Epurarea Electrolitică a Apelor Uzate

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 5022
Mărime: 967.11KB (arhivat)
Publicat de: Mircea Sava
Puncte necesare: 9

Extras din referat

Dezvoltarea industriei în special a industriei chimice reclamă măsuri deosebite privind protecţia mediului înconjurător ; în acest context o problemă majoră o constituie epurarea apelor reziduale industriale.

Elaborarea şi aplicarea unor tehnologii de epurare la nivel tehnic contemporan impun abordarea unor procedee moderne , care să asigure eliminarea cât mai avansată a impurificatorilor la un cost cât mai scăzut.

Printre procedeele aplicate în prezent pentru epurarea apelor reziduale, un loc deosebit îl ocupă metodele electrochimice, datorită posibilităţilor pe care le oferă :

- arie largă de aplicabilitate ;

- distrugerea avansată a impurificatorilor nebiodegradabili ;

- recuperarea sau regenerarea unor produse valoroase.

În funcţie de modul cum se realizează îndepărtarea impurificatorilor, metodele electrochimice pot fi clasificate în trei procedee principale : electroliză, electrodializă şi electroflotaţie.

Electroliza

Îndepărtarea substanţelor nocive prin electroliză se realizează prin oxidare directă în procesul de electrod, oxidare indirectă cu produsele puternic oxidante rezultate la anod : O2 , Cl2 sau, în cazul unor substanţe organice, prin polimerizarea electrochimică a acestora.

Când ionii metalici sunt impurificatori, îndepărtarea loe se realizează adesea prin reducerea lor în procesul catodic, putând fi astfel recuperate şi cantităţi importante de metale.

Tratarea electrochimică a apelor reziduale conţinând diferiţi impurificatori anorganici.

a) Distrugerea cianurilor libere şi complexe.

Distrugerea ionului CN - , în urma electrolizei, este rezultatul desfăşurării următoarelor procese de electrod :

CN - + 2 OH - → CNO - + H2O + 2 e

2 CNO - + 6 OH → 2 HCO3 + N2 + 2 H2O

Pentru intensificarea procesului de oxidare, se adaugă frecvent cantităţi mici de cloruri în apele de tratat. Clorul degajat la anod exercită o acţiune oxidantă asupra CN - , conform reacţiei :

CN - + Cl2 + 2 OH - → CNO - + 2 Cl - + H2O

Una din metodele de purificare a soluţiilor ce conţin fero – şi fericianură propune tratarea acestora într-un electrolizor cu anod de grafit şi catod din oţel la o densitate de curent de 0,8 – 30 A/dm2. Pentru intensificarea procesului se introduc în soluţii de 3 – 6 g/l CaCl2 pentru 1 g fero – şi fericianură. Astfel 500 ml soluţie, conţinând 1 g/l Fe(CN)3-, la care s-au adăugat 3 g CaCl2, au fost supuşi electrolizei la o densitate anodică de curent de 7 – 8 A/dm2, sub o tensiune de 5 V, la temperatura de 90oC şi pH = 3. După 30 minute de electroliză, soluţia era pură, lipsită de ioni CN – sau Fe2+ şi Fe3+ (care au fost precipitaţi ca hidroxizi).

Apelor reziduale conţinând 1 050 ppm Fe3, Fe(CN)6 şi Fe(OH)3, supuse electrolizei timp de 10 ore la 7,5 A şi cu 40 V cu anod insolubil (Fe – oxid), li s-a redus conţinutul la 1 ppm CN-. Întrucât cianurile sunt adesea prezente în apele reziduale de la secţiile de galvanizare, o serie de exemple vor fi prezentate la electrodializă.

b) Îndepărtarea ionilor As3+ din apele de scurgere din industria acidului sulfuric se poate (membrană cationică tip MK-40). Apa conţinând As3+ (pH = 1,5 – 3,5) este trecută prin spaţiul anodic, iar prin spaţiul catodic trece o soluţie conducătoare (3 – 5 % NaCl sau realiza prin electroliză într-o celulă cu două compartimente separate printr-o diafragmă Na2SO4). Se lucrează cu anod solubil de fier. În timpul procesului de electroliză are loc dizolvarea anodului cu formare de ioni Fe2+ şi oxidarea ionilor As3+ la As5+, care, împreună cu oxidul feros, formează un complex insolubil.

Gradul de purificare depinde în mare măsură de densitatea de curent. Densitatea optimă este de 1,9 A/dm2, la care gradul de purificare este de 99,7%.

c) Epurarea apelor reziduale conţinând NH3 se poate face prin tratament electrochimic, într-un electrolizor cu două compartimente separate printr-o membrană schimbătoare de anioni. În spaţiul anodic se introduce soluţia amoniacală, iar în cel catodic o soluţie de hidroxid de sodiu. Amoniacul se descompune la anod, în urma reacţiei :

2 NH3 + 6 OH - → N2 +6 H2O + 6 e

S-a introdus astfel o soluţie de 3% NH4OH în spaţiul anodic şi 10 % NaOH în spaţiul catodic. După o oră de electroliză la 2 A, tot amoniacul a fost descompus, cu un randament de curent de 90 %.

