Referat HACCP

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 2573
Mărime: 29.73KB (arhivat)
Publicat de: Mara Crișan
Puncte necesare: 8

Extras din referat

Sistemul HACCP este recunoscut peste tot in industria alimentara ca o abordare eficienta in obtinerea unor produse bune , in asigurarea unei igiene corespunzatoare si a unor tehnici de productie care vor conduce in final la o asiguranta corespunzatoare a produselor alimentare .

Sistemul HACCP stabileste proceduri de control pentru indentificarea punctelor critice de control si monitorizarea la nivelui intrgii productii

Prezentarea sistemului HACCP

Etapa 1 Etapa 2

Diagrama

de

Etapa 5 fabricatie

Ameliorarea

Continua

Realizarea actiunilor corective

Etapa3

Stabilirea

CCP

Etapa 4

Inregistrari

Conceptual HACCP se refera la asigurarea calitatii produselor alimentare din punct de vedere micobiologic si fizico –chimic . Metoda permite indentificarea si analiza pericolelor asociate diferitelor stadii ale proceselor de productie .

Sistemul este utilizat de personalul implicat in circuitul alimentelor pentru planificarea si instruirea procedurilor proiectate in scopul de a preveni , elimina sau reduce la niveluri acceptabile riscurile care ar putea afecta siguranta alimentelor .

In anul 1985 Academia de Stiinta a SUA a recomandat adoptarea HACCP pentru procesarea alimentelor , pentru asigurarea securitatii alimentelor . Recunoscand importanta HACCP pentru controlul alimentelor , sesiunea 22 a Comisiei Codex Alimentarius a adoptat la 22 iulie 1993 liniile directoare pentu aplicarea sistemului HACCP , a fost revizuit codul international de bune practici , principii generale de igiena alimentara , iar sistemul HACCP si liniile directoare pentru aplicarea lui au fost introduce in anexa sa .

In anul 1993 , in cadrul Departamentului pentru Siguranta Alimentelor , OMS , a fost elaborate un ghid de instruire in HACCP , destinat autoritatilor legislative si industriei alimentare .Acest ghid reprezinta in present baza pregatirii in domeniul siguranta alimentelor .

In anul 1994 , expertii tehnici FAO (organizatia natiunilor unite pentru agicultura si alimentatie ) , au revizuit aplicatiile internationale ale HACCP , au evaluat impactul potential asupra comertului international si au examinat rolul organizatiilor in sustinerea aplicatiilor HACCP in lume .

Programele internationale HACCP au fost mult influentate de aprobarea de catre Coldex Alimentarius , in 1997, in sistemul HACCP, standardizat pentru utilizarea internationala .

Metodologia si melaborarea unui plan propriu HACCP , se bazeaza pe 7 principii care stau la baza unor documente , ce constituie liniile directoare pentru punrea in practica a HACCP.

Conceptele care stau la bata sistemului HACCP îşi au originea în cercetările de la începutul anilor 1960 în legătură cu riscurile contaminării cu Salmonella şi cu dezvoltarea unui sistem de asigurare al calităţii , cercetări efectuate de către NASA .Laboratoarele Natick ale armatei SUA şi Compania Pillsbury . Acesta din urmă a utilizat metoda denumită ulterior HACCP , la obţinerea de alimente absolut sigure pentru programul spaţial american, astfel fiind abordată o metodă foarte valoroasă de abordare a produselor alimentare care , prin perfecţionări şi adaptări ulterioare , a fost folosită cu succes în producţia alimentară.

Ca urmare a recunoaşterii sistemului HACCP , drep cea mai eficientă soluţie pentru asigurarea inocuităţii alimentelor , o serie de organizaţii naţionalee, regionale şi internaţionale promovează iniţiative care sprijină adoptarea HACCP de către toate segmentele lanţului alimentar.

Comisia Codex Alimentarius încurajează şi recomandă metodei HACCP în industria alimentară.De asemenea , legislaţia recentă a Uniunii Europene recomandă aplicarea sistemelor de management al calităţii bazate pe HACCP în ţăriile care doresc să exporte produse alimentare către Uniunea Europeană.

PRINCIPIILE SISTEMULUI HACCP

Sistemul de Analiză a Riscurilor în Punctele Critice de Control reprezintă o abordare sistematică a dezideratului privind sigutanţa produselor alimentare şi constă în aplicarea a şapte principii de bază.

