Politici antișomaj

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 3928
Mărime: 308.11KB (arhivat)
Publicat de: Catalina S.
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bradu Margareta
Chisinau, R. Moldova

Cuprins

  1. Introducere ...3
  2. Capitolul I Abordări teoretice despre politicile antișomaj ...4
  3. Capitolul II. Analiza politicilor antișomaj din Repblica Moldova ..6
  4. Capitolul III. Probleme și soluții 14
  5. Bibliografie 16

Extras din referat

Introducere

Actualitatea și importanța temei: În zilele noastre, șomajul reprezintă o problemă, pe unde mai mică, pe unde mai mare, ce trebuie souluționată prin intermediul politicilor antișomaj. Atât șomerii, cât și studenții ar trebui să fim la curent cu politicile impementate de către stat.

Scopul cercetării: Scopul acestei lucrări este de a studia aprofundat conceptele de politici antișomaj active și pasive, de a aprecia rolul lor în dezvoltarea economiei naționale, studierea concretă a statisticii privind implementarea politicilor antișomaj pe teritoriul Republicii Moldova, riscurile pe care le posedă, operarea lor. Scopul referatului constă în manifestarea cunoștințelor dobândite în cadrul prelegerilor și lucrărilor practice prin capacitatea de a studia, interpreta și analiza subiecte noi teoretice.

Structura referatului se divide în introducere, 3 capitole, și anume Capitolul I Abordări teoretice despre politicile antișomaj, Capitolul II. Analiza politicilor antișomaj din Repblica Moldova, Capitolul III. Probleme și soluții, de asemenea, la finele lucrării sunt indicate resursele bibliografice.

Metodologia de cercetare: Metoda utilizată este bazată pe deducție, ce constă în înțelegerea unui fenomen, plecând de la noțiuni generale despre politici antișomaj, la date statstice fixe privind rolul acestora, actualitatea lor, riscurile ce le prezintă, întrebuințarea lor, în urma cărora se obține veridicitatea noțiunilor.

Cuvinte-cheie: șomaj, politici antișomaj, politici active, politici pasive, raa șomajului,

subvenții.

Capitolul I. Abordări teoretice despre politicile antișomaj

La origine, noțiunea de șomaj era sinonimă cu aceea de “inactivitate”. Cuvântul “șomaj” dinlimba română provine din cuvântul francez “chomage”. La rândul său, acesta derivă dinlatinescul “caumare”, fiind provenit de la cuvântul grec “cauma”, care înseamnă “căldurămare”, din cauza căreia înceta orice activitate.

În termenii pieței muncii: Șomajul - excedent al ofertei față de cererea de muncă. Surplus de forță de muncă în raport cu cei angajați. Somajul nu se datorează numai economiei, sub forma șomajului, piața muncii dă expresie rezultatului negativ al influenței multor factori.

În condițiile în care unul din factorii de mai sus se modifică și ceilalți rămân constanți :

a. creșterea economică scade ⇒ șomaj;

b. productivitatea crește ⇒ șomaj;

c. populația activă crește ⇒ șomaj;

Abordările șomajului sunt diferite de la o țară la alta concretizându-se în raport cu situațiile reale existente la un moment dat. Șomajul nu este numai un fenomen economic care arată dezechilibrul ce apare și persistă pe piața muncii. El este mai mult decât atât, este un punct de criză care trebuie depășit.

Fiecare stat are o modalitate specifică de intervenție în problema șomajului. De asemenea, sunt prevăzute și măsurile prin care se poate interveni pentru diminuarea sau păstrarea șomajului la niveluri acceptabile.

Creșterea alarmantă a nivelului șomajului, asociată cu o diminuare a ocupării forței de muncă, constituie probleme de interes deosebit, care au nevoie de rezolvare. Ultimele trei decenii, văzute prin prisma evoluției șomajului, au determinat statele să acorde o importanță deosebită acestui fenomen. Plecând de la discuțiile și problematizările realizate la nivel internațional fiecare stat își concepe o politică proprie în domeniul pieței muncii.

Proiectate ca modalitate de a garanta securitatea economică a persoanelor rămase fără loc de muncă, politicile de protecție a șomerilor constituie un domeniu distinct al politicilor de securitate socială.

