Evaluarea Elementelor Patrimoniale

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: ppt
Pagini : 25 în total
Mărime: 154.08KB (arhivat)
Puncte necesare: 9

Cuprins

  1. 1. Evaluarea elementelor prezentate în situaţiile financiare
  2. 1.1. Evaluarea activelor imobilizate
  3. 1.2. Reguli de evaluare alternativă
  4. 1.3. Evaluarea activelor circulante
  5. 1.4. Evaluarea şi prezentarea elementelor patrimoniale de pasiv

Extras din referat

Evaluarea elementelor prezentate în situaţiile financiare

Recunoaşterea şi prezentarea în situaţiile financiare anuale a:

- activelor, se realizează în baza evaluării credibile a

- datoriilor, elementelor respective, apelându-se în acelaşi

- veniturilor, timp şi la raţionamentul profesional.

- cheltuielilor

Pentru ca un element de activ sau o datorie să fie recunoscut în structurile din situaţiile financiare, trebuie ca să îndeplinească în mod cumulativ două criterii:

să existe probabilitatea asigurării realizării de beneficii economice viitoare, respectiv ieşirea acestora pentru stingerea unei obligaţii prezente;

costul aferent să poată fi evaluat în mod credibil.

REGULI GENERALE DE EVALUARE

Excepţia existând în situaţia în care s-a optat pentru reevaluarea imobilizărilor coporale sau evaluarea instrumentelor financiare la valoarea justă, apelându-se la regulile evaluării alternative.

a) Evaluarea la data intrării în entitate

Costul de achiziţie

Evaluarea cu ocazia inventarierii anuale, se efectuează de regulă, la sfârşitul anului, înainte de închiderea conturilor, se face la valoarea actuală sau de utilitate a fiecărui element, fiind denumită valoarea de inventar.

Activele imobilizate sunt – generatoare de beneficii

- durată de utilizare > 1 an

Imobilizările trebuie să facă obiectul ajustărilor pentru depreciere (amortizarea), indiferent dacă duratele lor de folosinţă economică sunt limitate sau nu .

Ajustările de valoare trebuie înregistrate în contul de profit şi pierdere şi detaliate în notele explicative, dacă acestea nu au fost prezentate separat în contul de profit şi pierdere.

IMOBILIZĂRI NECORPORALE

Din categoria acestor imobilizări fac parte :

cheltuielile de constituire;

cheltuieli de dezvoltare;

concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare, cu excepţia celor realizate în cadrul entităţii;

fondul comercial;

alte imobilizări necorporale

avansurile şi imobilizările necorporale, în curs de execuţie.

Un activ necorporal este un activ identificabil, nemonetar, fără suport material şi deţinut în scopul procesului de producţie, sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriat terţilor sau pentru scopuri administrative.

Conținut arhivă zip

  • Evaluarea Elementelor Patrimoniale.ppt

Alții au mai descărcat și

IAS 16 - imobilizări corporale

PARTEA I Introducere În martie 1982 Consiliul IASC a aprobat norma IAS 16 ,,Contabilitatea imobilizarilor corporale“. Ultima revizuire a...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

Institutiile publice reprezinta deci unitatile publice prin intermediul carora statul îsi exercita si îndeplineste functiile si serviciile sale în...

Principiile Contabilității

Capitolul 1. Contabilitatea. Obiect. Statut. Metodă Contabilitatea este considerată știința și arta stăpânirii afacerilor, ea ocupându-se cu...

Inventarierea Patrimoniului

I.Inventarierea ca procedeu al contabilitatii Inventarierea desi reprezinta un procedeu utilizat de catre alte stiinte economice, acesta se...

Evaluarea Patrimoniului în Contabilitate

Contabilitatea masoarã elementele patrimoniale în calitatea lor de valori economice. În condiţiile existenţei producţiei de mãrfuri, mãrimea...

Bilanțul Contabil

1. Bilanţul contabil – aspecte generale Noţiunea de bilanţ este foarte veche. Nu se cunoaşte precis când şi cine a creat acest instrument...

Evaluarea Patrimoniului

Contabilitatea are ca obiect înregistrarea tuturor operatiilor si tranzactiilor care afecteaza patrimoniul agentilor economici, masurarea...

Bilanțul Contabil

NOŢIUNE ŞI FUNCŢIILE BILANŢULUI CONTABIL Conceptul de bilanţ provine de la termenul italienesc “ bilancia”, care are la origine două expresii în...

Te-ar putea interesa și

Particularități privind evidența operațiunilor bancare ale clientelei la Raiffeisen Bank

Introducere Lucrarea de față are ca obiect de studiu evidența bancară și importanța sistemului informațional în cadrul procesului bancar....

Contabilitatea Cheltuielilor Bancare la Banca Comercială Română

CAP. I CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA BĂNCILOR ROMÂNEŞTI ŞI A SUCURSALELOR BĂNCILOR STRĂINE ÎN ROMÂNIA 1.1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SISTEMUL...

Studiul privind elaborarea și analiza bilanțului contabil - SC Otelinox SA Târgoviște

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII COMERCIALE "OTELINOX" S. A. 1.1. ISTORICUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL S.C. "OTELINOX" S.A....

Contabilitatea Imobilizărilor Corporale la Instituțiile Publice

INTRODUCERE Lucrarea intitulată „Contabilitatea imobilizărilor corporale la instituţii publice” este structurată pe trei capitole. În Capitolul I...

Bilanțul Contabil și Evoluția Sa

INTRODUCERE Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă deopotrivă fundamentală, utilă şi pasionantă pentru teoria şi...

Contabilitatea și Inflația

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare şi gradul de studiere a acesteia. La etapa actuală inflaţia a devenit problema numărul unu a...

Evaluarea întreprinderii - metoda activului net

Metoda activului net corectat (ANC) Aplicarea în contabilitate a principiului prudenţei, care presupune neînregistrarea diferenţelor în plus între...

Înregistrarea stocurilor

DEFINITIA INVENTARIERII Din punct de vedere a teoriei contabile, inventarierea este un procedeu de autocontrol, prin care datele contabile sunt...

Ai nevoie de altceva?