Informație operativă cu privire la evoluția social - economică a Republicii Moldova (conform datelor disponibile la 31.08.2019)

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 35 în total
Cuvinte : 13043
Mărime: 2.59MB (arhivat)
Publicat de: Iulia S.
Puncte necesare: 8

Extras din referat

Produsul intern brut a crescut cu 4,4% și a însumat 41,2 mild. lei în I trimestru 2019. Valoarea adăugată brută creată în activitatea “Comerțul cu ridicata și cu amănuntul, transport și depozitare, hoteluri și restaurante” a avut cea mai mare influență asupra creșterii economice, asigurînd 28% din creșterea PIB; după care „Construcții” - 21%; „Industria” - 12% din creștere, ”Informații și comunicații” - 11,6%, Tranzacții imobiliare - 10%, respectiv. Aceste activități au fost cele mai influente în I trimestru 2019.

În luna iulie curent s-a înregistrat o deflație de 0,2%. Totodată, de la începutul anului 2019 rata inflației a constituit 4% comparativ cu rata deflației de 0,4%, înregistrată în aceeași perioadă a anului precedent. Rata anuală a inflației a constituit 5,4%, încadrându-se în intervalul țintei inflației stabilite de Banca Națională a Moldovei (5% +/- 1,5%).

Leul moldovenesc s-a depreciat față de principalele valute de referință. De la începutul anului 2019 moneda națională a marcat o depreciere de 3,5% față de dolarul SUA în termeni nominali (de la 17,14 lei pentru 1 dolar american la 01.01.2019 pînă la 17,74 lei la 31.07.2019). Față de Euro leul moldovenesc s-a depreciat cu 1,3%. Stocul activelor valutare de rezervă ale BNM la 31.07.2019 a atins o valoare de 2951,9 mil. dolari, micșorîndu-se cu 0,6% atât comparativ cu nivelul înregistrat la sfîrșitul anului 2018, cât și față de situația la 31.07.2018.

Masa monetară M3 la sfîrșitul lunii iulie 2019 a constituit circa 87,6 mild. lei și s-a majorat cu 11,6% comparativ cu sfîrșitul lunii iulie a anului 2018. Evoluția masei monetare M3 a fost determinată preponderent de majorarea banilor în circulație cu 21,5%, volumului depozitelor la vedere - cu 15,9% și depozitelor în valută străină - cu 11,7%. Situația în domeniul creditării se îmbunătățește: volumul creditelor noi acordate în ianuarie-iulie 2019 a înregistrat o majorare cu circa 21,6% față de perioada respectivă a anului 2018.

Cheltuielile bugetare depășesc esențial veniturile atât ca volum, cât și ca ritm de creștere. În ianuarie-iulie 2019 la bugetul public național au fost acumulate venituri în sumă de circa 35 mild. lei (cu 6,7% mai mult față de ianuarie-iulie 2018) și cheltuieli - 37,1 mild.lei (mai mult cu 16,9%). Cea mai mare parte din cheltuieli sunt direcționate spre protecția socială, dar cea mai mică - spre protecția mediului. Bugetul public național s-a soldat cu un deficit de - 2111,7 mil.lei, spre deosebire de perioada similară a anului 2018, când bugetul s-a încheiat cu un excedent în valoare de 1064,4 lei.

Valoarea totală a datoriei de stat administrată de Guvern la 31 iulie 2019 a constituit circa 53 mild. lei, în creștere cu 3,5% față de data similară a anului 2018, preponderent ca rezultat al deprecierii monedei naționale. Datoria de stat internă a atins un nivel de 23,2 mild. lei și s-a majorat cu 1,5%. Datoria de stat externă a însumat 1,7 mild. dolari (29,9 mild. lei), fiind în diminuare cu 1,7% (în creștere cu 5,1% - exprimată în lei). Nivelul de îndatorare a țării se încadrează în parametrii de risc stipulați în Programul Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2019-2021).

Gradul de dependență a economiei naționale de exterior rămâne înalt. Conform datelor preliminare ale Balanței de plăți pentru trimestrul I 2019, deficitul contului curent a constituit 10,1% în raport cu PIB, balanța negativă a bunurilor și serviciilor - 25,3%, transferurile persoanelor fizice (compensarea pentru muncă și transferurile personale) - 18%, acumularea netă de pasive la investițiile străine directe - 5%.

Evoluția comerțului exterior se temperează, deși exporturile de bunuri au avut un ritm de creștere mai mare decât importurile. În semestrul I 2019 exporturile s-au majorat cu 3,5%, iar importurile - cu 2,6%. Soldul negativ al balanței comerciale a constituit 1446 mil. dolari SUA, față

1

de 1420,2 mil. dolari în semestrul I 2018. Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi a constituit 48,5%, fiind mai mare cu 0,4 p.p. decît cel înregistrat în aceeași perioadă a anului 2018.

