Sisteme Informatice de Gestiune

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 6016
Mărime: 43.93KB (arhivat)
Publicat de: Roryta -.
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Viorel Ariton

Cuprins

 1. CAPITOLUL I.
 2. Introducere . pag. 2
 3. CAPITOLUL II.
 4. Sisteme De Gestiune A Bazelor De Date . pag. 4
 5. II.1. Niveluri ierarhice de reprezentare a unei baze de date . pag. 11
 6. II.2. Baze de date relaţionale . pag. 12
 7. II.3. Partajarea bazelor de date . pag. 14
 8. II.4. Baze de date distribuite (BDD) . pag. 15
 9. II. 5. Baze de date deductive . pag. 16
 10. II.6. Depozite de date . pag. 17
 11. II.7. Baze de date multidimensionale (DBM) . pag. 18
 12. II.8. Baze de date obiective (BDO) . pag. 19
 13. CAPITOLUL III.
 14. Baze De Date Şi Sisteme Informaţionale Din Organizaţii. pag. 20
 15. BIBLIOGRAFIE . pag. 21

Extras din referat

CAPITOLUL I. INTRODUCERE

Unul din principalele obiective în viaţa unei întreprinderi îl reprezintă gestionarea sistemului informaţional. Un sistem informaţional este constituit dintr-un ansamblu de mijloace umane şi tehnice, conectate dinamic pentru administrarea informaţiei.

Sistemul informaţional poate fi definit ca ansamblul datelor informaţiilor, fluxurilor şi circuitelor informaţionale, procedurilor şi mijloacelor de tratare a informaţiilor menite să contribuie la stabilirea, fundamentarea şi realizarea obiectivelor societăţii.

Obiectul sistemului informaţional este informaţia. Întreprinderea sau organizaţia preia informaţia din exterior sau din interior prin diferite mijloace. Informaţia este percepută diferit de salariaţii sau agenţii aflaţi pe diverse trepte în schema ierarhică a unităţii. Pentru a studia sistemul informaţional este necesar să se studieze mai întâi informaţia, elementele şi structura acesteia. Aceasta presupune un studiu în cadrul întreprinderii privind organizarea serviciilor, a reţelelor, a modului de producere şi gestionare a informaţiei.

Culegerea şi gestionarea informaţiei nu se efectuează totdeauna fără dificultăţi. Există diverse modele de descriere şi prelucrare a informaţiei. Prelucrarea se realizează cu ajutorul unor operatori şi instrucţiuni specifice. În cadrul fiecărei organizaţii există un flux informaţional care trebuie cunoscut exact astfel încât unitatea economică să poată face faţă cerinţelor pieţii. Pentru înţelegerea acestor elemente, trebuie ştiute principiile de funcţionare şi de realizare a sistemelor informaţionale de gestiune sau, prescurtat, sistemelor informaţionale. În întreprindere, întregul proces managerial ne apare ca un proces de însuşire şi transmitere a informaţiei. Momentul central al acestui proces îl reprezintă actul de adoptare a deciziei, care constă în alegerea uneia din numeroasele mijloace de acţiune.

O organizaţie este sediul unor activităţi informaţionale variate: corelare de date, comunicare, transformare, stocare etc., pentru a răspunde nevoilor de luare a deciziilor şi gestiunii tranzacţiilor interne şi externe. Aceste activităţi de tratare a informaţiei au drept scop acela de a oferi utilizatorilor reprezentări pertinente ale realului plecând de la date fragmentare, de origine şi calitate variabile.

Organizarea datelor dintr-un sistem informatic presupune:

• definirea, structurarea, ordonarea şi gruparea datelor în colecţii de date omogene.

• stabilirea legăturilor (relaţiilor) între date, între elementele unei colecţii, între colecţiile de

date.

• stocarea datelor pe suport informaţional, prelucrabil într-un sistem de calcul.

Scopul organizării datelor îl constituie regăsirea automată a datelor după diverse criterii şi forme.

Obiectivele urmărite în organizarea datelor sunt:

- timpul de acces la datele organizate pe diferite suporturi de date să fie minim

- spaţiul de memorie internă şi externă ocupat de date să fie cât mai redus

- datele să apară o singură dată în sistem (unicitatea datelor) .Dar pentru realizarea unui acces rapid

- la date se acceptă o redundanţă minimă a datelor

- în sistemul de organizare adatelor să se reflecte, pe cât posibil, toate legăturile dintre obiectele,

- fenomenele, procesele economice pe care aceste date le reprezintă

- să permită schimbarea structurii datelor şi a relaţiilor dintre ele fără a modifica programele ce le gestionează ( flexibilititatea datelor).

