Minusuri în Politica de Reglementare a Instrumentelor Financiare Derivate și Impactul lor asupra Actualei Crize Financiare Internationale

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 17023
Mărime: 167.33KB (arhivat)
Publicat de: Gherasim Achim
Puncte necesare: 8
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA MANAGEMENT FINANCIAR-BANCAR

Cuprins

 1. Introducere
 2. 1. Instrumente financiare derivate
 3. 1.1. Instrumente financiare derivate, noţiuni, clasificări.
 4. 1.2. Utilizarea instrumentelor derivate
 5. 1.3. Tranzacţionarea produselor derivate
 6. 2. Instrumente financiare derivate de bază
 7. 2.1. Contractele forward, futures
 8. 2.2. Contractele de opţiuni
 9. 2.3. Tranzacţiile SWAP alte instrumente sintetice pe rata dobânzii
 10. 3. Asigurarea unor piețe eficiente, sigure și solide ale instrumentelor financiare derivate
 11. 3.1. Instrumentele financiare derivate și piaţa instrumentelor financiare derivate
 12. 3.2. Gestionarea riscurilor de contraparte
 13. 3.3 Acţiuni întreprinse deja de comisie pentru îmbunătăţirea stabilităţii financiare pe pieţele instrumentelor derivate
 14. 3.4 Calea de urmat: Noi iniţiative de îmbunătăţire a stabilităţii financiare
 15. 4. Risc, blocaj de credit şi consecinţe în criza ipotecară subprime din statele unite
 16. 4.1. Dereglementare, lichiditate şi efectul de levier
 17. 4.2. Frenezia investitorilor şi greşelile de rating a obligaţiunilor
 18. 4.3. Agenţiile de rating: protectorii machiavelici
 19. Bibliografie

Extras din referat

Introducere

Liberalizarea şi volatilitatea pieţelor financiare, concurenţa acerbă între diverse instituţii financiare şi diversificarea produselor oferite de acestea sunt factori care expun instituţiile financiare la noi riscuri şi provocări, necesitând inovarea continuă a modelelor, tehnicilor şi instrumentelor de gestionare a activităţii şi a riscurilor aferente, în scopul creşterii competitivităţi. Cunoaşterea, analiza şi luarea în considerare a noilor tendinţe în managementul riscurilor financiar-valutare pot oferi instituţiilor financiare opţiuni eficiente în scopul gestionării eficiente a acestora.

În ansamblul fluxurilor financiare internaţionale un loc aparte îl ocupă tranzacţiile la termen derulate pe piata instrumentelor derivate. Aceste pieţe au aparut şi s-au dezvoltat din dorinţa operatorilor economici de a diminua riscurile comerciale sau financiare din operaţiunile lor. Principalele instrumente derivate tranzactionate pe piaţa internatională sunt: contractele futures, contractele pe optiuni, contractele de swap şi alte instrumente sintetice (cap, floor sau collar). Pe lângă creşterea semnificativă a volumului pieţei internaţionale a acestor instrumente asistăm la o permanentă diversificare a acestor instrumente, prin apariţia de noi instrumente sau prin diversificarea activelor ce constituie obiectul acestor contracte. În prezent instrumentele derivate se practica pe o gama variată de active financiare sau reale cum ar fi: rata dobânzii, cursul de schimb, indicii bursieri, titluri primare, marfa etc.

În această lucrare am reunit probleme comune ale managementului riscurilor şi posibilităţile de folosire a instrumentelor financiare derivate pentru acoperirea şi dirijarea riscurilor, îmbinând aspectele de ordin teoretic cu cele practice, de calcul, de aplicare a unor modele şi de contracte derivate, am pus în evidenţă avantajele şi dezavantajele utilizării instrumentelor derivate in managementul riscului financiar.

Scopul acestei lucrari este de a surprinde principalele cerinţe şi opţiuni în gestionarea riscurilor financiar-valutare prin utilizarea instrumentelor derivate, în condiţiile în care instituţiile financiare şi de credit sunt supuse unei game largi de riscuri, iar volatilitatea este trăsătura definitorie în care aceasta opereaza.

Având în vedere caracterul uzual al instrumentelor financiare derivate de a fi utilizate în special în operaţiuni de microacoperire, considerăm că odată cu maturitatea şi stbilitatea la care a ajuns sistemul bancar românesc, precum şi experienţa din celelalte ţări est-europene unde se tranzacţionează instrumente de acest tip, este oportun momentul pentru intoducerea produselor derivate complexe pentru o mai bună administrare a riscurilor de dobândă şi de schimb valutar.

Oportunitatea tranzacţionării instrumentelor financiare derivate complexe trebuie privită prin prisma gradului de educaţie financiară a agenţilor economici, respectiv a măsurii în care ei accesează aceste produse ca instrumente de acoperire împotriva mişcărilor adverse ale parametrilor pieţei. Astfel, băncile vor trebui să se implice activ în educarea clienţilor şi implicit în forţarea creşterii cererii pentru acestea, care va induce dezvoltarea pieţelor derivate OTC.

