Elemente ale Contractului de Asigurare

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 7633
Mărime: 27.37KB (arhivat)
Publicat de: Theodor Edgar Moise
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sandu Carmen

Extras din referat

În vederea cunoasterii modului si a conditiilor în care se înfaptuieste asigurarea, se impune mai întâi, o prezentare a elementelor care intervin în activitatea curenta din acest domeniu.

În actele normative privind asigurarile de bunuri, persoane si raspundere civila sunt reglementate: raporturile dintre persoanele fizice si juridice care iau parte la asigurare, în calitate de asigurati si, respectiv, societatile de asigurari, în calitate de asiguratori; bunurile si persoanele care sunt cuprinse în asigurare; riscurile acoperite prin asigurare; drepturile si obligatiile ce revin partilor din asigurare, etc. Cunoscând sensul unor notiuni cum sunt: asiguratorul,asiguratul, beneficiarul asigurarii,contractantul asigurarii,riscul asigurat,evaluarea de asigurare,norma de asigurare,suma asigurata,dauna sau paguba,despagubirea de asigurare,prima de asigurare,durata asigurarii, pot fi întelese si aplicate corect prevederile actelor normative care reglementeaza asigurarile de bunuri,persoane si raspundere civila.

Contractul de asigurare este actul juridic ce se încheie de catre asigurat si asigurator, care reglementeaza relatiile lor reciproce în functie de felul asigurarilor facultative. Asiguratul se obliga prin contract sa plateasca primele de asigurare la anumite termene, iar asiguratorul îsi asuma obligatia sa acorde asiguratului sau beneficiarului asigurarii, la producerea cazului asigurat, despagubiri pentru bunurile si sumele asigurate în asigurarile de persoane. Încheierea contractului de asigurare presupune existenta cererii de asigurare prezentata de asigurat si a politei de asigurare eliberata de asigurator.

Contractul de asigurare cuprinde: numele, prenumele si domiciliul sau sediul partilor contractante, bunurile si persoanele care se asigura, data la care începe si la care expira asigurarea facultativa, mentiunile esentiale referitoare la riscuri, termenele de plata ale primelor de asigurare,sumele asigurate, limitele platii sumei asigurate sau a despagubirii în cazul survenirii riscului,obligatia asiguratului de a apara si conserva bunurile asigurate,de a lua masuri pentru prevenirea si limitarea pierderilor, cazurile în care asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirilor ori a sumei asigurate.

Asiguratorul este persoana juridica (societatea de asigurari), care în schimbul primei de asigurare încasate de la asigurati îsi asuma raspunderea de a acoperi pagubele produse bunurilor asigurate de anumite calamitati naturale sau accidente, de a plati suma asigurata la producerea unui anumit eveniment în viata persoanelor asigurate sau de a plati o despagubire pentru prejudiciul de care asiguratul raspunde –în baza legii- fata de terte persoane.

Asiguratul este persoana fizica sau juridica care, în schimbul primei de asigurare platite asiguratorului, îsi asigura bunurile împotriva anumitor calamitati naturale sau accidente, ori persoana fizica ce se asigura împotriva unor evenimente ce pot aparea în viata sa, precum si persoana fizica sau juridica care se asigura pentru prejudiciul pe care îl poate produce unor terte persoane.

În cadrul asigurarilor de bunuri si de raspundere civila, în calitate de asigurati pot aparea atât persoane juridice, cât si diferite persoane fizice. La asigurarile de persoane, în calitate de asigurat poate aparea orice persoana fizica care îndeplineste conditiile prevazute în actele normative.

Beneficiarul asigurarii reprezinta persoana care are dreptul sa încaseze despagubirea sau suma asigurata fara însa ca aceasta sa fie parte la contractul de asigurare. Uneori, terta persoana care devine beneficiarul asigurarii este indicata în mod expres, de catre asigurat, în contractul (polita) de asigurare. Alteori, desemnarea beneficiarului asigurarii se face în cursul executarii contractului de asigurare prin declaratie scrisa, comunicata de asigurat societatii de asigurare, ori prin testament. De mentionat ca beneficiarul asigurarii este desemnat si prin conditiile de asigurare (de exemplu, sotul, mostenitorii legali, etc). Când sunt mai multi beneficiari desemnati sau mostenitori, ei au drepturi egale asupra sumei asigurate, cu conditia ca asiguratul sa nu fi dispus altfel.

Contractantul asigurarii este persoana fizica sau juridica care poate încheia o asigurare, fara însa ca aceasta sa obtina calitatea de asigurat. Astfel, de exemplu, un agent economic poate încheia o asigurare de accidente pentru salariatii sai, care sunt transportati la si de la locul de munca cu autovehicule apartinând acestuia. În acest caz, calitatea de asigurati o au salariatii pentru care a fost încheiata asigurarea, iar agentul economic este contractantul asigurarii.

