Selecția de personal

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 3298
Mărime: 79.63KB (arhivat)
Publicat de: Sabrina-Lucia E.
Puncte necesare: 6

Extras din referat

Selecția resurselor umane reprezintă una dintre activitățile de bază ale managementului resurselor umane care, de regulă, se efectuează în cadrul compartimentului de resurse umane, dar care constituie responsabilitatea managerilor de pe diferite niveluri ierarhice.

Organizațiile, în general, și firmele, în special, au fost dintotdeauna preocupate de selecția personalului, deoarece această activitate poate deveni foarte costisitoare dacă angajează persoane care, în cele din urmă, sunt apreciate ca necorespunzătoare pentru cerințele posturilor.

Din acest punct de vedere, după cum menționează Lawrence A. Klatt, Robert G. Murdick și Frederik E. Schuster, selecția personalului poate fi privită ca o activitate de previziune în cadrul căreia deosebirile dintre oameni trebuie puse de acord cu deosebirile dintre cerințele posturilor.

Selecția - principii, etape și importanță pentru organizație și oameni

Selecția personalului trebuie privită ca un proces de armonizare, între cerințele unei funcții și capacitățile fizice și psihointelectuale ale candidatului selecționat. Această concordanță determină cantitatea și calitatea muncii angajatului, precum și costurile pregătirii și operării. Angajații incapabili de a realiza cantitatea și calitatea muncii așteptate poate costa organizația, mulți bani, timp și unele dificultăți.

O asemenea concordanță - între cerințele postului și capacitățile angajatului - este importantă și pentru persoana care solicită funcția respectivă. O alegere greșită a profesiunii, sau plasarea într-o funcție nepotrivită poate conduce la eforturi și timp suplimentar pentru angajat care ar putea folosi experiența sa mai bine în altă funcție. Totodată, datorită unui plasament nepotrivit poate rezulta un individ nesatisfăcut pentru muncă sau chiar respins.

Procesul de recrutare și selecție începe în momentul în care un manager sau un supervizor solicită ocuparea unui post vacant. O dată cu solicitarea, este necesară descrierea și specificația funcției bazate pe analiza funcției.

Responsabilitățile în domeniul selecției personalului revin atât managerilor, cât și specialiștilor din compartimentul de personal, așa cum se menționează în tabelul 1.

Tabel nr. 1. Responsabilități în domeniul selecției personalului

Responsabilități

Compartimentul personal Manageri

- Asigură primirea inițială a candidaților;

- Conduce interviul inițial de alegere;

- Administrează testele inițiale adecvate;

- Obține informații de bază și referințe;

- Propune candidații pentru selecția finală;

- Asigură examinarea fizică și medicală pentru angajare (dacă este cazul);

- Evaluează rezultatul și eficiența procesului de selecție. - Stabilește cerințele, calificarea și experiența specifică pentru ocupar ea fiecărei funcții;

- Participă la procesul de selecție;

- Realizează interviul final cu candidații;

- Luarea deciziei finale de selecție, pe baza avizului specialiștilor;

- Stabilește informațiile care trebuie să fie urmărite privind compatibilitatea persoanelor selectate cu funcția;

- Analizează efectele și eficiența recrutării și selecției personalului.

Sursa: Anton Rotaru, Adriana Prodan, Managementul resurselor umane, p.90

În funcție de dimensiunea, profilul și obiectivele politicii și strategiei fiecărei organizații, asemenea responsabilități se realizează în modalități diferite, specifice.

Definire și caracteristici

Selecția resurselor umane se bazează pe principiul că orice om va avea șansa să ocupe un post numai dacă va putea demonstra că are pregătirea, calitățile și abilitățile necesare.

Procesul de selecție al personalului trebuie privit ca o activitate de armonizare, de adecvare între cerințele unei funcții și capacitățile fizice și psiho-intelectuale ale candidatului selecționat. Angajații incapabili de a realiza cantitatea și calitatea muncii așteptate pot costa organizația mulți bani, timp și imagine.

Adecvarea dintre cerințele postului și capacitatea angajatului este importantă și pentru persoanele care solicită funcția respectivă. Astfel, plasarea într-o funcție nepotrivită poate conduce la eforturi și timp suplimentar pentru angajat, care ar putea folosi și experiența sa mai bine în altă funcție sau în altă poziție.

Selecția personalului este acea activitate a managementului resurselor umane care constă în alegerea, potrivit anumitor criterii, a celui mai competitiv sau mai potrivit candidat pentru ocuparea unui anumit post.

