Planificarea activității de audit financiar

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 120 în total
Cuvinte : 35611
Mărime: 2.01MB (arhivat)
Publicat de: Pompiliu Iordan
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dr. Suciu Gheorghe
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI FACULTATEA DE CONTABILITATE SI INFORMATICĂ DE GESTIUNE MASTER : AUDIT FINANCIAR SI CONSILIERE

Cuprins

 1. ÎNTRODUCERE
 2. CAPITOLUL I
 3. ACTIVITĂTI NECESARE PLANIFICĂRII ANGAJAMENTULUI DE AUDIT FINANCIAR
 4. 1.1 Obiectivele activitătilor necesare planificării 6
 5. 1.2 Etapele necesare planificării 7
 6. 1.3 Activităti de pre-planificare 11
 7. 1.3.1 Acceptarea noilor clienti si păstrarea celor vechi 11
 8. 1.3.2 Stabilirea motivelor pentru care un client doreste un audit financiar 12
 9. 1.3.3 Obtinerea unui acord cu clientul 12
 10. 1.3.4 Stabilirea membrilor echipei 14
 11. 1.4 Obtinerea informatiilor de context 15
 12. 1.4.1 Surse si metode de informare 15
 13. 1.4.2 Tipuri de activităti desfăsurate pentru evaluarea clientului 17
 14. 1.5 Obtinerea informatiilor despre obligatile juridice a clientului 18
 15. 1.6 Activităti de efectuare a procedurilor analitice 19
 16. 1.7 Activităti de stabilire a pragului de semnificatie 28
 17. 1.7.1 Importanta pragului de semnificatie 28
 18. 1.7.2 Termenii care definesc semnificatia 30
 19. 1.7.3 Etapele aplicării princiupiului pragului de semnificatie 33
 20. 1.8 Analiza riscului 37
 21. 1.9 Evaluarea controlului intern si a sistemului contabil 40
 22. CAPITOLUL II
 23. PLANIFICAREA ANGAJAMENTULUI DE AUDIT FINANCIAR
 24. 2.1 Preplanificarea. Obtinerea unui acord cu clientul 44
 25. 2.2 Obtinerea informatiilor de context 48
 26. 2.3 Obtinerea informatiilor privind obligatiile juridice ale clientului 51
 27. 2.4 Efectuarea procedurilor analitice preliminare 57
 28. 2.5 Plan de audit 74
 29. 2.6 Determinarea pragului de semnificatie si evaluarea riscului de audit acceptabil 82
 30. 2.7 Întelegerea controlului intern si evaluarea riscului legat de control 106
 31. 2.8 Întocmirea programului de audit 113
 32. CONCLUZII 116
 33. BIBLIOGRAFIE 118

Extras din proiect

”Lucrul cel mai important nu este numărul de idei adunate în mintea ta, ci legătura care le uneşte”.

TITU MAIORESCU

Exprim întreaga mea recunostintă Doamnei profesor universitar Dr. Ana Morariu, pentru cunoştinţele transmise cu nemărginită pasiune şi răbdare.

De asemenea, aduc mulţumiri domnului profesor universitar Lect. Dr. Suciu Gheorghe, coordonatorul acestei lucrări, care m-a îndrumat cu competenţă, răbdare şi pasiune în toate etapele elaborării ei.

În sfărşit, dar în mod deosebit, mulţumesc familiei mele şi celor dragi, care m-au încurajat, m-au susţinut şi au crezut în mine.

INTRODUCERE

Întro economie globală şi bazată pe cunoştinţe, în care informaţia reprezintă al doilea factor important după resursele umane, auditul şi controlul situatilor financiare devine din ce în ce mai important, ca urmare a impactului competitive pe care îl are informaţia asupra mediului de afaceri. Mediul economic, tehnologia, se află în continuă schimbare. Ceea ce a fost valabil ”ieri”, poate fi depăşit ”mâine”. În consecinţă, menţinerea echilibrului necesită permanente acţiuni corective.

Nu puţini sunt cei care se întreabă care sunt implicaţiile globalizării economice şi mai ales cum va influenţa creşterea continuă a cerinţelor de informare, profesia de auditor.

Dacă, la originile sale, auditul a jucat rolul primordial de control asupra afacerilor si, implicit, cel de depistare a fraudelor, pe măsură ce societatea a evoluat si afacerile au căpătat o amploare globală fără precedent, rolul auditului a suferit mutatii profunde, lăsând controlul afacerilor si descoperirea fraudelor în seama altor functii organizationale.