Politicile antisomaj reprezintă ansamblul măsurilor adoptate în societate în vederea atenuării consecințelor șomajului și a diminuării sau absorbirii acestuia. Prin definiție, ele reprezintă un ansamblu de măsuri elaborate de stat pentru a interveni pe piața muncii în scopul stimularii creării de noi locuri de muncă, diminuând dezechilibrele și disfuncționalitățile de pe piașa muncii.

Politicile antișomaj pot fi împărțite în două mari categorii: politici pasive și politici active.

Bibliografie

1. LEGE Nr. 105 din 14.06.2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj Publicat : 10.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 295-308 art Nr: 448 Data intrarii in vigoare : 10.02.2019

2. Cojuhari A., Childescu V., Teorie economică, Chișinău: UTM, 2012

3. Filip N., Sorocean O., Teoria economică (curs universitar), vol.II, Chișinău, 2011

4. Gheorghe H. Popescu, Cristian Florin Ciurlău „Macroeconomie” București 2013

5. Hămăraru M., Țăruș V. ”Teoria economică. Macroeconomie. Concepte și aplicații”, Chișinău 2015

6. Mocanu Iurii, Racu L. Godiac M. „Moldova în cifre. Breviar staistic.”Chișinău 2019

7. https://statistica.gov.md/

8. http://www.anofm.md/

9. https://biblioteca.regielive.ro/proiecte/marketing/politici-antisomaj-9018.html?fbclid=IwAR3iarXflKjPZBcmLtOwb9r-danwQKW_cAZxI8CXuTyL7JVUmiwn5J-kVxo

10. https://ro.m.wikipedia.org/wiki/%C8%98omaj?fbclid=IwAR3_Vlt35Kdvaf0jArCE9kNmHd9kxJYCUE0J0g5O4gHL2kd-zAbbAp7SX1M

11. https://epale.ec.europa.eu/ro/blog/efectele-neplacute-ale-somajului-de-termen-lung-randul-tinerilor-eurofound?fbclid=IwAR1nEZSNyr3jiOs-4dkunO74LwK1iIzwchqq30keK1ChPcX3QQbQteWcwOQ

Preview document

Politici antișomaj - Pagina 1
Politici antișomaj - Pagina 2
Politici antișomaj - Pagina 3
Politici antișomaj - Pagina 4
Politici antișomaj - Pagina 5
Politici antișomaj - Pagina 6
Politici antișomaj - Pagina 7
Politici antișomaj - Pagina 8
Politici antișomaj - Pagina 9
Politici antișomaj - Pagina 10
Politici antișomaj - Pagina 11
Politici antișomaj - Pagina 12
Politici antișomaj - Pagina 13
Politici antișomaj - Pagina 14
Politici antișomaj - Pagina 15
Politici antișomaj - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Politici antisomaj.docx

Te-ar putea interesa și

Șomajul - Cauză a Vulnerabilității Familiei

Introducere Actualitatea temei investigate. Tranziţia la relaţiile de piaţă, însoţită de declinul economic, a acutizat situaţia socială a...

Inflație versus șomaj - care este râul cel mai mare

DIVERSITATEA BANILOR O diversitatea uimitoare de mijloace au fost folosite ca bani de-a lungul timpului. Cuvantul “pecuniar” provine din latina,...

Șomajul în România 2000-2008

CAPITOLUL I NOTIUNI TEORETICE 1. DEFINITII. CARACTERISTICI Somajul este astazi unul din fenomenele cele mai putin acceptate care afecteaza...

Problemele Structurale ale Economiei Românești

Introducere Europa ultimului deceniu al secolului trecut, cu transformarile ei politice, sociale si economice tulburatoare constituie un prilej...

Politici Antisomaj

Somajul privit in ansamblu Pentru a lupta impotriva somajului trebuie in primul rand sa intelegem acest fenomen., iar pentru a-l intelege trebuie...

Inflația vs șomaj - care este răul mai mare

1. Inflatia 1.1 Ce este inflatia ? Inflatia este un dezechilibru care afecteaza, in proportii diferite, toate economiile nationale, si care poate...

Evoluția șomajului în România - Politici antisomaj

1. Introducere Motivul pentru care am ales să abordăm această tema în proiectul nostru este situația actuală a României, dar și cea a întregii...

Politici antiinflaționiste și politici antisomaj

INTRODUCERE În general, inflația este definită ca o creștere dezordonată a nivelului general al prețurilor, cu precizări suplimentare privind o...

Ai nevoie de altceva?