Constituirea societăților pe acțiuni

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 4272
Mărime: 38.78KB (arhivat)
Publicat de: Florentina D.
Puncte necesare: 7
Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica
Universitatea "Stefan cel Mare", Suceava

Cuprins

 1. INTRODUCERE ...2
 2. CAPITOLUL 1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SOCIETĂȚILE COMERCIALE 4
 3. 1.1. Scurt istoric privind apariția și evoluția societăților comerciale 4
 4. 1.2. Definiția societății comerciale 5
 5. 1.3. Reglementarea juridică a societăților comerciale în România 5
 6. CAPITOLUL 2. CONSTITUIREA SOCIETĂȚILOR COMERCIALE ...7
 7. 2.1. Noțiuni introductive .7
 8. 2.2. Etapele constituirii societăților comerciale .8
 9. 2.2.1. Etapa consensuală 8
 10. 2.2.2. Etapa judiciară .8
 11. 2.2.3. Etapa de înmatriculare și publicitate .8
 12. 2.2.4. Etapa reparatorie 8
 13. CAPITOLUL 3. CONSTITUIREA SOCIETĂȚII PE ACȚIUNI 9
 14. 3.1. Noțiunea, caracterele și trăsăturile specifice ale societății pe acțiuni 9
 15. 3.2. Actul constitutiv al societății pe acțiuni 10
 16. 3.3. Modalități de constituire a societății pe acțiuni 31
 17. 3.4. Acțiunile 12
 18. CONCLUZII ...13
 19. BIBLIOGRAFIE 13

Extras din referat

INTRODUCERE

Prin unire cresc lucrurile mici,

Prin dezbinare se prăbușesc cele mai mari.

(Concordia parvae res crescent,

discordia maximae dilabuntur )

SALLUSTIUS

Regimul juridic al societăților comerciale, reglementat prin Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și prin Codul Civil a făcut obiectul a numeroase lucrări de specialitate: manuale și cursuri universitare, monografii, comentarii și adnotări, articole de revistă etc. Legea nr. 31/1990 reglementează următoarele forme juridice de societate comercială:

societatea pe acțiuni, societatea în comandită simplă, societatea în comandită pe acțiuni și societatea cu răspundere limitată.

Evenimentele din ultimii ani au determinat multiple și profunde mutații în toate sferele vieții sociale. Impactul acestora s-au produs, după cum era și firesc, și asupra sistemului de drept, deoarece dreptul nu este altceva decât „viața socială în tiparele normelor juridice”.

Pornind de la ideea că: „Piața și cadrele sunt verigi principale ale lanțului care constituie baza economică”, Societățile pe Acțiuni sunt cel mai adecvat instrument juridic de drenare a energiilor umane și financiare pentru realizarea unor scopuri sociale, pe lângă satisfacerea unor interese personale ale antreprenorilor. În ceea ce privește societatea pe acțiuni, aceasta, prin puterea sa de a concentra capitalurile fragmentate, ce constituie unul din principalii factori de producție și, în același timp, de mobilizare a resurselor în vederea realizării unor investiții de anvergură, ea fiind destinată, în principiu, realizării marilor afaceri ce necesită capitaluri însemnate.

Organizarea și desfășurarea activităților comerciale în mare parte este condiționată de legitățile și principiile cererii și ofertei, care la rândul lor au menirea de a generaliza sistemul economiei de piață liberă. O serie de acte normative au fost adoptate și puse în aplicare reconfigurând sub multe aspecte structura economiei naționale, esențiale unei bune desfășurări a activităților comerciale, care stabilesc modul de înființare, funcționare și încetare a activității întreprinderilor comerciale.

Ca urmare, societățile comerciale s-au înmulțit rapid ca număr, diversificându-se, însă, și ca formă, iar dintre ele societatea pe acțiuni a dobândit un rol important în actuala viață economică.

CAPITOLUL 1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SOCIETĂȚILE COMERCIALE

1.1. Scurt istoric privind apariția și evoluția societăților comerciale

Născută din ideea cooperării între mai mulți întreprinzători animați de intenția de a realiza împreună activități economice de amploare, societatea comercială a apărut ca urmare a unor cauze economice și sociale, pe măsură ce acțiunile individuale nu au mai corespuns necesității de a îndeplini activități economice de amploare.

Dacă la început societățile comerciale erau formate doar din câteva persoane care puneau în comun bunurile și abilitățile specifice în vederea realizării unor afaceri, evoluția tehnicii juridice a contri buit la apariția unor societăți alcătuite din colectivități mult mai mari care, prin capitalurile lor, au făcut posibilă realizarea unor mari afaceri în toate domeniile de activitate. Societățile comerciale au avut și au consecințe importante asupra civilizației moderne, determinând extinderea piețelor, canalizând energiile umane și financiare în sensul realizării unor scopuri econo mice și sociale, dar și pentru satisfacerea intereselor personale ale întreprinzătorilor . Aceste grupări de persoane și capitaluri constituite în societăți comerciale au îndeplinit un rol economic esențial, contribuind la cele mai semnificative realizări ale secolului al XIX-lea. Societatea comercială a apărut în forme incipiente încă din perioada antichității.

Prototipul originar al societății comerciale l-a constituit societatea civilă fără personalitate juridică consacrată de dreptul roman . În timp, societatea comercială a apărut ca o soluție pentru cei care, deși dețineau mari sume de bani, prin funcțiile lor (clerici, militari), erau incompatibili cu activitățile speculative comerciale. În această situație ei devin asociați ai comercianților în baza unui contract de “commenda”, prin punerea la dispoziția lor a unor fonduri de bani sau de marfă, cu condiția de a participa la împărțirea beneficiilor și de a suporta riscurile pierderilor în limita respectivelor valori .