Auditorii viitorului se vor confrunta şi în multe cazuri deja se confruntă, cu competiţia agenţilor fiscali, consultanţilor de afaceri, contabililor necalificaţi, analiştilor financiari şi a diverşilor alţi consultanţi. De aceea auditorii trebuie să se axeze pe punctele lor tari tradiţionale, precum independenţa şi grija pentru interesul public, prin migrarea către activităţi cu o valoare adăugată înaltă, urmărind să-şi dezvolte cunoştinţele printr-o perfecţionare continuă. Orice profesie, şi cea de auditor, are drept caracteristică fundamentală acceptarea responsabilităţii acesteia faţă de public. Interesul public reprezintă binele comunităţii de indivizi şi instituţii pe care o deserveşte un auditor profesionist.

Auditorii au un rol important în societate. Investitorii, creditorii, angajatorii şi alte segmente ale comunităţii de afaceri, precum şi guvernul şi publicul în sens larg se bazează pe auditori în ceea ce priveşte menţinerea integrităţii şi eficienţei situaţiilor finaciare, securităţii sistemelor informaţionale, contabilizarea şi raportarea financiară corectă. De aceea, atitudinea şi comportamentul auditorilor în procesul de furnizare a unor astfel de servicii au impact deosebit asupra bunăstării economice a comunităţii şi ţării din care fac parte. Această poziţie avantajoasă poate fi menţinută doar în condiţiile în care auditorii fac cunoscut faptul că serviciile lor sunt realizate la cel mai înalt grad de performanţă şi în concordanţă cu cerinţele etice corespunzătoare unei astfel de performanţe.

Timpul pe care îl trăim este caracterizat de ample procese de reformă economică şi financiară, ale căror obiective le reprezintă promovarea şi implementarea unor metodologii armonizate cu bună practică pe plan european şi mondial. Din acest punct de vedere, auditul este un domeniu de vârf al teoriei şi practicii economico-financiare, care se interpune între producătorii şi utilizatorii informaţiilor, ambele grupări având nevoie de opinia exprimată de auditor în legatură cu atestarea sinceritaţii situaţiilor financiare, cu confirmarea respectării prevederilor legale în vigoare, precum şi cu respectarea principiilor de performanţă managerială, respectiv economicitatea, eficienţa şi eficacitatea.

Auditul, respectiv examinarea de către o persoană independentă şi competentă a fidelităţii reprezentărilor contabile şi financiare, a constituit şi constituie cheia de bază pentru probitatea şi credibilitatea tranzacţiilor economice. De aceea, amploarea şi complexitatea operaţiunilor şi tranzacţiilor, efectuate de entităţile economice ca şi dezvoltarea continuă a mediului economic, în care acestea îşi desfăşoară activităţile, au determinat în mod hotărâtor şi evoluţia auditului.

Auditul a pornit de la o corectare specifică a fraudelor în documentele financiar-contabile, a continuat cu aprecierea globală de fidelitate a situaţiilor (rapoartelor) emise de entităţile economice şi cu analiza critică a structurilor acestora şi evaluarea procedurilor utilizate la întocmirea situaţiilor, iar în prezent este orientat în mare măsură spre evaluarea modului de respectare, de către managementul entităţilor, a principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii in utilizarea resurselor financiare.

Întrebarea care se ridică însă, este: Cum poate un auditor să evalueze completitudinea, acurateţea şi integritatea datelor furnizate de managementul unei entităţi, pentru asigurarea reuşitei misiunii de audit?-

Elementele de fraudă şi eroare cu ajutorul calculatorului nu sunt puţine.

Totuşi, mulţi auditori nu conştientizează necesitatea realizării unui control al sistemului informatic şi nu percep această testare a validităţii şi autenticităţii datelor ca fiind direct legată de obiectivele unei misiuni de audit financiar.

Cheia în domeniul auditului este de a recunoaşte că auditul poate avea şi o mai mare valoare dacă analizează aspecte dincolo de problemele financiare tradiţionale şi se focalizează asupra unor puncte de interes pentru un public mai larg. Mulţi auditori consideră astăzi că metodologia de audit care era potrivită în era industrială s-ar putea să nu fie suficient de dezvoltată pentru era informaţională, când activele sunt intangibile, comerţul este electronic, pieţele sunt globale şi ritmul schimbării este din ce în ce mai accelerat.

Ce valori trebuie să ofere auditorii- Trebuie oare să ofere o abordare tradiţională a analizelor periodice ce vizează datele istorice, a datelor bazate pe cost sau a situaţiilor financiare- Oare este necesară o abordare bazată pe date în continuă schimbare, bazate pe valoare şi pe emiterea de informaţii cât mai cuprinzătoare-

Oricum auditori viitorului ce vor lucra în comerţ şi industrie vor avea oportunitatea de a deveni o resursă cheie în organizaţiile lor. Pentru a avea succes în noile încercări ei trebuie să-şi diversifice cunoştinţele de bază dincolo de analiza financiară tradiţională către noi domenii precum tehnologia informaţiei, măsurarea performanţelor nefinanciare şi managementul general ”Victoria este un vârf al curajului şi la capătul acestuia se află libertatea care vine odată cu conştiinţa faptului că nicio putere pământească nu te poate înfrânge. Tăria de caracter este unicul lucru fără de care nu poţi trăi şi doar curajul convingerilor proprii este cel care face posibilă schimbarea.

