Natura juridică a raporturilor administrative - Societatea comercială

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Comercial
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 4172
Mărime: 29.07KB (arhivat)
Publicat de: Dorli Spiridon
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. Dr. Bogdan Trandafirescu
Facultatea de Drept si Stiinte administrative
Universitatea Ovidius, Constanta
Specializare: Administrație Publică

Cuprins

  1. Introducere 3
  2. 1.Raporturile juridice de drept administrativ 4
  3. 2.Izvoarele raportului juridic de drept administrativ 5
  4. 3.Elementele raportului juridic de drept administrativ 6
  5. 4.Noțiuni introductive despre dreptul comercial 6
  6. 5.Raporturile juridice de drept comercial 9
  7. 6.Societatea comercială 11
  8. Bibliografie 14

Extras din referat

Putem spune că dreptul comercial (devenit al profesioniștilor) este și va rămâne ramura cea mai dinamică a dreptului privat. Acesta este definit ca fiind ansamblul de norme juridice de drept privat aplicate raporturilor juridice izvorâte din acte juridice, fapte şi operaţiuni considerate de lege ca fapte de comerţ precum şi raporturile juridice la care participă comercianţii. În acest sens, ajungem la concluzia conform căreia dreptul comercial cuprinde acele norme juridice care reglementează comerțul.

În prezenta lucrare, cu titlul „Natura juridică a raporturilor administrative - Societatea comercială”, am urmărit să aduc în lumină câteva elemente esențiale ce tin atât de dreptul comercial, cât și de raporturile juridice care apar în sfera acestiua, și deasemenea anumite aspecte importante cu privise la societatea comercială, care reprezintă o asociație de oameni de afaceri alcătuită pe baza unor investiții de capital, urmărindu-se obținerea unor beneficii comune. Despre societatea comercială mai putem spune că este persoana juridică constituită în vederea efectuării de acte de comerț, ceea ce înseamnă că este principalul obiect de reglementare al dreptului comercial.

Am început lucrarea prin prezentarea raporturilor juridice de drept administrativ, definindu-le ca fiind relațiile sociale reglementate de normele dreptului administrativ. Observăm deci că raporturile juridice administrative sunt reglementate de dreptul public, cel puțin o parte a acestui raport fiind o autoritate publică. Putem stabili însă o legătură între acestea și dreptul comercial prin prisma faptului că între dreptul administrativ și cel comercial pot apărea anumite raporturi juridice în ceea ce privește activitatea de comerț, în vederea obținerii unor avize, autorizații, licențe emise de autoritățile publice administrative care funcționează în unitățile administrativ-teritoriale, unde comerciantul își are sediul principal sau unde își desfățoară activitatea. Aceste raporturi juridice dintre autoritățile publice și comercianți sunt supuse dreptului public.

În continuarea lucrării am prezentat câteva aspecte despre dreptul comercial, care reglementează faptele de comerț, dar și raporturile juridice dintre comercianți. Din acest punct de vedere este important să cunoaștem câteva elemente esențiale din sfera dreptului comercial, care, în lumina noilor modificări, a fost unificat cu dreptul civil.

În final, voi aduce în discuție și câteva aspecte legate de raporturile juridice dintre comercianți, elementele constitutive ale acestora, și deasemenea, despre societatea comercială prin cadrul căreia se efectuează acte de comerț ți care, așa cum am mai menționat, reprezintă principalul obiect de reglementare al dreptului comercial.

1.Raporturile juridice de drept administrativ

Raporturile juridice de drept administrativ sunt relațiile sociale reglementate de normele dreptului administrativ, a căror formare, modificare sau desființare se realizează prin manifestarea de voință exclusivă a autorităților publice în cadrul și pentru realizarea activității executive a statului.

Cuprinzând o largă și variată categorie de raporturi sociale, raporturile juridice administrative se deosebesc de raporturile juridice ale celorlalte ramuri de drept și, în special, de raporturile juridice ale ramurilor dreptului privat prin anumite trăsături specifice:

- Cel puțin unul dintre subiecții raportului juridic administrativ este un organ sau o autoritate a administrației publice sau, în anumite cazuri, un funcționar public (de exemplu, cazul funcționarului public care, în temeiul Art. 16 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, poate fi acționat în justiție). În mod excepțional, subiect poate fi o altă autoritate de stat ori o structură nestatală autorizată să presteze un serviciu public, alături sau în locul unei autorități a administrației publice;

- Subiecții raportului juridic administrativ nu sunt egali în drepturi și obligații;

- Obiectul raportului juridic administrativ este determinat de obiectul activității administrației publice;

- Raporturile juridice administrative se nasc, se modifică sau se sting pe baza unei manifestări unilaterale de voință (din oficiu sau la cerere);

- Raporturile juridice administrative se pot naște și din producerea unor elemente ale naturii sau din săvârșirea unor fapte materiale (cutremure, înzăpeziri, inundații, etc.);

- Încălcarea obligațiilor ce izvorăsc din raportul juridic administrativ atrage angajarea răspunderii administrative;

- Este un raport de putere publică, care apare în sfera relațiilor reglementate de normele dreptului administrativ.

Raporturile juridice de drept administrativ se nasc, se modifică și se sting în activitatea de realizare de către organele administrației publice a sarcinilor puterii executive.

