Contabilitatea în partidă dublă versus contabilitatea în partidă simplă

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2386
Mărime: 35.00KB (arhivat)
Publicat de: Alessia M.
Puncte necesare: 6

Cuprins

  1. 1. Evoluția contabilității 5
  2. 1.1. Ce este contabilitatea în partidă dublă? 5
  3. 1.2. Ce este contabilitatea în partidă simplă? 6
  4. 2. Contabilitatea în partidă dublă versus contabilitatea în partidă simplă 6
  5. 2.1. Asemănări 6
  6. 2.2. Deosebiri 7
  7. 3. Contabilitatea în partidă dublă SAU contabilitatea în partidă simplă 7
  8. 4. Spețe din juristprudență 9
  9. BIBLIOGRAFIE 10

Extras din referat

1. Evoluția contabilității

Prima definiție a contabilității a fost dată de întemeietorul acesteia, Luca Paciolo, care preciza că : „Obiectul contabilității îl constituie tot ceea ce, după părerea negustorului, îi aparține pe sume, precum și toate afacerile mari și mărunte, în ordinea în care au avut loc.”. Deoarece acesta a fost un adept al principiului „Unde nu este ordine, domnește confuzia.”, opinia mea este că modul în care contabilitatea a fost creată, a reprezentat primul pas în dezvoltarea unei organizări al calculului economic, de care societatea avea, cu adevărat, nevoie.

Contabilitatea a fost și este dependentă de dezvoltarea economică. De aceea, de-a lungul timpului, aceasta a parcurs un proces de modernizare, influențat de dezvoltarea economiei în Europa, fapt care a dus la apariția contabilității în partidă dublă. Însă, sub influența schimbărilor intervenite în mediul economic, contabilitatea va parcurge drumul de la o formă primară a acesteia, către una complexă, capabilă să satisfacă cerințele tot mai diversificate ale utilizatorilor informației contabile.

În prezent, evidența contabilă a unei societăți comerciale se poate ține în două feluri:

- în partidă dublă

- în partidă simplă

1.1. Ce este contabilitatea în partidă dublă?

Tehnica partidei duble s-a schimbat nesemnificativ de-a lungul timpului. S-a modificat, însă, perspectiva asupra obiectului, scopului și conținutului raportărilor contabile. De la simpla evidență a averii negustorului și a afacerilor lui, prin implicațiile sale sociale, contabilitatea s-a transformat într-un sistem informațional care afectează distribuția resurselor la nivelul unei întregi economii.

Contabilitate în partidă dublă este o convenție fundamentală, conform căreia orice operație economică se introduce în contabilitate prin afectarea simultană și cu aceeași sumă, a două conturi, din care unul se debitează și altul se creditează, bazându-se pe principiul dublei înregistrări. Aceasta se realizează conform normelor stabilite în OMFP nr. 1802/2014, privind reglementările contabile aplicabile societăților comerciale.

Principalele forme de înregistrare în contabilitate a operațiunilor economico-financiare în cazul unităților care conduc contabilitatea în partidă dublă sunt: pe jurnale, maestru-șah și maestru-șah cu jurnale. Principalele registre și formulare care se completează în cadrul tuturor celor trei forme de înregistrare sunt : Registrul-jurnal, Registrul-inventar, Cartea mare și Balanța de verificare. Ceea ce le diferențiază între ele este existența diferitelor jurnale auxiliare, specifice fiecărei forme.

Conform Legii Contabilității nr.82/1991, toate persoanele prevăzute în art. 1, alin. (1)-(4), au obligația să conducă contabilitatea în partidă dublă și să întocmească situații financiare anuale, potrivit reglementărilor contabile aplicabile :

(1) „Societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile cooperatiste și celelalte persoane juridice au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea financiară, potrivit legii contabilității.

(2) „Instituțiile publice, asociațiile și celelalte persoane juridice cu și fără scop patrimonial au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea financiară.”

(3) „Subunitățile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparțin persoanelor prevăzute la alin. (1) și (2), cu sediul în România, precum și subunitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea proprie, potrivit legii contabilității.”

