Activitatea unui dealer

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 2073
Mărime: 20.16KB (arhivat)
Publicat de: Pavel Dogaru
Puncte necesare: 5

Extras din referat

Despre dealer

Dealer - persoana juridică, participant profesionist la piața valorilor mobiliare, care, în baza licenței eliberate de Comisia Națională, desfășoară activitatea de dealer.

Activitate de dealer - activitatea de cumpărare a valorilor mobiliare, în nume și din cont propriu, pentru vânzarea lor ulterioară în scopul obținerii de profit.

Conform articolului nr.17 din cadrul Regulamentului din 16 septembrie 2016 privind operațiunile de piață cu titluri de stat pe piața internă, dealerul poate fi:

a) instituții de credit;

b) societăți de servicii de investiții financiare;

c) instituții echivalente celor prevăzute la lit. b) autorizate în statele membre ale Uniunii Europene și/sau în celelalte state aparținând Spațiului Economic European;

d) alte entități, cu excepția celor menționate la lit. a), b) și c) acceptate de Ministerul Finanțelor Publice pentru a derula direct operațiuni cu titluri de stat pe piața primară internă, cu respectarea legislației în vigoare.

Cerințe generale pentru desfășurarea activității de dealer

La desfășurarea activității profesioniste cu valori mobiliare, dealerul este obligat:

- să execute conștiincios obligațiunile reieșite din tranzacțiile efectuate și alte obligațiuni legate nemijlocit de desfășurarea activității profesioniste pe piata valorilor mobiliare;

- să nu admită manipularea prețurilor pe piața valorilor mobiliare și influențarea clienților și a altor participanți ai pieței valorilor mobiliare în scopul efectuării tranzacțiilor cu valori mobiliare, prezentând informații premeditat eronate despre valorile mobiliare, emitentul valorilor mobiliare, prețurile la valorile mobiliare;

- să dezvăluie informația privind operațiunile sale cu valori mobiliare în conformitate cu actele legislative și normative ce țin de piața valorilor mobiliare;

- să întreprindă toate măsurile rezonabile pentru evidența și păstrarea adecvată, asigurarea securității mijloacelor bănești și a valorilor mobiliare;

- să aprobe proceduri interne și reguli de ținere a registrelor de evidență și întocmire dărilor de seamă interne în corespundere cu cerințele actelor normative;

- să nu accepte ordine ce ar duce la situația când dealerul apare concomitent cu reprezentant al cumparatorului si al vinzatorului.

Dealerul trebuie să prezinte Comisiei Naționale rapoarte și dări de seamă în conformitate cu actele normative în vigoare.

Persoanele cu funcții de răspundere ale dealerului care au semnat darea de seamă anuală specializată poartă răspundere pentru autenticitatea datelor incluse în ea în conformitate cu prevederile legislației.

Preview document

Activitatea unui dealer - Pagina 1
Activitatea unui dealer - Pagina 2
Activitatea unui dealer - Pagina 3
Activitatea unui dealer - Pagina 4
Activitatea unui dealer - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Activitatea unui dealer.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Fundamentarea politicii de distribuție a SC Automobile Dacia SA în vederea creșterii profitabilității acesteia

INTRODUCERE Scriitorul englez Edward Morgan Forster a scris în anul 1909 o nuvelă intitulată „Maşina se opreşte”, o nuvelă în care a descris o...

Deprecierea Activelor

IAS 36 – DEPRECIEREA ACTIVELOR CAPITOLUL I TERMENUL DE DEPRECIERE Într-o abordare tradiţională, în dicţionarul limbii române termenul „a...

Valorile mobiliare de stat - oportunități, emisiune și circulație

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Dezvoltarea relaţiilor de piaţă în societate au dus la o serie de noi entităţi economice de...

Piața hârtiilor de valoare din Republica Moldova

1..Esenta, scopurile si formele emisiei hirtiilor de valoare in RM Cu ajutorul operatiunilor de emisiune se formeaza atit capitalul propriu cit...

Piața Hârtiilor de Valoare din Republica Moldova

Introducere Un rol deosibit de mare în cadrul economiilor naţionale ale lumii revine pieţei de capital. De ce? În primul rând, piaţa de capital...

Valorile Mobiliare de Stat în Economia Țărilor Dezvoltate și Republica Moldova

Valorile mobiliare de stat în economia ţărilor dezvoltate si Republica Moldova În ţările dezvoltate,titlurile de stat joacă un rol important în...

Analiza Sistemului Logistic la SC Cardinal Motors SRL

CAP I : INTRODUCERE Cardinal Motors este dealer autorizat al mărcii Volkswagen în România. 1. DATE DE IDENTIFICARE: DENUMIRE: SC Cardinal...

Piața de Capital - Component al Pieței Financiare

Tema 1 Piaţa de capital – component al pieţei financiare Prelegerea 1. Abordări teoretice privind piaţa financiară şi piaţa de capital. 1....

Ai nevoie de altceva?