Orientarea și planificarea auditului

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2123
Mărime: 26.75KB (arhivat)
Publicat de: Maria M.
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Asaloș Nicoleta
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea Ovidius, Constanta
Specializare: Finanțe și Bănci

Cuprins

  1. Introducere 3
  2. 1. Orientarea și planificarea auditului 4
  3. 1.1.Planul general de audit .. 4
  4. 1.2. Programul de audit ... 5
  5. 2. Fazele ale etapei de orientare și planificare .. 5
  6. 2.1. Deliminarea caracteristicilor proprii ale întreprinderii 5
  7. 2.2. Identificarea domeniilor, a sistemelor semnificative și a riscurilor .. 5
  8. Bibliografie . 10

Extras din referat

Auditul reprezinta procesul desfasurat de persoane fizice sau juridice legal abilitate, numite auditori, prin care se analizeaza si evalueaza, in mod profesional, informatii legate de o anumita entitate, utilizand tehnici si procedee specifice, in scopul obtinerii de dovezi, numite probe de audit, pe baza carora auditorii emit intr-un document, numit raport de audit si o opinie responsabila si independenta, prin apelarea la criterii de evaluare care rezulta din reglementarile legale sau din buna practica recunoscuta unanim in domeniul in care isi desfasoara activitatea entitatea auditata.

Pe baza momentului in care se efectueaza auditul se face distinctie intre auditul preventiv si auditul ulterior.

Auditul preventiv se defineste ca o examinare a operatiunilor administrative sau financiare anterior desfasurarii lor efective, avand avantajul de a putea preveni prejudiciul inainte ca acesta sa apara. Totusi, el are dezavantajul de a genera un volum de munca excesiv, precum si faptul ca responsabilitatea stabilita pe baza dreptului public nu este clar definita.

Auditul ulterior se defineste ca o examinare a operatiunilor administrative sau financiare dupa desfasurarea lor. El poate duce la recuperarea pagubelor si poate preveni repetarea erorilor prin stabilirea responsabilitatilor celor vinovati.

Auditul preventiv si auditul ulterior reprezinta apanajul exclusiv al unor institutii supreme de audit si sunt reglementate in mod expres prin legile proprii de organizare si functionare.

Din punct de vedere al obiectivului si ariei de aplicabilitate a auditului exista:

- auditul conformitatii;

- auditul de atestare financiara;

- auditul performantei.

Auditul financiar presupune parcurgerea a mai multor etape:

- Acceptarea mandatului

- Orientarea si planificarea auditului

- Elaborarea controlului intern și elaborarea unui raport asupra acestuia

- Controlul conturilor

- Examinul situatiilor financiare

- Evanimente ulterioare închiderii exercitiului

- Alte lucrari necesare închiderii misiunii

- Raportul de audit

1.Orientarea și planificarea auditului

Orientarea și planificarea auditului reprezintă o etapa importanta în care profesionistul contabil obține informații cu privire la particularitățile întreprinderii, zonele sale de risc, domeniile și sistemele semnificative, informații care să-i permită orientarea și planificarea controalelor astfel încât să fie prevenite lucrări inutile sau care nu vor servi realizării obiectivelor misiunii de audit.

Standartele de Adit nr. 300 „Planificare” a activității de audit are ca scop constituirea de către auditor a unei strategii generale detaliete cu privire la natura, durata și gradul de cuprindere a auditului.

O planificare eficientă a activității de audit concră la asigurarea unei atenții corespunzătoar asupra domeniilor importante de audit, identificarea aspectelor potențiale și operativitatea activității. Dobândire cunoștințelor generale despre activitatea clientului este o parte importantă a planificării activității de audidt.

Cunoștințele auditorului cu privire la activitatea clientlui contribuie la identificarea domeniilor și a sistmelor semnificative ale tranzacțiilor și operațiunilor economico financiarecare pot avea un efect semnificativ asupra situațiilor financiare.

