Analiza performanțelor financiare la SC Morărit Panificație

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 8198
Mărime: 182.87KB (arhivat)
Publicat de: Severin Niculescu
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sebastian Lazar

Cuprins

 1. Capitolul 1. Mediul activităţii întreprinderii S.C Morărit Panificaţie S.A (cadrul general de organizare şi desfăşurare a activităţii, piaţa şi competiţia) 2
 2. 1.1 Cadrul general de organizare şi desfăşurare a activităţii 2
 3. 1.2 Piaţa şi competiţia 6
 4. Capitolul 2. Analiza performanţelor financiare ale întreprinderii 7
 5. 2.1 Analiza ratelor de rentabilitate (inclusiv modelul DuPont) 7
 6. 2.2 Analiza soldurilor intermediare de gestiune 10
 7. 2.3 Analiza cash-flow-urilor întreprinderii 20
 8. 2.4 Analiza capacităţii de autofinanţare 22
 9. Capitolul 3. Modalităţi de îmbunătăţire a performanţelor financiare ale întreprinderii 25
 10. 3.1 Diagnosticul rezultatelor financiare ale întreprinderii (prezent) 25
 11. 3.2 Căi de ameliorare (creştere) a performanţelor financiare 28
 12. Bibliografie 30
 13. Anexe 31

Extras din referat

Capitolul 1. Mediul activităţii întreprinderii S.C Morărit Panificaţie S.A (cadrul general de organizare şi desfăşurare a activităţii, piaţa şi competiţia)

1.1 Cadrul general de organizare şi desfăşurare a activităţii

S.C Morărit Panificaţie S.A Roman reprezintă o companie de tradiţie pe piaţa locală ce datează încă din anul 1950. Întreprinderea produce făinuri, produse de panificaţie şi patiserie pentru clienţii săi, valorificând potenţialul agricol din regiunea Moldovei, totodată folosind o tehnologie modernă şi personal specializat, cu un nivel ridicat de experienţă în industria alimentară.

Societatea actuală a luat fiinţă în urma Hotărârii de Guvern din 1990, când s-a înfiinţat Societatea Comerciala Morărit şi Panificaţie S.A Neamţ, din care se desprinde în 1991 Societatea Comercială Morărit şi Panificaţie Roman, care va fi privatizata, în 1997 devenind S.C MORĂRIT PANIFICAŢIE ROMAN S.A.

După finalizarea procesului de privatizare a avut loc un amplu proces de retehnologizare şi dotare cu echipamente, prin import de utilaje şi investiţii în regie proprie, în prezent moara şi silozurile sunt complet refăcute, iar spaţiile de producţie au fost reamenajate pentru a satisface cerinţele standardelor de calitate şi igienă.

S.C Morărit Panificaţie Roman S.A acţionează permanent în vederea creşterii calităţii produselor alimentare livrate către populaţie sub marca MORA prin investiţii în tehnologie şi echipamente şi prin diversificarea produselor realizate.

Conform statutului, S.C. Morărit Panificaţie Roman S.A. desfășoară următoarele activităţi de bază:

- prelucrarea cerealelor;

- fabricarea și comercializarea produselor de morărit și panificaţie;

- prestări servicii: măciniș, transport;

iar ca activităţi auxiliare:

- comercializarea produselor zaharoase și expandate;

- operaţiuni de import, export, în activitatea proprie.

Societatea își desfășoară activitatea având ca secţiuni principale:

- morărit, prin cele două secţii: Moara 1 şi Moara 2;

Moara 1 are secţie de morărit și panificaţie, ea fiind construită pe vechiul schelet al vechii fabrici de pâine din orașul Roman care a funcţionat în perioada 1918-1989, în timp ce Moara 2 are doar secţie de morărit, fiind construită între anii 1930-1936 și ulterior îmbunătăţită după 1986.

- producerea de produse de panificaţie destinate populaţiei prin realizarea unui siloz de cereale (1000 t);

- fabrica de pâine.

În conformitate cu Certificatul de Înregistrare de la Registrul Comerţului, societatea se identifică prin următoarele informaţii:

• Sediul social în Municipiul Roman, str. Măgurei, nr. 3, Județul Neamţ;

• Număr de ordine la Registrul Comerțului: J27/86/1991;

• Codul Unic de Înregistrare: RO 2053818.

• Capital social: 456.061 RON

• Adresa mail: morapanif@yahoo.com

Structura acționariatului societății cuprinde:

• Acţionari care deţin peste 10% din capitalul social: Levărdă Vasile, Rusu Titi, Albu Lucreţia şi Tănase Daniel

• Acţionari care deţin între 5% şi 10% din capitalul social: Dancă Alexandrina şi Ouatu Dumitru.

