Cecuri trase asupra disponibilităților din contul curent

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 50 în total
Cuvinte : 25302
Mărime: 344.14KB (arhivat)
Publicat de: Petru Olariu
Puncte necesare: 7

Cuprins

 1. Cuprins 2
 2. Sectiunea a 1-a. Cecuri trase asupra disponibilitstilor din contul curent 3
 3. 1. Etimologie 3
 4. 2. Definitie si norme legale aplicabile 3
 5. 3. Cecul si cambia 5
 6. 4. Emiterea unui cec reprezinta o operatiune complexa 6
 7. 5. Premisele juridice ale emiterii cecului 9
 8. 6. Utilizarea cecului ca garantie 9
 9. 7. Cazul A. Utilizarea cecului ca garantie prin scont. 10
 10. 8. Cazul B. Utilizarea cecului ca garantie prin cesiunea creantei 11
 11. 9. Cazul C. Utilizarea cecului emis de societatea comerciala, pentru plata unei datorii
 12. personale a asociatului, în beneficiul unei alte societati, al carei asociat este titularul
 13. creantei 12
 14. 10. Cuprinsul cecului. 12
 15. 11. Girul cecului 13
 16. 12. Avalul cecului 14
 17. 13. Plata cecului 15
 18. 14. Incidentele platii si regresul. 18
 19. 15. Pluralitatea exemplarelor, alterarea, anularea si înlocuirea cecului 19
 20. 16. Varietati ale cecului. Cecul circular 20
 21. 17. Cecul barat. 20
 22. 18. Cecul platibil în cont. 21
 23. 19. Cecul netransmisibil. 21
 24. 20. Cecul de calatorie 21
 25. 21. Cecul certificat. 22
 26. 22. Cecul postal. 22
 27. 23. Concluzii practice privind utilizarea cecului 23
 28. 24. Aspecte ale utilizarii cecului în S.U.A 24
 29. Sectiunea a 2-a. Debitarea contului curent de disponibilitsti prin utilizarea cardului
 30. bancar 25
 31. 25. Scurt istoric 25
 32. 26. Aspecte generale privind emitentii cardurilor de plati. Retele si tipuri de
 33. carduri ' ' '. 26
 34. 27. Emitentii si utilizatorii cardurilor în România 27
 35. Documente 32
 36. (1) Contractul de card bancar de retragere de fonduri Lion 7 Sur 7 emis de banca
 37. credit Lyonnais 32
 38. (2) Contractul de card de plati carte Bleue emis de banca credit Lyonnais 34
 39. (3) Groupment des cartes bancaries „CARTE BLEUE" 39
 40. (4) American Express 41
 41. Spete 46
 42. (1) Transferul electronic de fonduri Kashanchi v. Texas Commerce medical
 43. Bank 46
 44. (2) Porter v.Citibank 49
 45. Bibliografie 51

Extras din referat

1. Etimologie. Denumirea „cec" (cheque, check) a aparut în Anglia medievala.

Istoricii atribuie lui Thomas Gresham meritul de a fi introdus în 1557 primul cec bancar,

care la sfârsitul secolului XVII functiona ca si cecul actual.

Etimologia cuvântului „cec" este controversata.

Ipoteza sustinuta de autorul italian L. Franchi, de autorul german G. Cohn si de

autorul englez H. Gilbert este urmatoarea :

Regii Angliei obisnuiau sa-si plateasca furnizorii prin Tezaurul Public (Court of

Exchequer), predându-le înscrisuri denumite initial bills of scaccario si mai târziu bills of

exchequer. Termenul exchequer provine de la cuvertura cu patratele, ca o tabla de sah

(chequered cloth) care acoperea masa pe care se efectuau calculele contabile. Conform

altei ipoteze, substantivul „cec" deriva din verbul "to check". în sensul de a verifica.

