet, care să uitlizeze - pe lângă vechile servicii - şi altele noi. Este vorba, de exemplu, de posibilitatea de a se efectua cumpărături prin reţea consultând cataloage electronice "on" pe Web şi plătind prinintermediul cărţilor de credit sau a unor portmonee electronice.Comerţul electronic reprezintă relaţiile de afaceri care se derulează prin reţea între furnizorişi clienţi, ca o alternativă la variantele de comunicaţii "tradiţionale" prin fax, linii de comunicaţii dedicate sau reţele cu valoare adaugată.

Procesul de realizare a afacerii în mediul virtual este complet diferit, deoarece în locul proceselui de distribuţie face apel la adunarea, selectarea, sintetizarea şi distribuirea informaţiei.Lanţul unei afaceri digitale începe cu aprovizionarea şi cererea şi se încheie cu preţurile şi cu competiţia.Popularitatea pe care o deţine în prezent Internetul ca mediu comercial este datorată capacităţii de a facilita răspăndirea informaţiilor, a resurselor şi de a oferi un canal eficient pentru reclame, marketing şi posibilitatea distribuirii directe a unor bunuri şi servicii informaţionale.

Capitolul I.Aspecte ale desfasurarii activitatilor in comertul traditional si electronic

1.1.Comertul traditional

Vânzarea clasică, realizată prin intermediul magazinelor, este cea mai veche formă de vânzare. Cu toată dezvoltarea puternică a unor forme moderne, ea deţine încă o importantă pondere în cadrul comerţului cu amănuntul. Acest tip de vânzare se caracterizează prin următoarele aspecte : se poate utiliza în procesul de comercializare a oricărui tip de produs; oferă o mare varietate de posibilităţi de materializare (la vânzător, în magazinele sale; la cumpărător, prin intermediul vizitelor efectuate de reprezentanţii comerţului cu amănuntul; înlocuri diverse, cum ar fi pieţele, punctele comerciale, foaierele sau expoziţiile); vânzatorul este elementul esenţial în cadrul actului de comerţ, el devenind chiar mai important decât însuşi produsul. Acţiunile vânzătorului, în cadrul acestui tip de activităţi comerciale, au un dublu efect: prin cunoştinţele sale despre produs el are menirea de a argumenta şi a demonstra, punând astfel în valoare calităţile produsului; prin cunoştinţele referitoare la vânzări el poate acţiona în vederea sporirii încrederii cumpărătorului potenţial, eliminându-i astfel teama şi impunându-i încrederea necesară în alegerea produsului, transformându-i dorinţa în act decumpărare. Vânzarea clasică este realizată de societăţi comerciale cu capital public sau privat, regii autonome, cooperative, unităţi proprii ale producătorilor, diverse organizaţi, asociaţii. Pentru a asigura oferta de mărfuri în cadrul pieţei. Acestea, indiferent de forma de proprietate, apartenenţă,tipul, structura şi mărimea lor, se aprovizionează cu mărfuri de la comercianţii cu ridicata sau de la producători, constituie în unităţile lor stocuri de mărfuri şi apoi le vând către consumatori.

Preview document

Comerțul electronic versus comerțul tradițional la SC Altex România SRL - Pagina 1
Comerțul electronic versus comerțul tradițional la SC Altex România SRL - Pagina 2
Comerțul electronic versus comerțul tradițional la SC Altex România SRL - Pagina 3
Comerțul electronic versus comerțul tradițional la SC Altex România SRL - Pagina 4
Comerțul electronic versus comerțul tradițional la SC Altex România SRL - Pagina 5
Comerțul electronic versus comerțul tradițional la SC Altex România SRL - Pagina 6
Comerțul electronic versus comerțul tradițional la SC Altex România SRL - Pagina 7
Comerțul electronic versus comerțul tradițional la SC Altex România SRL - Pagina 8
Comerțul electronic versus comerțul tradițional la SC Altex România SRL - Pagina 9
Comerțul electronic versus comerțul tradițional la SC Altex România SRL - Pagina 10
Comerțul electronic versus comerțul tradițional la SC Altex România SRL - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Comertul Electronic versus Comertul Traditional la SC Altex Romania SRL.docx

Alții au mai descărcat și

Comerțul electronic versus comerțul tradițional pe SC Flanco SA

1.1.Comerţul electronic Comerţul electronic reprezintă orice tranzacţie comercială condusă electronic pentru cumpărarea unor produse ( cum ar fi...

Căi de diversificare a ofertei SC Covalact SA

Cap.1 Diversificarea ofertei de mărfuri şi înnoirea produselor Noţiunea de produs nou are în vedere un bun material ce prezintă elemente...

Profilul Antreprenorului de Succes

Intre iunie 2005 si ianuarie 2006 in 13 state membre UE si in cele doua tari candidate – Romania si Bulgaria – s-a desfasurat o ancheta (Factorii...

Calitatea Mărfurilor Alimentare

I Obiectul de studiu al merceologiei Merceologia este o disciplina cu caracter economic al carei obiect îl constituie studierea proprietatilor...

Analiza celor patru procese de integrare a pieței bunurilor

A: Politica comerciala comuna Aceasta este denumirea generica pentru ansamblul de masuri, instrumente, politici aplicate în domeniul comercial...

Ai nevoie de altceva?