Metode ale controlului intern - modelul American COSO și modelul Canadian COCO

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 8570
Mărime: 141.58KB (arhivat)
Publicat de: Anda F.
Puncte necesare: 8
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea din Craiova, Craiova

Cuprins

  1. 1.CONCEPTUL DE SISTEM DE CONTROL INTERN 3-4
  2. 2.MODELUL COSO 5-8
  3. 3. MODELUL COCO 8-12
  4. 4.STUDIU DE CAZ :MODELUL COSO APLICAT LA FIRMA X 12-17
  5. 5.BIBLIOGRAFIE 17

Extras din referat

Motto:

“Nimic nu este prea dificil,daca imparti in pasi mici ceea ce ai de facut”

HENRY FORD

CONCEPTUL DE SISTEM DE CONTROL INTERN

Functia manageriala de control (controlling)consta in evaluarea si corectarea perfomantei activitatilor subordonatilor pentru a asigura ca obiectivele de la toate nivelurile si planurile elaborate pentru atingerea acestora au fost realizate.

HENRI FAYOL SI BILLLY GOETZ

În literatura de specialitate, controlul intern este definit în feluri diferite:

- ca un sistem conceput pentru a oferi o asigurare rezonabilă privind atingerea obiectivelor managementului;

- ca ansamblul formelor de control existente la nivelul entităților, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în vederea atingerii obiectivelor;

- ca totalitatea sistemelor de control, financiare și de altă natură, implementate de către conducere pentru a putea desfășura afacerile organizatiei într-o manieră ordonată și eficace, pentru a asigura respectarea politicilor de gestiune, pentru a proteja activele și pentru a garanta pe cât este posibil exactitatea și exhaustivitatea informațiilor;

- ca fiind format din Planul de organizare și din toate Metodele și Procedurile adoptate în interiorul unei entități pentru asigurarea atingerii obiectivelor;ca ansamblul dispozitivelor (mecanismelor) implementate de către responsabilii de la toate nivelele pentru a deține controlul asupra funcționarii activităților din domeniul respectiv;

- ca totalitatea măsurilor de securitate care contribuie la deținerea controlului asupra întreprinderii;

In prezent el are două sensuri:

în sens tradițional „a controla" înseamnă „a verifica", „a stabili răspunderile” sau „a inspecta"-viziunea franceza.

în sens modern „a controla" înseamnă „a stăpâni", „a domina", „a conduce”-viziunea anglo-saxona,care se implementeaza si tara noastra.

Controlul intern este un atribut al conducerii de la toate nivelurile ierarhice. Toate persoanele care dețin funcții de conducere, indiferent de nivelul lor ierarhic sau de domeniul de activitate, trebuie să planifice, organizeze și coordoneze aplicarea măsurilor suficiente pentru a oferi o asigurare rezonabilă asupra faptului că scopurile și obiectivele vor fi îndeplinite.

Figura 1: Controlul și celelalte atribute ale conducerii

Atributele (funcțiile) conducerii reprezintă un tot unitar, ele se condiționează reciproc. Ca urmare, conducerea nu poate fi privită ca o trecere succesivă de la o funcție la alta, urmând ca totul să se reia de la capăt. Controlul reprezintă atât funcția finalizatoare a procesului de conducere, cât și funcția care furnizează elementele necesare pentru realizarea în condiții corespunzătoare a celorlalte atribute ale conducerii.

Pe baza informațiilor furnizate de controlul intern, conducerea are posibilitatea să-și fundamenteze mai judicios deciziile manageriale referitoare la programele de activitate, la organizarea și coordonarea structurilor entității, la delimitarea responsabilităților pe compartimente și pe persoanele implicate în efectuarea tranzacțiilor și operațiunilor respective și în consemnarea și prelucrarea informațiilor.

Urmărind efectuarea tranzacțiilor și operațiunilor în conformitate cu normele legale și cu deciziile conducerii, controlul intern previne și elimină neregulile și eventualele conflicte din interiorul entității sau dintre entitate și terți (organe fiscale, clienți, creditori etc.).

În lucrările de specialitate și în Standardele Internaționale de Audit (ISA) republicate în anul 2009 sunt prezentate cinci elemente ale controlului intern:

1) Mediul de control;

2) Procesul de evaluare a riscului de către entitate;

3) Activitățile de control;

4) Sistemul de informații și comunicare;

5) Monitorizarea controalelor.

„Mediul de control" este abordat, în aceste lucrări, ca o umbrelă care protejează celelalte patru elemente ale controlului intern

- Mediul de control

Este temelia controlului intern, el contribuie la crearea și menținerea unei culturi de onestitate și comportament etic, influențând conștiința angajaților. Ca urmare, mediul de control ajută la implementarea tuturor componentelor controlului intern, la sporirea eficienței acțiunilor întreprinse pentru prevenirea și detectarea fraudelor și erorilor

- Procesul de evaluare a riscului de către entitate

Nu se poate implementa un mecanism de control intern decât atunci când sunt cunoscute riscurile care trebuie evitate. Toate entitățile sunt supuse unor riscuri interne și externe, care trebuie identificare și gestionate. Circumstanțele se schimbă, ca urmare identificarea și evaluarea riscurilor este un proces continuu,asistăm la modificarea: structurii personalului; cerințelor acționarilor; organizării entității (mărimea, dispersarea teritorială, profilul activității etc.); restricțiilor legislative; a conjuncturilor comerciale; a tehnologiilor etc.

