Departamentul logistic al orașului Dorohoi

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 9329
Mărime: 43.43KB (arhivat)
Publicat de: Marin Spiridon
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Ciobanu
Universitatea Al.I.Cuza. Iasi Facultatea de economie si administrarea afacerilor Economia comertului, turismului si serviciilor

Extras din referat

Primul document scris cunoscut pâna acum, care atesta existenta municipiului Dorohoi, este actul din 6 octombrie 1407 prin care boierii moldoveni reînnoiesc în orasul Liov omagiul catre regele Vladislav Iagello al Poloniei. Al treilea dintre cei 27 de boieri semnatari este "pan Mihail de la Dorohoi".

Mihail de la Dorohoi este mentionat in documentele târgului timp de 30 de ani (1407-1437), fapt ce-l determina pe Gh. Ghibanescu sa-l considere întemeitorul vietii administrative la Dorohoi.

Astfel anul 2007 va fi un an de jubileu pentru municipiu caci se împlinesc 600 de ani de la atestarea documentara care coincide în mod placut cu anul preconizat de aderarea la Uniunea Europeana.

Municipiul Dorohoi este situat în nord-estul tarii, la o distanta de 493 km de Bucuresti, pe calea ferata si de 488 km, pe sosea. In cadrul judetului Botosani se gaseste in nord-vestul acestuia, la 35 km de municipiul cu acelasi nume.

Personalitati ale Municipiului Dorohoi:

- George ENESCU, muzician;

- Dumitru POMPEI, matematician;

- Gheorghe Gh. BURGELE, avocat publicist;

- Octavian COTESCU, actor;

- Theodor V. IONESCU, fizician, profesor universitar;

- Stefan AIRINEI, geofizician;

- Vasile I. BEJAN, medic, profesor universitar;

I.2. Obiect de activitate

Primarul, viceprimarul si secretarul Municipiului Dorohoi, împreuna cu aparatul propriu de specialitate al consiliului local, constituie o structura functionala cu activitate permanenta, denumita Primaria Municipiului Dorohoi, care aduc la îndeplinire hotarârile Consiliului Local si dispozitiile primarului, solutionând problemele curente ale colectivitatii locale.

Administratia publica în Municipiul Dorohoi se organizeaza si functioneaza în temeiul:

- principiilor autonomiei locale;

- descentralizarii serviciilor publice;

- eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale;

- legalitatii;

- consultarii cetatenilor în solutionarea problemelor locale de interes deosebit.

Autonomia locala este numai administrativa si financiara si priveste organizarea, functionarea, competentele si atributiile, precum si gestionarea resurselor care, potrivit legii apartin orasului. Resursele financiare de care dispune Primaria Municipiului Dorohoi sunt proportionale cu competentele si responsabilitatile prevazute de lege. Pe lânga aceste resurse financiare, Primaria dispune si de bunuri proprietate publica sau privata ale municipiului în conformitate cu acelasi principiu al autonomiei locale.

Prin reglementarile în vigoare ( Legea 251/2001 privind Legea administratiei publice locale) Primaria Municipiul Dorohoi este persoana juridica de drept public având patrimoniu propriu si capacitate juridica deplina.

Bugetul public este un act prin care se prevad si se aproba prin lege veniturile si cheltuielile anuale ale statului si ale institutiilor publice.

Dupa modul de definire a bugetului public rezulta urmatoarele trasaturi :este un act previzional, de autorizare si annual.

Prin bugetul public se stabilesc, pe baza unor obtiuni de ordin economic, politic, social, financiar, venituril, in partea de resurse a documentului putandu-se reflecta politica fiscala propriu-zisa.

Bugetul de stat cuprinde toate veniturile si cheltuielile de natura publica a tarii. Este un instrument de informare a opiniei publice si de control al Parlamentului. In domeniul finantelor publice, insumand veniturile si cheltuielile din cele 3 categorii de bugete :de stat, local, al asigurarilor sociale de stat

Bugetul de stat este elaborate si administrat de Guvern, aprobat de Parlament. Cuprinde veniturile si cheltuieli repartizate prin legea bugetara anuala si sunt de importanta centrala. Bugetul asigurarilor sociale se intocmeste distinct de bugetul de stat si se aproba de Parlament. Este gestioant de Ministrul Muncii si Protectiei Sociale.

Bugetele locale cuprind bugetele unitatilor administrative-teritoriale care au personalitate juridical. Se intocmesc in conditii de autonomie, in raport cu nevoile proprii, corelate cu resursele pe care le pot mobilize din impozite si alte venituri.

,, Veniturile si cheltuielile se inscriu in buget pe baza clasificatiei bugetare tip elaborate de Ministrul Economiei si Finantelor”. Clasificatia bugetara este gruparea, numerotarea si denumirea legala a veniturilor si cheltuielilor statului, obligatorii pentru cuprinsul acestui buget si pentru evidenta prin contabilitatea bugetara. In acest sens in bugetul institutiilor publice, in documentatia anexa a acestui buget, in dispozitii de plata, chiatante si in toate inscrisurile de evidenta contabila toateveniturile si cheltuielile bugetare se inscriu cu denumirea si numerotarea statornica prin clasificatia bugetara elaborate de Ministrul Finantelor.

