Impozitul pe Clădiri și Terenuri

Referat
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 19 în total
Cuvinte : 4973
Mărime: 276.62KB (arhivat)
Publicat de: Gabriel Negoiță
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghe Anton

Extras din referat

Suportul juridic folosit în aşezarea şi perceperea veniturilor bugetare îl reprezintă actele normative aprobate cu privire la instituirea lor, precum şi cele metodologice de aplicare, emise, de regulă, de către Ministerul Finanţelor Publice. Reprezentativ pentru cadrul juridic de acţiune în această direcţie este Codul Fiscal care acoperă, în plan juridic, problematica veniturilor bugetare şi stabileşte cadrul legal pentru impozitele şi taxele din bugetul de stat şi bugetele locale, precum şi modul de aşezare (calcul) şi plată a acestora.

În Codul Fiscal ca act normativ s-au avut în vedere anumite repere de acţiune ca: respectarea principiilor impunerii (neutralitatea, certitudinea, eficienţa impunerii şi echitatea fiscală), posibilitatea modificării şi completării, elaborarea de norme, fixarea răspunderilor şi competenţelor în materie de cod fiscal. Se remarcă în Codul Fiscal şi definirea unor termeni de specialitate, dar şi reguli de aplicare generală în aşezarea şi perceperea veniturilor bugetare.

Aşezarea şi perceperea veniturilor bugetare ce fac obiectul Codului Fiscal au în vedere în prezentarea lor delimitarea principalelor elemente tehnice definitorii precum: subiect, plătitor, contribuabil, obiect, bază de calcul, unitate tehnică de evaluare, înlesniri la plată.

Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal au rolul de a exprima în mod explicit principiile şi regulile prezentate prin lege, de o manieră care să clarifice pe toţi cei implicaţi în aşezarea şi perceperea veniturilor bugetare.

Prevederile din normele metodologice sunt elaborate în mod unitar pentru toate impozitele din Codul Fiscal, privind noţiuni şi termeni de specialitate. În acelaşi timp, pentru fiecare venit bugetar în parte apar şi precizări metodologice determinate de specificul acestuia, cu referire la obiect, bază de calcul, cote, termen de plată, înlesniri.

1. Impozitul pe clădiri

1.1. Cadrul juridic:

Actele normative utilizate sunt:

- Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal;

- Hotărârea Guvernamentală 783/2004 privind aplicarea nivelurilor impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora;

- Hotărârea Consiliului Local nr.566/28 decembrie 2004 privind impozitele şi taxele locale;

- O.G. nr.83/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, modificările şi completările ulterioare ale Legii nr.571 din 2008 privind Codul fiscal.

Impozitul pe clădiri reprezintă o contribuţie bănească anuală ce se datorează bugetului local, de orice persoană fizică sau juridică pentru clădirile aflate în proprietate, indiferent de locul unde sunt situate şi de destinaţia acestora.

În cazul unei clădiri, aflată în administrarea sau în folosinţa, după caz, a altei persoane şi pentru care se datorează chirie în baza unui contract de închiriere, impozitul pe clădiri se datorează de către proprietar.

În cazul în care o clădire se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai clădirii datorează impozitul pentru spaţiile situate în partea din clădire aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru clădirea respectivă.

Obiectul impozabil îl reprezintă clădirile proprietate a persoanelor fizice şi juridice, clădirile proprietate publică sau privată a statului, ce sunt administrate sau date în folosinţa unor contribuabili.

Clădirile noi dobândite în cursul anului, indiferent de forma de intrare în proprietate, se impun cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care au fost dobândite. Clădirile demolate, distruse, clădirile transmise în administrarea sau în proprietatea altor contribuabili în cursul anului se scad de la impunere, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs una din situaţiile menţionate. Scăderea de la impunere se acordă proporţional cu partea de clădire supusă unei situaţii şi cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal.

Impozitul pe clădiri se aplică pentru orice clădire deţinută de o persoană juridică aflată în funcţiune, în rezervă sau în conservare, chiar dacă valoarea sa a fost recuperată integral pe calea amortizarii.

Preview document

Impozitul pe Clădiri și Terenuri - Pagina 1
Impozitul pe Clădiri și Terenuri - Pagina 2
Impozitul pe Clădiri și Terenuri - Pagina 3
Impozitul pe Clădiri și Terenuri - Pagina 4
Impozitul pe Clădiri și Terenuri - Pagina 5
Impozitul pe Clădiri și Terenuri - Pagina 6
Impozitul pe Clădiri și Terenuri - Pagina 7
Impozitul pe Clădiri și Terenuri - Pagina 8
Impozitul pe Clădiri și Terenuri - Pagina 9
Impozitul pe Clădiri și Terenuri - Pagina 10
Impozitul pe Clădiri și Terenuri - Pagina 11
Impozitul pe Clădiri și Terenuri - Pagina 12
Impozitul pe Clădiri și Terenuri - Pagina 13
Impozitul pe Clădiri și Terenuri - Pagina 14
Impozitul pe Clădiri și Terenuri - Pagina 15
Impozitul pe Clădiri și Terenuri - Pagina 16
Impozitul pe Clădiri și Terenuri - Pagina 17
Impozitul pe Clădiri și Terenuri - Pagina 18
Impozitul pe Clădiri și Terenuri - Pagina 19

Conținut arhivă zip

  • Impozitul pe Cladiri si Terenuri.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Studiu privind decontarea și înregistrarea în contabilitate a impozitelor directe la constructorul SCM Craiova

- Cota de impozit pe profit care se aplică asupra profitului impozabil este de 16%, cu excepţiile prevăzute de lege (respectiv, investitorii din...

Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare la SC Quartz Matrix SRL

Cap. 1 Organizarea și funcţionalitatea la SC Quartz Matrix SRL 1.1. Scurt istoric Quartz Matrix a luat naștere în noiembrie 1993, ca urmare a...

Așezarea și perceperea veniturilor bugetare la contribuabili și organele fiscale

Cap.1 Organizarea si functionarea unei societati comerciale 1.1 Scurt istoric si obiect de activitate La data de 23/12/1989 a luat fiinta gazeta...

Monografie bugetară la o societate comercială - SC Xenon Servicii Grup SA Iași

1.SCURTÃ PREZENTARE In anul 2000 piata serviciilor oferite de firmele de paza impunea crearea de servicii de inalta calitate profesionala...

Asezarea, Fundamentarea și Realizarea Veniturilor Bugetare pe Exemplul SC Adytex SA

INTRODUCERE În societatea pe acţiuni, capitalul social este reprezentat prin acţiuni emise de societate, care, dupa modul de transmitere, pot fi...

Impozitul pe clădiri și terenuri

Capitolul 1 SCURT ISTORIC AL IMPOZITELOR ŞI TAXELOR Impozitele sunt cea mai importantă şi cea mai veche resursă financiara a statului, în ordinea...

Raport de practică SC Badotherm SA

CAPITOLUL I 1. Organizarea si functionalitatea S.C BADOTHERM AMC S.A 1.1. Scurt istoric Badotherm a fost fondata in 1957 in Dordrecht ca o...

Decontarea impozitelor directe

1.1 Determinarea profitului impozabil şi a impozitului pe profit 1.1.1 Cotele de impozitare - Cota de impozit pe profit care se aplică asupra...

Ai nevoie de altceva?