Sectorul industrial a înregistrat o creștere de 1,3% în ianuarie-iunie 2019. Creșterea înregistrată a fost determinată de majorarea industriei prelucrătoare (+1,2%), a industriei extractive (+13,9%) și a producției și furnizării de energie (+0,5%). Temperarea ritmurilor de creștere a fost determinată de evoluțiile din lunile mai și iunie, când volumul producției industriale s-a diminuat cu 5,7% și 2,2% respectiv. Principalii factori care au menținut în creștere sectorul industrial au fost: dezvoltarea ramurii automotive în cadrul Zonelor Economice Libere și evoluțiile pozitive din sectorul construcțiilor care au susținut creșterea industriei extractive și a altor ramuri industriale conexe cu acest sector. Totodată, temperarea cererii externe a fost factorul de bază care a încetinit ritmurile de creștere ale sectorului industrial.

Producția agricolă în ianuarie-iunie 2019 a înregistrat o diminuare de 4,2% (în prețuri comparabile), situație determinată, în special, de reducerea producției animaliere cu 3,2%, deținând ponderea de circa 83% din total, precum și a producției vegetale cu 8,8%, cu o pondere de 17,1% în perioada respectivă. Producția animalieră a înregistrat diminuări din contul reducerii producției (creșterii) vitelor și păsărilor, dar și a producției de lapte. Cele mai accentuate diminuări ale producției vegetale au fost înregistrate la culturile tehnice (în special rapița de toamnă), cereale (grâu, orz), fructe sâmburoase (vișine, cireșe).

Activitatea investițională s-a intensificat. În ianuarie-iunie 2019 volumul investițiilor a crescut în termeni reali cu 26,8% față de aceeași perioadă a anului precedent, însumând circa 9,2 mild. lei. Creșterea intensivă a investițiilor s-a datorat majorării investițiilor private, investițiilor bugetare, activității creditare favorabile, precum și creșterii investițiilor din sursele organizațiilor internaționale.

Volumul mărfurilor transportate în ianuarie-iunie 2019 a crescut cu 6,6%, însumând circa 8,3 mil. tone. Creșteri ale volumului mărfurilor transportate au fost înregistrate în cazul transportului aerian - cu 38,7%, transportul rutier - cu 9,7%, transportul fluvial - cu 8,4%. Concomitent, volumul mărfurilor transportate cu transportul feroviar a fost în diminuare cu 0,6%.

Comerțul interior de bunuri și servicii este în creștere în ianuarie-iunie 2019, fapt ce demonstrează o intensificare a consumului din partea populației și agenților economici. Volumul cifrei de afaceri în comerțul cu amănuntul a crescut cu 17% față de anul precedent, iar volumul cifrei de afaceri în servicii de piață prestate populației - cu 19%.

Câștigul salarial mediu lunar brut al unui salariat din economia națională în I semestru 2019 a constituit 7113,6 lei și s-a majorat în termeni nominali cu 15,8% față de I semestru 2018. În termeni reali salariul s-a majorat cu 12,2%. În sfera bugetară câștigul salarial mediu lunar a constituit 6759,9 lei, fiind în creștere cu 23,2%, iar în sectorul real - 7247,8 lei și s-a majorat cu 13,3%, respectiv. Majorarea salariilor stimulează creșterea cererii interne și, ca rezultat, impulsionează pe termen scurt creșterea economică, dar, în același timp, creează presiuni inflaționiste.

Mărimea medie a pensiei lunare la 01.07.2019 a fost de 1895,07 lei și s-a majorat cu 14,2% față de aceeași dată a anului 2018 în termeni nominali.

Mărimea minimului de existență pentru anul 2018 a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1891 lei, fiind în creștere față 2017 cu 1,5%.

Rata șomajului (proporția șomerilor (conform BIM) în populația activă) la nivel de țară pentru anul 2018 a înregistrat 3%, fiind cu 1,1 p.p. mai joasă față de 2017. La oficiile forței de muncă în ianuarie-iulie 2019 au fost înregistrați 15,9 mii șomeri, cu 15,9% mai puțini față de numărul acestora înregistrați în ianuarie-iulie 2018.

