Bune practici în utilizarea Fondurilor Structurale și de Coeziune

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 1715
Mărime: 24.04KB (arhivat)
Publicat de: Theodor Oltean
Puncte necesare: 6

Cuprins

 1. 1. Rezumat
 2. 2. Cuvinte cheie
 3. 3. Introducere
 4. 4. Stadiul cercetărilor efectuate in tematica investigată
 5. 5. Expunerea problemei
 6. 6. Concepte și terminologii
 7. 7. Rezolvarea problemei-soluții identificate
 8. 8. Analiza rezultatelor
 9. 9. Concluzii
 10. 10. Propuneri
 11. 11. Bibliografie

Extras din referat

1.Rezumat

Instrumentele principale ale Uniunii Europene ce au un rol foarte important în promovarea coeziunii economice și sociale sunt reprezentate de Fondurile Structurale și de Coeziune.

Fondurile Structurale sunt direct implicate în dezvoltarea armonioasă a Uniunii Europene și în promovarea principiilor de mediu.

Fondul de coeziune are o importanță deosebită în proiectele de infrastructură a Statelor Membre a căror Produs Intern Brut este mai mic de 90% decât media PIB din Comunitate și în protejarea mediului în statele membre mai puțin dezvoltate.

Fondurile Structurale și de Coeziune(FSC) sunt cele mai importante instrumente financiare.administrate de către Comisia Europeană,cu scopul de a acorda sprijin la nivel structural țărilor membre.Destinația principală a acestui sprijin financiar o reprezintă regiunile mai puțin dezvoltate,urmărindu-se astfel consolidarea coeziunii economice și sociale in Uniunea Europeană.

În anul 1975 ia ființă Fondul European de Dezvoltare Regională,tot atunci fiind pus în aplicare pentru prima dată acest concept.

2.Cuvinte cheie

-infrastructură

-disparități regionale

-politica de coeziune.

3.Introducere

Fondurile Structurale sunt nerambursabile și acoperă doar o parte din finanțare.Pentru perioada 2007-2013 există trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri Structurale și de Coeziune,și anume:

-Fondule European de Dezvoltare Regională(FEDR);

-Fondul Social European(FSE);

-Fondul de Coeziune(FC).

Și doua acțiuni complementare:

-Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală(FEADR);

-Fondul European pentru Pescuit.

FEDR urmărește consolidarea coeziunii economice și sociale in cadrul UE prin corectare dezechilibrelor existente între regiunile acesteia.

Se acordă o atenție deosebită regiunilor afectate de un handicap natural sau demografic grav și permanent,cum ar fi regiunile cele mai nordice,caracterizate printr-o densitate foarte scăzută a populației,precum și regiunile insulare,transfrontaliere și muntoase.

FSE este principalul instrument al UE pentru promovarea forței de muncă și a incluziunii sociale.În fiecare an,FSE ajută aproximativ 10 milioane de oameni la locul lor de muncă sau la îmbunătățirea competențelor pentru a-și găsi de lucru în viitor.

Strategia și bugetul FSE sunt negociate și stabilite în comun de guvernele Statelor Membre,Parlamentul European și Comisie.

Pentru perioada 2014-2020,FSE va pune accentul pe patru dintre obiectivele tematice ale politicii de coeziune:

-promovarea ocupării forței de muncă și sprijinirea mobilității lucrătorilor,

-promovarea incluziunii sociale și combaterea sărăciei,

-efectuarea de investiții în domeniul educației,al formării competențelor,

-consolidarea capacității instituționale și a eficienței administrației publice.