1.Instrumente financiare derivate

1.1.Instrumente financiare derivate, noţiuni, clasificări

Un instrument financiar derivat este un contract de transfer al unui risc, a cărui valoare depinde de valoarea unui activ de bază. Activul de bază poate fi un bun, o rată de dobândă, o acţiune, un indice bursier, o deviză sau orice alt instrument tranzacţionabil stabilit între cele două părţi contractante.

Un instrument financiar derivat reprezintă un instrument financiar bazat pe performanţa mărfurilor sau instrumentelor financiare comercializate separat. Astfel, instrumentele financiare derivate reprezintă instrumente financiare cu preţuri determinate sau „derivate din” preturile altor instrumente financiare, mărfuri, cursuri de schimb, rate ale dobânzilor, indici bursieri sau alte preturi. Având în vedere suportul activ, un instrument financiar poate fi definit ca fiind acel instrument a cărui valoare se schimbă odată cu modificările survenite în rata dobânzii sau cursurile valutare. Practic, un instrument derivat reprezintă o înţelegere între două contrapartide, prin care acestea convin să transfere un activ sau o sumă de bani la sau înainte de o anumită dată viitoare, la un preţ stabilit.

Multe produse din industria minieră şi din agricultură sunt tranzacţionate pe pieţele de mărfuri de către companiile care utilizează aceste produse. De asemenea, pieţele de capital şi pieţele valutare permit consumatorilor finali să împrumute sau să dea cu împrumut fonduri sau devize. Astfel, devine posibilă încheierea unor contracte de furnizare viitoare a acestor produse sau de acordare a dreptului de cumpărare sau vânzare în viitor a acestor produse. Contractele de acest tip pot fi apoi comercializate pe pieţe diferite de cele originare. Aceste contracte sunt cunoscute sub numele de instrumente financiare derivate. În cazul instrumentelor financiare derivate, instrumentul de bază este financiar: obligaţiuni, devize sau indici ai bursei de valori. Derivatele se află în relaţie cu piaţa monetară, prin posibilitatea ca livrarea unei mărfi primare sau a unui instrument financiar derivat să existe. De exemplu, dacă un comerciant trebuie să-şi onoreze promisiunea de a livra un instrument derivat în decurs de trei luni, el va trebui, ca în decurs celor trei luni, să cumpere respectivul instrument de pe piaţa monetară. Valoarea unui instrument financiar derivat variază în funcţie de fluctuaţia preţului sau de pe piaţa monetară.