Recuperarea metalelor şi denocivizarea apelor reziduale de la galvanizare

Apele reziduale de la galvanizare conţin între 1000 şi 3000 mg/l ioni metalici şi diverşi anioni, agenţi de complexare sau agenţi de luciu, prezentând un grad ridicat de toxicitate.

Electroliza acestor ape, în anumite condiţii, permite denocivizarea lor, cuplată adeseori cu recuperarea metalelor.

Ionii metalici toxici pot fi îndepărtaţi prin reducere în procesul catodic, când se realizează şi recuperarea lor sau prin înglobarea lor în precipitate hidroxidice, rezultate în urma electrolizei cu anozi solubili (de regulă din fier). Concomitent cu îndepărtarea ionilor metalici, se realizează şi oxidarea unor anioni nocivi, cum ar fi CN -, sau a unor compuşi organici prezenţi în apă.

Preview document

Epurarea Electrolitică a Apelor Uzate - Pagina 1
Epurarea Electrolitică a Apelor Uzate - Pagina 2
Epurarea Electrolitică a Apelor Uzate - Pagina 3
Epurarea Electrolitică a Apelor Uzate - Pagina 4
Epurarea Electrolitică a Apelor Uzate - Pagina 5
Epurarea Electrolitică a Apelor Uzate - Pagina 6
Epurarea Electrolitică a Apelor Uzate - Pagina 7
Epurarea Electrolitică a Apelor Uzate - Pagina 8
Epurarea Electrolitică a Apelor Uzate - Pagina 9
Epurarea Electrolitică a Apelor Uzate - Pagina 10
Epurarea Electrolitică a Apelor Uzate - Pagina 11
Epurarea Electrolitică a Apelor Uzate - Pagina 12
Epurarea Electrolitică a Apelor Uzate - Pagina 13
Epurarea Electrolitică a Apelor Uzate - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Epurarea Electrolitica a Apelor Uzate
    • 1.EPURAREA APELOR UZATE.ppt
    • EPURARea electrolitica.DOC

Alții au mai descărcat și

Procedee și Echipamente pentru Epurarea Apei

1. Introducere Apa reprezintă unul dintre elementele esenţiale suportului vieţii pe Terra, existenţa ecosistemelor se datorează prezenţei apei....

Planul de Afaceri al Firmei Pogo SRL

Activitatea intreprinderii ,,POGO SRL” o constituie confectionarea de pungute pentru cadouri. Produsul principal al firmei: pungi de hârtie pentru...

Convenția Națiunilor Unite

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. 1. — Romania adera la Conventia Natiunilor Unite pentru combaterea desertificarii in tarile...

Brăila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Te-ar putea interesa și

Studiul poluării cu deșeuri menajere a apelor Văii Jiului

CAPITOLUL 1. DESCRIEREA GEOGRAFICĂ A BAZINULUI VĂII JIULUI 1.1.Aşezarea geografică a bazinului Văii Jiului. În depresiunea Petroşani, înainte de...

Protecția mediului - tratarea și epurarea apelor

TRATAREA APELOR Notiuni introductive. Apa provenita din sursele naturale nu îndeplineste întotdeauna conditiile de calitate impuse de consumator....

Structura unei stații de epurare pentru o localitate cu 32 000 locuitori

Sa se stabileasca structura si sa se dimensioneze obiectele tehnologice ale statiei de epurare ale unei localitati cu 32 000 locuitori in care se...

Obținerea cuprului și problemele de mediu întâlnite

1. Industria metalelor neferoase Cel puţin 42 metale neferoase plus fero - aliaje si carbon şi grafit sunt produse în Uniunea Europeană şi sunt...

Mecanica fluidelor

Capitolul I Memoriu justificatoriu MEDIUL Mediul, precizat la nevoie drept mediul înconjurător sau mediul ambiant, este o noțiune care se referă...

Poluarea Atmosferei cu SO2 și Pulberi în Suspensie la SC Sometra SA

Poluarea reprezinta o modificare daunatoare pentru om, pentru speciile din ecosistemele naturale sau artificiale a factorilor de mediu , ca...

Epurarea apelor uzate provenite din industria chimică în vederea deversării în sistemul de canalizare

1. Descrierea industriei 1.1.1. Industria chimică anorganică Poluarea apei la nivel mondial este una dintre cele mai grave problemele....

Procesul de electrocoagulare în tratarea apei reziduale

INTRODUCERE Lucrarea analizează teoria de electrocoagulare, provocările actuale, precum și evoluțiile recente. Aceasta trece în revistă problemele...

Ai nevoie de altceva?