Divizarea și fuziunea societăților comerciale

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 5015
Mărime: 46.77KB (arhivat)
Publicat de: Melisa Damian
Puncte necesare: 6

Cuprins

  1. INTRODUCERE ..3
  2. 1. NOTIUNE SI FORME DE REALIZAREA A FUZIUNII 4
  3. 1.1. Esența și tipurile fuziunii ...4
  4. 1.2. Procesul de reorganizare, avantajele și dezavantajele fuziunii .6
  5. 2. DEZMEMBRAREA SOCIETATILOR COMERCIALE . 9
  6. 2.1. Noțiunea și tipurile dezmembrării 9
  7. 2.2. Procesul de reorganizare, avantajele și dezavantajele dezmembrării ..10
  8. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI ..12
  9. REFERINȚE BIBLIOGRAFICE ..13

Extras din referat

INTRODUCERE

Dezvoltarea economiei, mediul concurențial acerb, impedimentele de natură economico- financiară determină societățile să aleagă cele mai bune soluții pentru a face față condițiilor, de multe ori dificile, in care iși desfășoară activitatea. Pentru a dezvolta societatea pe care o conduc, managerii recurg foarte des la restructurări, având ca efect dezvoltarea sau cel puțin supraviețuirea acesteia pe o piață dinamică, o parte importantă dintre acestea fiind reprezentate de fuziuni și dezmembrări.

Din acest motiv, actualitatea temei reiese din cunoașterea dezmembrării și fuziunii sociietăților economice, deoarece dezvoltarea economică a unei țări este datorată dezvoltării economice a regiunelor acesteia. Atunci cînd vorbim de concurența la nivel regional micile întreprinderi nu mai fac față”, apare necesitatea de a uni forțele” pentru a fi mai competitive, mai puternici, mai rezistenți. Aici putem propune fuziunea sau dezmembrarea întreprinderilor din anumite regiuni. Fiecare din aceste activități are cite o particularitate, fiecare are avantajele și dezavantajele sale, care țin de costuri, termene, efecte.

Scopul acestei teme reprezintă cercetarea aprofundată a particularităților dezmembrării și fuziunii societăților comerciale și identificarea importanșei acestora.

Pentru realizarea acestui scop recurgem la următoarele sarcini de cercetare:

- studierea esenței și tipurile fuziunii;

- examinarea procesului de reorganizare, avantajele și dezavantajele fuziunii;

- determinarea noțiunii și tipurile dezmembrării;

- identificarea procesul de reorganizare, avantajele și dezavantajele dezmembrării.

În expunerea acestui material au fost utilizate urmatoarele metode științifice de cercetare cum ar fi: metoda dialectică de cunoaștere a materiei, împreună cu compenentele sale inducția, sinteza, deducția, precum și cele aferente analizei economice selectarea, compararea, gruparea.

Deci, cunoașterea procesului de reorganizarea a societăților comerciale este un domeniu de maxim interes pentru teoreticieni, dar mai ales pentru practicieni, în demersurile inițiate pentru continuității și dezvoltării situației economice în ansamblu.

1. NOTIUNE SI FORME DE REALIZAREA A FUZIUNII

1.1. Esența și tipurile fuziunii

Dezvoltarea economică a unei țări este datorată dezvoltării economice a regiunelor acesteia. Iar dezvoltarea strategică a economiei naționale presupune creșterea rezistenței concurențiale a acesteeia atît în ramurile tradiționale, cît și în acelea noi, creșterea calității capitalului uman și a producțivității muncii a acestuia, evidențierea și dezvoltarea factorilor de inovare a activităților de producție, transformîndule în sursele principale a creșterii economice. Deosebit de important în acest caz și specific perioadei de criză ar fi accentuarea interacțiunei dintre organele statale, antreprenoriat, știință și învățămînt cu utilizarea mijloacelor inovaționale efective.

Potrivit experienței SUA, politica inovațională de dezvoltare economică a țării trebuie să se bazeze pe susținerea proceselor dinamice de interacțiune, în primul rînd la nivel regional, între întreprinderile mari, mici și mijlocii, universitățile, structurile financiare, care pot dinamiza economia întregii țări. Astăzi competiția globală a evoluat de la competiția între întreprinderi la competiția intre regiuni.

Atunci cînd vorbim de concurența la nivel regional micile întreprinderi nu mai fac față”, apare necesitatea de a uni forțele” pentru a fi mai competitive, mai puternici, mai rezistenți. Aici putem propune fuziunea sau dezmembrarea întreprinderilor din anumite regiuni. Fiecare din aceste activități are cite o particularitate, fiecare are avantajele și dezavantajele sale, care țin de costuri, termene, efecte.

Fuziunea este una dintre modalitățile prin care o companie își poate dezvolta și extinde afacerea. Fuziunea permite companiilor să-și extindă amprenta globală, să se diversifice pe geografii, să obțină acces la mai bune cunoștințe tehnologice și alte resurse, să beneficieze de consolidarea strategiilor, să adauge linii complementare de produse, expertiză și chiar să transforme rivalitățile în parteneriate. Mediul de fuziuni și achiziții este adesea denumit „creștere anorganică”.

Fuziunea - este operațiunea prin care două societăți se unesc pentru a forma una singură. Aceasta permite consolidarea și creșterea capacității concurențiale a întreprinderilor, fiind și un mijloc de reorganizare a unui grup.

