Estimarea prin Intervale de Încredere

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 3173
Mărime: 244.68KB (arhivat)
Publicat de: Silviana Marcu
Puncte necesare: 7
Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi Facultatea de Stiinţe Master: Managementul şi monitorizarea mediului Anul I

Extras din referat

Să considerăm variabila aleatoare X, caracterizată de familia de repartiţii ,ce depind de parametrul θ , a cărui valoare bine determinată nu o cunoaştem şi pe care dorim să o estimăm, pe baza unei selecţii de volum n:x1, x2, , xn.

În metoda punctuală de estimare se caută o funcţie de selecţie Tn(x1, x2, , xn) pe care, în cazul când Tn(x1, x2, , xn) o numim funcţie de estimatie a parametrului θ

Întrucât Tn(x1, x2, , xn) variază ca precizie, este de dorit să dispunem de o indicaţie asupra preciziei ei, iar metoda intervalelor de încredere pe care o punem în evidenţă acum are astfel de virtuţi.

Să presupunem că, pe baza selecţiei menţionate, se pot determina două funcţii de selecţie, şi astfel încât probabilitatea inegalitaţii:

este independentă de θ şi

(δ independent de θ )

Numarul δ se ia foarte apropiat de 1, ceea ce înseamnă ca inegalitatea θ1 ≤ θ ≤ θ2

este îndeplinită în majoritatea cazurilor.

Pentru o selecţie efectuată şi iau valori bine determinate şi prin urmare am găsit un interval care acoperă parametrul θ cu o probabilitate δ apropiată de 1. Cu cât lungimea acestui interval este mai mică şi probabilitatea δ este mai apropiată de 1, cu atât vom avea o indicaţie mai precisă asupra valorii parametrului θ

Intervalul este numit interval de încredere, iar numărul δ nivel de încredere. Numărul ε = 1 - δ este numit nivel de semnificaţie.

Subliniem faptul că afirmaţia “intervalul [θ 1, θ 2] acoperă valoarea parametrului θ cu probabilitatea δ” este corectă, căci θ este fixat (deşi necunoscut) iar θ 1,

θ 2 – capetele intervalului şi variabile aleatoare, depinzând de variabilele de selecţie x1, x2, , xn

Vom prezenta acum două cazuri utilizate frecvent în aplicaţii pentru determinarea unui interval de încredere.

1. Există o funcţie de datele de selecţie şi de parametrul θ , cu proprietaţile:

a) este continuă şi strict monotonă în raport cu θ ;

b) Funcţia de repartiţie a variabilei aleatoare nu depinde de θ sau de alţi parametri necunoscuţi.

Atunci, putem determina două numere θ1(δ ) şi θ2(δ ) astfel încât:

Să folosim acum faptul că U(x1, x2, , xn; θ ) este continuă şi strict monotonă în raport cu θ Pentru a ne fixa ideile, să presupunem că este strict crescătoare în raport cu θ

În acest caz, evenimentul:

este echivalent cu evenimentul:

si, prin urmare, au aceeaşi probabilitate δ:

Am determinat astfel un interval: care acoperă parametrul θ cu probabilitatea fixată δ.

2. Să considerăm o funcţie de selecţie care are funcţia de repartiţie:

G(x; θ ) = P (U(x1, x2, , xn) < x).

Presupunem că funcţia de repartiţie G(x; θ ) admite densitatea de repartiţie

g(x; θ ).

Fie acum r, s două numere reale pozitive, r ≥ 0, s ≥ 0, astfel încât r + s = 1 şi a1(θ ; δ), b1(θ ; δ) două funcţii de θ şi δ pentru care au loc egalităţile:

Dacă [a, b] este intervalul în care funcţia de selecţie U(x1, x2, , xn) ia valori, atunci:

În baza proprietaţilor numerelor r, s şi a funcţiilor a1(θ ; δ), b1(θ ; δ), rezultă:

Urmează de aici ca: şi, deci, probabilitatea inegalităţii este independentă de θ.

Să presupunem că funcţiile şi sunt continue şi strict crescătoare în raport cu θ.

Atunci, există un număr astfel încât inegalităţile:

să fie echivalente; analog, există un număr

astfel încât inegalităţile:

să fie echivalente.