Principiul 1:Evaluarea riscurilor asociate cu obţinerea materiilor prime şi a ingredientelor,prelucrarea,manipularea,depozitarea,distribuţia,prepararea culinară şi consumul produselor alimentare.

Principiul 2:Determinarea punctelor critice prin care se pot ţine sub control riscurile identificate.

Principiul 3:Stabilirea limitelor critice care trebuie respectate în fiecare punct critic de control.

Principiul 4: Stabilirea procedurilor de monitorizare a punctelor critice de control.

Principiul 5:Stabilirea acţiunilor corective care vor fi aplicate în situaţia când în urma monitorizării punctelor critice de control este detectată o abatere de la limitele critice.

Principiul 6:Organizarea unui sistem eficient de păstrare a înregistrărilor care constituie documentaţia planului HACCP.

Principiul 7:Stabilirea procedurilor prin care se va verifica dacă sistemul HACCP funcţionează corect.

Preview document

Referat HACCP - Pagina 1
Referat HACCP - Pagina 2
Referat HACCP - Pagina 3
Referat HACCP - Pagina 4
Referat HACCP - Pagina 5
Referat HACCP - Pagina 6
Referat HACCP - Pagina 7
Referat HACCP - Pagina 8
Referat HACCP - Pagina 9
Referat HACCP - Pagina 10
Referat HACCP - Pagina 11
Referat HACCP - Pagina 12
Referat HACCP - Pagina 13
Referat HACCP - Pagina 14
Referat HACCP - Pagina 15
Referat HACCP - Pagina 16
Referat HACCP - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Referat HACCP.doc

Alții au mai descărcat și

Asigurarea calității produselor alimentare - standardul HACCP

Introducere Conceptul HACCP permite o abordare sistematică în identificarea riscurilor şi evaluarea potenţialului de apariţie a acestora în...

Calitatea Mărfurilor Alimentare

I Obiectul de studiu al merceologiei Merceologia este o disciplina cu caracter economic al carei obiect îl constituie studierea proprietatilor...

Analiza celor patru procese de integrare a pieței bunurilor

A: Politica comerciala comuna Aceasta este denumirea generica pentru ansamblul de masuri, instrumente, politici aplicate în domeniul comercial...

Sisteme de management aplicabile în producția de alimente - managementul siguranței alimentului

Termenul „management” este unul dintre conceptele definitorii pentru ultimul secol şi va continua să rămână aşa şi în secolul şi mileniul următor....

Te-ar putea interesa și

Conservarea prin afumare a cărnii de porc

INTRODUCERE Sub denumirea generală de carne este înţeleasă totalitatea ţesuturilor animale care servesc în alimentaţia omului. Sub diversele sale...

Sistem de management al siguranței alimentare în cofetărie

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Produsele de patiserie dulci, semidulci sau sărate sunt produse obţinute cu preponderenţă din făină şi ouă, grăsimi animale...

Proiectarea unei secții de fabricare a pâinii cu capacitatea de 20 tone pe zi

1. Tema proiectului de diplomă Proiectarea unei secţii de fabricare a pâinii cu capacitatea de 20t/zi adoptându-se: - Procedeul indirect cu maia...

Cateringul pentru turism

Procurarea adăpostului mâncării şi băuturii pentru călători a fost trăsătura societăţilor civilizate cel puţin din timpul vechilor greci şi romani....

Implementarea Sistemului HACCP pentru Laptele de Consum

1. DEFINIREA CÂMPULUI STUDIULUI Având în vedere gradul ridicat de infectare a laptelui crud cu germeni patogeni, eventuala poluare cu substanţe...

Implementare Sistem HACCP - Studiu de Caz - Bomboane Fondante Umplute

1. Sistemul HACCP – scurt istoric. HACCP este abrevierea “Hazard Analysis Critical Control Point” care se poate traduce prin: “Analiza riscurilor...

Sisteme de certificare în industria alimentară

1. Descrierea produsului 1.1 Definirea pastelor făinoase Pastele făinoase sunt produse alimentare care se prepară din făină de grâu şi apă, cu...

Studiu de caz - abatorizarea cărnii

1.POLITICA SIGURANTEI ALIMENTARE Sistemul HACCP se refera la abordarea preventiva in ceea ce priveste siguranta alimentara si farmaceutica care se...

Ai nevoie de altceva?