Dacă se are în vedere definiția prezentată, se poate constata că selecția personalului se integrează pe deplin în sistemul activităților din domeniul resurselor umane, urmând logic după analiza posturilor, după planificarea personalului care determină posturile ce trebuie ocupate, precum și după recrutarea personalului care trebuie să atragă un număr suficient de mare de candidați potențiali dintre care vor fi aleși cei mai capabili sau mai competitivi să ocupe posturile vacante.

Bibliografie

1. Armstrong Michael, Managementul resurselor umane - manual de practică, Editura CODECS, București, 2003.

2. Arthur R. Pell, Managementul resurselor umane, Editura Curtea Veche, București 2007

3. Avram Eugen, Cooper Cary, Psihologie organizațional-managerială. Tendințe actuale, Editura Polirom, Iași, 2008.

4. Craiovan Mihai Petru, Psihologia resurselor umane, Editura Universitară, București 2006

5. Deaconu Alecxandrina, Podgoreanu Simona, Rașcă Lavinia, Factorul uman și performanțele organizației, Editura ASE, București 2004

6. Johns Garry, Comportament organizațional, Editura Economică, București, 1998.

7. Manolescu Aurel, Managementul resurselor umane, Editura Economică, București 2001

8. Manolescu Aurel, Lefter Viorel, Deaconu Alecxandrina, Managementul resurselor umane, Editura Economică, București 2007

9. Manolescu Aurel, Managementul resurselor umane, ediția a 3-a, Editura Economică, București, 2001.

10. Moldovan-Scholz Maria, Managementul resurselor umane, Editura Economică, București 2000,

11. Nica Elvira, Managementul performanței, Editura Economică, București 2006,

12. Roșca Constantin, Vărzaru Mihai, Roșca Ion Gh., Resurse umane-management și gestiune, Editura Economică, București 2005

13. Radu Emilian, Managementul resurselor umane, Editura ASE, București 2003

14. Rotaru Anton, Prodan Adriana, Managementul resurselor umane, Editura Sedcom Libris, Iași 2006

15. Zlate Mielu, Tratat de psihologie organizațional-managerială, Vol. II, Editura Polirom, Iași, 2007.

Preview document

Selecția de personal - Pagina 1
Selecția de personal - Pagina 2
Selecția de personal - Pagina 3
Selecția de personal - Pagina 4
Selecția de personal - Pagina 5
Selecția de personal - Pagina 6
Selecția de personal - Pagina 7
Selecția de personal - Pagina 8
Selecția de personal - Pagina 9
Selecția de personal - Pagina 10
Selecția de personal - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Selectia de personal.docx

Te-ar putea interesa și

Recrutarea și Selecția Personalului din Administrația Publică

1.1. Definirea conceptului de management Managementul resurselor umane este o responsabilitate a tuturor celor care conduc oameni, în calitate de...

Relația resurse umane - logistică

1. IMPORTANTA RESURSELOR UMANE IN ORGANIZATII Managementul modern pune in centrul preocupărilor sale omul, ca principal factor al succesului...

Recrutarea și selecția personalului la SC Beautifull SRL

INTRODUCERE Este evident că, în condiţiile economiei de piaţă, exerciţiul managerial prezintă o complexitate deosebită, problemele decizionale...

Raport țară -Turcia

CAP.I PREZENTAREA GENERALA A TARII 1.1DATE GENERALE 1.1.1Localizare geografica: Pamanturile Turciei sunt situate in locul in care trei...

Recrutarea și selecția personalului în SC Sephora Marinopolulos SA

ARGUMENT Am ales ca temă de studiu pentru lucrarea mea de atestat „Recrutatea si selecția personalului” deoarece consider personalul ca fiind cea...

Selecția Personalului de Execuție

Prefata Nu este usor sa lucrezi cu oameni, dar vei lucra mult mai usor cu oamenii pe care i-ai selectat cu atentie de la început. Când angajezi o...

Procesul de recrutare și selecție

1. CE ESTE RECRUTAREA SI SELECTIA DE PERSONAL Recrutarea este activitatea de identificare a persoanelor care au acele caracteristici solicitate de...

Selecția unui manager

Locul Mangementului Resurselor Umane e bine precizat în contextul Managementului General. Astfel, în literatura de specialitate, aparuta pâna în...

Ai nevoie de altceva?