Analiza situației financiar - patrimoniale la Primăria Sector 1

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 991
Mărime: 18.03KB (arhivat)
Publicat de: Henrieta Tănasă
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gherasim

Extras din referat

Elemente de identificare

Primaria Sector 1 este ordonator principal de credite Administratia Fondului Imobiliar al Unitatilor Sanitare Publice sector 1 ( numita in continuare AFIUSP sector 1) are calitatea de ordonator secundar de credite.

AFIUSP sector 1 este infiintata si functioneaza in baza prevederilor O.G.R. nr. 70/2002, privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local si H.G.R. nr. 1096/2002 privind trecerea imobilelor in care isi desfasoara activitatea unele unitati sanitare de interes local din domeniul privaat al statului si din administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei in domeniul public al Municipiului Bucuresti si in administrarea Consililor Locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

AFIUSP sector 1 functioneaza ca institutie publica de interes local, cu personalitate juridica,ordonator secundar de credite,subordonata Consiliului Local al sectorului 1, coordonata de Primar si are ca obiect principal de activitate administrarea si intretinerea cladirilor in care isi desfasoara activitatea unitatile sanitare publice si unitatile de asistenta medico – sociale de interes

Analiza situatiei financiar- patrimoniale

1. Analiza situatiei generale a patrimoniului pe baza structurii activului si pasivului bilantului intreprinderii:

In acest scop vom folosi ultimul bilant al firmei ( pentru anul 2008 )

- bilantul functional – simplificat se prezinta astfel:

tabel 1

Nr. crt. Specificatie perioada ( p 0 ) 01.01.2008 perioada( p 1 )31.12.2008

mil lei pondere ( % ) mil lei pondere ( % )

1 Active imobilizate 2.698 62,5% 3.988 45,6%

2 Active circulante din care: 1.617 37,5% 4.751 54,4%

stocuri 604 14,0% 2.299 26,3%

creante 543 12,6% 1.722 19,7%

disponibilitati 470 10,9% 730 8,4%

T O T A L A C T I V 4.315 100,0% 8.739 100,0%

3 Capital social 2.261 52,40% 2.949 33,75%

4 Rezerve 74 1,71% 141 1,61%

5 Fonduri proprii si provizioane 145 3,36% 1.163 13,31%

6 Capital propriu ( 3+4+5 ) 2.479 57,47% 4.253 48,67%

7 Creditori 1.132 26,24% 3.706 42,41%

8 Imprumut pe termen scurt 350 8,12% 144 1,65%

9 Imprumut pe termen lung 353 8,18% 636 7,28%

T O T A L P A S I V 4.315 100,0% 8.739 100,0%

- Concluzii:

- S-a inregistrat o crestere a activului firmei cu peste 200% , ( 8739 / 4315), ceea ce constituie un rezultat foarte bun ( trebuie avuta in vedere si cresterea preturilor ca efect al inflatiei ).

- Se constata o scadere a ponderii activelor imobilizate ( de la 62,5% la 45,6 % )

- Au crescut activele circulante ( de la 37,5 % la 54,4 %), prin cresterea in special al stocurilor ( de la 14 % la 26,3 % )

- Se poate interpreta ca semn pozitiv cresterea capitalului propriu ( de la 2479 la 4253 )

2. Analiza patrimoniului net ( propriu ) si a surselor financiare:

Tabel.2

Nr. crt. Elemente de calcul Perioada Perioada Diferenta

precedenta curenta mil lei

1 Active imobilizate 2.698 3.988 1.290

2 Active circulante 1.617 4.751 3.134

T O T A L A C T I V (1+2) 4.315 8.739 4.425

Datorii totale (7+8+9)* 1.835 4.486 2.651

3 Patrimoniul net ** 2.479 4.253 1.774

* 1.132+350+353=1.835; 3.706+144+636=4.486

** Patrimoniul net = Capital propriu tab.1

- Concluzii:

- Se poate constata o crestere fata de perioada precedenta a patrimoniului net de 1774 mil. lei

- Amplificarea gradului de indatorare a firmei

Preview document

Analiza situației financiar - patrimoniale la Primăria Sector 1 - Pagina 1
Analiza situației financiar - patrimoniale la Primăria Sector 1 - Pagina 2
Analiza situației financiar - patrimoniale la Primăria Sector 1 - Pagina 3
Analiza situației financiar - patrimoniale la Primăria Sector 1 - Pagina 4
Analiza situației financiar - patrimoniale la Primăria Sector 1 - Pagina 5
Analiza situației financiar - patrimoniale la Primăria Sector 1 - Pagina 6
Analiza situației financiar - patrimoniale la Primăria Sector 1 - Pagina 7
Analiza situației financiar - patrimoniale la Primăria Sector 1 - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Analiza Situatiei Financiar - Patrimoniale la Primaria Sector 1.doc

Alții au mai descărcat și

Prezentarea Primăriei Sector 2

1. Prezentarea Primariei Sectorului 2 1.1 Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala Institutia publica in care s-a...

Managementul instituțiilor publice - studiu de caz pRimăria Municipiului București

Prezentarea instituţiei. 1. Baza legală de înfiinţare şi legile pe baza cărora işi desfăşoară activitatea. Primăria Municipiului Bucureşti este...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Prezentarea Primăriei Sectorului 1

1.PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE IN CARE SE DESFASOARA PRACTICA 1.1. Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala...

Bazele contabilității

1.2. Contabilitatea - componenta a sistemului informational economic În general, sistemul informational este definit ca un ansamblu de oameni,...

Contabilitate Națională

Introducere 1. Ce este contabilitatea naţională? 2. La ce serveşte contabilitatea naţională? 3. Cum a evoluat ea? 4. Sistemul actual de...

Analiza poziției financiare a societății comerciale

1.1. Cadrul general de desfasurare a activitatii S.C. “EMAILUL” S.A. Medias a fost infiintata in anul 1921- 14.12 sub numele de “UZINELE DE...

Ai nevoie de altceva?