Între dreptul administrativ și cel comercial pot apărea anumite raporturi juridice în ceea ce privește activitatea de comerț. Aceasta se realizează pe baza unor avize, autorizații, licențe emise de

Bibliografie

Tratate, cursuri, monografii, lucrări de specialitate

1.Cărpenaru D. Stanciu - Tratat de drept comercial român, ediția a IV-a, actualizată, Editura Universul Juridic, București, 2014

Resurse electronice

1.Bogdan David - Drept comercial, Curs online, http://file.ucdc.ro/cursuri/D_3_N35_Drept_comercial_David_Bogdan.pdf

2.Silvia Cristea, Camelia Florentina Stoica - Drept comercial, Cursuri în format digital, http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=37&idb

3.Drept commercial, Curs universitar, Universitatea Ioan Slavici, www.islavici.ro/articole/Drept%20comercial%20-%20Curs%20universitar.doc

4.Drept administrativ, Curs online, http://www.umk.ro/images/documente/drept/drept_administrativ_1.pdf

5.http://conspecte.com/Dreptul-afacerilor/societatile-comerciale.html

Preview document

Natura juridică a raporturilor administrative - Societatea comercială - Pagina 1
Natura juridică a raporturilor administrative - Societatea comercială - Pagina 2
Natura juridică a raporturilor administrative - Societatea comercială - Pagina 3
Natura juridică a raporturilor administrative - Societatea comercială - Pagina 4
Natura juridică a raporturilor administrative - Societatea comercială - Pagina 5
Natura juridică a raporturilor administrative - Societatea comercială - Pagina 6
Natura juridică a raporturilor administrative - Societatea comercială - Pagina 7
Natura juridică a raporturilor administrative - Societatea comercială - Pagina 8
Natura juridică a raporturilor administrative - Societatea comercială - Pagina 9
Natura juridică a raporturilor administrative - Societatea comercială - Pagina 10
Natura juridică a raporturilor administrative - Societatea comercială - Pagina 11
Natura juridică a raporturilor administrative - Societatea comercială - Pagina 12
Natura juridică a raporturilor administrative - Societatea comercială - Pagina 13
Natura juridică a raporturilor administrative - Societatea comercială - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Natura juridica a raporturilor administrative - Societatea comerciala.docx

Alții au mai descărcat și

Contractele Comerciale

Cap.1. Caracterizare Generală 1.1. Noţiune Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a trage împreună). Juridic,...

Răspunderea administratorului într-o societate

Introducere Pentru a putea determina care sunt faptele ce atrag răspunderea administratorului unei societăți, este necesar de a porni de la natura...

Politici structurale ale Uniunii Europene

-Introducere- Uniunea Europeană (UE) este o uniune politică și economică a 28 de state membre situate în principal în Europa. Are o suprafață de...

Societatea pe acțiuni

I.Societatea pe acțiuni și trăsăturile sale Societatea pe acțiuni este forma cea mai complexă și, totodată, cea mai evoluată a societății...

Particularități ale proprietății cooperatiste

Noțiuni generale ale cooperativelor Noțiunea cooperației. Cooperația reprezintă un sector specific al economiei. Ea funcționează prin societăți...

Societățile Comerciale

1.Societăţile comerciale Termenul de “societate” are mai multe înţelesuri. Din punct de vedere juridic, acestui cuvînt i se atribuie, de regulă,...

Societăți comerciale pe acțiuni

Capitolul I. Notiuni definitorii ale societatii comerciale pe actiuni 1.1.Definitia societatii comerciale pe actiuni Desi Leagea nr. 31/1990...

Norma juridică

Norma juridica si norma juridica si „regula juridica” în doctrina juridica are acelasi înteles. Literatura franceza, fara sa înlature cuvîntul...

Te-ar putea interesa și

Rolul și Răspunderea Administratorilor Societăților Comerciale

CAPITOLUL I NOTIUNI GENERALE 1. PRECIZARI PREALABILE Pentru a-si îndeplini rolul sau economic,societatea comerciala a fost conceputa ca un...

Organizarea și Administrarea Societăților Comerciale

CAP. I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI ADMINISTRAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 1.Consideraţii introductive Dezvoltarea economiei de...

Regimul juridic al societăților cu răspundere limitată în România

INTRODUCERE Trecerea la economia de piaţă şi abandonarea economiei centralizate, planificate a făcut necesară şi o reformă legislativă de...

Conducerea și Administrarea Societății pe Acțiuni

CAPITOLUL I Introducere şi consideraţii generale 1.1. Reglementarea juridică a societăţilor comerciale Regimul juridic al societăţilor...

Administratorii societății comerciale cu răspundere limitată

Prezentare generala a societatilor cu raspundere limitata Reprezentand rezultatul nevoilor resimtite in activitatile comerciale (datorate faptului...

Studiu de caz privind reglementarea activității unei societăți comerciale

Legislaţia care reglementează înfiinţarea societăţilor comerciale, şi evident şi a societăţii cu răspundere limitată, este legea nr. 31 din 1990...

Raportul de Drept Administrativ

Raporturile de drept administrativ reprezintă relaţiile sociale care au fost reglementate, direct sau indirect, adică prin intervenţia unor fapte...

Administratorii și Regimul lor Juridic

1.Caracterizare generala a societatii pe actiuni Societatea pe acţiuni este forma tipică a societăţii de capital; obligaţiile ei sunt garantate cu...

Ai nevoie de altceva?