Dar, atunci, inegalitatea:

este echivalentă cu:

Rezultă că am determinat un interval care acoperă cu o probabilitate δ, parametrul θ

În cazul în care repartiţia teoretică a variabilei aleatoare de selecţie U(x1, x2, , xn) este discretă, în loc să considerăm un interval de încredere care acoperă cu probabilitatea δ parametrul θ , vom considera un interval de încredere care acoperă parametrul θ cu o probabilitate cel puţin egală cu δ.

În acest caz, egalităţile:

;

Devin:

;

Intervale de încredere pentru parametrii m şi σ2, dintr-o repartiţie normală N(m, σ)

Pentru a construi un interval de încredere pentru parametrul m vom distinge două cazuri: σ cunoscut şi σ necunoscut.

Intervalul de încredere pentru parametrul m când σ este cunoscut.

Considerăm funcţia de selecţie:

Selecţia fiind efectuată dintr-o proporţie normală N(m, σ), variabila aleatoare este normală N(0; 1) şi, deci, funcţia ei de repartiţie este independentă de parametrul m.

Pe de altă parte este continuă şi strict descrescătoare în variabila m.

Preview document

Estimarea prin Intervale de Încredere - Pagina 1
Estimarea prin Intervale de Încredere - Pagina 2
Estimarea prin Intervale de Încredere - Pagina 3
Estimarea prin Intervale de Încredere - Pagina 4
Estimarea prin Intervale de Încredere - Pagina 5
Estimarea prin Intervale de Încredere - Pagina 6
Estimarea prin Intervale de Încredere - Pagina 7
Estimarea prin Intervale de Încredere - Pagina 8
Estimarea prin Intervale de Încredere - Pagina 9
Estimarea prin Intervale de Încredere - Pagina 10
Estimarea prin Intervale de Încredere - Pagina 11
Estimarea prin Intervale de Încredere - Pagina 12
Estimarea prin Intervale de Încredere - Pagina 13
Estimarea prin Intervale de Încredere - Pagina 14
Estimarea prin Intervale de Încredere - Pagina 15
Estimarea prin Intervale de Încredere - Pagina 16
Estimarea prin Intervale de Încredere - Pagina 17
Estimarea prin Intervale de Încredere - Pagina 18
Estimarea prin Intervale de Încredere - Pagina 19
Estimarea prin Intervale de Încredere - Pagina 20
Estimarea prin Intervale de Încredere - Pagina 21
Estimarea prin Intervale de Încredere - Pagina 22
Estimarea prin Intervale de Încredere - Pagina 23
Estimarea prin Intervale de Încredere - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Estimarea prin Intervale de Incredere.doc

Te-ar putea interesa și

Opinii și atitudini ale brașovenilor cu privire la oferta de servicii de telefonie mobilă propusă pieței de către operatorii de telefonie mobilă din România

Cap. 1. Proiectarea si redactarea chestionarului avand in vedere tema generala de cercetare 1.1 Formularea ipotezelor generale si a ipotezelor...

Analiza statistică

Capitolul I Introducere S.C. Anablue Computers S.R.L. este un o firma de comercializare/integrare IT, ce isi desfasoara activitatea in Bacau,...

Proiect statistică

Capitolul I. Obiectivul proiectului Etimologia termenului “statistica” ne trimite la cuvantul “status”, care ajunge, prin evolutii successive, la...

Analiza statistică

1. Introducere Intr-o prima conceptie, statistica echivala cu descrierea statului, expunerea situatiei geografice, economice si politice. Acest...

Descrierea statistică a unei distribuții cu variabile categoriale și numerice

Capitolul I Obiectivul Proiectului Obiectivul acestui proiect este analiza si descrierea statistica a unei distributii cu variabile categoriale...

Analiza și descrierea statistică a unei distribuții univariate folosind indicatori ai tendinței centrale, indicatori ai dispersiei și indicatori ai formei

1.Obiectivul proiectului Analiza si descrierea statistica a unei distributii univariate folosind indicatori ai tendintei centrale, indicatori ai...

Practică în statistică

Obiectivul proiectului Analiza statistica, folosind metode descriptive si inferentiale, a unei serii de date inregistrate la un moment dat si...

Atitudini, opinii și comportamente ale populației brașovene cu privire la consumul de cafea

Introducere Elite România şi-a început activitatea în 1995 când fabrica care produce cafea prăjită şi măcinată a fost construită. Activitatea...

Ai nevoie de altceva?