Proiect la Econometrie

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 2522
Mărime: 235.85KB (arhivat)
Publicat de: Dumitru Maxim
Puncte necesare: 7

Extras din referat

Aplicaţie

Se cunosc următoarele date privind produsul intern brut din agricultură exprimat în preţurile anului 1992, precum şi populaţia ocupată din acest sector:

Tabelul 1

Anul Valoarea nominală a PIB sectorial (mld) Indicii preturilor de consum Valoarea reală a PIB sectorial y Populaţia ocupată în sectorul de activitate (mii) x

1992 1.147,40 1,00 1.147,40 3.442

1993 4.204,30 3,56 1.180,98 3.537

1994 9.895,10 8,42 1.175,19 3.561

1995 14.266,90 11,15 1.279,54 3.265

1996 20.946,30 15,47 1.353,99 3.249

1997 45.516,70 39,43 1.154,37 3.384

1998 53.745,40 62,73 856,77 3.349

1999 72.776,00 91,46 795,71 3.466

2000 88.984,30 133,27 667,70 3.569

2001 156.128,60 179,24 871,06 3.498

2002 173.612,20 219,57 790,69 3.011

2003 223.084,50 253,17 881,16 2.883

2004 246.486,20 283,30 870,05 2.634

2005 248.566,70 308,79 804,97 2.673

2006 256.864,30 328,86 781,07 2.514

Sursa: Anuarul Statistic al României, capitolele 2 şi 4

Se cere:

1. Să se construiască modelul econometric care descrie legătura dintre cele două variabile şi să se interpreteze semnificaţia parametrilor modelului;

2. Să se estimeze parametrii modelului şi să se verifice semnificaţia acestuia.

1. Pe baza datelor problemei se poate construi un model econometric unifactorial de forma:

y = f ( x ) + u

unde:

x - reprezintã valorile reale ale variabilelor independente (populaţia ocupată din agricultură);

y - reprezintã valorile reale ale variabilelor dependente (produsul intern brut din agricultură).

u - este variabila rezidualã , reprezentând influenţele celorlalţi factori ai variabile y, nespecificaţi în model, consideraţi factori întâmplãtori, cu influenţe nesemnificative asupra variabilei y.

Analiza datelor din tabel, în raport cu procesul economic descris conduce la urmãtoarea specificare a variabilelor:

y – produsul intern brut din agricultură reprezentând variabila rezultativã (endogenă);

x – populaţia ocupată din agricultură, factorul considerat cu influenţa cea mai puternicã asupra variabilei y.

Specificarea unui model econometric presupune alegerea unei funcţii matematice y = f ( x ) + u cu ajutorul cãreia poate fi descrisã legãtura dintre cele douã variabile. Pentru modelul unifactorial, procedeul cel mai des folosit îl constituie reprezentarea graficã cu ajutorul corelogramei.

În urma reprezentării grafice a distribuţiei punctelor empirice se constată că aceasta poate fi aproximată cu ajutorul unui model liniar unifactorial y = a + bx + u , a şi b reprezentând parametrii modelului, b > 0 , panta dreptei fiind pozitivã deoarece legãtura dintre cele douã variabile este directã liniarã.

Din grafic se poate observa cã asupra caracteristicii rezultative, pe lângã populaţia ocupată din agricultură, au influenţat şi alţi factori întrucât existã puncte aşezate fãrã nici o regularitate, influenţa acestor factori întâmplãtori neidentificaţi se va elimina prin ajustare, adicã prin stabilirea liniei de regresie teoreticã.

Deoarece parametrii modelului sunt necunoscuţi, valorile acestora se pot estima cu ajutorul mai multor metode, în mod curent fiind folosită însă metoda celor mai mici pătrate (M.C.M.M.P). Utilizarea acestei metode porneşte de la următoarea relaţie:

unde:

- reprezintã valorile teoretice ale variabilei y obþinute numai în funcţie de valorile factorului esenţial x şi valorile estimatorilor parametrilor a şi b, respectiv şi ;

- - estimaţiile valorilor variabilei reziduale.