Preview document

Analiza performanțelor financiare la SC Morărit Panificație - Pagina 1
Analiza performanțelor financiare la SC Morărit Panificație - Pagina 2
Analiza performanțelor financiare la SC Morărit Panificație - Pagina 3
Analiza performanțelor financiare la SC Morărit Panificație - Pagina 4
Analiza performanțelor financiare la SC Morărit Panificație - Pagina 5
Analiza performanțelor financiare la SC Morărit Panificație - Pagina 6
Analiza performanțelor financiare la SC Morărit Panificație - Pagina 7
Analiza performanțelor financiare la SC Morărit Panificație - Pagina 8
Analiza performanțelor financiare la SC Morărit Panificație - Pagina 9
Analiza performanțelor financiare la SC Morărit Panificație - Pagina 10
Analiza performanțelor financiare la SC Morărit Panificație - Pagina 11
Analiza performanțelor financiare la SC Morărit Panificație - Pagina 12
Analiza performanțelor financiare la SC Morărit Panificație - Pagina 13
Analiza performanțelor financiare la SC Morărit Panificație - Pagina 14
Analiza performanțelor financiare la SC Morărit Panificație - Pagina 15
Analiza performanțelor financiare la SC Morărit Panificație - Pagina 16
Analiza performanțelor financiare la SC Morărit Panificație - Pagina 17
Analiza performanțelor financiare la SC Morărit Panificație - Pagina 18
Analiza performanțelor financiare la SC Morărit Panificație - Pagina 19
Analiza performanțelor financiare la SC Morărit Panificație - Pagina 20
Analiza performanțelor financiare la SC Morărit Panificație - Pagina 21
Analiza performanțelor financiare la SC Morărit Panificație - Pagina 22
Analiza performanțelor financiare la SC Morărit Panificație - Pagina 23
Analiza performanțelor financiare la SC Morărit Panificație - Pagina 24
Analiza performanțelor financiare la SC Morărit Panificație - Pagina 25
Analiza performanțelor financiare la SC Morărit Panificație - Pagina 26
Analiza performanțelor financiare la SC Morărit Panificație - Pagina 27
Analiza performanțelor financiare la SC Morărit Panificație - Pagina 28
Analiza performanțelor financiare la SC Morărit Panificație - Pagina 29
Analiza performanțelor financiare la SC Morărit Panificație - Pagina 30
Analiza performanțelor financiare la SC Morărit Panificație - Pagina 31
Analiza performanțelor financiare la SC Morărit Panificație - Pagina 32
Analiza performanțelor financiare la SC Morărit Panificație - Pagina 33
Analiza performanțelor financiare la SC Morărit Panificație - Pagina 34
Analiza performanțelor financiare la SC Morărit Panificație - Pagina 35
Analiza performanțelor financiare la SC Morărit Panificație - Pagina 36
Analiza performanțelor financiare la SC Morărit Panificație - Pagina 37
Analiza performanțelor financiare la SC Morărit Panificație - Pagina 38
Analiza performanțelor financiare la SC Morărit Panificație - Pagina 39
Analiza performanțelor financiare la SC Morărit Panificație - Pagina 40
Analiza performanțelor financiare la SC Morărit Panificație - Pagina 41
Analiza performanțelor financiare la SC Morărit Panificație - Pagina 42

Conținut arhivă zip

 • Analiza Performantelor Financiare la SC Morarit Panificatie.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza stării financiare la SC Azomures SA în perioada 2007-2009

Capitolul 1 Prezentarea societății Societatea comercială AZOMUREȘ SA a fost înființată în anul 1991 prin preluarea patrimoniului Combinatului de...

Diagnosticul Financiar - SC Robel Tehnologies SRL

Intreprinderea evoluează într-un mediu financiar care oferă instrumente şi posibilităţi de acţiune specifice dar impun în acelaşi timp şi anumite...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Analiza Performanțelor Întreprinderii pe Baza Contului de Profit și Pierdere

1.1. Abordări conceptuale Conceptul de performanţă se întâlneşte în literatura de specialitate cu diferite sensuri, de exemplu: succes, rezultat...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Activitatea de marketing în cadrul SC Apulum SA Alba

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A ÎNTREPRINDERII S.C. APULUM S.A. ŞI A MEDIULUI SĂU DE MARKETING Societatea comercială Apulum S.A şi-a început...

Analiza mixului de marketing la firma SA Vel Pitar SA

INTRODUCERE Promovarea tot mai largă în practica economică contemporană a concepţiei de marketing, îmbogăţirea continuă a arsenalului său de...

Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA

Introducere În condiţiile actuale ale instabilitǎţii mediului de afaceri și a sensibilitǎţii pieţelor, fenomen care se manifestǎ printr-o profundǎ...

Performantă economică la SC Panex Grup SRL

INTRODUCERE Prezenta lucrare îsi propune să analizeze situația economico-financiară, potențialul intern si mediul său de afaceri a S.C. PANEX GRUP...

Proiect de practică - SC Spicul SA

OBIECTUL DE ACTIVITATE Societatea comerciala “Spicul” S.A are urmatorul obiect de activitate: - Achizitionare cerealelor, fabricarea si...

Promovarea Firmei și Campania de Promovare a Produsului French Toast Graham

INTRODUCERE In cadrul acestui proiect urmarim evidentierea unei prezentari detaliate a activitatii firmei SC Vel Pitar SA accentul cazand cu...

Demers în teoria performanței economico-financiare

Capitolul 1. PROFITUL-INDICATOR AL RENTABILITATII IN TEORIA SI PRACTICA MONDIALA „Probabil, nici o alta notiune sau concept nu este folosit in...

Raport de analiza al întreprinderii SC Morarit Panificatie Roman SA

1. Prezentarea generală a întreprinderii analizate 1.1 Denumirea întreprinderii și domeniul de activitate Nume: Morărit Panificație Roman S.A....

Ai nevoie de altceva?