Sanitaria Industrială

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 1603
Mărime: 16.03KB (arhivat)
Publicat de: Radu Savin
Puncte necesare: 5
Universitatea de Stat Cahul B.P.Hasdeu Facultatea de Economie Informatică și Matematică Specialitatea Contabilitate

Extras din referat

I. Sanitaria industrială.

1. Mijloace de protecţie în cazul prafurilor.

Un şir de producţie tehnologică în construcţia, industria materialelor de construcţie şi în alte domenii ale industriei sînt însoţite de formarea şi răspîndirea în mediul de producţie a prafului, care influenţează negativ asupra organismului uman şi în îndeosebit asupra organelor respiratorii. Praful de producţie influenţează negativ nu numai asupra organismului uman, adesea el înrăutăţeşte mediul de producţie în limitele zonei de lucru, duce la uzarea rapidă a pieselor şi agregarea supuse frecării. Afară de aceasta, praful poate fi sursă de electricitate statică. Praful se formează în timpul mărunţirii, măcinării, fracţionării diferitor materiale, la transportarea, încărcarea şi descărcarea materialelor pulverulente; la pregătirea suprafeţelor construcţiilor pentru izolare şi finisare; în timpul executării lucrărilor de terasamente; la demolarea constrcuţiilor şi instalaţiilor etc. Gradul de influenţă a prafului asupra organismului uman depinde de proprietăţile lui fizico – chimice,

toxicitate, dispersitate şi concentraţie.

În cazul, cînd metodele de desprăfuire a aerului zonei de muncă nu asigură micşorarea concentraţiei prafului pînă la valoarea admisibilă sau curăţarea mediului aerian este imposibilă sau neefectivă pentru protecţia vremelnică a organelor omului sunt folosite haine speciale şi mijloace individuale de protecţie.

Pentru protecţia organelor de respiraţie, de prafurile de var, de ciment, ipsos, azbest sunt folosite respiratoare de tipul RN-19. Pentru protecţia ochilor se folosesc ochelarii speciali antipraf. Pentru protecţia corpului sunt folosite costume şi combinizoane contra prafului confecţionate dintr-o ţesătură specială, care se curăţă uşor prin scuturare.

2.Metode de combatere a zgomotului.

Pot fi folosite următoare metode şi mijloace:

a) metode tehnic-organizatorice

- folosirea proceselor tehnologice cu zgomot redus;

- perfecţionarea tehnologiilor de deservire şi reparaţie a maşinilor şi utilajelor;

- folosirea mijloacelor şi utilajul cu zgomot redus. o metode arhitectural-planificatoare

-amplasarea raţională, din punct de vedere acustic, a întreprinderilor, încăperilor clădirilor şi instalaţiilor;

- amplasarea raţională a zonelor de muncă.

b)mijloace acustice

1

- împrejmuiri fonoizolatoare a clădirilor, făţuieli fonoabsorbante, sprijine vibroizolante. Temperatura de asemenea trebuie luată în considerare, deoarece, influenţând proprietăţile materialelor fonoizolante, poate să afecteze performanţele acustice, cît şi gradul de confort.

3. Cerinţe sanitaro-igienice faţă de sisteme de ventilare.

- sisteme de ventilaţie trebuie să fie calculate corect. Volumul de aer trebuie să fie suficient pentru eliminarea surplusurilor de căldură, umezeală şi a substanţelor nocive;

- volumul de aer aspirat în încăpere trebuie să corespundă volumului de aer eliminat.

- sisteme de ventilare trebuie să fie plasate în aşa mod ca eliminare să fie executată din locuri cu degajări sporite, iar aspirarea aerului curat - în locuri cu concentraţii minime. Dacă această se referă la surplusuri de căldură, atunci aspirare să se execute la podea, iar eliminarea de sub tavanul încăperii.

- sisteme de ventilare nu trebuie să provoace suprarăcirea sau supraîncălzirea angajaţilor;

4. Cerinţe faţă de iluminatul de producţie.

- Iluminatul la locuri de muncă trebuie să corespundă lucrului vizual, care este determinat de următorii parametri: obiectul de distingere; fondul valorile căruia se află între limite 0,02 - 0,95.

- Este necesară asigurarea unei uniformităţi îndestulătoare a luminaţiei pe suprafaţa de lucru, precum şi în limitele spaţiului înconjurător.

- Pe suprafaţa de lucru nu se admit umbre puternice.

- Valoarea iluminării trebuie să fie constantă în timp.

- E necesar de a alege direcţia optimă a fluxului de lumină.

- E necesar de a alege componenţa spectrală a luminii.

- Toate elementele instalaţiilor de iluminat trebuie să fie asigurate prin legarea la pământ sau la firul nul.

Preview document

Sanitaria Industrială - Pagina 1
Sanitaria Industrială - Pagina 2
Sanitaria Industrială - Pagina 3
Sanitaria Industrială - Pagina 4
Sanitaria Industrială - Pagina 5
Sanitaria Industrială - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Sanitaria Industriala.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Diplomă de licență - tehnologia și organizarea fabricării flexibil automatizate a pieselor

INTRODUCERE Productivitatea muncii sociale, progresul tehnico-ştiinţific, prosperitatea materială a poporului şi capacitatea de apărare a ţării...

Perfecționarea tehnologiilor de producere a vinului spumant original în flux la Cricova S.A.

Vinul este băutura obţinută exclusiv prin fermentarea alcoolică completă sau parţială a strugurilor proaspeţi, zdrobiţi sau nezdrobiţi, ori a...

Verificarea Metrologică a Contoarelor de Energie Termică

Introducere Metrologia este ştiinţa măsurărilor şi include toate aspectele legale, practice şi teoretice ale măsurărilor oricare ar fi...

Dispozitiv pentru controlul iluminatului stradal cu LED-uri și panouri fotovoltaice

INTRODUCERE Iluminatul exterior în comunitățile urbane este utilizat atât pentru orientarea și deplasarea în siguranță pe timp de noapte a...

Modernizarea Centralei Termice

INTRODUCERE În trecutul îndepărtat, omul în activitatea sa se rezuma exclusiv la puterea sa musculară, ulterior începînd să folosească şi forţa...

Generator de Frecvențe Joase

A D N O T A R E Lucrarea de diplomă este dedicată studierii generatorului de frecvenţă joasă. Acesta prezintă un interes, deoarece are o aplicare...

Modernizarea EFES Vitanta prin trigenerarea

INTRODUCERE În ultimele două decenii, Republica Moldova se confruntă tot mai mult cu problemele de procurare a resurselor energetice, fiind...

Tehnologia și Organizarea Fabricării Flexibil Automatizate a Pieselor de Tip Corp 8KE 007 127 al Pompei Ermetice

INTRODUCERE Procesului tehnologic de prelucrare mecanică în general, şi anume celui prin aşchiere le sunt caracteristice anumite aspecte. Dintre...

Ai nevoie de altceva?