Serviciul de Salubrizare - REBU

Referat
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Ecologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 2549
Mărime: 221.83KB (arhivat)
Publicat de: Adnana Damian
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Smaranda Visan
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE COMERŢ

Extras din referat

- SERVICIILE DE SALUBRIZARE

Serviciul public de salubrizare a localităţilor face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale ori asociaţiilor de dezvoltare comunitară, în scopul salubrizării localităţilor. Serviciul public de salubrizare a localităţilor, denumit în continuare serviciu de salubrizare, se organizează pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale agenţilor economici de pe teritoriul respectivelor unităţi administrativ-teritoriale.

Serviciul de salubrizare cuprinde următoarele activităţi:

a) precolectarea, colectarea şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv ale deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special;

b) sortarea deşeurilor municipale;

c) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor;

d) depozitarea controlată a deşeurilor municipale;

e) înfiinţarea depozitelor de deşeuri şi administrarea acestora;

f) măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice;

g) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ;

h) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora unităţilor de ecarisaj;

i) colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc.);

j) colectarea, transportul şi neutralizarea deşeurilor animaliere provenite din gospodăriile populaţiei;

k) colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări;

l) dezinsecţia, dezinfecţia şi deratizarea.

Serviciul de salubrizare se organizează şi funcţionează pe baza următoarelor principii:

a) protecţia sănătăţii populaţiei;

b) autonomia locală şi descentralizarea serviciilor;

c) responsabilitatea faţă de cetăţeni;

d) conservarea şi protecţia mediului înconjurător;

e) asigurarea calităţii şi continuităţii serviciului;

f) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat;

g) nediscriminarea şi egalitatea de tratament al utilizatorilor;

h) transparenţa, consultarea şi antrenarea în decizii a cetăţenilor;

i) administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativteritoriale şi a banilor publici;

j) securitatea serviciului;

k) dezvoltarea durabilă.

Serviciul de salubrizare se realizează prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de colectare şi transport al deşeurilor, formează sistemul public de salubrizare a localităţilor, denumit sistem de salubrizare. Sistemul de salubrizare este alcătuit dintr-un ansamblu tehnologic şi funcţional, care cuprinde construcţii, instalaţii şi echipamente specifice destinate prestării serviciului de salubritate, precum: puncte teritoriale de colectare şi preselectare a deşeurilor; grupuri de salubritate; staţii de transfer; construcţii şi instalaţii destinate sortării, neutralizării, valorificării şi depozitării deşeurilor; baze de întreţinere a autovehiculelor de salubritate; centre teritoriale de colectare şi reciclare a materialelor; puncte teritoriale privind activitatea de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare.

Consiliile locale sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, elaborează şi aprobă strategiile locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare, ţinând seama de prevederile legale, de documentaţiile de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului, precum şi de programele de dezvoltare economico-socială a unităţilor administrativ-teritoriale.

Strategiile adoptate la nivelul unităţilor administrativteritoriale vor urmări, în principal, următoarele obiective:

a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei;

b) susţinerea dezvoltării economico-sociale a localităţilor;

c) promovarea calităţii şi eficienţei serviciului de salubrizare;

d) stimularea mecanismelor economiei de piaţă;

e) dezvoltarea durabilă a serviciului;

f) gestionarea serviciului de salubrizare pe criterii de transparenţă, competitivitate şi eficienţă;

g) promovarea programelor de dezvoltare şi reabilitare a sistemului de salubrizare, pe baza unui mecanism eficient de planificare multianuală a investiţiilor;

h) protecţia şi conservarea mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei;

i) consultarea cu utilizatorii serviciului de salubrizare, în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale şi regionale în domeniu;

j) adoptarea normelor locale referitoare la organizarea şi funcţionarea serviciului de salubrizare, precum şi a procedurilor de delegare a gestiunii acestuia;

k) informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a serviciului de salubrizare, precum şi asupra necesităţii instituirii unor taxe speciale;

l) respectarea cerinţelor din legislaţia privind protecţia mediului referitoare la salubrizarea localităţilor.

Preview document

Serviciul de Salubrizare - REBU - Pagina 1
Serviciul de Salubrizare - REBU - Pagina 2
Serviciul de Salubrizare - REBU - Pagina 3
Serviciul de Salubrizare - REBU - Pagina 4
Serviciul de Salubrizare - REBU - Pagina 5
Serviciul de Salubrizare - REBU - Pagina 6
Serviciul de Salubrizare - REBU - Pagina 7
Serviciul de Salubrizare - REBU - Pagina 8
Serviciul de Salubrizare - REBU - Pagina 9
Serviciul de Salubrizare - REBU - Pagina 10
Serviciul de Salubrizare - REBU - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Serviciul de Salubrizare - REBU.doc

Alții au mai descărcat și

Plan local de gestionare a deșeurilor în Municipiul Suceava

Introducere Complexul Ecologic pentru tratarea şi reciclarea deşeurilor Complexul Ecologic pentru tratarea şi reciclarea deşeurilor va fi...

Convenția Națiunilor Unite

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. 1. — Romania adera la Conventia Natiunilor Unite pentru combaterea desertificarii in tarile...

Brăila

Nefiind asa cum pare la prima vedere un oras de margine, vocatia esentiala a Brailei este aceea de a comunica cu lumea. "Dar al Dunarii”. Asa cum...

Te-ar putea interesa și

Optimizarea colectării deșeurilor menajere din municipiul Ploiești

INTRODUCERE Dezvoltarea urbanistica si industriala în ritmuri tot mai înalte si odata cu aceasta cresterea populatiei, ridicarea nivelului de...

Ecologizarea Parcului Tineretului

CAP. I. PREZENTAREA OBICTIVULUI I.1. INCADRAREA IN ZONA Parcul Tineretului, situat la o distanta foarte mica de centrul orasului, in zona...

Managementul deșeurilor în Sectorul 5 București

MANAGEMENTUL DESEURILOR IN SECTORUL 5 BUCURESTI I. SCURTA CARACTERIZARE A ORASULUI BUCURESTI SI A SECTORULUI 5 Bucureşti este capitala României...

Caiet de practică - SC RER Ecologic Service SRL

I. DESCRIERE DE ANSAMBLU Total ore de practică: 280 Perioada de desfăşurare: De la 15.02.2010 până la 30.04.2010 Firma Gazdă: - denumire: SC...

Managementul deșeurilor în România

CAPITOLUL I – DESEURILE Deseurile sunt substante rezultate in urma unor procese biologice sau tehnologice, care nu mai pot fi folosite ca atare,...

București - o capitală cu probleme

1. BUCURESTI. LIPSA UNEI STATII DE EPURARE A APEI PUNE ÎN PERICOL SANATATEA POPULATIEI Bucureştiul este singura capitală europeană care nu are...

Aspecte calitologice privind serviciul de salubrizare din București

Introducere În momentul de faţă, România se confruntă cu un management necorespunzător al deşeurilor, mai ales al celor urbane, fapt ilustrat,...

Analiza managerială și de marketing asupra firmei SC Rebu SA

S.C. RER Ecologic Service Bucuresti - REBU S.A., denumita in continuare “REBU S.A.” s-a infiintat în anul 1997 avand ca actionari Consiliului Local...

Ai nevoie de altceva?