În mod concret, M.C.M.M.P constă în a minimiza funcţia:

Condiţia de minim a acestei funcţii rezultă din:

Rezolvând sistemul, rezultă că = 333.57 şi = 0,2. Atunci, ecuaţia va deveni:

Preview document

Proiect la Econometrie - Pagina 1
Proiect la Econometrie - Pagina 2
Proiect la Econometrie - Pagina 3
Proiect la Econometrie - Pagina 4
Proiect la Econometrie - Pagina 5
Proiect la Econometrie - Pagina 6
Proiect la Econometrie - Pagina 7
Proiect la Econometrie - Pagina 8
Proiect la Econometrie - Pagina 9
Proiect la Econometrie - Pagina 10
Proiect la Econometrie - Pagina 11
Proiect la Econometrie - Pagina 12
Proiect la Econometrie - Pagina 13
Proiect la Econometrie - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Proiect la Econometrie.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect Econometrie

Obiectivul proiectului Scopul acestui proiect l-a constituit determinarea factorilor care influenteaza PIB-ul in industrie(Y), factorii de...

Econometrie

Introducere Modelul clasic de regresie liniară reprezintă una dintre tehnicile statistice cele mai versatile şi mai des utilizate în analiza...

Analiză aprofundată a afacerii - SC Biofarm SA

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A PROBLEMEI ANALIZATE 1.1 Prezentarea societătii Societatea comercială BIOFARM S.A. este producătoare de...

Modelul Liniar Unifactorial

Se cunosc urmãtoarele date privind numarul de facultati existente si numarul de studenti inscrisi in Romania in perioada 1990-2004. Se cere: a....

Analiza Factorilor care au Influențat Producția de Lapte la Nivel Național pentru Perioada 1994-2008

Motivarea temei Apartenenţa la categoria produselor alimentare care sunt nişte bunuri de strictă necesitate, face ca nevoia pentru astfel de...

Marketing-ul companiei transnaționale Apple

Prezentarea și poziționarea companiei Apple Înființată în 1976, Apple Inc. a fost și este una din companiile care au adus schimbările radicale în...

Analiza factorilor care au influențat evoluția șomajului în perioada 1991-2005 în România

Introducere În acest proiect am încercat să identific şi să analizez factorii care au avut o influenţă semnificativă asupra numărului de şomeri în...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Te-ar putea interesa și

Proiect Econometrie

Obiectivul proiectului Scopul acestui proiect l-a constituit determinarea factorilor care influenteaza PIB-ul in industrie(Y), factorii de...

Proiect econometrie - legătura dintre suprafața agricolă, numărul utilajelor agricole și producția agricolă în anul 2006

Introducere Unul din domeniile importante de activitate a populaţiei Romaniei este agricultura. Aceasta joacă un rol important în viaţa oamenilor...

Proiect Econometrie

Output(EViews): Grafic(EViews): 1. Modelul . Dreapta de regresie este , unde a=1.991132, b=6.497996 Deci . Panta dreptei 6.497996 ne sugereaza...

Proiect econometric - regresie simplă, analiza factorilor prin teste

Domeniul cercetat: Agricultura reprezinta în ansamblul economiei national, e una din ramurile de mare importanta, menita sa contribuie într-o...

Proiect Econometrie

Inregistrati pentru cel putin 30 unitati valorile specifice ale unor caracteristici (x1, x2 si y) intre care exista o legatura logica. Datele...

Proiect Econometrie

1) Introducere : formularea problematicii analizate, descrierea datelor şi a sursei datelor. Am ales ca date pentru analiza, produsul intern brut...

Proiect Econometrie

Aplicatia 1 (identificarea surselor de date) Folosind diverse motoare de cautare sa se precizeze o serie de adrese de site utile pentru...

Proiect Econometrie - Anova, Regresie Unifactoriala, Serii Cronologice

Partea I: analiza dispersională ANOVA Potrivit Institutului Naţional de Statistică, în România, în perioada 1990-2006 s-a recoltat un volum de...

Ai nevoie de altceva?