- Activitățile de control

Sunt formate din politici și proceduri în plus față de mediul de control care ajută la asigurarea îndeplinirii directivelor conducerii". Activitățile de control, modalitățile sistemice de exercitare a controlului intern, sunt implementate atât de către conducerea entităților cât și de către fiecare responsabil de activități (șef de birou, serviciu, secție etc.).

- Sistemul de informare și comunicare

Un sistem de informații este alcătuit dintr-o infrastructură (componente fizice și hardware), software, oameni, proceduri și date. Infrastructura și software-ul au o semnificație mai redusă în cadrul sistemelor care sunt preponderent manuale.

Sistemul de informații dintr-o entitate trebuie să furnizeze conducerii de la diferite niveluri ierarhice și tuturor celor interesați informațiile necesare pentru exercitarea controlului intern,am văzut că pentru a fi utile, informațiile trebuie să respecte trei criterii: să fie exhaustive, să fie exacte și să se refere la operațiuni reale.

Bibliografie

1.Ghita Marcel - Auditul intern-Ed Economica Bucuresti,2005

2.Domisoru Sorin,Vanatoru S.-Audit si control intern-Ed.Sitech,Craiova ,2008

Preview document

Metode ale controlului intern - modelul American COSO și modelul Canadian COCO - Pagina 1
Metode ale controlului intern - modelul American COSO și modelul Canadian COCO - Pagina 2
Metode ale controlului intern - modelul American COSO și modelul Canadian COCO - Pagina 3
Metode ale controlului intern - modelul American COSO și modelul Canadian COCO - Pagina 4
Metode ale controlului intern - modelul American COSO și modelul Canadian COCO - Pagina 5
Metode ale controlului intern - modelul American COSO și modelul Canadian COCO - Pagina 6
Metode ale controlului intern - modelul American COSO și modelul Canadian COCO - Pagina 7
Metode ale controlului intern - modelul American COSO și modelul Canadian COCO - Pagina 8
Metode ale controlului intern - modelul American COSO și modelul Canadian COCO - Pagina 9
Metode ale controlului intern - modelul American COSO și modelul Canadian COCO - Pagina 10
Metode ale controlului intern - modelul American COSO și modelul Canadian COCO - Pagina 11
Metode ale controlului intern - modelul American COSO și modelul Canadian COCO - Pagina 12
Metode ale controlului intern - modelul American COSO și modelul Canadian COCO - Pagina 13
Metode ale controlului intern - modelul American COSO și modelul Canadian COCO - Pagina 14
Metode ale controlului intern - modelul American COSO și modelul Canadian COCO - Pagina 15
Metode ale controlului intern - modelul American COSO și modelul Canadian COCO - Pagina 16
Metode ale controlului intern - modelul American COSO și modelul Canadian COCO - Pagina 17
Metode ale controlului intern - modelul American COSO și modelul Canadian COCO - Pagina 18
Metode ale controlului intern - modelul American COSO și modelul Canadian COCO - Pagina 19
Metode ale controlului intern - modelul American COSO și modelul Canadian COCO - Pagina 20
Metode ale controlului intern - modelul American COSO și modelul Canadian COCO - Pagina 21
Metode ale controlului intern - modelul American COSO și modelul Canadian COCO - Pagina 22
Metode ale controlului intern - modelul American COSO și modelul Canadian COCO - Pagina 23
Metode ale controlului intern - modelul American COSO și modelul Canadian COCO - Pagina 24
Metode ale controlului intern - modelul American COSO și modelul Canadian COCO - Pagina 25
Metode ale controlului intern - modelul American COSO și modelul Canadian COCO - Pagina 26
Metode ale controlului intern - modelul American COSO și modelul Canadian COCO - Pagina 27

Conținut arhivă zip

  • Metode ale controlului intern - modelul American COSO si modelul Canadian COCO.docx

Alții au mai descărcat și

Modele de Control Intern

1.INTRODUCERE Etimologia cuvântului “control” provine din expresia din limba latină “contra rolus” ceea ce înseamnă verificarea unui act duplicat...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Controlul financiar propriu și auditul intern SC Mar & Co Pol SRL

CAPITOLUL I AUDITUL INTERN SI CONTROLUL INTERN PROPRIU.ETIC SI MORAL IN AUDITUL INTERN 1.1 AUDITUL INTERN - DEFINIRE, ROL SI OBIECTIVE 1.1.1...

Ai nevoie de altceva?