Bibliografie

-https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/erdf/

-http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/95/fondul-european-de-dezvoltare-regionala-fedr-

-https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/cohesion-fund/

-https://www.mae.ro/node/1623

-https://ro.wikipedia.org/wiki/Fondul_European_Agricol_pentru_Dezvoltare_Rural%C4%83

https://www.ficompass.eu/sites/default/files/publications/EMFF_The_european_maritime_and_fisheries_fundRO.pdf

-https://evz.ro/secretul-esecului-fondurilor-ue-in-romania-proiectele-slabe-ne-au-privat-de-miliarde-de-euro.html

-https://ec.europa.eu/regional_policy/ro/funding/special-support-instruments/jeremie/#1

-https://www.startupcafe.ro/bani-europeni/fonduri-absorbtie-programe.htm

Preview document

Bune practici în utilizarea Fondurilor Structurale și de Coeziune - Pagina 1
Bune practici în utilizarea Fondurilor Structurale și de Coeziune - Pagina 2
Bune practici în utilizarea Fondurilor Structurale și de Coeziune - Pagina 3
Bune practici în utilizarea Fondurilor Structurale și de Coeziune - Pagina 4
Bune practici în utilizarea Fondurilor Structurale și de Coeziune - Pagina 5
Bune practici în utilizarea Fondurilor Structurale și de Coeziune - Pagina 6

Conținut arhivă zip

 • Bune practici in utilizarea Fondurilor Structurale si de Coeziune.docx

Alții au mai descărcat și

Dezvoltarea economică inter-regională la nivel UE

Teoria ricardiană Comerţ interregional Euroregiuni Dezvoltare interregională Cooperare transfrontalieră Schimburile interregionale...

Dezvoltarea Economică inter-regională la Nivelul UE

Rezumat Dezvoltarea economică inter-regională la nivelul UE aduce în discuţie schimburile inter-regionale, dezvoltarea economică durabilă,...

Bune Practici în Utilizarea Fondurilor Structurale și de Coeziune

Rezumat Fondurile Structurale şi de Coeziune sunt principalele instrumente ale Uniunii Europene destinate promovării coeziunii economice şi...

Bune practici în utilizarea fondurilor structurale și de coeziune

1.Rezumat Fondurile Structurale și de Coeziune au fost fondate pentru a fi utilizate drept instrumente cu scopul reducerii diferențelor economice...

Politica de Coeziune Economică și Socială

1. Conceptul dezvoltării regionale şi rurale Dezvoltarea regională este un concept nou ce urmăreşte impulsionarea şi diversificarea activităţilor...

Bune practici în utilizarea fondurilor structurale și de coeziune

Introducere : Legatura economică economica şi socială este unul din principalele obiective ale Uniunii Europene. Prin definiţia art. 158 al...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Programul Operațional Sectorial de Mediu

INTRODUCERE Ca urmare a adoptării, la sfârşitul anului 2005, a Planului Naţional de Dezvoltare pentru perioada 2007-2013, în primul trimestru al...

Dotarea cu Echipament IT și Formarea Personalului în Vederea Procesului de Modernizare a Administratiei la Nivel Local în Comuna Podari, Județul Dolj

1. TITLU „Dotarea cu echipament IT şi formarea personalului în vederea procesului de modernizare a administraţiei la nivel local în comuna Podari,...

Impactul politicii de coeziune - absorbția fondurilor structurale

Impactul politicii de coeziune . Absortia fondurilor structurale Politica de coeziune este definita prin scopul sau si anume sprijinirea...

Instituții ale Uniunii Europene - atribuțiuni financiare și modul de înfăptuire a acestora

Parlamentul European 1. Scurt istoric Fondată în 1952 sub denumirea de Adunare Comună a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO) și...

Fondurile Structurale și de Coeziune

FONDURILE STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE Rezumat Politica de coeziune, adoptata de Uniunea Europeană nu se poate materializa fără exis-tenţa unor...

Absorbția Fondurilor Europene

CAPITOLUL 1 ABSORBŢIA FONDURILOR EUROPENE O PROBLEMA PENTRU UE SI NOII SĂI MEMBRI O perspectiva foarte interesanta în ceea ce priveste Uniunea...

Sisteme de Finanțare

FONDURILE STRUCTURALE ŞI DE COEZIUNE Rezumat Politica de coeziune, adoptata de Uniunea Europeană nu se poate materializa fără exis-tenţa unor...

Politică privind piața muncii și ocuparea forței de muncă

„Creştere durabilă, echilibrată şi care să respecte mediul inconjurător, un grad inalt de ocupare a forţei de muncă şi al protecţiei sociale, un...

Ai nevoie de altceva?