Violența criminală

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Criminologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 6565
Mărime: 44.56KB (arhivat)
Publicat de: Carol Nelu Ciocan
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bujor V.

Cuprins

 1. Întroducere 3
 2. Capitolul I 4
 3. 1.1 Etimologia termenului de violența criminală 4
 4. 1.2 Evoluția istorică a infracțiunilor cu violență fizică 7
 5. Capitolul II 10
 6. 1.1 Cauzalitatea criminalității violenței fizice 10
 7. 1.2 Conduita deviantă heteroagresivă 11
 8. 1.3 Cauzalitatea economică 13
 9. 1.4 Șomajul 13
 10. 1.5 Industrializarea 13
 11. 1.6 Nivelul de trai 14
 12. Capitolul III 17
 13. Prevenirea și Combaterea criminalității de violență fizică 17
 14. Concluzii. 20
 15. Bibliografie 21

Extras din referat

Întroducere

Violenţa fizică este un fenomen la fel de vechi ca şi omenireaea este prezentă peste tot, în toate domeniile vieții particulare și sociale.Ea este întîlnită în toate societățile și la toate nivelele O dată cu dezvoltarea civilizaţiei manifestările acesteia nu s-au diminuat ci, dimpotrivă, au luat proporţii catastrofale. Războaiele, comploturile, revoluţiile, execuţiile, torturile, terorismul au devenit practic normă de viaţă pentru omenire. Triburile şi naţiunile erau distruse atît în timpurile biblice, cît şi în secolul XX civilizat. Nu e întîmplător faptul că unul din clasici a denumit metaforic violenţa „moaşa istoriei". Republica Moldova na fost o excepție ci mai degrabă o confirmare a unei legități vizînd extinderea acestui fenomen pe care-l numic sida social.De cele mai multe ori ea este îndreptată spre cei mai slabi, neputincioși membri ai societății cum ar fi copiii, bătrînii, femeile.De aceea studierea probleme constituie o necesitate strigentă pentru societatea în care trăim.

Scopu și sarcinile:Scopul acestei lucrări constă în definirea fenomenului de violență fizică, precum și scoaterea la iveală a trăsăturilor și esenței acestuia, determinare condițiilor ce generează manifestarea acestuia, precum și elaborarea de măsuri de prevenire și contracarare a fenomenului respectiv.

Materiale și metode aplicate:În studiul dat a fost consultată literatura de specialitate,inclusiv alte cărți, manuale, trate conform subiectului abordat.Pentru atingerea scopului au fost aplicate următoarele metode de cercetare științifică:analiză comparativă, analiză logică, sinteza.

Capitolul I

1.1 Etimologia termenului de violența criminală

De obicei, elucidarea sensului unui termen științific, dezvăluirea conținutul său, presupune descoperirea conținutului cuvîntului respectiv, esenței acestuia și elucidarea trasăturilor specifice care-l reprezintă, desigur daca acestea există.Cu alte cuvinte în cele ce urmeaza vom încerca să relevăm conceptul de violența din punct de vedere juridico-penal.

Conceptul de violență suscită, în literatura de specialitate, numeroase difiniții, cu multiple suprapuneri și particularzări.Etimologic, termenul se extrage din rădăcina latină "vis",care înseamnă "forță".Astfel, se evidențiază ideea de putere, de dominație, de folosire a superiorității fizice asupra celuilalt.

În dicționare, cuvîntul violență trimite la aceea ce se efectueaza cu o forță intensă, brutala și adesea distructivă , la abuzul de forță pentru a constrînge pe cineva la ceva.

Dicționarul explicativ a lui V.Dali din sec.XVIII tratează violență drept „forțare, robie, necesitate, acțiunea rușinoasă, ofensatoare, ilegală și samavolnică”.Anume această înterpretare a termenului de „violență” deseori se foloseste în literatura de specialitate la caracterizarea diferitor acte infracționale realizate prin utilizarea nemijlocită a violenței.

Eric Debarbieux consideră că violența este dezorganizarea brutală sau continuă a unui sistem personal,colectiv sau social și care se traduce printr-o pierdere a integrității, ce poate fi fizică,psihică sau materială.Aceasta dezorganizare poate să opereze prin agresiune, prin utilizarea forței, conștient sau inconștient, însă poate exista și violență doar din punct de vedere al victimei, fără ca agresorul să aibă intenția de a face rău.Această definiție evidențiază natura discretă a violenței, care ar consta, în opinia autorului, nu doar în acte fizice, ci și în acțiuni la nivel psihic sau al obiectelor celui agresat.

Din punct de vedere juridico-penal,conceptul infracțiunilor săvîrșite prin violență, după cum menționeaza V.Bujor, sunt fapte materiale ce reprezintă manifestări exterioare ale individului care își exprimă atitudinea față de valorile sociale, față de ordinea de drept și față de alte persoane, fiind sancționate conform legii penale.

În aceeași ordine de idei, V.Bujor, definește infracțiunea săvîrșită prin violență ca faptă socialmente periculoasă, comisă cu vinovăție și care presupune, în mecanismul de desfășurare, folosirea constrîngerii fizice sau morale, îndreptată împotriva persoanei cărei finalitate o constituie suprimarea vieții, provocarea unor suferințe fizice sau a unor consecințe mai grave (pierderea unui simț sau organ, infirmitatea, sluțirea, avortul, ș.a.) asociată uneori cu diminuarea patrimoniului ori cu lezarea demnității, onoarei și libertății personale.

Bibliografie

1. Aspecte criminologice privin infracținile săvîrșite cu violență/ Octavian Pop.Bujor Valeriu-Timișoara: Mirton,2003 74p.