Între notiunile de contractant si beneficiar al asigurarii nu exista în toate cazurile o delimitare rigida. Astfel, contractantul asigurarii poate fi în acelasi timp si beneficiarul acesteia. De exemplu, în asigurarea mixta de viata, daca asiguratul supravietuieste pâna la expirarea termenului pentru care s-a încheiat contractul de asigurare, atunci el este si beneficiar al asigurarii. În caz de deces al asiguratului înainte de expirarea valabilitatii asigurarii, beneficiar al asigurarii devine –asa cum s-a aratat mai înainte- o terta persoana. Se poate afirma ca notiunile de contractant si cu beneficiar al asigurarii se întâlnesc ca atare numai în cazul asigurarilor de persoane. În cazul asigurarilor de bunuri, asiguratul se suprapune cu contractantul si cu beneficiarul asigurarii, iar la asigurarile de raspundere civila asiguratul se suprapune numai cu contractantul asigurarii, deoarece despagubirea de asigurare este încasata în toate cazurile de tertul pagubit sau vatamat.

Riscul asigurat este fenomenul (evenimentul)sau grupul de fenomene care, o data produse, datorita efectelor sale, îl obliga pe asigurator sa plateasca asiguratului sau beneficiarului despagubirea sau suma asigurata. Pentru fiecare tip de asigurare exista riscuri specifice: la asigurarile de persoane, riscul asigurat poate fi decesul, la asigurarile de bunuri –posibilitatea de distrugere a bunurilor de fenomene imprevizibile (naturale sau provocate de om). În ultimul timp sunt tot mai cerute si mai practicate contractele de asigurare prin care se acopera mai multe riscuri. Astfel, pe piata au aparut politele de asigurare de tip „umbrela”, cum ar fi asigurarea familiala complexa. Prin acest tip de asigurare sunt acoperite riscurile de accidente în gospodarie ale membrilor familiei, riscurile de distrugere, deteriorare, furt ale bunurilor din gospodarie, precum si raspunderea civila a asiguratilor. Prin acest tip de contract se bucura de avantaje atât asiguratii (primele platite pentru un contract de tip complex fiind mai reduse decât suma primelor platite pentru contracte specifice fiecarui risc in parte), cât si asiguratorul, prin scaderea cheltuielilor de administrare.

Preview document

Elemente ale Contractului de Asigurare - Pagina 1
Elemente ale Contractului de Asigurare - Pagina 2
Elemente ale Contractului de Asigurare - Pagina 3
Elemente ale Contractului de Asigurare - Pagina 4
Elemente ale Contractului de Asigurare - Pagina 5
Elemente ale Contractului de Asigurare - Pagina 6
Elemente ale Contractului de Asigurare - Pagina 7
Elemente ale Contractului de Asigurare - Pagina 8
Elemente ale Contractului de Asigurare - Pagina 9
Elemente ale Contractului de Asigurare - Pagina 10
Elemente ale Contractului de Asigurare - Pagina 11
Elemente ale Contractului de Asigurare - Pagina 12
Elemente ale Contractului de Asigurare - Pagina 13
Elemente ale Contractului de Asigurare - Pagina 14
Elemente ale Contractului de Asigurare - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Elemente ale Contractului de Asigurare.doc

Te-ar putea interesa și

Asigurări de Viață

INTRODUCERE Oricine are nevoie de protecţie, indiferent dacă ne gândim la persoane fizice sau persoane juridice. În timpul unei vieţi întregi se...

Asigurări de Viață Tradiționale

Capitolul 1- Introducere în asigurările de viaţă 1.1. Elemente tehnice ale contractelor de asigurare de viaţă O importantă categorie de contracte...

Asigurările de viață

1.Introducere "New York-ul nu este opera oamenilor, ci a asiguratorilor.Fara asigurari n-ar exista zgarie-nori, deoarece nici un muncitor n-ar...

Contractul de Asigurare

Capitolul 1 Despre asigurari la general Sectiunea I Notiunea de asigurare Ce reprezinta asigurarile si la ce folosesc? Asigurarea este o...

Contractul de Asigurare

Introducere: Aspectul esențial în viața și evoluția omului, înca din cele mai vechi timpuri l-a constituit grija față de viitor și teama combinată...

Elemente tehnice ale asigurărilor cuprinse în contractele de asigurare

I. Introducere Asigurările au un rol important în viața oamenilor deoarece noi ca și persoane am căutat mereu să prevenim apariția unor pericole...

Dreptul Afacerilor - Contractul de Asigurare

INTRODUCERE Apariţia primelor forme de asigurări a avut loc în strânsă legătură cu dezvoltarea puterilor maritime. Babilonienii au fost primii...

Contractul de asigurare - sumă asigurată, limite de asigurare, încheierea și rezilierea contractului

Partea I Elemente tehnice în asigurări În practica asigurărilor, este indispensabilă cunoaşterea unor noţiuni specifice , denumite elemente...

Ai nevoie de altceva?