Adevărata avere, astăzi, se măsoară în cantitatea şi calitatea informaţiei deţinute la un moment dat. Întreaga evoluţie a societăţii omeneşti este grevată pe amplificarea continuă a capacităţii de informare. Mileniul în care am intrat este cel al civilizaţiei multimedia şi al informaţiei structurate sistemic”.

Preview document

Planificarea activității de audit financiar - Pagina 1
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 2
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 3
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 4
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 5
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 6
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 7
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 8
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 9
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 10
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 11
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 12
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 13
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 14
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 15
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 16
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 17
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 18
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 19
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 20
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 21
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 22
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 23
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 24
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 25
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 26
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 27
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 28
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 29
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 30
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 31
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 32
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 33
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 34
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 35
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 36
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 37
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 38
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 39
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 40
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 41
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 42
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 43
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 44
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 45
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 46
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 47
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 48
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 49
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 50
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 51
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 52
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 53
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 54
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 55
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 56
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 57
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 58
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 59
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 60
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 61
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 62
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 63
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 64
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 65
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 66
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 67
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 68
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 69
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 70
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 71
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 72
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 73
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 74
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 75
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 76
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 77
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 78
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 79
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 80
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 81
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 82
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 83
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 84
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 85
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 86
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 87
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 88
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 89
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 90
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 91
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 92
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 93
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 94
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 95
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 96
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 97
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 98
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 99
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 100
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 101
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 102
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 103
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 104
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 105
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 106
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 107
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 108
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 109
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 110
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 111
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 112
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 113
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 114
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 115
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 116
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 117
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 118
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 119
Planificarea activității de audit financiar - Pagina 120

Conținut arhivă zip

 • Planificarea Activitatii de Audit Financiar.doc

Alții au mai descărcat și

Auditarea Situațiilor Financiare Anuale

CAPITOLUL I NOTIUNI DE BAZA PRIVIND AUDITUL FINANCIAR 1.1 Definirea, rolul si principiile generale ale auditului financiar – contabil 4 1.2...

Evaluarea Controlului Intern

CONCEPTUL DE SISTEM DE CONTROL INTERN Controlul intern este organizat la nivelul entității, intră în atribuțiile conducerii acesteia și se...

Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit Intern și Valorificarea Rezultatelor

METODOLOGIA DE DERULARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN SI VALORIFICAREA REZULTATELOR Desfasurarea misiunii de audit impune parcurgerea urmatoarelor...

Orientarea și planificarea auditului

Auditul reprezinta procesul desfasurat de persoane fizice sau juridice legal abilitate, numite auditori, prin care se analizeaza si evalueaza, in...

Planificarea Auditului

În această etapă profesionistul contabil obţine infor¬maţii cu privire la particularităţile întreprinderii, zonele sale de risc, domeniile şi...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Audit Financiar

INTRODUCERE Notiunea de audit, in general Termen de origine latina- a asculta- auditul a fost transformat de practica anglo-saxona si desemneaza...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Auditarea întreprinderii

INTRODUCERE Timpul pe care îl traim este caracterizat de ample procese de reforma economica si financiara, ale caror obiective le reprezinta...

Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA

CE ESTE AUDITUL ? „ O examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat...

Misiune de Audit de Bază Asupra Situațiilor Financiare Anuale ale SC Silvana SA Targu Mures Aferente Exercițiului Financiar 2008

În ţara noastră, obiectivul fundamental al sistemului informaţional contabil este acela de a reflecta imaginea fidelă a patrimoniului unei entităţi...

Planificarea unui Audit al Situațiilor Financiare

CAPITOLUL I AUDIT FINANCIAR - EVOLUŢIE ISTORICĂ, CONCEPT, OBIECTIVE ŞI FORME Contabilitatea şi auditul au apărut în cadrul unor civilizaţii...

Misiune de Audit

1. Acceptarea mandatului şi contractarea lucrării Înainte de a accepta mandatul, specialistul contabil trebuie să aprecieze posibilitatea de a...

Misiune de audit statutar asupra situațiilor financiare anuale ale societății bancare Garantibank Alba-Iulia, aferente exercițiului financiar 2008

Băncile joacă un rol central în economie. Ele păstrează economiile populaţiei, oferă mijloace pentru plata bunurilor şi serviciilor şi finanţează...

Declarația Internațională privind Practica de Audit 1006

INTRODUCERE Scopul acestei Declaraţii este acela de a furniza asistenţă practică auditorilor şi de a promova o bună practică în aplicarea...

Curtea de Conturi

Instituţiile Uniunii Europene Unicitatea construcţiei europene se reflectă în primul rand in arhitectura instituţională. Statele acceptă să delege...

Ai nevoie de altceva?