Adunarea generală - convocare, cvorum, tipuri de decizii

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 2502
Mărime: 17.09KB (arhivat)
Publicat de: Laurian Rădulescu
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof. universitar dr. Grigore Florescu
UNIVERSITATEA “SPIRU HARET “ FACULTATEA DE DREPT SI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ DREPTUL AFACERILOR IN CONTEXT EUROPEAN

Cuprins

  1. Bibliografie 3
  2. Introducere 4
  3. Capitolul I. Adunarea generală ordinară: convocare, cvorum, tipuri de decizii 7
  4. Secţiunea 1. Rolul şi felurile adunării generale 7
  5. Secţiunea 2. Adunarea generală ordinară: funcţionare şi atribuţii 9

Extras din referat

Introducere

Denumirea drept comercial sugerează ideea că acesta constituie un ansamblu de norme juridice, care reglementează comerţul, fiind în mare măsură corectă. Dar, pentru a fi pe deplin înţeleasă noţiunea dreptului comercial este necesar să precizăm noţiunea de comerţ, utilizată în multiple sensuri: etimologic, economic şi juridic.

În sens etimologic, expresia de comerţ provine din latinescul commercium, juxtapunere a cuvintelor cum şi merx, ceea ce înseamnă cu marfă , deci, acesta ar consta în operaţiuni cu mărfuri.

În sens economic, comerţul se defineşte ca activitate ce are drept scop schimbul şi circulaţia mărfurilor de la producători la consumatori, adică operaţiunile cuprinse în intervalul dintre momentul producerii mărfurilor şi intrării lor în circulaţie, până când ajung la consumatori şi realizate de comercianţi. Astfel, dreptul comercial ar putea fi definit ca totalitatea normelor juridice privind interpunerea şi circulaţia mărfurilor de la producători la consumatori

În sens juridic, noţiunea de comerţ are un conţinut mai larg decât al celei definite în sens economic, deoarece cuprinde nu numai operaţiunile de interpunere şi circulaţie a mărfurilor, realizate de comercianţi, ci şi cele de producere a acestora, efectuate de fabricanţi, precum şi executarea de lucrări, prestarea de servicii realizate de antreprenorii, respectiv prestatorii de servicii sau, în general, întreprinzătorii

Din cele menţionate anterior putem deduce că dreptul comercial cuprinde normele juridice ce reglementează activitatea comercială, adică producerea şi circulaţia (distribuţia) mărfurilor, executarea de lucrări şi prestarea de servicii.

Determinarea obiectului dreptului comercial, a sferei sale de aplicare, este legată de opţiunea legiuitorului pentru un anumit sistem. Potrivit concepţiei clasice a dreptului comercial, ar exista două sisteme care permit stabilirea sferei acestuia: a. într-unul, denumit sistemul subiectiv, dreptul comercial are ca obiect normele juridice aplicabile comercianţilor, este un drept profesional şi se aplică tuturor persoanelor care au calitatea de comerciant ; b. după un altul, denumit sistemul obiectiv, dreptul comercial cuprinde normele juridice aplicabile comerţului, deci acelor acte juridice, fapte şi operaţiuni, calificate de lege drept fapte de comerţ, indiferent de persoana care le săvârşeşte. Putem observa că în acest sistem, normele dreptului comercial se aplică unei categorii de acte juridice, fapte şi operaţiuni (faptele de comerţ), iar nu unei categorii de persoane (comercianţi)

Din cele arătate în legătură cu noţiunea de comerţ şi obiectul dreptului comercial , identificăm elementele pe baza cărora se poate defini dreptul comercial, ca ramură a sistemului nostru de drept: dreptul comercial este un ansamblu de norme juridice de drept privat , aplicabile raporturilor juridice izvorâte din săvârşirea actelor juridice, faptelor şi operaţiunilor, considerate de lege fapte de comerţ, precum şi raporturilor juridice la care participă persoanele ce au calitatea de comerciant.

Preview document

Adunarea generală - convocare, cvorum, tipuri de decizii - Pagina 1
Adunarea generală - convocare, cvorum, tipuri de decizii - Pagina 2
Adunarea generală - convocare, cvorum, tipuri de decizii - Pagina 3
Adunarea generală - convocare, cvorum, tipuri de decizii - Pagina 4
Adunarea generală - convocare, cvorum, tipuri de decizii - Pagina 5
Adunarea generală - convocare, cvorum, tipuri de decizii - Pagina 6
Adunarea generală - convocare, cvorum, tipuri de decizii - Pagina 7
Adunarea generală - convocare, cvorum, tipuri de decizii - Pagina 8
Adunarea generală - convocare, cvorum, tipuri de decizii - Pagina 9
Adunarea generală - convocare, cvorum, tipuri de decizii - Pagina 10
Adunarea generală - convocare, cvorum, tipuri de decizii - Pagina 11
Adunarea generală - convocare, cvorum, tipuri de decizii - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Adunarea Generala - Convocare, Cvorum, Tipuri de Decizii.doc

Te-ar putea interesa și

Drept Civil

CURS 1 Drept=ansamblu de reguli de conduita ,obligatorii ce stabilesc anumite drepturi ,libertati si obligatii ale oamenilor in relatiile lor...

Drept comercial

Notiuni introductive I) Dreptul comercial se ocupa de reglementarea comertului. A) Comert: a) In sens comun, comertul este o intermediere de...

Ai nevoie de altceva?