Dinamica agregatului monetar

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2104
Mărime: 45.35KB (arhivat)
Publicat de: Renata Trandafir
Puncte necesare: 5
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stratulat Oleg

Extras din referat

INTRODUCERE

Actualitatea temei. Republica Moldova este încă o ţară cu economie în tranziţie, structura financiară existentă prezintă unele trăsături specifice, care în măsură mai mare sau mai mică influenţează procesele monetare din economie şi deciziile băncii centrale cu privire la măsurile de politică monetară adoptate.

La etapa actuală, în economia naţională, inclusiv în sectorul financiar, au loc schimbări structurale majore. Utilizarea de către BNM a instrumentelor politicii monetare se reflectă cantitativ prin dinamica agregatelor monetare. Fiecare agregat monetar îndeplineşte funcţii specifice şi este relevant prin fluxurile reale pe care le intermediază instituţiile financiar-bancare ce îl gestionează şi prin informaţiile pe care le poate furniza.

Scopul cercetarii. În acest studiu de caz voi cerceta dinamica agregatului monetar M3 în perioada semestrului întîi al anului 2013, precum şi depistarea unor tendinţe, factori de influenţă şi stabilirea unor perspective viitoare. Formularea unor aprecieri şi concluzii concludente.

Sarcinile studiului de caz. Scopul lucrării a determinat următoarele obiective ale studiului:

-redarea esenței agregatului monetar M3;

-evidențierea indicatorilor de dinamică a agregatului monetar M3;

-calcularea indicatorilor de dinamică și factorii de influență a agregatului monetar M3;

-stabilirea tendințelor actuale și perspectivelor în perioadă scurtă a evoluție agregatului M3

Obiectul cercetat constituie politica monetară şi impactul ei asupra structurii agregatului monetar M3 realizat prin intermediul deciziilor BNM.

Metodologia cercetării. Din ansamblul metodelor şi procedeelor folosite în stiinţa economică am utilizat observarea directă şi indirectă a realităţii economice prin intermediul informaţiei analizate cu ajutorul abstracţiei stiinţifice; inducția şi deducţia. Deasemenea am utilizat și metoda analizei, comparaţiei şi sintezei care au permis cercetarea esenţei obiectului lucrării şi formularea unor concluzii concludente.

Baza informațională. Drept bază informațională a acestui studiu de caz au servit diverse informaţii găsite în literatura de specilitate, precum și datele statistice publicate de către Banca Națională a Moldovei și de Biroul Național de Statistică.

Structura studiului de caz. Studiul de caz cuprinde: introducerea, 2 capitole, încheierea, bibliografia și anexele. În introducere am prezentat actualitatea temei, scopul cercetării, sarcinile studiului de caz, obiectul investigat, metodologia cercetării, baza informațională și structura studiului de caz. Primul capitol ”Esența și indicatorii de dinamică a agregatului monetar M3” redă trăsăturile, structura, esenţa agregatului monetar M3 precum și indicatorii de dinamică ai acestuia.

Al II-lea capitol ”Analiza evoluţiei și perspectivele agregatului monetar M3” are un caracter analitic pronunţat conţinînd calcule efectuate şi analiza lor spre a evidenţia dinamica și perspecti-vele agregatului monetar M3 în Republica Moldova. În încheiere am formulat cîteva concluzii pe marginea studiului efectuat.

Bibliografia conține surse bibliografice care au servit drept bază informațională. La baza calculelor efectuate în această lucrare a stat anexa 1 care redă datele statistice publicate de către BNM.

1. ESENȚA ȘI INDICATORII DE DINAMICĂ A AGREGATULUI MONETAR M3

1.1. Esența agregatului monetar M3

Dimensionarea masei monetare și urmărirea evoluției acesteia, a diferitor tendințe pe care le înregistrează activele componente, cu grade diferite de lichiditate, se realizează folosind anumiți indicatori monetari denumiți agregate monetare.

Agregatele monetare au aparut ca instrumente de analiză a masei monetare, ca о necesitate de a dezvolta şi a poziționa indicatorii legați de masa şi circulația monetară.

Agregatele monetare sunt nişte mărimi alternative ale masei monetare, calculate cu ajutorul grupărilor de active lichide în ordine descrescândă până la lichiditatea zero, adică până la acele mijloace băneşti, pentru a căror transformare în „bani lichizi” e nevoie de un termen.

Unul din scopurile majore ale analizei monetare îl reprezintă selectarea acelor agregate monetare care să răspundă cel mai bine cerințelor de reflectare a caracterului și obiectivelor de politică monetară, adoptată de autoritatea monetară a unei țări pe o anumită perioadă.

Caracteristicele comune ale agregatelor monetare sunt bazate pe următoarele criterii principale:

- Eficienţa agregatelor monetare

se apreciază în funcţie de capacitatea acestora de a se constitui în obiective intermediare ale politicii monetare. Acestea trebuie să ofere informaţii complexe şi să evidenţieze evoluţia comportamentului agenților economici.

-Caracterul controlabil al agregatelor monetare

exprimă influenţa pe care о poate exercita autoritatea monetară, atunci cînd se constată că evoluţia unui agregat nu este corespunzatoare se încearcă corecția acestuia.

Preview document

Dinamica agregatului monetar - Pagina 1
Dinamica agregatului monetar - Pagina 2
Dinamica agregatului monetar - Pagina 3
Dinamica agregatului monetar - Pagina 4
Dinamica agregatului monetar - Pagina 5
Dinamica agregatului monetar - Pagina 6
Dinamica agregatului monetar - Pagina 7
Dinamica agregatului monetar - Pagina 8
Dinamica agregatului monetar - Pagina 9
Dinamica agregatului monetar - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Dinamica Agregatului Monetar.docx

Te-ar putea interesa și

Inflația

INTRODUCERE „A pretinde că în general inflaţia este în mod necesar un rău şi că sărăceşte întotdeauna şi pe toată lumea deopotrivă nu are temei...

Dezechilibrul Inflaționist

CAPITOLUL 1. INFLAŢIA. ABORDĂRI TEORETICE 1.1. Definirea inflaţiei Inflaţia este un dezechilibru care atinge toate economiile naţionale. De...

Viteza de rotație a banilor

INFLATIA. CONSIDERATII GENERALE Inflatia este unul dintre cele mai des întâlnite dezechilibre structurale ale economiilor în tranziţie;...

Evoluția agregatului monetar M1 în RM în primele 9 luni 2010

Introducere Actualitatea temei Republica Moldova este încă o ţară cu economie în tranziţie, structura financiară existentă prezintă unele...

Politica monetară comună a UE

1.1 Eurosistemul - aspecte generale “Eurosistemul" este termenul folosit pentru a ne referi la Banca Europeana Centrală şi la Băncile Centrale...

Stabilitatea prețurilor și strategia de politică monetară a Băncii Centrale Europene

Capitolul 1. Stabilitatea preţurilor ca obiectiv fundamental al politicii monetare a Băncii Centrale Europene 1.1 Conceptul de stabilitate a...

Evoluția Structurii Agregatului Monetar M1 în Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei. Republica Moldova este încă o ţară cu economie în tranziţie, structura financiară existentă prezintă unele...

Dinamica agregatului monetar în Republica Moldova în perioada semestrului I al anului 2008 - tendințe, factori, perspective

Introducere Actualitatea temei de cercetare. La etapa actuală, în economia naţională, inclusiv în sectorul financiar, au loc schimbări...

Ai nevoie de altceva?