Preview document

Informație operativă cu privire la evoluția social - economică a Republicii Moldova (conform datelor disponibile la 31.08.2019) - Pagina 1
Informație operativă cu privire la evoluția social - economică a Republicii Moldova (conform datelor disponibile la 31.08.2019) - Pagina 2
Informație operativă cu privire la evoluția social - economică a Republicii Moldova (conform datelor disponibile la 31.08.2019) - Pagina 3
Informație operativă cu privire la evoluția social - economică a Republicii Moldova (conform datelor disponibile la 31.08.2019) - Pagina 4
Informație operativă cu privire la evoluția social - economică a Republicii Moldova (conform datelor disponibile la 31.08.2019) - Pagina 5
Informație operativă cu privire la evoluția social - economică a Republicii Moldova (conform datelor disponibile la 31.08.2019) - Pagina 6
Informație operativă cu privire la evoluția social - economică a Republicii Moldova (conform datelor disponibile la 31.08.2019) - Pagina 7
Informație operativă cu privire la evoluția social - economică a Republicii Moldova (conform datelor disponibile la 31.08.2019) - Pagina 8
Informație operativă cu privire la evoluția social - economică a Republicii Moldova (conform datelor disponibile la 31.08.2019) - Pagina 9
Informație operativă cu privire la evoluția social - economică a Republicii Moldova (conform datelor disponibile la 31.08.2019) - Pagina 10
Informație operativă cu privire la evoluția social - economică a Republicii Moldova (conform datelor disponibile la 31.08.2019) - Pagina 11
Informație operativă cu privire la evoluția social - economică a Republicii Moldova (conform datelor disponibile la 31.08.2019) - Pagina 12
Informație operativă cu privire la evoluția social - economică a Republicii Moldova (conform datelor disponibile la 31.08.2019) - Pagina 13
Informație operativă cu privire la evoluția social - economică a Republicii Moldova (conform datelor disponibile la 31.08.2019) - Pagina 14
Informație operativă cu privire la evoluția social - economică a Republicii Moldova (conform datelor disponibile la 31.08.2019) - Pagina 15
Informație operativă cu privire la evoluția social - economică a Republicii Moldova (conform datelor disponibile la 31.08.2019) - Pagina 16
Informație operativă cu privire la evoluția social - economică a Republicii Moldova (conform datelor disponibile la 31.08.2019) - Pagina 17
Informație operativă cu privire la evoluția social - economică a Republicii Moldova (conform datelor disponibile la 31.08.2019) - Pagina 18
Informație operativă cu privire la evoluția social - economică a Republicii Moldova (conform datelor disponibile la 31.08.2019) - Pagina 19
Informație operativă cu privire la evoluția social - economică a Republicii Moldova (conform datelor disponibile la 31.08.2019) - Pagina 20
Informație operativă cu privire la evoluția social - economică a Republicii Moldova (conform datelor disponibile la 31.08.2019) - Pagina 21
Informație operativă cu privire la evoluția social - economică a Republicii Moldova (conform datelor disponibile la 31.08.2019) - Pagina 22
Informație operativă cu privire la evoluția social - economică a Republicii Moldova (conform datelor disponibile la 31.08.2019) - Pagina 23
Informație operativă cu privire la evoluția social - economică a Republicii Moldova (conform datelor disponibile la 31.08.2019) - Pagina 24
Informație operativă cu privire la evoluția social - economică a Republicii Moldova (conform datelor disponibile la 31.08.2019) - Pagina 25
Informație operativă cu privire la evoluția social - economică a Republicii Moldova (conform datelor disponibile la 31.08.2019) - Pagina 26
Informație operativă cu privire la evoluția social - economică a Republicii Moldova (conform datelor disponibile la 31.08.2019) - Pagina 27
Informație operativă cu privire la evoluția social - economică a Republicii Moldova (conform datelor disponibile la 31.08.2019) - Pagina 28
Informație operativă cu privire la evoluția social - economică a Republicii Moldova (conform datelor disponibile la 31.08.2019) - Pagina 29
Informație operativă cu privire la evoluția social - economică a Republicii Moldova (conform datelor disponibile la 31.08.2019) - Pagina 30
Informație operativă cu privire la evoluția social - economică a Republicii Moldova (conform datelor disponibile la 31.08.2019) - Pagina 31
Informație operativă cu privire la evoluția social - economică a Republicii Moldova (conform datelor disponibile la 31.08.2019) - Pagina 32
Informație operativă cu privire la evoluția social - economică a Republicii Moldova (conform datelor disponibile la 31.08.2019) - Pagina 33
Informație operativă cu privire la evoluția social - economică a Republicii Moldova (conform datelor disponibile la 31.08.2019) - Pagina 34
Informație operativă cu privire la evoluția social - economică a Republicii Moldova (conform datelor disponibile la 31.08.2019) - Pagina 35

Conținut arhivă zip

  • Informatie operativa cu privire la evolutia social - economica a Republicii Moldova (conform datelor disponibile la 31.08.2019).pdf

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?