Preview document

Minusuri în Politica de Reglementare a Instrumentelor Financiare Derivate și Impactul lor asupra Actualei Crize Financiare Internationale - Pagina 1
Minusuri în Politica de Reglementare a Instrumentelor Financiare Derivate și Impactul lor asupra Actualei Crize Financiare Internationale - Pagina 2
Minusuri în Politica de Reglementare a Instrumentelor Financiare Derivate și Impactul lor asupra Actualei Crize Financiare Internationale - Pagina 3
Minusuri în Politica de Reglementare a Instrumentelor Financiare Derivate și Impactul lor asupra Actualei Crize Financiare Internationale - Pagina 4
Minusuri în Politica de Reglementare a Instrumentelor Financiare Derivate și Impactul lor asupra Actualei Crize Financiare Internationale - Pagina 5
Minusuri în Politica de Reglementare a Instrumentelor Financiare Derivate și Impactul lor asupra Actualei Crize Financiare Internationale - Pagina 6
Minusuri în Politica de Reglementare a Instrumentelor Financiare Derivate și Impactul lor asupra Actualei Crize Financiare Internationale - Pagina 7
Minusuri în Politica de Reglementare a Instrumentelor Financiare Derivate și Impactul lor asupra Actualei Crize Financiare Internationale - Pagina 8
Minusuri în Politica de Reglementare a Instrumentelor Financiare Derivate și Impactul lor asupra Actualei Crize Financiare Internationale - Pagina 9
Minusuri în Politica de Reglementare a Instrumentelor Financiare Derivate și Impactul lor asupra Actualei Crize Financiare Internationale - Pagina 10
Minusuri în Politica de Reglementare a Instrumentelor Financiare Derivate și Impactul lor asupra Actualei Crize Financiare Internationale - Pagina 11
Minusuri în Politica de Reglementare a Instrumentelor Financiare Derivate și Impactul lor asupra Actualei Crize Financiare Internationale - Pagina 12
Minusuri în Politica de Reglementare a Instrumentelor Financiare Derivate și Impactul lor asupra Actualei Crize Financiare Internationale - Pagina 13
Minusuri în Politica de Reglementare a Instrumentelor Financiare Derivate și Impactul lor asupra Actualei Crize Financiare Internationale - Pagina 14
Minusuri în Politica de Reglementare a Instrumentelor Financiare Derivate și Impactul lor asupra Actualei Crize Financiare Internationale - Pagina 15
Minusuri în Politica de Reglementare a Instrumentelor Financiare Derivate și Impactul lor asupra Actualei Crize Financiare Internationale - Pagina 16
Minusuri în Politica de Reglementare a Instrumentelor Financiare Derivate și Impactul lor asupra Actualei Crize Financiare Internationale - Pagina 17
Minusuri în Politica de Reglementare a Instrumentelor Financiare Derivate și Impactul lor asupra Actualei Crize Financiare Internationale - Pagina 18
Minusuri în Politica de Reglementare a Instrumentelor Financiare Derivate și Impactul lor asupra Actualei Crize Financiare Internationale - Pagina 19
Minusuri în Politica de Reglementare a Instrumentelor Financiare Derivate și Impactul lor asupra Actualei Crize Financiare Internationale - Pagina 20
Minusuri în Politica de Reglementare a Instrumentelor Financiare Derivate și Impactul lor asupra Actualei Crize Financiare Internationale - Pagina 21
Minusuri în Politica de Reglementare a Instrumentelor Financiare Derivate și Impactul lor asupra Actualei Crize Financiare Internationale - Pagina 22
Minusuri în Politica de Reglementare a Instrumentelor Financiare Derivate și Impactul lor asupra Actualei Crize Financiare Internationale - Pagina 23
Minusuri în Politica de Reglementare a Instrumentelor Financiare Derivate și Impactul lor asupra Actualei Crize Financiare Internationale - Pagina 24
Minusuri în Politica de Reglementare a Instrumentelor Financiare Derivate și Impactul lor asupra Actualei Crize Financiare Internationale - Pagina 25
Minusuri în Politica de Reglementare a Instrumentelor Financiare Derivate și Impactul lor asupra Actualei Crize Financiare Internationale - Pagina 26
Minusuri în Politica de Reglementare a Instrumentelor Financiare Derivate și Impactul lor asupra Actualei Crize Financiare Internationale - Pagina 27
Minusuri în Politica de Reglementare a Instrumentelor Financiare Derivate și Impactul lor asupra Actualei Crize Financiare Internationale - Pagina 28
Minusuri în Politica de Reglementare a Instrumentelor Financiare Derivate și Impactul lor asupra Actualei Crize Financiare Internationale - Pagina 29
Minusuri în Politica de Reglementare a Instrumentelor Financiare Derivate și Impactul lor asupra Actualei Crize Financiare Internationale - Pagina 30
Minusuri în Politica de Reglementare a Instrumentelor Financiare Derivate și Impactul lor asupra Actualei Crize Financiare Internationale - Pagina 31
Minusuri în Politica de Reglementare a Instrumentelor Financiare Derivate și Impactul lor asupra Actualei Crize Financiare Internationale - Pagina 32
Minusuri în Politica de Reglementare a Instrumentelor Financiare Derivate și Impactul lor asupra Actualei Crize Financiare Internationale - Pagina 33
Minusuri în Politica de Reglementare a Instrumentelor Financiare Derivate și Impactul lor asupra Actualei Crize Financiare Internationale - Pagina 34
Minusuri în Politica de Reglementare a Instrumentelor Financiare Derivate și Impactul lor asupra Actualei Crize Financiare Internationale - Pagina 35
Minusuri în Politica de Reglementare a Instrumentelor Financiare Derivate și Impactul lor asupra Actualei Crize Financiare Internationale - Pagina 36
Minusuri în Politica de Reglementare a Instrumentelor Financiare Derivate și Impactul lor asupra Actualei Crize Financiare Internationale - Pagina 37
Minusuri în Politica de Reglementare a Instrumentelor Financiare Derivate și Impactul lor asupra Actualei Crize Financiare Internationale - Pagina 38
Minusuri în Politica de Reglementare a Instrumentelor Financiare Derivate și Impactul lor asupra Actualei Crize Financiare Internationale - Pagina 39
Minusuri în Politica de Reglementare a Instrumentelor Financiare Derivate și Impactul lor asupra Actualei Crize Financiare Internationale - Pagina 40

Conținut arhivă zip

 • Minusuri in Politica de Reglementare a Instrumentelor Financiare Derivate si Impactul lor asupra Actualei Crize Financiare Internationale.doc

Alții au mai descărcat și

Criza economico-financiară actuală și implicațiile acesteia asupra piețelor emergente

INTRODUCERE ACTUALITATEA TEMEI LUCRĂRII Aproape în orice domeniu al activităţii umane există preocupări privind disfuncţionalităţile care pot să...

Piața de capital în România în perioada 2008-2010

INTRODUCERE „Economia este arta de a scoate maximum posibil de la viată.” George Bernard Shaw Abstract: Toţi participanţii pe pieţele de capital...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?