Elementele Contractului de Societate

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 4 în total
Cuvinte : 1532
Mărime: 23.62KB (arhivat)
Publicat de: Marcu Văduva
Puncte necesare: 5

Extras din referat

Actul constitutiv al societăţii comerciale este contractul de societate şi/sau statutul, încheiate de asociaţi în scopul constituirii unei societăţi comerciale.

Prin contractul de societate două sau mai multe persoane se obligă reciproc să coopereze pentru desfășurarea unei activități și să contribuie la aceasta prin aporturi bănești, în bunuri, în cunoștințe specifice sau prestații, cu scopul de a împărții beneficiile sau de a se folosi de economia ce ar putea rezulta.

Contractul de societatea ca act constitutiv cuprinde anumite clauze care reglementează relaţia dintre asociaţi, drepturile şi obligaţiile lor. Contractul de societate este fundamentul pe baza căruia se constituie orice societate comercială, indiferent de forma ei juridică și este supus dispozițiilor Legii nr.31/1990 privind societățile și, în subsidiar dispozițiilor Codului Civil.

Clauzele contractuale materializează voinţa asociaţilor privind constituirea societăţii. Acest fapt este atestat prin semnarea contractului de către toti asociații care participă la încheierea contractului sau, în caz de subscripție publică, de către fondatori.

Părţile nu pot însă deroga de la dispoziţiile legale prin care se reglementează cuprinsul actului constitutiv decât atunci când legea permite acest lucru. Astfel, art. 15 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 arată că aporturile în numerar sunt obligatorii la constituirea oricărei forme de societate. Prin urmare, nu se permite nici o derogare. În schimb, art. 15 alin. 2 arată că aporturile în natură sunt admise la toate formele de societate. Aceasta înseamnă că părţile pot stabili ele însele în contract dacă se admit sau nu aporturile în natură.

Varietatea clauzelor

Clauzele pot fi comune tuturor societăţilor comerciale sau numai pentru o anumită formă de societate. Clauzele pot fi obligatorii sau facultative.

Clauzele comune, obligatorii se referă la următoarele aspecte: identificarea părţilor; individualizarea viitoarei societăţi, caracteristicile societăţii, conducerea şi gestiunea, drepturile şi obligaţiile asociaţilor.

1.Clauze privind identificarea părţilor contractante.

În cazul persoanelor fizice în contract se menţionează: numele, prenumele şi domiciliul, locul şi data naşterii, cetăţenia asociaţilor. Pentru persoanele juridice în contract se menţionează denumirea societăţii, sediul şi naţionalitatea, numărul de înregistrare în registrul comerțului sau codul unic de înregistrare, potrivit legii naționale aplicabile.

Societatea va avea cel puţin doi asociaţi, afară de cazul în care legea prevede altfel (societatea cu răspundere limitată cu un singur asociat sau societatea cu capital integral de stat).

Preview document

Elementele Contractului de Societate - Pagina 1
Elementele Contractului de Societate - Pagina 2
Elementele Contractului de Societate - Pagina 3
Elementele Contractului de Societate - Pagina 4

Conținut arhivă zip

  • Elementele Contractului de Societate.docx

Te-ar putea interesa și

Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE Secţiunea I Noţiunea, elementele specifice şi clasificarea societăţilor comerciale §1. Noţiunea si...

Regimul Juridic al Societății

Capitolul II Constituirea societatii cu raspundere limitata Introducere Legea nr. 31/1990, în forma modificata si completata prin Ordonanta de...

Leasing Financiar și Operațional

CAPITOLUL I. REGLEMENTARI LEGALE ROMÂNESTI PRIVIND OPERATIUNILE DE LEASING SI SOCIETATILE DE LEASING Viata economica a secolului nostru se...

Criterii de clasificare a contractelor comerciale internațional

I. Notiuni asupra comertului international I.l.Acceptiunile notiunii comertului internationl Comertul international si cooperarea economica si...

Contractul de Societate

Introducere Procedura de constituire a societății comerciale cuprinde ansamblul formalităților și regulilor ce trebuiesc respectate cu ocazia...

Elementele Contractului de Societate

Capitolul 1 : Noţiuni şi elemente specifice contractului de societate 1.1 Noţiune Denumirea de drept comercial sugerează ideea că dreptul...

Contractul de Societate

Societatea comerciala a aparut datorita unor cauze economice si sociale si a fost conceputa ca un organism autonom, cu personalitate juridica, ce a...

Societățile comerciale

I. Introducere 1.1 Noțiunea de societate comercială Definiţia legală a societăţii comerciale o găsim la art.106 C. civil potrivit căruia...

Ai nevoie de altceva?