Vincent Monteil, în prefata la Discours sur l'histoire universelle de Ibn Khaldoun

(Editions Sindbad, Paris, 1978) presupune ca acest cuvânt îsi are originea în „shak", care

în araba înseamna mandat.

Oricare ar fi etimologia denumirii sale actuale, cecul bancar modern are ca

stramos cecul emis de bancherii Egiptului ptolemeic, urmat apoi de cecul utilizat de

bancherii Greciei antice. Isocrate (436-338) în Trapezitica recomanda utilizarea cecului

de calatorie, oferind exemplul lui Stratocles, cetatean atenian care, pentru a evita riscul

deplasarii numerarului cu ocazia voiajului sau la Pont, a platit o suma unui bancher

atenian, fiul lui Sopaios din Pont. Contra sumei platite, bancherul atenian i-a eliberat un

cec de calatorie. Ajungând cu bine la Pont si prezentând acel înscris lui Sopaios-tatal,

acest bancher i-a platit suma înscrisa pe cec.

De la cecul lui Stratocles si pâna la „cecul-imagine" informatizat s-a produs o

evolutie care acopera doua milenii.

2. Definitie ai norme legale aplicabile. Cecul este înscrisul, purtând aceasta

denumire, prin care tragatorul da ordin neconditionat unei banci sa plateasca, la vedere, o

suma determinata.

Beneficiarul platii poate fi purtatorul cecului sau un beneficiar determinat (cec de

plata) sau poate fi însusi tragatorul (cec de retragere).

Reglementarea legala a cecului este cuprinsa în Legea nr. 59 din 1 mai 1934,

astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 83/1994 (M.Of. nr. 292 din 14 octombrie

1994) care a aprobat, cu unele schimbari, Ordonanta Guvernului României nr. 11 din 4

august 1993 (M.Of. nr. 201 din 23 august 1993).

Conform dispozitiilor art. V al Ordonantei Guvernului României nr. 11/1993,

Banca Nationala a României a emis Normele-cadru nr. 7 din 8 martie 1994 privind

comertul facut de societatile bancare si celelalte societati de credit cu cecuri si Normele

tehnice nr. 9 din 20 aprilie 1994 privind circulatia si standardele tehnice si de continut ale

cecului.

Principalele modificari aduse Legii nr. 59/1934 prin Legea nr. 83/1994 pentru

aprobarea O.G.R. nr. 11/1993 sunt urmatoarele :

3

- Termenii „bancher", „banca", „institut de credit" au fost înlocuiti cu „societate

bancara" si „societate de credit" în textul art. 3, 8, 38, 39, 41, 75, 79, 80, 82 iar termenul

„oficiu de compensatii" cu „casa de compensatii" în textul art. 32, 39 si 43 pentru

corelare cu terminologia introdusa prin Legea nr. 33/1991.

- Competenta de a investi cecul cu formula executorie a fost atribuita judecatoriei

prin modificarea art. 53 alin. 3 (si nu notariatului) modificându-se corespunzator si

dispozitiile Decretului nr. 377/1960. încheierea de investire nu este atacabila cu apel

(noul alineat 4 al aceluiasi articol).

- Tot judecatoriei care a investit cecul cu formula executorie i-a fost atribuita si

competenta solutionarii în prima instanta a opozitiei la executare (art. 54 alin. 2 si 3).

- Protestul se dreseaza si se subscrie de executorul judecatoresc si nu de notarul

de stat (art. 58 alin.1, art. 59 alin.1 si art. 61 alin.2).

- în situatia reglementata de alin. 2 al art. 60 protestul se dreseaza la judecatoria

în a carei raza teritoriala se afla locul platii (si nu în orice loc din cuprinsul comunei

locului de plata).

- Registrul de proteste se tine la judecatorie (si nu la notariat) care, în fiecare zi

de luni trimite Camerei de Comert si Industrie (si nu tribunalului) tabelul protestelor

înregistrate în saptamâna precedenta (art. 63).

