Acordul privind Inspecția Înainte de Expediție

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 3183
Mărime: 15.55KB (arhivat)
Puncte necesare: 5

Extras din referat

ACORDUL PRIVIND INSPECŢIA ÎNAINTE DE EXPEDIŢIE

Acordul privind inspecţia înainte de expediţie reglementează toate activităţile în legătură cu verificarea calităţii, cantităţii, preţului, cursului de schimb, condiţiilor financiare şi încadrării vamale a mărfurilor destinate exportului. Acordul stipulează că asemenea inspecţii se efectuează pe teritoriul membrului exportator sau, când nu este posibil, al ţării de fabricaţie, de către entităţi specializate, angajate prin contract sau stabilitate de guvern sau de un organism public. Dintre principalele cerinţe care decurg din textul acordului menţionăm:

- alinierea legislaţiilor naţionale şi notificarea Secretariatului OMC, odată cu publicarea a adoptării sau revizuirii oricărei legi sau reglementări în această materie, pentru a asigura transparenţa;

- desfăşurarea inspecţiilor în manieră nediscriminatorie, pe baza unor criterii obiective, aplicabile pe o bază egală tuturor exportatorilor;

- protecţia informaţiilor comerciale confidenţiale prin interzicerea divulgării sau a accesului entităţilor de inspecţie la date referitoare la: procedeele nebrevetate, cunoştinţe tehnice nepublicate, costuri de fabricaţie şi preţuri interne, nivelul profitului, condiţiile contractuale dintre exportatori şi furnizori etc;

- promptitudine în efectuarea inspecţiei la data contractată sau stabilită;

- emiterea "raportului de conformitate" sau a raţiunilor pentru care nu a fost emis de către entităţile de inspecţie în termen de cinci zile lucrătoare de la închiderea verificărilor;

- efectuarea inspecţiilor cantitative şi calitative în conformitate cu standardele definite prin contract de către vânzător sau cumpărător, iar în absenţa rescripţiilor contractuale pe baza standardelor internaţionale relevante;

- subordonarea verificărilor de preţ şi curs de schimb obiectivului de evitare a sub - sau suprafacturărilor sau a altor fraude.

Aproape din a doua jumătate a secolului trecut, importatorii au utilizat serviciile companiilor independente de inspecţie pentru a certifica calitatea şi cantitatea produselor pe care ei doreau să le importe. Aceste inspecţii, care sunt efectuate în majoritatea cazurilor înainte de încărcarea bunurilor şi în ţara de expediţie, asigură importatorul că bunurile sunt conforme cu specificaţiile tehnice şi că atât calitatea cât şi cantitatea bunurilor exportate sunt conforme cu prevederile contractului. Serviciile acestor companii de inspecţie sunt utilizate nu numai de către firme private, dar, de asemenea, de către întreprinderi deţinute de stat şi de către departamente ale autorităţilor publice. In fapt, reglementările din multe ţări, cer ca bunurile achiziţionate de către departamentele autorităţilor publice să fie inspectate şi certificate pentru calitate şi cantitate de companii de inspecţie competente.

De la mijlocul anilor '60, autorităţile publice ale unor ţări în curs de dezvoltare au utilizat, de asemenea, serviciile companiilor de IIE pentru a inspecta bunurile care urmează a fi importate şi pentru a verifica preţurile acestora, înainte de încărcarea lor în ţara exportatoare. Scopul de bază în această acţiune este de a aduce sub control subfacturarea sau suprafacturarea bunurilor importate sau alte practici incorecte. In prezent, peste 30 de ţări din Asia, Africa şi America Latină utilizează serviciile companiilor de IIE:

- pentru inspecţia fizică a bunurilor ce urmează a fi importate şi pentru a se asigura că acestea sunt în conformitate cu termenii contractuali;

- pentru a verifica preţurile acestora, şi

- pentru a se asigura că acestea sunt încadrate de exportator ta poziţia tarifară corectă din ţara importatoare.

