Controlul intern al funcțiilor implementarea efectivă a controlului intern

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Dinamică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 2179
Mărime: 37.57KB (arhivat)
Publicat de: Oliver Georgescu
Puncte necesare: 7

Extras din referat

Un principiu anglo-saxon spune că “oamenii fac ce trebuie să facă atunci când sunt controlaţi”. Din această perspectivă, controlul reprezintă o „analiză permanentă sau periodică a unei activităţi, a unei situaţii pentru a urmări mersul ei şi pentru a lua măsuri de îmbunătăţire”.

Preliminarii

Expresia “control intern” provine din lectura românească a englezescului “internal control”. Întrucât conceptul de “control intern” acoperă o arie largă de sensuri şi semnificaţii, aceasta nu poate fi asimilat doar de forma tradiţională de inspecţie, de verificare sau de control, dar nu o exclude. Prin urmare, in accepţiunea sa largă, controlul intern este răspunsul la întrebarea “ce se poate face pentru a deţine un control cat mai bun asupra activităţilor?”.

Definiţiile controlului intern sunt numeroase, dar, în ce priveşte esenţa acestui concept, au fost formulate următoarele definiri

În 1977 Ordinul Experţilor Contabili din Franţa definea controlul intern ca fiind „totalitatea măsurilor care contribuie la deţinerea controlului asupra companiei ce are drept scop, pe de-o parte, asigurarea protecţiei patrimoniului şi calitatea informaţiei, iar, pe de altă parte, aplicarea instrucţiunilor conducerii şi favorizarea îmbunătăţirii performanţelor.” Controlul intern se manifestă prin organizarea, metodele si procedurile fiecărei activităţi a companiei, pentru a-i menţine perenitatea.

Un an mai târziu, Comitetul Consultativ de Contabilitate din Marea Britanie propunea o nouă definiţie controlului intern, ca fiind totalitatea sistemelor de control, financiare şi de altă natură, implementate de către conducere pentru a putea desfăşura afacerile companiei într-o manieră ordonată şi eficace, pentru a asigura respectarea politicilor de gestiune, pentru a proteja activele şi pentru a garanta, pe cât posibil, exactitatea şi completitudinea informaţiilor înregistrate”. O definiţie similară a dat-o şi Institutul American al Contabililor Publici Certificaţi, în 1978, şi anume „Controlul intern este format din planurile de organizare şi din toate metodele şi procedurile adoptate în interiorul unei companii pentru a-i proteja activele, pentru a controla exactitatea informaţiilor furnizate de către contabilitate, pentru a creşte randamentul şi a asigura aplicarea instrucţiunilor conducerii”.

În ţara noastră, controlul intern a primit o definiţie oficială printr-un text de lege din anul 1999. Astfel prevăzută în Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, la art. 2 lit. d) privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată oferă următoarea definiţie: „Controlul intern este ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele si procedurile.”

Ca o concluzie generală a definiţiilor prezentate mai sus, putem spune despre controlul intern că el reprezintă materia primă a auditului intern.

Implementarea Controlului Intern

Pe lângă asimilarea noţiunilor teoretice şi a tot ceea ce înseamnă controlul intern este important ca managerul sau responsabilul, indiferent de palierul ierarhic pe care se află să înţeleagă bine în ce constă controlul intern, să ştie şi cum să acţioneze pentru a-l implementa. Aşa cum auditorul intern dispune de o metodă pentru a efectua o misiune, există şi o metodă de implementare a unui dispozitiv de control intern bine pus la punct şi raţional.

Preview document

Controlul intern al funcțiilor implementarea efectivă a controlului intern - Pagina 1
Controlul intern al funcțiilor implementarea efectivă a controlului intern - Pagina 2
Controlul intern al funcțiilor implementarea efectivă a controlului intern - Pagina 3
Controlul intern al funcțiilor implementarea efectivă a controlului intern - Pagina 4
Controlul intern al funcțiilor implementarea efectivă a controlului intern - Pagina 5
Controlul intern al funcțiilor implementarea efectivă a controlului intern - Pagina 6
Controlul intern al funcțiilor implementarea efectivă a controlului intern - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Controlul Intern al Functiilor Implementarea Efectiva a Controlului Intern.doc

Alții au mai descărcat și

Finlanda - administrație publică centrală și locală

Date generale: Denumirea oficiala: Republica Finlanda (Suomen Tasavalta/Republiken Finland) Suprafata: 338 154 Km patrati Populatia: 5.167.000...

Monitorizarea Presiunii din Pneuri

Sisteme de monitorizare a presiunii pneurilor TPMS si DDS Rolul de a avertiza soferul atunci când presiunea pneului este mult inferioară...

Reductor cu diferențial interaxial

1.1 Alegerea tipului constructiv. Pentru automobilul de proiectat aleg solutia cu diferential simetric cu roti dintate cilindrice. 1,5 – roti...

Creșterea prin oxidare termică a nanostrucutrelor de MoO3 pentru nanodispozitive

Mersul Lucrării: Nano- și microstructurile oxizilor metalelor tranziționale, inclusiv cele ale trioxidului de molibden (MoO3) și derivații săi, au...

Gestiunea financiară a afacerilor

CAPITOLUL 1. ECHILIBRULUI FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERII 1.1. Bilanțul contabil, instrument de analiză al echilibrului financiar Într-o economie...

Te-ar putea interesa și

Audit - modul de organizare a activității de tehnologia informației din Primăria Municipiului Fălticeni

Primăria Municipiului Fălticeni Compartimentul de Audit Public Intern Nr. 315 /15.09.2010 ORDIN DE SERVICIU În conformitate cu prevederile...

Banca Angliei

Introducere În referatul de faţă vom analiza Banca Angliei, sub aspectul istoriei, structurii şi rolului său în cadrul economiei britanice. Vom...

Comitetului Basel pentru Supraveghere Bancară

Cap. I: Abordarea impactului Basel II la nivel global De la înfiinţarea sa în 1974, rolul Comitetului Basel pentru Supraveghere Bancară (BCBS –...

Structura Sistemului Bancar al Republicii Moldova și Fenomenul Falimentului Bancar

Sistemul bancar reprezintă ansamblul băncilor care funcţioneaţă într-o economie. Studierea lui este foarte important. În conţinutul tezei se...

Metodologia - cadru de proiectare și implementare a sistemului de control intern în entitatea publică

Nu este suficient ca persoanele care ocupa o functie de conducere in entitatea publica, la orice nivel s-ar afla, sa inteleaga bine in ce consta...

Definirea, obiectivele și sfera de cuprindere a controlului financiar de stat

Capitolul 1: Conceptul de control financiar Controlul financiar intervine în viaţa economică şi se interpune în amplele procese de reformă...

Elaborarea raportului de audit - studiu de caz Primăria X

INTRODUCERE La originile sale cuvantul “audit “ provine din latinescul audire care inseamna a asculta.Este vorba de a asculta pe cineva care...

Managementul Riscului Bancar

Cap I. Introducere Dicţionarul enciclopedic ilustrat, publicat în 1999 de Editura Cartier, defineşte riscul ca “posibilitatea de a avea de...

Ai nevoie de altceva?