1.1.Planul general de audit

În funcție de mărimea entității, complexitatea auditului, metodologia specifică, aditorul trebie să elaboreze un plan general de audit prin care să se descrie sfera de cuprindere și desfășurarea auditului. Planul general de audit trebie să cuprindă următoarele aaspecte esențiale:

- Cunoașterea activității clientului;

- Sistemul contabil și de control;

- Riscul și pragul de semnificație;

- Natra, durata și întinderea procedurilor;

Bibliografie

1. http://www.referatele.com/referate/noi/economie/conceptul-de-audit421316176.php

2. http://www.scritub.com/stiinta/drept/ORIENTAREA-SI-PLANIFICAREA-AUD222167711.php

3. file:///C:/Users/Maria/Downloads/Audit-Curs.pdf

4. http://audit-financiar.go.ro/etape.html

5. Norme naționale de audit, București, 1999

6. https://www.scribd.com/document/52639048/REFERAT-Planificarea-Auditului-misiui-de-audit

Preview document

Orientarea și planificarea auditului - Pagina 1
Orientarea și planificarea auditului - Pagina 2
Orientarea și planificarea auditului - Pagina 3
Orientarea și planificarea auditului - Pagina 4
Orientarea și planificarea auditului - Pagina 5
Orientarea și planificarea auditului - Pagina 6
Orientarea și planificarea auditului - Pagina 7
Orientarea și planificarea auditului - Pagina 8
Orientarea și planificarea auditului - Pagina 9
Orientarea și planificarea auditului - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Orientarea si planificarea auditului.docx

Alții au mai descărcat și

Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România

La înfiinţarea sa, la Bretton-Woods, în iulie 1944, FMI a fost conceput într-o lume caracterizată prin cursuri fixe de schimb şi control al...

Cotrolul financiar executat de Curtea de Conturi

Un rol important în configurarea, evoluţia şi performanţa economiei îl joacă sistemul financiar ca parte componentă a sistemului instituţional al...

Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene

Agricultura constituie din cele mai vechi timpuri un domeniu vital de activitate al omului. În zilele noastre, ea continuă să fie practic singura...

Abordarea auditului intern - pregătire, realizare, încheiere

Motivatia temei In tara noastra introducerea auditului intern este un domeniu interesant de studiu, cu multe elemente de descoperit si clarificat....

Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești

Introducere Motivul principal pentru care am ales această temă este reprezentat de importanța pe care o are migrația forței de munca în prezent...

Fundamentarea și realizarea cheltuielilor la Primăria Comunei Farcașa, județul Neamț

CAPITOLUL I. Organizare și funcționalitate la Primăria comunei Farcașa 1.1. Scurt istoric Comuna Farcaşa, este situată în partea de nord-vest a...

Planificarea activității de audit financiar

”Lucrul cel mai important nu este numărul de idei adunate în mintea ta, ci legătura care le uneşte”. TITU MAIORESCU Exprim întreaga mea...

Modele de Guvernanță Corporativă

CAPITOLUL I. Guvernanta corporativa: o continua revolutie Consiliile exercita tot mai multa influenta, investitorii devin tot mai pretentiosi iar...

Te-ar putea interesa și

Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare

1. NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL 1.1 Elemente privind istoricul şi evoluţia auditului Evoluţia auditului a fost determinată de dezvoltarea...

Organizarea și exercitarea auditului legal la Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA

INTRODUCERE EVOLUŢIA AUDITULUI Practicienii de azi, respectiv auditorii sunt moştenitorii unei profesii cu vechi tradiţii. Începutul profesiei...

Audit financiar, verificarea și certificarea situațiilor financiare

1.Serviciile cu caracter de asigurare Pe măsură ce societatea noastră devine mai complexă, factorii de decizie se confruntă cu o probabilitate tot...

Audit Bancar

Capitolul 1 Notiunea de audit, caracateristicile si obiectivele auditului bancar 1.1. CONSIDERAŢII ETIMOLOGICE SI CONTEXTUL APARIŢIEI ŞI EVOLUŢIEI...

Abordări conceptuale și practici specifice de audit

INTRODUCERE Întro economie globală şi bazată pe cunoştinţe, în care informaţia reprezintă al doilea factor important după resursele umane, auditul...

Misiune de Audit

CAPITOLUL I. ACCEPTAREA MANDATULUI ŞI CONTRACTAREA LUCRĂRILOR DE AUDIT 1.1. Acceptarea mandatului Înainte de a contracta o lucrare de audit a...

Auditul Financiar - Raport de Audit Financiar

Scurt istoric al auditului Auditul a pornit de la o corectare specifică a fraudelor în documentele financiar-contabile, a continuat cu aprecierea...

Misiune de Audit de Bază Asupra Situațiilor Financiare Anuale ale SC Silvana SA Targu Mures Aferente Exercițiului Financiar 2008

În ţara noastră, obiectivul fundamental al sistemului informaţional contabil este acela de a reflecta imaginea fidelă a patrimoniului unei entităţi...

Ai nevoie de altceva?