- Cererea pentru anularea cecului pierdut, sustras sau distrus se adreseaza

presedintelui judecatoriei locului de plata si nu presedintelui tribunalului (art. 67). Regula

se aplica si cecului circular (art. 83).

- Au fost abrogate art.86-88 care contineau dispozitii tranzitorii.

Prin Normele-cadrul nr. 7 din 8 martie 1994 ale Bancii Nationale a României,

privind comertul facut de societatile bancare si celelalte societati de credit cu cecuri se

explica, pentru uzul functionarilor societatilor bancare, dispozitiile Legii nr. 59/1934,

astfel cum au fost modificate prin Legea nr.' 83/1994. Standardele de continut obligatoriu

ale cecurilor reglementate de Legea nr. 59/1934 sunt prezentate în anexele 1-4 la

Normele-cadru nr. 7/1994 iar Normele tehnice nr. 9 din 20 aprilie 1994 reglementeaza

standardele tehnice ale înscrisurilor care materializeaza aceste cecuri.

Conform Normelor-cadru nr. 7/1994 ale Bancii Nationale a României societatile

bancare organizate si functionând în conditiile prevederilor Legii nr. 33/1991 (abrogata

prin Legea nr. 58/1998) precum si alte societati de credit vor putea face comert cu cecuri

si presta servicii bancare specifice pentru clientii lor luându-si toate masurile pentru

eliminarea riscurilor care pot apare pe parcursul derularii unor astfel de operatiuni.

Consideram ca printre aceste precautiuni un ioc important îl ocupa : consultarea fisierului

central de date al Bancii Nationale a României privind cecurile protestate mai înainte de a

elibera un carnet de cecuri unui client nou; verificarea regularitati succesiunii girurilor;

creditarea contului beneficiarului numai „sub rezerva încasarii" (art. 370 alin. (1) pct. 1

Cod comercial); utilizarea, într-o proportie covârsitoare, a formularelor de cec prebarat si

netransmisibil prin gir (care poate fi girat numai în favoarea bancii beneficiarului);

retragerea formularelor de cec neutilizate de la clientul care a emis cecuri fara acoperire.