Pentru ca informaţia să fie eficient valorificată trebuie să fie accesibilă beneficiarului la momentul potrivit şi în locul potrivit. Sistemul care poate îndeplini cel mai bine aceste condiţii este sistemul informatic, unde informaţia poate fi transmisă cu o viteză uimitoare indiferent de distanţa care desparte pe furnizor de beneficiar sau de nr. de beneficiari. Sistemul informatic prelucrează informaţia cu ajutorul echipamentelor de calcul electronice. Informaţia este un mesaj purtător de cunoştinţe cu diferite forme de reprezentare (text, nr, img, sunet), relevantă şi accesată în timp real.Pentru a putea fi prelucrată de calculator, informaţia trebuie transformată în date, adică şiruri de cifre binare care pot fi modelate fizic prin impulsuri de curent.

Orice organizatie foloseste un sistem de gestiune pentru realizarea obiectivelor strategice. Sistemul de gestiune este un sistem managerial şi poate fi: sistem operaţional şi sistem informaţional. Aplicaţia de gestiune creează un sistem informatic pentru organizaţie. Sistemul informaţional se referă la canalele şi metodele de trasmitere a informaţiilor şi cuprinde sistemul informatic care se referă la automatizarea procedeelor şi mijloacelor de prelucrare a informaţiilor.

Sistemul informatic are următoarele componente:

- componentă fizică (hardware)

- componentă logică (software – S.O. şi aplicaţii)

- de date (baza de date)

- umană (personalul care concepe, administrează, utilizează Baza de Date)

- organizatorică.

Preview document

Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 1
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 2
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 3
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 4
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 5
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 6
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 7
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 8
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 9
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 10
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 11
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 12
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 13
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 14
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 15
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 16
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 17
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 18
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 19
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 20
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 21
Sisteme Informatice de Gestiune - Pagina 22

Conținut arhivă zip

 • Sisteme Informatice de Gestiune.doc

Alții au mai descărcat și

Sistemul Fiscal în România

1. PREZENTAREA GENERALĂ A SISTEMULUI FISCAL DIN ROMÂNIA - Poziție geografică: Stat situat în SE Europei, la N de Peninsula Balcanică, în Bazinul...

Proiect practică SC April Electric SRL

INTRODUCERE Odată cu dezvoltarea Internetului, comerţul on-line a luat amploare antrenând din ce în ce mai mulţi jucători pe piaţă. Mediul de...

Sisteme Informatice Aplicate în Industrie și Economie - Sisteme ERP

1. Introducere Economia este strâns legată de tipul de societate în care se desfăşoară. Dacă în era agricolă majoritatea lucrătorilor erau...

Abordarea orientată - obiect pentru integrarea proceselor de afaceri în sistemele informatice de gestiune

Sistemul informatic Sistemul informatic este un ansamblu structurat şi corelat de proceduri şi echipamente electronice de calcul care permit...

Sistem Expert de Asistare a Deciziei

CAPITOLUL I – SISTEME EXPERT. INTRODUCERE Sistemele expert se pot împărţi în trei mari categorii: a) sisteme expert de clasificare –...

Sărăcia și Combaterea ei

Combaterea sărăciei Sărăcia poate fi privită din numeroase unghiuri, faţeta principală a acestui termen îşi are rădăcinile adânc înfipte în...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Abordarea orientată - obiect pentru integrarea proceselor de afaceri în sistemele informatice de gestiune

Sistemul informatic Sistemul informatic este un ansamblu structurat şi corelat de proceduri şi echipamente electronice de calcul care permit...

Sisteme Informatice de Gestiune

1 SGBD ACCESS, caracteristici generale Microsoft Access 2003 face parte din pachetul Microsoft Office. Versiunea iniţială 1.0 fost lansată în...

Sisteme Informatice de Gestiune

DATA WAREHOUSE De la inceput, sistemele relationale de baze de date au fost utilizate pentru a stoca informatii primare pentru afacere precum...

Sisteme Informatice de Gestiune

PREZENTAREA PROBLEMEI Societatea comerciala FINAL GRUP doreste realizarea evidentei salariatilor cu ajutorul unui sistem informatic.Acest sistem...

Sisteme Informatice de Gestiune - Harting Group

1. Plan de afacere: Descierea firmei: Tehnologie de HARTING Group este calificata în domeniul electric, electronic si cabluri optice de...

Sisteme Informatice de Gestiune

Simplu utilizator TIC, profesionistul contabil trebuie să demonstreze: -capacitatea de a lucra cu pachete de informaţii contabile; - înţelegerea...

Sisteme Informatice de Gestiune

CAPITOLUL I - SISTEMUL INFORMATIC AL FIRMEI Etapa actuală este etapa în care economia mondială trece de la societatea predominant industrială la...

Sisteme informatice și gestiunea bazelor de date

Capitolul 1 Sisteme de gestiune a bazelor de date. Funcţii. Arhitectură. Tipuri de SGBD-uri Un sistem de gestiune a bazelor de date (SGBD)...

Ai nevoie de altceva?