2. Boroi Alexandru-"Aspecte teoretice și practice privind infracțiunile de omor și loviturile sau vătămarile cauzatoare de moarte",Ministerul de Interne,Serviciul Editorial,București,1991, 150 p.

3. Ion Dobrinoiu- "Infracțiuni asupra vieții persoanei" ,Editura Academiei,București,1987, 200p.

4. Aurel Dincu- Bazele Criminologiei, Editura Proarcadia, București, 1993, 350 p.

5. Jean Pinatel- „Troit de droit penal et de criminolgoie”, tom.III, Paris, 1973, 530 p.

6. Costică Păun, Gheorghe Nistoreanu-„Criminologie”, Editura Europa Nova, București, 2000, 540 p.

7. Violența în societate de tranziție, (2003 Chișinău)Materiale ale conf.șt.int.16-17 mai 2003/ red.șt V.Bujor, col. de red.: M.Lașcu. art.șt. „ Fenomenul Violenței în viziunea criminologului Valerii Bujor”, autor- Larisa Buga. 391 p.

8.V.Bujor. Noțiunea de violență în dreptul penal și în criminologie, Legea și viața. Nr.5,1996 30 p.

9.V.Bujor.Cu privire la esenșa violenței în Probleme actuale privind infracționalitatea.Anuar științific, ediția 1. Chișinau, 2000.

10.Ghid de cercetare criminologic pentru studenți / Octavian Bejan, Valeriu Bujor: IP΄IȘPC”.- Chișinau, 2016- 45p.

Preview document

Violența criminală - Pagina 1
Violența criminală - Pagina 2
Violența criminală - Pagina 3
Violența criminală - Pagina 4
Violența criminală - Pagina 5
Violența criminală - Pagina 6
Violența criminală - Pagina 7
Violența criminală - Pagina 8
Violența criminală - Pagina 9
Violența criminală - Pagina 10
Violența criminală - Pagina 11
Violența criminală - Pagina 12
Violența criminală - Pagina 13
Violența criminală - Pagina 14
Violența criminală - Pagina 15
Violența criminală - Pagina 16
Violența criminală - Pagina 17
Violența criminală - Pagina 18
Violența criminală - Pagina 19
Violența criminală - Pagina 20

Conținut arhivă zip

 • Violenta criminala.docx

Alții au mai descărcat și

Victimologia și Consecințele Criminalității în Raport de Victimă și Societate

Titlul I Cap.I – Criminologia si domeniul ei de studiu 1.1 Originea criminologiei Criminalitatea, ca fenomen social, a aparut odata cu...

Criminalitatea Violentă

1. Noţiunea şi tipurile infracţiunilor violente Violenţa este un fenomen la fel de vechi ca şi omenirea. O dată cu dezvoltarea civilizaţiei...

Aspecte teoretice și practice ale cercetării la fata locului în cazul săvârșirii infracțiunii de furt sau tâlhărie

Introducere Infracțiunile de furt si tâlhărie sunt principalele infracțiuni care, prin frecvența și pericolul social ridicat, constituie un...

Crima și criminali în serie

Conceptul de crimă, reprezintă unul din elementele obiectului de studiu al criminologiei, fiind legat aproape inseparabil de persoana criminalului....

Minorul - pradă traficului de persoane

Am ales această temă deoarece, într-o zi, așteptând metroul, două persoane vorbeau despre un copil care a ajuns pe mâna traficanților, preluându-i...

Criminologia

1. Delimitati criminologia de dreptul penal, criminalistica si sociologia juridica Criminologia – este stiinta criminalitatii, a cauzelor ei si a...

Victimologie

Capitolul 1. Introducere în victimologie 1.1. Definirea conceptului de victimologie Victimologia reprezintă o ramură specializată a criminologiei...

Traficul de ființe umane

Capitolul 1 - Traficul de ființe umane.Generalități 1.1 Noțiuni introductive Fenomenul traficului de ființe umane nu este unul aparte, specific...

Te-ar putea interesa și

Infracțiuni Specifice Criminalității Organizate

Globalizarea este o sursa de noi provocari pentru umanitate. Numai o organizare mondiala este capabila sa faca fata provocarilor la nivel...

Drept internațional public - terorismul

1.1. Terorismul - fenomen sau manifestare izolata. Terorismul nu produce numai şi numai teroare. Mai mult, teroarea nu reprezintă întotdeauna...

Infracționalitatea

Introducere Infracţiunea este în general privită, în teoria dreptului penal şi în diferite legislaţii, din două puncte de vedere: fie ca un...

Violența Domestică

ARGUMENT p. 2 CAPITOLUL I. Definiţii şi teorii asupra violenţei domestice p. 3 I.1. Violenţa domestică- definiţii şi scurt istoric p. 3 I. 2....

Consilierea Persoanelor Aflate în Situații de Risc

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE PRIVIND CONSILIEREA 1.1. Repere teoretice privind consilierea În sens larg, consilierea reprezintă o acţiune...

Criminalitatea violența, corupția, crima organizată - recrudescența violenței în societatea contemporană

Evoluţia societăţilor contemporane evidenţiază faptul că deşi s-au intensificat măsurile şi intervenţiile instituţiilor specializate de control...

Globalizarea și Influența sa Asupra Securității Internaționale

1.1 Definirea globalizării Fondul Monetar Internaţional a definit globalizarea drept integrarea internaţionalã crescândã a pieţelor, atât pentru...

Criminalitatea Violentă

1. Noţiunea şi tipurile infracţiunilor violente Violenţa este un fenomen la fel de vechi ca şi omenirea. O dată cu dezvoltarea civilizaţiei...

Ai nevoie de altceva?