Societățile comerciale au fost, și sunt și în prezent, cel mai adecvat instrument juridic de drenare a energiilor umane și financiare pentru realizarea unor scopuri sociale, ca și pentru satisfacerea unor interese personale ale întreprinzătorilor .

Bibliografie

1. Bojincă Moise, Drept comercial, Editura Xant, București, 2002

2. Bratiș Marian, Constituirea societății comerciale pe acțiuni, Ed. Hamangiu, București, 2008

3. Cărpenaru D. Stanciu, Drept comercial român, Editura All, București 2000

4. Cârcei Elena, Drept comercial român, Ed. All Beck, București, 2000

5. Filip Liviu, Drept comercial, Ed. Junimea, Iași, 2000

6. Motica Radu, Roșu Claudia, Drept comercial român și drept bancar, Ed. Mirton, Timișoara, 2001

7. Romul Petru Vonica, Dreptul societăților comerciale, Ed. Lumina Lex, București, 2000

- **Codul civil

- **Codul comercial

- **Legea 31/1990 - privind societățile comerciale (Monitorul Oficial nr. 126-127/1990)

- **Legea 15/1990 - privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale (Monitorul Oficial nr. 98/1990)

Preview document

Constituirea societăților pe acțiuni - Pagina 1
Constituirea societăților pe acțiuni - Pagina 2
Constituirea societăților pe acțiuni - Pagina 3
Constituirea societăților pe acțiuni - Pagina 4
Constituirea societăților pe acțiuni - Pagina 5
Constituirea societăților pe acțiuni - Pagina 6
Constituirea societăților pe acțiuni - Pagina 7
Constituirea societăților pe acțiuni - Pagina 8
Constituirea societăților pe acțiuni - Pagina 9
Constituirea societăților pe acțiuni - Pagina 10
Constituirea societăților pe acțiuni - Pagina 11
Constituirea societăților pe acțiuni - Pagina 12
Constituirea societăților pe acțiuni - Pagina 13

Conținut arhivă zip

 • Constituirea societatilor pe actiuni.docx

Alții au mai descărcat și

Societate pe Acțiuni

INTRODUCERE În cadrul relațiilor comerciale există două categorii de participanţi la raporturile juridice de comerţ internaţional, şi anume :...

Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni

Introducere Prin unire cresc lucrurile mici, Prin dezbinare se prăbuşesc cele mai mari. (Concordia parvae res crescent, discordia maximae...

Societățile comerciale

Introducere Am ales acestă temă pentru lucrarea de licență deoarece este o temă amplă în domeniul dreptului comercial, care se regăsește...

Societăți comerciale - formalități legate de constituirea unei societăți comerciale

A.Concepte de baza: Societatea comercială forma a întreprinderii, cu personalitate juridica, pe care una sau mai multe persoane o organizeaza prin...

Societatea cu Răspundere Limitată

Capitolul I Societăţile comerciale - Prezentarea generală a societăţilor comerciale Noţiunea şi formele societăţii comerciale Reglementarea...

Societatea cu răspundere limitată

Notiunea societatii cu raspundere limitata Soocietatea cu raspundere lmitata este forma de societate comerciala aparuta mai tarziu in...

Funcționarea societății cu răspundere limitată și cea pe acțiuni și dizolvarea societăților comerciale

Societatea cu răspundere limitată vs. societatea pe acţiuni Intorducere Societatea comercială reprezintă un organism autonom, căruia legea i-a...

Societatea pe acțiuni

1. Notiunea societatii pe actiuni 1.1 Precizari prealabile Societatea pe actiuni este forma cea mai complexa, si totodata, cea mai evoluata...

Te-ar putea interesa și

Societatea pe acțiuni - constituire, autorizare și funcționare

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE Secţiunea I Noţiunea, elementele specifice şi clasificarea societăţilor comerciale §1. Noţiunea si...

Societate pe Acțiuni

INTRODUCERE În cadrul relațiilor comerciale există două categorii de participanţi la raporturile juridice de comerţ internaţional, şi anume :...

Acțiuni și Obligațiuni

CAPITOLUL I INTRODUCERE Nu exista în nici o jurisdictie din lume o definitie precisa a ceea ce se întelege prin valori mobiliare. Orice bun...

Constituirea și Funcționarea Societății pe Acțiuni

Introducere Prin unire cresc lucrurile mici, Prin dezbinare se prăbuşesc cele mai mari. (Concordia parvae res crescent, discordia maximae...

Societatea pe Acțiuni

Noţiunea societăţii pe acţiuni Precizări prealabile. Societatea pe acţiuni este forma cea mai complexă şi totodată, cea mai evoluată a societăţii...

Marketing Strategic - Orange

Natura capitalului social (%) Public Privat Roman: 3,2% Strain: 96,8 % 7. Valoarea capitalului social: 93.596.733 Ron impartit in 9.359.673,3...

Constituirea societății pe acțiuni

1.Noţiuni generale Constituirea societăţii pe acţiuni este reglementată prin dispoziţiile cuprinse in Titlul II, Capitolul (art.8-31) din Legea...

Societatea în Comandită pe Acțiuni

1.1. Notiunea, elementele si clasificarea societatilor comerciale 1. Notiuni generale Precizari prealabile. Legea nr. 31/1990 nu cuprinde o...

Ai nevoie de altceva?