Inspecţia fizică a bunurilor este parte integrantă a procedurilor adoptate de companiile de IIE pentru a asigura că preţurile indicate de exportator în factură reflectă valoarea reală a bunurilor şi că nu există nici o subfacturare sau suprafacturare. Astfel de inspecţie ajută, de asemenea, importatorii să fie siguri că bunurile pe care ei le-au comandat îndeplinesc condiţiile contractuale şi standardele de calitate, reducând prin aceasta posibilităţile de diferende după ce ele ajung la destinaţie.

In prezent există cinci Companii de IIE care furnizează servicii de inspecţie înainte de expediţie pe o bază mondială sau regională. Ele sunt membre ale Comitetului de Inspecţie înainte de Expediţie al Federaţiei Internaţionale a Agenţiilor de Inspecţie (IFIA). Principalul obiectiv al Federaţiei este de a stabili o bază comuna de reguli care să guverneze activităţile ei.

1. Obiectivele urmărite prin utilizarea serviciilor IIE

Contractele pentru inspecţia înainte de expediţie obligatorie, pot fi grupate în două categorii largi, în conformitate cu scopul pentru care serviciile companiilor de IIE sunt angajate. In terminologia utilizată de companiile IIE, acestea sunt contracte valutare (Forex) şi contracte vamale. Primul este utilizat în mod uzual pentru a desemna contractele al căror obiectiv de bază (pe care autorităţile publice le solicită) este să prevină fuga capitalului prin intermediul suprafacturării. Ai doilea este utilizat pentru contractele încheiate când principalul scop a! autorităţilor publice este să prevină reducerea încasărilor vamale ca rezultat al subevaluării sau încadrării deliberate a mărfurilor de către comercianţi la poziţii tarifare cu taxe vamale mai reduse

Preview document

Acordul privind Inspecția Înainte de Expediție - Pagina 1
Acordul privind Inspecția Înainte de Expediție - Pagina 2
Acordul privind Inspecția Înainte de Expediție - Pagina 3
Acordul privind Inspecția Înainte de Expediție - Pagina 4
Acordul privind Inspecția Înainte de Expediție - Pagina 5
Acordul privind Inspecția Înainte de Expediție - Pagina 6
Acordul privind Inspecția Înainte de Expediție - Pagina 7
Acordul privind Inspecția Înainte de Expediție - Pagina 8
Acordul privind Inspecția Înainte de Expediție - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Acordul privind Inspectia Inainte de Expeditie.doc

Te-ar putea interesa și

Organizația Mondială a Comerțului

INTRODUCERE Tendinţa către sistemul comercial multilateral este determinată de evoluţia adîncirii proceselor economice internaţionale, a...

Organizația Mondială a Comerțului

Introducere Actualitatea temei de cercetare: Odată cu evoluția adîncirii proceselor economice internaționale, a interdependențe lor în producția...

Organizația Mondială a Comerțului și Uniunea Europeană - România ca parte a Uniunii Europene

INTRODUCERE CreareaaOrganizației Mondiale a Comerțuluim(denumită în continuare OMC) kla 1 ianuarie 1995 a marcato cea mai mare reformă...

Organizația Mondială a Comerțului

INTRODUCERE Tendinţa către sistemul comercial multilateral este determinată de evoluţia adîncirii proceselor economice internaţionale, a...

Organizația Mondială a Comerțului

INTRODUCERE Tendinta catre sistemul comercial multilateral este determinata de evolutia adîncirii proceselor economice internationale, a...

Organizația mondială a comerțului (OMC) - World Trade Organization (WTO)

Acordul General pentru Tarife şi Comerţ Reducerea obstacolelor catre comert este unul din mijloacele cele mai evidente de a insufleti comertul....

Instrumentele juridice ale sistemului comercial internațional rezultate în cadrul Rundei Uruguay

ALE SISTEMULUI COMERCIAL INTERNAŢIONAL REZULTATE ÎN CADRUL RUNDEI URUGUAY După cum s-a menţionat deja, Runda Uruguay, cea mai ambiţioasă din...

Organizația Mondială a Comerțului

Tendinţa către sistemul comercial multilateral este determinată de evoluţia adancirii proceselor economice internaţionale, a interdependenţelor în...

Ai nevoie de altceva?