Probleme Actuale în Evidența Fondurilor Fixe

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 3458
Mărime: 28.63KB (arhivat)
Publicat de: Teodor Aleodor Dicu
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Valeriu Capsizu
Acest proiect a fost prezentat in cadrul facultatii "Stiinte economice

Extras din referat

Cercetarea ştiinţifică este o cunoaştere sistematizată despre natură, sistemele create de om, activităţile tipic umane. Cercetarea ştiinţifică contribuie la îmbogăţirea cunoaşterii şi îi oferă o bază pentru dezvoltarea tehnologică. Prin urmare, factorul limitativ în dezvoltare este considerat anume cerectarea ştiinţifică care induce la creşterea capacităţii de asimilare a umanităţii de dezvoltare a tehnologiilor, de utilizare a acestora în noi domenii de activitate, pentru noi produse şi sevicii. În cadrul cercetării ştiinţifice se realizează impactul fenomenului sau procesului economic asupra alegerii şi utilizării celor mai diferite metode şi tehnici de calcul şi analiză, aici se verifică ipotezele şi construcţiile teoretice, se afirmă măsura în care cercetătorul dispune de totalitatea aptitudinilor şi cunoştinţelor pe care le implică studiul unui fenomen economic sau altul. În această etapă se depun eforturi de perfecţionare şi de sporire a capacităţii ştiinţei economice de a explica cauza şi influenţa unor procese economice practice. Aşadar, din punctul meu de vedere anume acestea sunt premisele de elaborare a unui proiect de cercetare.

Introducere

Orice întreprindere, pentru a funcţiona, are nevoie de o bază tehnico-materială. O pondere însemnată în diversitatea activelor materiale folosite în cadrul unităţilor economice din orice domeniu o deţin obiectele cu durata de utilizare îndelungată şi valoare considerabilă numite mijloace fixe.

Aplicarea principiilor economiei de piaţă în România impune reforma calitativă a sistemului financiar. În primul rînd, intervin modificări substanţiale în contabilitate şi fiscalitate. Anume aceste modificări provoacă apariţia erorilor în evidenţa contabilă a fondurilor fixe, ceea ce cere acordarea unei atenţii deosebite aspectului dat.

Veridicitatea contabilităţii mijloacelor fixe depinde de corectitudinea documentării mişcării, evaluării şi formării valorii de intrare a acestora. Evitarea greşelilor în evidenţa contabilă a mijloacelor fixe influenţează caracteristicile calitative de utilizare a obiectelor şi eventualile consecinţe fiscale.

Alt aspect problematic legat de contabilitatea mijloacelor fixe este calcularea şi evidenţa uzurii în condiţiile prevederilor Standardelor Nationale de Contabilitate. Această operaţiune contabilă influenţează rezultatele activităţii economice a întreprinderii pe parcursul unui interval de timp determinat, în special cheltuielile de uzură, costul produselor, formarea preţurilor, cheltuielile perioadei, impozitul pe bunurile imobiliare, rezultatele financiare şi, respectiv impozitul pe venit. De aceea, sarcina primordială a contabilităţii constă în determinarea corectă a sumei uzurii mijloacelor fixe în funcţie de metoda de calculare. Important pentru calcularea uzurii este corectitudinea determinării valorii de intrare şi a valorii rămase probabile care pot conduce la modificarea sumei uzurii calculate.

Aceste considerente fac importantă cercetarea în domeniul contabilităţii mijloacelor fixe, ceea ce înseamnă timp, competenţă şi experienţă.

Cercetarea dată se realizează prin următoarele etape succesive: definirea precisă a problemei, informaţia necesară pentru rezolvarea acestei probleme; cercetarea eficientă a literaturii de specialitate şi selectarea celor mai bune studii referitoare la problemă; prezentarea în mod pertinent a logicii raţionamentului cu punctele sale forte dar şi cu cele slabe.

Această lucrare prezintă bazele metodologice ale studiilor de cercetare, parcurgînd aceleaşi etape menţionate mai sus pentru a scoate în evidenţă faptul că un bun proiect de cercetare este acela care este:

- Util: răspunsul adus la întrebare trebuie sa aibă repercusiuni asupra unui anumit aspect al vieţii economice.

- Nou: studiul trebuie să aducă o informaţie nouă şi să nu se repete un studiu deja realizat.

- Realizabil: investigatorul trebuie să estimeze chiar din stadiul de concepere a proiectului şansele sale de succes, înainte de a investi timp şi energie în elaborarea unui studiu care poate să fie irealizabil.

Tema de cerectare

Proiectul de cercetare se naşte dintr-o întrebare care îşi găseşte originea în curiozitatea cercetătorului, în calităţile sale de observaţie şi în experienţa profesională.

Astfel, scopul ce prezintă o exprimare sintetică a orientării fundamentale a demersului ştiinţific menţionat reiese din urmatoarea întrebare generală: ,, Care sunt problemele esenţiale în evidenţa contabilă a mijloacelor fixe ?’’ Este necesar de menţionat că scopul lucrării îmbină atît natura sa descriptivă, cît şi explicativă. Prin urmare în lucrare se va examina şi explica fapte, evenimente şi raporturi ce ţin de compartimentul dat.

În baza întrebării de ordin general, ce indică direcţia cercetării, se formulează întrebări mai concrete, ce constituie materia primă pentru formularea obiectivelor cercetării şi deci al planului de idei al lucrării.

Preview document

Probleme Actuale în Evidența Fondurilor Fixe - Pagina 1
Probleme Actuale în Evidența Fondurilor Fixe - Pagina 2
Probleme Actuale în Evidența Fondurilor Fixe - Pagina 3
Probleme Actuale în Evidența Fondurilor Fixe - Pagina 4
Probleme Actuale în Evidența Fondurilor Fixe - Pagina 5
Probleme Actuale în Evidența Fondurilor Fixe - Pagina 6
Probleme Actuale în Evidența Fondurilor Fixe - Pagina 7
Probleme Actuale în Evidența Fondurilor Fixe - Pagina 8
Probleme Actuale în Evidența Fondurilor Fixe - Pagina 9
Probleme Actuale în Evidența Fondurilor Fixe - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Probleme Actuale in Evidenta Fondurilor Fixe.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Proiect pentru dezvoltarea activității la SC Amco-Otopeni SA finanțat prin credit BIRD

INTRODUCERE In condiţiile economiei de piaţă fostele întreprinderi mari de stat se confruntă cu probleme legate de adaptarea lor la cerinţele...

Politică de dividend

Introducere Dat fiind rolul decisiv pe care întreprinderea îl joacă în destinul fiecărei ţări, tratarea dimensiunii financiare a activităţii...

SC Duo SRL

Prezentare de ansamblu S.C.DUO S.R.L. Prezentarea generala a societatii SC DUO SRL S.C. DUO S.R.L. a fost infiintata in anul 1991, fiind...

Caiet practică SC IFN Master Credit SRL

O Contabilitatea mijloacelor fixe si calculul amortizarii 1. Prezentarea in ansamblu a societatii SC IFN MASTER CREDIT SRL: 1.1 Profilul de...

Leasingul - oportunitate investițională

I. Bazele economice ale mecanismului de leasing 1. Esenţa, rolul şi importanţa leasingului în dezvoltarea Republicii Moldova Situaţiile de crize...

Ai nevoie de altceva?