Fuziunea poate îmbrăca două forme:

a) Contopirea - crearea unei societăți noi prin reunirea mai multor societăți deja existente. Nici una dintre societățile fuzionate nu-și menține ființa, deoarece se crează o nouă societate, distinctă de toate cele care o formează.

b) Absorția - se realizează prin înglobarea unei societăți de o alta societate existentă, aceasta din urma încetînd a mai ființa. Este procedeul cel mai des utilizat, deoarece societățile care fuzionează sunt adesea de importanță diferită, iar cea mai puternică le absoarbe pe celelalte.

Bibliografie

1. GUȚU, I. Republica Moldova: Economia în tranziție. Chișinău: Litera, 1998. 345 p.;

2. Avantajele fuziunii. Cand creeaza fuziunile un plus devaloare? [on-line] [citat 07.12.2019]. Disponibil: https://docgo.net/view-doc.html?utm_source=avantajele-si-riscurile-fuziunii;

3. ROȘCA-SADURSCHI, L. Fuziunea sau clasterizarea întreprinderilor autohtone în perioada de criză. [on-line] [citat 07.12.2019]. Disponibil: https://ibn.idsi.md/sites/default /files/imag_file/Fuziunea%20sau%20clasterizarea%20intreprinderilor%20autohtone%20in%20perioada%20de%20criza.pdf;

4. MIHALACHE, I. Reflecții cu privire la reorganizarea persoanelor juridice [on-line] [citat 07.12.2019].Disponibil:https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Reflectii%20cu%20privire%20la%20reorganizarea%20persoanelor%20juridice.pdf;

5. Cele mai mari fuziuni și achiziții din 2019. [on-line] [citat 09.12.2019]. Disponibil: https ://www.nasdaq.com/articles/2019s-biggest-mergers-and-acquisitions-so-far-2019-11-01;

6. Reorganizarea si lichidarea persoanelor juridice cu scop lucrativ. [on-line] [citat 09.12.2019]. Disponibil: https://conspecte.com/Dreptul-afacerilor/reorganizarea-si-lichid area-persoanelor-juridice-cu-scop-lucrativ.html;

7. LUPAȘCO, V. Tipologia și procedura reorganizării societăților comerciale. [on-line] [citat 09.12.2019]. Disponibil: https://ru.scribd.com/document/375009680/35-39-Tipologia-si-procedura-reorganizarii-societatilor-comerciale-pdf.

Preview document

Divizarea și fuziunea societăților comerciale - Pagina 1
Divizarea și fuziunea societăților comerciale - Pagina 2
Divizarea și fuziunea societăților comerciale - Pagina 3
Divizarea și fuziunea societăților comerciale - Pagina 4
Divizarea și fuziunea societăților comerciale - Pagina 5
Divizarea și fuziunea societăților comerciale - Pagina 6
Divizarea și fuziunea societăților comerciale - Pagina 7
Divizarea și fuziunea societăților comerciale - Pagina 8
Divizarea și fuziunea societăților comerciale - Pagina 9
Divizarea și fuziunea societăților comerciale - Pagina 10
Divizarea și fuziunea societăților comerciale - Pagina 11
Divizarea și fuziunea societăților comerciale - Pagina 12
Divizarea și fuziunea societăților comerciale - Pagina 13
Divizarea și fuziunea societăților comerciale - Pagina 14
Divizarea și fuziunea societăților comerciale - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Divizarea si fuziunea societatilor comerciale.docx

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

Economia întreprinderii

I. CADRUL LEGISLATIV Inregistrarea comerciantilor in Romania este reglementata de Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului si de Legea...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Constituirea societăților comerciale în dreptul pozitiv românesc

Capitolul I Notiuni introductive privind societatile comerciale 1.1.Originea si evolutia reglementarilor legale privind societatile comerciale...

Tratamentul contabil și fiscal al fuziunii prin absorbție

Capitolul 1 Metoda rezultatului, respectiv evaluarea globala a societatilor Din punct de vedere juridic, operatiunile de fuziune si divizare sunt...

Fuziunea și divizarea societăților comerciale

I. REGULI GENERALE 1) Definitii: Fuziunea – este operatiunea prin care doua societati se unesc pentru a forma una singura. Aceasta permite...

Modificarea societăților comerciale; dizolvarea, fuziunea și divizarea societăților comerciale; lichidarea societăților comerciale; infracțiuni prevăzute în legea nr. 31-1990, republicat

MODIFICAREA SOCIETATILOR COMERCIALE Modificarea actului constitutive Aspecte generale Potrivit art. 204 din Legea nr. 31/1990, republicata si...

Fuziunea și Divizarea Societăților Comerciale

1. Fuziunea 1.1 Conceptul de fuziune Fuziunea se realizează fie prin absorbția unei societăți de către o altă societate, fie prin contopirea a...

Management Financiar Contabil

Inregistrarea comerciantilor in Romania este reglementata de Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului si de Legea 31/1990 privind societatile...

Fuziunea și divizarea societăților comerciale

Definiția și formele fuziunii și divizării Noțiunea și formele fuziunii și divizării sunt consacrate în cuprinsul art. 238 din Legea nr. 31/1990...

Fuziunea și Divizarea Societăților Comerciale

1. Sediul materiei. Definiţii. Reglementarea de drept comun a fuziunii şi divizării societăţilor comerciale este cu-prinsă în Titlul VI,...

Ai nevoie de altceva?