Politica monetară

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 1713
Mărime: 99.38KB (arhivat)
Publicat de: Oana D.
Puncte necesare: 5
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu
Specializare: Finanțe și Bănci

Extras din referat

Politica monetară

Politica monetară a Băncii Centrale a Ungariei (MNB -Magyar Nemzeti Bank) este operată de sistemul de țintire a inflației, în care urmărește atingerea obiectivelor stabilite împreună cu guvernul.

Obiectivele politicii monetare

Obiectivul principal al Băncii Centrale a Ungariei, definit prin lege, este de a realiza și menține stabilitatea prețurilor , care a fost implementată de sistemul de țintire a inflației din vara anului 2001.

Direcționarea către inflație este o strategie de politică monetară în care banca centrală se străduiește să atingă ținta de inflație anunțată public prin intermediul activelor sale disponibile. Un element important al sistemului de țintire a inflației este transparența și responsabilitatea politicii monetare urmărite de banca centrală.

Stabilitatea prețurilor

Cel mai important obiectiv al politicii economice în ansamblul său este asigurarea unei creșteri economice durabile pe termen lung. Banca centrală poate sprijini acest lucru dacă politica sa monetară previzibilă și credibilă va menține inflația la un nivel scăzut.

Această recunoaștere se bazează, de asemenea, pe Legea băncii centrale din Ungaria, care impune MNB să realizeze și să mențină stabilitatea prețurilor ca obiectiv principal, în conformitate cu practica internațională larg răspândită și cu legislația Uniunii Europene .

Stabilitatea prețurilor este definită ca o inflație scăzută, dar nu zero, explicată prin rigiditățile nominale descendente, riscul de deflație, nevoia de rate nominale pozitive ale dobânzii și erorile de măsurare statistică în indicele prețurilor de consum.

Pe baza acestor considerente, stabilitatea prețurilor este stabilită de majoritatea băncilor centrale ale țărilor cu regimuri de țintire a inflației de aproximativ 2% -3%, în timp ce Banca Centrală Europeană (BCE) o definește ca fiind "sub, dar aproape de 2%".

MNB a stabilit, începând din 2007, o creștere medie de 3% a prețurilor de consum ca ținta de inflație pe termen mediu în concordanță cu stabilitatea prețurilor. Ținta de inflație a băncii este in concordanță cu practica internațională, dar este puțin mai mare decât nivelul inflației definit de BCE ca fiind compatibil cu stabilitatea pretului. Motivul acestei diferențe constă în procesul de convergență a economiei Ungariei, care este însoțit de un decalaj mai mare între inflația comercială și inflația netranzacționabilă.

Țintirea inflației

MNB își poate atinge ținta de inflație prin modificarea ratei de bază a băncii centrale într-o măsură și un ritm adecvat. În Ungaria, stabilirea ratei-cheie a politicii este responsabilitatea Consiliului Monetar , organismul suprem de luare a deciziilor al MNB.

Consiliul se reunește în funcție de circumstanțe, de obicei de două ori, dar cel puțin o dată pe lună, conform unui program anunțat în prealabil. Consiliul stabilește ratele dobânzii cu majoritatea simplă a membrilor prezenți. În caz de egalitate, guvernatorul MNB are un vot de cașting. În cazul în care guvernatorul este împiedicat să voteze, viceguvernatorul are un vot exprimat. Consiliul emite o declarație care explică motivele care stau la baza acțiunii sale în ziua deciziei privind rata dobânzii.

O componentă importantă a regimului de țintire a inflației și a procesului decizional al politicii monetare este o prognoză trimestrială a inflației pregătită de personalul MNB și publicată în raportul asupra inflației .

Funcția de bază a prognozelor inflației este de a contribui la procesul decizional al politicii monetare. Proiecțiile se bazează pe o ipoteză endogenă a politicii monetare. Aceasta înseamnă că traiectoria macroeconomică prevăzută conține feedbackul din partea politicii monetare care reacționează la inflație și evoluțiile din economia reală.

Direcționarea în funcție de inflație

Ungaria a adoptat regimul de țintire a inflației în iunie 2001, țintele stabilite pentru decembrie 2001 și decembrie 2002. Ulterior, țintele de inflație au fost fixate anual, până la sfârșitul anului 2006, timp de cel puțin doi ani.

În august 2005, Banca a adoptat un obiectiv explicit privind inflația pe termen mediu pentru perioada care începe în 2007, definită ca o rată de creștere cu 3% a indicelui prețurilor de consum publicat de Oficiul Central de Statistică.

MNB a decis ca ținta de inflație pe termen mediu va fi revizuită în momentul intrării Ungariei în mecanismul ratei de schimb europene (ERM II), dar în termen de cel mult 3 ani după stabilirea țintei.

Bibliografie

https://www.mnb.hu/en/monetary-policy

https://www.mnb.hu/letoltes/eng-ir-1.pdf

Preview document

Politica monetară - Pagina 1
Politica monetară - Pagina 2
Politica monetară - Pagina 3
Politica monetară - Pagina 4
Politica monetară - Pagina 5
Politica monetară - Pagina 6
Politica monetară - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Politica monetara a bancii centrale a Ungariei.docx

Te-ar putea interesa și

Practică BRD

1. Mijloacele şi operaţiunile de plată 1.1. Consideraţii generale asupra mijloacelor de plată Pentru economia actuală, operaţiunile de plată...

Rolul Ratei Dobânzii pe Piața Monetară și a Creditului

Atunci când Adam Smith, în lucrarea sa fundamentala, “Avutia Natiunilor…” se ocupa de partile care alcatuiesc pretul marfurilor, el arata ca...

Strategii și Organizare Bancară

Capitolul I Politica monetară Politica monetară , este ansamblul măsurilor adoptate de banca centrală în scopul influenţării ofertei de monedă şi...

Politici și Tehnici Bancare - Recenzie

Capitolul 1 BANCA CENTRALA 1.1. CREAREA BĂNCILOR CENTRALE În condiţiile economiei actuale, s-a ajuns ca banca centrală să joace un rol cheie –...

Strategia de politică monetară utilizată de BNR din 1990 până în prezent

Introducere Prin intermediul acestei lucrări am analizat strategiile de politică monetară folosite de BNR în perioada 1990-2005 şi din 2005 până...

Cadrul politicii monetare unice - instrumentele de politică monetară ale BCE - analiza politicii monetare unice din perioada 1999-2010

Cap 1. Cadrul politicii monetare unice 1.1. Uniunea Economică şi Monetară La data de 7 februarie 1992, se semnează Tratatul de la Maastricht, de...

Analiza instrumentelor de politică monetară în noile țări membre ale UE

Capitolul 1 Instrumentele politicii monetare Politica monetară constituie alături de politica fiscală una din modalităţile prin care autorităţile...

Politica monetară - partea politicii financiare

INTRODUCERE Monetarismul a debutat cu formularea lui Milton Friedman în 1956, a unei versiuni a teoriei cantitative, enunțând ideea că moneda...

Ai nevoie de altceva?