Preview document

Cecuri trase asupra disponibilităților din contul curent - Pagina 1
Cecuri trase asupra disponibilităților din contul curent - Pagina 2
Cecuri trase asupra disponibilităților din contul curent - Pagina 3
Cecuri trase asupra disponibilităților din contul curent - Pagina 4
Cecuri trase asupra disponibilităților din contul curent - Pagina 5
Cecuri trase asupra disponibilităților din contul curent - Pagina 6
Cecuri trase asupra disponibilităților din contul curent - Pagina 7
Cecuri trase asupra disponibilităților din contul curent - Pagina 8
Cecuri trase asupra disponibilităților din contul curent - Pagina 9
Cecuri trase asupra disponibilităților din contul curent - Pagina 10
Cecuri trase asupra disponibilităților din contul curent - Pagina 11
Cecuri trase asupra disponibilităților din contul curent - Pagina 12
Cecuri trase asupra disponibilităților din contul curent - Pagina 13
Cecuri trase asupra disponibilităților din contul curent - Pagina 14
Cecuri trase asupra disponibilităților din contul curent - Pagina 15
Cecuri trase asupra disponibilităților din contul curent - Pagina 16
Cecuri trase asupra disponibilităților din contul curent - Pagina 17
Cecuri trase asupra disponibilităților din contul curent - Pagina 18
Cecuri trase asupra disponibilităților din contul curent - Pagina 19
Cecuri trase asupra disponibilităților din contul curent - Pagina 20
Cecuri trase asupra disponibilităților din contul curent - Pagina 21
Cecuri trase asupra disponibilităților din contul curent - Pagina 22
Cecuri trase asupra disponibilităților din contul curent - Pagina 23
Cecuri trase asupra disponibilităților din contul curent - Pagina 24
Cecuri trase asupra disponibilităților din contul curent - Pagina 25
Cecuri trase asupra disponibilităților din contul curent - Pagina 26
Cecuri trase asupra disponibilităților din contul curent - Pagina 27
Cecuri trase asupra disponibilităților din contul curent - Pagina 28
Cecuri trase asupra disponibilităților din contul curent - Pagina 29
Cecuri trase asupra disponibilităților din contul curent - Pagina 30
Cecuri trase asupra disponibilităților din contul curent - Pagina 31
Cecuri trase asupra disponibilităților din contul curent - Pagina 32
Cecuri trase asupra disponibilităților din contul curent - Pagina 33
Cecuri trase asupra disponibilităților din contul curent - Pagina 34
Cecuri trase asupra disponibilităților din contul curent - Pagina 35
Cecuri trase asupra disponibilităților din contul curent - Pagina 36
Cecuri trase asupra disponibilităților din contul curent - Pagina 37
Cecuri trase asupra disponibilităților din contul curent - Pagina 38
Cecuri trase asupra disponibilităților din contul curent - Pagina 39
Cecuri trase asupra disponibilităților din contul curent - Pagina 40
Cecuri trase asupra disponibilităților din contul curent - Pagina 41
Cecuri trase asupra disponibilităților din contul curent - Pagina 42
Cecuri trase asupra disponibilităților din contul curent - Pagina 43
Cecuri trase asupra disponibilităților din contul curent - Pagina 44
Cecuri trase asupra disponibilităților din contul curent - Pagina 45
Cecuri trase asupra disponibilităților din contul curent - Pagina 46
Cecuri trase asupra disponibilităților din contul curent - Pagina 47
Cecuri trase asupra disponibilităților din contul curent - Pagina 48
Cecuri trase asupra disponibilităților din contul curent - Pagina 49
Cecuri trase asupra disponibilităților din contul curent - Pagina 50

Conținut arhivă zip

 • Cecuri Trase asupra Disponibilitatilor din Contul Curent.pdf

Te-ar putea interesa și

Monografie - BRD Groupe Societe Generale

1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie Forma juridică: societate pe acţiuni, persoană juridică română; Număr de acţiuni:...

Tehnica operațiunilor bancare - BRD Groupe Societe Generale, Iași

Cap.1.Prezentarea societăţii bancare.Istoric şi evoluţie. 1.1.Moment istoric 1923-1947 Istoria BRD începe în 1923, odată cu crearea prin lege a...

Dinamica stucturii PIB-ului și a structurii masei monetare în Republica Moldova (2014-2018) - Analiza comparativă

1.1 Esența și formele de manifestare ale PIB-ului. În teoria economică, noțiunea de PIB este definită ca fiind o mărime sau un indicator...

Agregate Monetare

1.5 Definirea masei monetare Masa monetară- reprezintă un indicator care desemnează totalitatea mijloacelor băneşti existente în economia unei...

Dematerializarea Monedei

1. SCURT ISTORIC AL EVOLUŢIEI MONEDEI Indiferent ce tip de economie de piaţă avem în vedere, toate au un element comun şi anume schimbul. Cu...

Cercetarea tendințelor masei monetare în Republica Moldova în perioada AA 2005-2009

INTRODUCERE Actualitatea temei. Analiza masei monetare pentru perioada anilor 2005-2009, prin determinarea variaţiei acesteia. Scopul cercetării....

Monedă și Credit

Capitolul I MONEDA ŞI ROLUL să U ÎN ECONOMIE 1.1. Concept, definire, forme 1.1.1. Concept 1.1.2. Apariţia monedei 1.1.3. Definirea monedei...

Finanțe publice și fiscalitatea

Finante - categorie economica cu caracter istoric Comuna primitiva, dupa cum se stie, nu a cunoscut statul. In aceasta oranduire, diferite...

Ai nevoie de altceva?