Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 19543
Mărime: 75.75KB (arhivat)
Publicat de: Pavel S.
Puncte necesare: 12

Extras din referat

CAP.1.

INSTITUŢIA PUBLICĂ, BENEFICIARA RESURSELOR BUGETARE ŞI A ALTOR RESURSE

1.1.Conceptul de instituţie publică

1.1.1 Definire, particularităţi

Instituţia publică este unitatea organizată pentru activităţi desfăşurate de organele puterii de stat şi ale administraţiei de stat, organele procuraturii, judecătoreşti şi ale notariatului de stat, activităţi social-culturale, educative, de apărare naţională, etc. Toate aceste unităţi sunt finanţate de la bugetul statului cu mijloace băneşti necesare efectuării cheltuielilor, dar şi din venituri extrabugetare.

În Legea finanţelor publice nr.72/1996 ca instituţii publice se cuprind: Parlamentul, Preşedenţia României, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, autoritatea judecătorească precum şi instituţiile publice de stat de subordonare centrală sau locală.

Instituţiile publice ca trăsătură generală, au sarcini de conducere şi organizare privind administraţia publică de stat şi locală, învăţământul, cultura şi arta, sănătatea, justiţia, ş.a.

Având în vedere activităţile desfăşurate, instituţiile publice au unele particularităţi ce le deosebesc de agenţii economici şi anume :

- nu desfăşoară activităţi productive, nu execută lucrări şi servicii;

- nu calculează amortizarea asupra mijloacelor fixe cu excepţia instituţiilor publice care se finanţează integral din venituri extrabugetare;

- instituţiile publice nu sunt dotate cu mijloace circulante;

- nu-şi acoperă cheltuielile din venituri proprii , cu excepţia celor autofinanţate integral din resurse extrabugetare;

- aceste unităţi, inclusiv cele parţial sau total autofinanţate din venituri proprii, îndeplinesc, de regulă, anumite funcţii social publice, reprezentând statul în anumite domenii de activitate.

Normele şi normativele de cheltuieli pentru instituţiile publice se aprobă prin lege, având în vedere bugetul de venituri şi cheltuieli întocmit anual.

1.1.2. Categorii de instituţii publice

În sistemul instituţiilor publice sunt cuprinse un număr însemnat de unităţi care, în funcţie de trăsăturile lor se pot grupa după mai multe criterii şi anume:

a) După subordonarea şi importanţa activităţii ce o desfăşoară pot fi:

- instituţii publice centrale în care se cuprind Parlamentul, Preşedenţia, Guvernul, ministerele, direcţiile, inspectoratele

- instituţiile publice locale cum ar fi: Primăriile;

b) După competenţele ce le au în legătură cu aprobarea, repartizarea şi utilizarea fondurilor bugetare pot fi:

- instituţii publice ierarhic superioare care au, de regulă, calitatea de ordonatori principali de credite având în subordine alte instituţii cărora le repartizează credite bugetare;

- instituţii publice subordonate care, pentru acoperirea propriilor cheltuieli primesc credite bugetare de la instituţiile publice ierarhic superioare;

c) După statutul juridic pot fi:

- instituţii publice cu personalitate juridică care îndeplinesc calitatea de ordonatori de credite şi au drepturi privind execuţia bugetară;

Preview document

Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 1
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 2
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 3
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 4
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 5
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 6
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 7
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 8
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 9
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 10
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 11
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 12
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 13
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 14
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 15
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 16
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 17
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 18
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 19
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 20
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 21
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 22
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 23
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 24
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 25
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 26
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 27
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 28
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 29
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 30
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 31
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 32
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 33
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 34
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 35
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 36
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 37
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 38
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 39
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 40
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 41
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 42
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 43
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 44
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 45
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 46
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 47
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 48
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 49
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 50
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 51
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 52
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 53
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 54
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 55
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 56
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 57
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 58
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 59
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 60
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 61
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 62
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 63
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 64
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 65
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 66
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 67
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 68
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 69
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 70
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 71
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 72
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 73
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 74
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 75
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 76
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 77
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 78
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 79
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 80
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 81
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 82
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 83
Organizarea Contabilității Instituțiilor Publice în Cadrul Grupului Școlar Grigore Moisil - Pagina 84

Conținut arhivă zip

  • Organizarea Contabilitatii Institutiilor Publice in Cadrul Grupului Scolar Grigore Moisil.DOC

Alții au mai descărcat și

Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani

INTRODUCERE În condiţiile actuale, de criză economică profundă cu care se confruntă omenirea, organizaţiile trebuie să facă mari eforturi pentru a...

Misiune de audit - achiziții publice

I. Prezentarea institutiei Direcţia de munca solidaritate socială şi familie a judeţului Constanta este organizată şi funcţionează în baza...

Principiile Contabile

Am ales si tratat cu multa placere si cu mult interes aceasta tema deopotriva fundamentala, utila si pasionanta pentru teoria si practica...

Contabilitatea și Analiza Cheltuielilor și Veniturilor în Instituțiile Publice

Cap.1 Prezentarea generală a instituţiei Instituţia în cadrul căreia s-a realizat documentarea pentru prezenta lucrare de disertaţie este o...

Contabilitate publică - monografie contabilă - Scoala nr.7 Nicolae Toniță

1.1. Denumirea entitatii publice si a activitatii pe care o desfasoara Aceasta monografie contabila a fost întocmita la Scoala Generala nr. 7...

Bilanțul contabil și indicatorii derivați din bilanț - studiu de caz la SC Polypus Com SRL

Introducere Lucrarea de faţa este o prezentare, în primul rând, a ceea ce înseamnă bilanţ (concept, alcătuire) urmată de o sinteză a...

Contabilitatea Cheltuielilor și Veniturilor

Introducere: OMFP nr. 3055/ 01.01.2010 aduce o serie de modificări Codului Fiscal în privinţa categoriilor de venituri supuse im¬pozitului pe...

Monografie contabilă (școala generală) - contabilitate publică

1. Anul precedent institutia a dorit realizarea unui nou mobilier pentru elevi . Cheltuielile efectuate au fost in valoare de 18 mil si constau in...

Ai nevoie de altceva?