Finantarea ca notiune reprezinta punerea la dispozitia persoanelor fizice sau juridice, de fonduri banesti din anumite surse in conditii determinate si scopuri precise si cu titlu nerambursabil.

Finantarea institutiilor publice presupune o abordare diferentiata in raport cu sursele de procurare a mijloacelor banesti pentru acoperirea cheltuielilor generate de functionalitatea institutiilor publice.

In cazul institutiilor neguvernamentale, finantarea are ca suport mijloace banesti ale fondatorilor, ori alte surse ce tin de taxe, contributii si donatii.

Finantarea cheltuielor de functionare si de investitii ale institutiilor publice se asigura astfel :integral, din resurse alocate de la bugetul de stat sau bugetele locale, in functie de gradul de subordonare al institutiilor; venituri extrabugetare associate cu subventii acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale; numai din venituri extrabugetare; din venituri extrabugetare cu destinatie speciala pentru anumite cheltuieli stabilite de lege a se finanta aceste venituri;venituri obtinute din donatii sau sponsorizari, in conditii reglementarilor legale in vigoare;finantare externa.

Institutiile publice finantate integral de la bugetul de statului varsa veniturile realizate la bugetul de stat sau bugetele locale, in functie de gradul de subordonare. Analiza surselor de finantare la nivelul fiecarei institutii permite si abordarea aspectelor de gestionare a resurselor si cele privind autonomia financiara a institutiei.

Pentru finantarea activitatilor locale la nivelul unitatilor administrative-teritoriale sunt utilizate urmatoarele forme : transferal provenit de la bugetul de stat, divizarea impoozitului intre bugetul local si cel de stat, impozite locale pe aceleasi baze ca si cele ale statului si pe baze diferite.

Transferal provenit de la bugetul central, in sensul ca o parte din venitul pe care statul il colecteaza prin fiscalitate este distribuit intre colectivitati locale,distingandu-se doua metode:transferuri conditionale, acordate in functie de realizarea de catre colectivitatea locala a anumitor activitati sau masui, adesea acestea avand un character obligatoriu;transferuri neconditionale, acordate in suma bruta care poate fi utilizata in mod liber de catre colectivitatea locala;alte forme de finantare :divizarea impozitului intre bugetul central sic el local, conform unui sitem de impozite unitar pe ansamblul tarii,regulile si ratele fiscale fiind determinate de autoritatea centrala;impozitele pe aceleasi baze ca acelea ale statului, dar cu rate stabilite la nivelul comunitatii locale. In acest caz importanta totala a baze poate varia de la o colectivitate la alta;impozitele locale pe baze separate, sistem in care statul si colectivitatea au repartizate diferite tipuri de impozit, astfel ca o baza de impozitare este un mod unic de utilizata, fie de stat, fie de autoritatea locala;la nivelul colectivitatii locale imprumuturile reprezinta o metoda de finantare.

Preview document

Departamentul logistic al orașului Dorohoi - Pagina 1
Departamentul logistic al orașului Dorohoi - Pagina 2
Departamentul logistic al orașului Dorohoi - Pagina 3
Departamentul logistic al orașului Dorohoi - Pagina 4
Departamentul logistic al orașului Dorohoi - Pagina 5
Departamentul logistic al orașului Dorohoi - Pagina 6
Departamentul logistic al orașului Dorohoi - Pagina 7
Departamentul logistic al orașului Dorohoi - Pagina 8
Departamentul logistic al orașului Dorohoi - Pagina 9
Departamentul logistic al orașului Dorohoi - Pagina 10
Departamentul logistic al orașului Dorohoi - Pagina 11
Departamentul logistic al orașului Dorohoi - Pagina 12
Departamentul logistic al orașului Dorohoi - Pagina 13
Departamentul logistic al orașului Dorohoi - Pagina 14
Departamentul logistic al orașului Dorohoi - Pagina 15
Departamentul logistic al orașului Dorohoi - Pagina 16
Departamentul logistic al orașului Dorohoi - Pagina 17
Departamentul logistic al orașului Dorohoi - Pagina 18
Departamentul logistic al orașului Dorohoi - Pagina 19
Departamentul logistic al orașului Dorohoi - Pagina 20
Departamentul logistic al orașului Dorohoi - Pagina 21
Departamentul logistic al orașului Dorohoi - Pagina 22
Departamentul logistic al orașului Dorohoi - Pagina 23
Departamentul logistic al orașului Dorohoi - Pagina 24
Departamentul logistic al orașului Dorohoi - Pagina 25
Departamentul logistic al orașului Dorohoi - Pagina 26
Departamentul logistic al orașului Dorohoi - Pagina 27
Departamentul logistic al orașului Dorohoi - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Departamentul Logistic al Orasului Dorohoi.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?