(4) „Organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, astfel cum sunt prevăzute în legislația pieței de capital, fondurile de pensii facultative, fondurile de pensii administrate privat și alte entități organizate pe baza Codului civil au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea financiară.”

1.2. Ce este contabilitatea în partidă simplă?

„Sistemul de contabilitate în partidă simplă, în sensul normelor metodologice, reprezintă ansamblul registrelor și documentelor contabile, legal reglementate, care servesc la înregistrarea în contabilitate, în mod obligatoriu cronologic și sistematic, a operațiunilor

economice consemnate în documentele justificative.”

Conform Legii Contabilității nr.82/1991, art. 1, alin. (5) : „Persoanele fizice care desfășoară activități producătoare de venituri au obligația să conducă contabilitate simplificată, bazată pe regulile contabilității în partidă simplă, potrivit reglementărilor elaborate în acest sens.”

În Ordinul nr. 1969/2007 sunt menționate caregoriile de persoane juridice care pot organiza și conduce contabilitatea în partidă simplă : unitățile de cult și asociațiile de proprietari.

Potrivit OMFP nr. 170/2015, pentru evidențierea în contabilitatea în partidă simplă a operațiunilor efectuate se utilizează următoarele registre contabile: Registrul-jurnal de încasări și plăți și Registrul-inventar.”

Contabilitatea în partidă simplă se ține în limba română și în monedă națională.

Bibliografie

1. „Contabilitate creativă - contabilitatea dincolo de cifre”

https://tmelitzike.wordpress.com/istorie/repere-istorice-in-sfera-contabilitatii-romanesti/

2. Compania Premere - „Cum a evoluat contabilitatea de-a lungul timpului”

http://www.premere.ro/cum-a-evoluat-contabilitatea-de-a-lungul-timpului-1014.html

3. https://ro.wikipedia.org/wiki/Contabilitate_%C3%AEn_partid%C4%83_dubl%C4%83

4. Bădoi Maria - „Legea contabilității comentată”, Editura Universul Juridic, 2013

5. Legea Contabilității nr.82/1991 art. 1, alin. (1)-(4)

6. Pirău Luminița Cristina - „Contabilitatea în partidă simplă”, C.E.C.C.A.R., Cluj 2007

7. Ordinul nr. 1969/2007 „Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial”

8. OMFP nr. 170/2015 „Reglementările contabile privind contabilitatea în partidă simplă”

9.https://contabilpfa.wordpress.com/2011/03/01/diferente-si-asemanari-intrecontabilitatea-intre-partida-dubla-si-cea-simpla/

10. Adelina Mihai - „Contabilitate în partidă dublă sau simplă?”, Ziarul Financiar, 2016

11. Alina Costandache - Accounting partner, BDO România

12. OMFP 2634/2015 „privind documentele financiar-contabile”

13. http://www.contabilidinbucuresti.ro/contabilitatea-in-partida-dubla

Preview document

Contabilitatea în partidă dublă versus contabilitatea în partidă simplă - Pagina 1
Contabilitatea în partidă dublă versus contabilitatea în partidă simplă - Pagina 2
Contabilitatea în partidă dublă versus contabilitatea în partidă simplă - Pagina 3
Contabilitatea în partidă dublă versus contabilitatea în partidă simplă - Pagina 4
Contabilitatea în partidă dublă versus contabilitatea în partidă simplă - Pagina 5
Contabilitatea în partidă dublă versus contabilitatea în partidă simplă - Pagina 6
Contabilitatea în partidă dublă versus contabilitatea în partidă simplă - Pagina 7
Contabilitatea în partidă dublă versus contabilitatea în partidă simplă - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea in partida dubla versus contabilitatea in partida simpla.docx

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Istoria Contabilității

CAPITOLUL I ISTORIA CONTABILITATII: NECESITATE, ABORDARI ALE CONTABILITATII, METODOLOGIE SI IPOTEZE DE CERCETARE 1.1. Scurta pledoarie pentru...

Ai nevoie de altceva?